ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลี่ยม*, -เหลี่ยม-

เหลี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลี่ยม (n.) trick See also: game, cheat Syn. ชั้นเชิง, นัย, อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม
เหลี่ยม (n.) artifice See also: subterfuge, tactics, strategy, craftiness, wile, cunning Syn. ชั้นเชิง
เหลี่ยม (n.) trick See also: finesse, artifice, stratagem, cunning Syn. ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, เพทุบาย, เล่ห์
เหลี่ยมคู (n.) trick See also: finesse, artifice, stratagem, cunning Syn. ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, เหลี่ยม, เพทุบาย, เล่ห์
เหลี่ยมจัด (adj.) tricky See also: crafty, cunning, artful, deceitful, sly, wily Syn. เจ้าเล่ห์
เหลี่ยมลูกบาศก์ (clas.) cubic Syn. ลูกบาศก์
English-Thai: HOPE Dictionary
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
arkwright(อาร์ค'ไรทฺ) n. คนสร้างหีบหรือเรือสี่เหลี่ยม (maker of arks or chests)
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
ashlar(แอช'ลาร์) nใ หินก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมสำหรับวางซ้อนกัน., Syn. ashler
beech(บีชฺ) n. พืชจำพวก Fagus มีผลเปลือกรูปสามเหลี่ยมที่กินได้, See also: beechen,beechy adj.
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
boulder(โบล'เดอะ) n. ก้อนหินใหญ่ค่อนข้างกลมที่ผ่านการเซาะจนหมดเหลี่ยม
brazil nutn. เมล็ดรูปสามเหลี่ยมกินได้ของต้นBertholletia
breccian. หินที่เป็นก้อนแหลมเหลี่ยมเล็ก ๆ จับกันอยู่เป็นก้อน
broach(โบรชฺ) {broached,broaching,broaches} n. เครื่องคว้านรู,เหล็กเสียบ,โบสถ์หรือเจดีย์ยอดเหลี่ยม vt. เจาะรู,คว้านรู,ทำให้ผิวน้ำแตกกระจาย, See also: broacher n. -Conf. brooch
buckwheatn. พืชจำพวกหนึ่ง ให้เมล็ดรูป 3 เหลี่ยม
burgee(เบอ'จี) n. ธงสามเหลี่ยม
check boxกล่องเลือกช่องสำหรับกาเครื่องหมายหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แสดงว่า ได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง โดยปกติจะวางไว้หน้าตัวเลือก มักใช้ในกรอบสนทนา (dialog box)
checked(เชคทฺ) adj. เป็นตารางสี่เหลี่ยม
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkers}n. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
cheroot(ชะรูท') n. บุหรี่ซิการ์หัวสี่เหลี่ยม,บุหรี่พม่า
close boxช่องปิดวินโดว์หมายถึงช่องสี่เหลี่ยมที่มุมขวาบนของวินโดว์ ที่มีลักษณะเป็นกากบาท เมื่อกดที่ปุ่มนี้ วินโดว์จะปิดลงเหมือนใช้คำสั่ง close ใต้เมนู FILE
card codeรหัสบัตรหมายถึง รหัสที่ใช้กับบัตร มีลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เจาะในแต่ละคอลัมน์ของบัตร เช่น ถ้าเจาะตำแหน่งคอลัมน์ที่ 12 และ 1 หมายถึงอักษร A ถ้าเจาะที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 0 และ 9 หมายถึงอักษร Z เป็นต้น รหัสนี้บางทีเรียกรหัสฮอลเลอริท (Hollerith code) เพราะดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Dr. Hermann Hollerith) เป็นผู้กำหนดไว้ ดู card ประกอบ
command.comคอมมานด์จุดคอม (ชื่อแฟ้มระบบ) เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่งในระบบดอส ซึ่งบรรจุคำสั่งระบบต่าง ๆ เช่น dir, copy, del จานบันทึกที่นำมาจัดรูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยคำสั่ง format A:/s แล้ว จะมีแฟ้มข้อมูลนี้อยู่ในแผ่น A: แฟ้มข้อมูลนี้ จะนำมาใช้เป็นแผ่นเริ่มต้นเปิดเครื่อง (boot) ได้ ถ้าใช้คำสั่ง Format ในระบบวินโดว์ ต้องกากบาทที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำ system disk ด้วย จึงจะมีแฟ้มข้อมูลนี้ (จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลนี้ ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลได้อย่างเดียว จะนำมาสั่งให้เริ่มเครื่อง (boot) ไม่ได้)
concertina(คอนเซอที'นะ) n. หีบเพลงขนาดเล็ก เป็นรูป6เหลี่ยมชักเข้าออกได้
cosine(โค'ไซน์) n. สัดส่วนของด้านชิดกับมุมที่กำหนดให้กับ ด้านตรงข้ามกับมุมฉากของสามเหลี่ยม
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
craftily(คราฟ'ทิลี) adv. มีเล่ห์เหลี่ยม
craftiness(คราฟ'ทิเนส) n. การมีเล่ห์เหลี่ยม
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
cube(คิวบฺ) n. ลูกบาศก์,ปริมาณที่ยกกำลัง3 (เช่น125=5x3) ,ลูกเต๋า,หลอดแฟล็ตช์รูปสี่เหลี่ยม vt. ทำให้เป็นลูกบาศก์,ยกกำลัง 3
delta(เดล'ทะ) n. พยัญชนะกรีกตัวที่4,รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายพยัญชนะเดลต้าของกรีก,สันดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำ
deltoid(เดล'ทอยด์) n. กล้ามเนื้อขนาดใหญ่รูปสามเหลี่ยม
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
dodecagonn. รูป12เหลี่ยม12มุมและ12ด้าน.
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
drop-down list boxช่องเลือกแบบดึงลงในระบบวินโดว์ จะมีช่องสองช่องที่แสดงบนจอภาพ ช่องแรกมีไว้ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลลงไป ส่วนอีกช่องหนึ่ง จะมีรายชื่อให้เลือกหาเอาโดยกดเมาส์ที่ลูกศรที่บาร์เลื่อนจอ ภาพ (scroll bar) เช่น ในการสั่งเก็บหรือบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก เราอาจเลือกหาชื่อที่แสดงอยู่ในช่องให้เลือกนี้ (ถ้ามีอยู่แล้ว) เมื่อพบแล้ว ก็กดเมาส์ที่ชื่อนั้น หรือถ้ารู้แน่ว่าไม่มี จะพิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลใหม่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อีกช่องหนึ่งเลยก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
facet(n) ด้าน,เหลี่ยมเพชรพลอย,แง่ปัญหา
angle(n) มุม,เหลี่ยม
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
chequer(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก,ตัวหมากรุก
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด
cubic(adj) เป็นลูกบาศก์,เหลี่ยมลูกบาศก์,มีสามมิติ,เกี่ยวกับกำลังสาม
delta(n) สันดอน,รูปสามเหลี่ยม
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
edge(n) ขอบ,ริม,ปาก,สัน,คมมีด,ข้าง,ความคม,เหลี่ยมเขา
foursquare(adj) เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า,เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,มีสี่มุมฉาก
decagon(n) รูป 10 เหลี่ยม
guile(n) เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การโกง
guileless(adj) ตรงไปตรงมา,ไม่มีมารยา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม
hexagon(n) รูปหกเหลี่ยม
hoax(n) เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การเล่นตลก
ingenuous(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ซื่อ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
insidious(adj) เคลือบแฝง,มีเล่ห์เหลี่ยม
juggle(vi) เล่นกล,ตบตา,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม
krait(n) งูสามเหลี่ยม
lozenge(n) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,ลูกกวาด,ยาดม
obelisk(n) เสาหินรูปเหลี่ยม
oblong(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,เป็นรูปรี,เป็นรูปไข่
octagon(n) รูปแปดเหลี่ยม
parallelogram(n) สี่เหลี่ยมด้านขนาน
pendant(n) จี้,โคมระย้า,โคมกิ่ง,ตุ้มหู,กระเช้า,ธงสามเหลี่ยม
pennant(n) ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม
pennon(n) ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม
pentagon(n) รูปห้าเหลี่ยม
pilaster(n) เสารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
polygon(n) รูปหลายเหลี่ยม,รูปหลายด้าน,รูปหลายมุม
prism(n) ปริซึม,แก้วเหลี่ยม
pyramid(n) ปิรามิด,รูปกรวยเหลี่ยม
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม
quadrangle(n) รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,จัตุรัส
quadrangular(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยม
rectangle(n) รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
angularเป็นเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
angularityความเป็นเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apothemระยะแนบใน [ของรูปหลายเหลี่ยมปรกติ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bay windowมุขหน้าต่างเหลี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bird's foot deltaดินดอนสามเหลี่ยมรูปตีนนก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brecciaหินกรวดเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
columnar jointingแนวแตกเสาเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crush breccia; autoclastic; tectonic brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cuboid; rectangular parallelepiped; rectangular solidทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cuspate deltaดินดอนสามเหลี่ยมรูปฟันแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deltaดินดอนสามเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deltoid-รูปคล้ายสามเหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dodecagonรูปสิบสองเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
embrasureช่อง(สามเหลี่ยม)ระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
founder breccia; collapse brecciaหินกรวดเหลี่ยมยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hendecagon; undecagonรูปสิบเอ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
heptagonรูปเจ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hexagonรูปหกเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isogonรูปเหลี่ยมมุมเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
kiteรูป(สี่เหลี่ยม)ว่าว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
octagonรูปแปดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallelepiped; parallelopipedทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentadecagon; quindecagonรูปสิบห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentagonรูปห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polygonรูปหลายเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyramidรูปกรวยเหลี่ยม, รูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadrangularเป็นสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadratตารางสี่เหลี่ยม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quadrate๑. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๒. -สี่ด้าน [มีความหมายเหมือนกับ quadrilateral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrilateral๑. -สี่ด้าน [มีความหมายเหมือนกับ quadrate ๒]๒. รูปสี่เหลี่ยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skew quadrilateralรูปสี่เหลี่ยมเบ้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangleรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhombate; rhomboid; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhomboidรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scalene-รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
square๑. จัตุรัส, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๒. กำลังสอง๓. ตาราง- [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tectonic breccia; autoclastic; crush brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trapezium; trapeziform; trapezoid-รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angled Loofahบวบเหลี่ยม [การแพทย์]
Atriumบริเวณสามเหลี่ยม [การแพทย์]
brecciaหินกรวดเหลี่ยม, หินตะกอนชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายหินกรวดมน  ประกอบด้วยชิ้นส่วนของหินชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่าเม็ดทรายและยึดกันอยู่ด้วยตัวประสานเช่น แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
conglomerateหินกรวดมน, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรวดชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะมนเชื่อมติดกันอยู่ด้วยตัวประสานจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือดินกรวดที่เป็นส่วนประกอบนี้อาจเป็นหินหรือแร่ซึ่งมุมและเหลี่ยมถูกลบหายไปหมดเนื่องจากการพัดพาและเสียดสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cubeลูกบาศก์, ปริซึมซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cuboidคิวบอยด์,เซลล์ลูกเต๋า,กระดูกเท้ารูปลูกบาศก์,ทรงเหลี่ยมลูกบาศก์,กระดูกข้อเท้ารูปคล้ายลูกบาศก์,ลูกบาศก์,กระดูกคิวบอยด์ [การแพทย์]
Cursorเคอร์เซอร์ สัญลักษณ์ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ อาจมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมกะพริบ หรือเป็นเครื่องหมายขีดเส้นใต้กะพริบ [คอมพิวเตอร์]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Deltoidกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมคลุมอยู่ที่หัวไหล่,ต้นแขน,กล้ามเนื้อหัวไหล่,กล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยม,กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ตั้งต้นจากปลายกระดูกทำมุมฉาก,กลุ่มกล้ามเนื้อเดลทอยด์,กล้ามเนื้อโคนแขน [การแพทย์]
Digitizerเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลขมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช้สำหรับวางภาพกราฟิก หรือแผนที่ แล้วใช้อุปกรณ์เหมือนแว่นขยายวางทาบตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบนแว่นให้อ่านค่าพิกัดของตำแหน่งนั้นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
histogramฮิสโทแกรม, กราฟที่แสดงการแจกแจงความถี่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดต่อกันบนแกนนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
isosceles triangleรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน 2 ด้านยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Luffa Acutangula Roxbบวบเหลี่ยม [การแพทย์]
matrixเมทริกซ์, จำนวนที่จัดเป็นแถวและหลัก เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mons Pubisเนินหัวหน่าว, เนินสามเหลี่ยม, หัวเหน่า [การแพทย์]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
Multangular Bonesกระดูกข้อมือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [การแพทย์]
overlapping bar chartแผนภูมิแท่งซ้อนกัน, แผนภูมิแท่งที่จัดเรียงแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามกันขนานกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
prismปริซึม, แท่งแก้วหรือวัตถุโปร่งใสใด ๆ ซึ่งมักจะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้เป็นอุปกรณ์แยกแสงขาวให้กระจายออกเป็นแถบสีต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramidพีระมิด, รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด(ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน)ร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quadrangle Economic Cooperationกรอบความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
rectangleรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก, รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมภายในทุกมุมเป็นมุมฉาก ในกรณีที่ด้านเท่ากันทั้ง 4 ด้าน เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้ามีด้านเท่ากันขนานกัน 1 คู่ เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangular weirrectangular weir, ฝายสี่เหลี่ยมผืนผ้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,   รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
similar trianglesรูปสามเหลี่ยมคล้าย, รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันทุกมุม  มุมต่อมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
squareรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กำลังสอง, 1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 2. กำลังสองของจำนวนจริง x  ใด ๆ  หมายถึง x · x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quotationอัญพจน์อัญพจน์ (Quotations) การคัดลอกข้อความจากแหล่งต่างๆ จะต้องเหมือนของเดิมทุกประการไม่ควรแทรกข้อความอื่นใดลงในอัญพจน์หากจำเป็นต้องอธิบายให้พิมพ์ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] หรือใช้เชิงอรรถอธิบาย หากต้องการตัดข้อความบางตอนออกไปให้ใช้จุดสามจุด (...) แทนข้อความที่ไม่ต้องการคัดลอกนั้นในกรณีที่อัญพจน์นั้นไม่ใช่ภาษาเดียวกันให้แปลหรือถอดความไว้ด้วย
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมู, รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่มีด้านตรงข้ามขนานกันคู่หนึ่งและคู่เดียวเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
triangleรูปสามเหลี่ยม, รูปสามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมที่ประกอบด้วยด้านสามด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
triangular prismปริซึมสามเหลี่ยม, ปริซึมที่มีหน้าที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
facet (n.) เหลี่ยมมุม See also: เหลี่ยมมุมที่เกิดจากการเจียระไน
apothem (n.) เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
arch (adj.) ที่มีเล่ห์เหลี่ยม See also: เป็นหัวโจก Syn. crafty, sly
artful (adj.) มีเล่ห์เหลี่ยม See also: เต็มไปด้วยเล่ห์ Syn. crafty
avoider (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. traunt, absentee, defaulter
banderole (n.) ธงสามเหลี่ยม Syn. banner, ensign
box (n.) ช่องสี่เหลี่ยม
bulldog (n.) สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนสั้น รูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยม และมีขาสั้น
checkered (adj.) ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
craftiness (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. deception, dishonesty
crafty (adj.) ที่ทำเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง Syn. sly, wily, cunning
delta (n.) พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ See also: อ่าวเล็กๆ ปากแม่น้ำ Syn. fan, inlet, mouth
diamond (n.) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Syn. lozenge, rhombus, quadrilateral
dice (vt.) ตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า See also: หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ Syn. mince, shred
dicer (n.) เครื่องหั่นอาหารให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
dishonesty (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. deception
dodge (n.) เล่ห์เหลี่ยม Syn. trick, wiles, feint
dodger (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. traunt, absentee, defaulter, avoider
fichu (n.) ผ้าพันคอสามเหลี่ยมสตรีที่ใช้คล้องปิดไหล่และผูกปลายตรงอก Syn. muffler
flat solid (n.) แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง) Syn. sheet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got the edge. There's more of this to be had.เหลี่ยมนายยังแจ๋ว เราได้มากกว่านี้อีกแน่
Political prisoners wearing the red triangle meet those wearing the green triangle:นักโทษการเมืองมีสามเหลี่ยมสีแดง ตรงข้ามกับพวกสามเหลี่ยมเขียว
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง
Now watch closely, Clapper, because in future you will be the triangle man.ตอนนี้ดูอย่างใกล้ชิดคแลปเปอ เพราะ ในอนาคตคุณจะเป็นคนรูป สามเหลี่ยม
But any one of you might be called upon to be conversant with the triangle.แต่หนึ่งของคุณใด ๆ ที่อาจจะมี การเรียกร้อง ที่จะคุ้นเคยกับตามบัญชีและ การแสดงของสามเหลี่ยม ดังกล่าวข้างต้น
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง
Don't you disgrace me, I know your little tricksอย่าทำให้ฉันขายหน้าล่ะ ฉันรู้จักเล่ห์เหลี่ยมของเธอดี
The shape is triangular.รูปร่าง เป็นรูป 3 เหลี่ยมครับ
First, you make a triangle. - How?ขั้นแรกให้คุณสร้างรูปสามเหลี่ยม อย่างไร?
One-four-nine, the squares of one-two-three.1-4-9, สี่เหลี่ยมของหนึ่งสอง สาม
It is comprised of rectangular objects.จะประกอบด้วยวัตถุทรง สี่เหลี่ยม
What are we supposed to do? Teach 'em tricks?คุณทำอะไร สอนเล่ห์เหลี่ยมมันเหรอ
They're fucking dead, and you wanna teach 'em tricks?ยังคิดจะสอนให้มันใช้เล่ห์เหลี่ยมอีก
A little trickery on my part. But actually--เป็นเล่เหลี่ยมของข้า คือที่จริง--
It dices, it slices and yet makes French fries in three different...มันสี่เหลี่ยมลูกเต๋ามันชิ้น ... ... และยังทำให้มันฝรั่งทอดในสามที่แตกต่างกัน ...
He's a good earner, but he's wild, takes too many chances.เขาเจ๋งจริง แต่เล่ห์เหลี่ยมเยอะ ได้โอกาสมากไป
You're such a square.นายมันเหลี่ยมจัดมาก.
Remember, one of the 4 shapes on the bottom row...จำไว้นะ หนึ่งในรูปทรงสี่เหลี่ยมจากแถวกลาง
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก
Oh you smart ass, let's cut the bullshit.นายไม่ต้องเหลี่ยมจัดหรอกน่า
Best represented geometrically as the golden rectangle.ตัวอย่างชัดเจนที่สุดเชิงเรขาคณิต ก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากทอง
When it's squared, it leaves a smaller golden rectangle behind, with the same unique ratio.เมื่อตัดรูปจตุรัสออกมา ที่เหลืออยู่จะเป็น สี่เหลี่ยมมุมฉากทองที่เล็กลง โดยมีอัตราส่วนเท่าเดิม
The squaring can continue, smaller and smaller, to infinity.สามารถตัดรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสต่อไป เล็กลงไป เล็กลงไปเรื่อย ๆ... ถึงอนันต์
Rediscovered the perfection of the golden rectangle and pencilled it into his masterpieces.ค้นพบความสมดุล สมบูรณภาพของสี่เหลี่ยมมุมฉากทอง และได้ใช้มันในงานชิ้นสุดยอดของเขา
Connecting a curve through the concentric golden rectangles,ลากเส้นโค้งเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมทอง ที่ร่วมศูนย์กลางเดียวกัน
Notice the square jaw of Slayer, common in most comic heroes.สังเกตกรามรูปเหลี่ยมของสเลเยอร์ ลักษณะที่ตรงกันในกลุ่มฮีโร่
The length and the width should form a perfect square.ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสพอดีนะ
You're a very shrewd mammal.นายเป็นพวกเลี้ยงลูกด้วยนมที่เหลี่ยมจัด.
I'm not without my wiles.- ข้าไม่ใช่คนไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
Which of these are similar triangles? This one or that one?สามเหลี่ยมรูปไหนที่คล้ายกัน รูปนี้หรือรูปนั้น?
We form the three corners of a triangle.เรามาจากมุมทั้งสามของสามเหลี่ยม
Okay, make me an isosceles.โอเค ทำสามเหลี่ยมด้านเท่าสิ
But I put it diagonally across one of these squares.ผมเลยวางมันลงบนโต๊ะ แต่ผมดันวางมันทะแยงมุม ตัดกับเส้นสี่เหลี่ยมนี่
Look closer.มันยังมีอนุภาคเล็กกว่า ที่เชื่อมต่อสี่เหลี่ยมพวกนี้
Do you see anything?- ไม่ แต่ฉันอยากถก เรื่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ นี่
Riley, you're not missing that little windowless cubicle we found you in?ไรลี่ย์, นายคงไม่ได้คิดถึง ไอ้กล่องสี่เหลี่ยมไม่มีหน้าต่างที่เราเจอนายนะ?
Jenny the Beaver! ? Fire- crotch?เจนนี่ เดอะ บีเวอร์ ยัยสามเหลี่ยมเพลิงพระกาฬน่ะเหรอ
In Japan... young watermelons are grown in wooden boxes so they can become... square watermelonsที่ญี่ปุ่นน่ะ... เมล่อนยังโตได้ในกล่องสี่เหลี่ยมเลย ดังนั้น พวกเค้า ก็จะ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลี่ยม
Back to top