ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

game

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *game*, -game-

game ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
game (n.) กีฬา See also: การละเล่น, การแข่งขัน, เกม Syn. play, sport, contest, recreation
game (n.) แต้มคะแนนที่ทำให้ชนะการแข่งขัน
game (n.) กฎการแข่งขัน See also: กติกาในเกมกีฬา
game (n.) กลเม็ด See also: กลวิธี, กล Syn. strategy, plan, plot, tactics
game (n.) สัตว์ป่าที่ถูกล่าเพื่อการกีฬา
game (adj.) กล้าได้กล้าเสีย See also: กล้าเสี่ยง, กล้า Syn. daring, adventuresome Ops. cautious, fearful
game (vi.) เล่นพนัน See also: พนัน Syn. bet, gamble
game at which two can play (idm.) กลวิธีที่ทั้งสองฝ่ายใช้ในการแข่งขัน
game away (phrv.) เล่นไพ่อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดหย่อน Syn. gamble away
game bird (n.) นกที่ถูกล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร Syn. squab, wood pigeon
game fish (n.) ปลาที่ถูกตกเป็นกีฬา
game fowl (n.) กีฬาชนไก่
game machine (n.) เครื่องหยอดเหรียญสำหรับเล่นพนัน Syn. fruit machine
game show (n.) รายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ Syn. quiz show, quiz program
gamecock (n.) ไก่ชน
gamekeeper (n.) คนดูแลสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการกีฬา Syn. keeper
gamelan (n.) วงมโหรี
gamely (adj.) อย่างกล้าหาญ Syn. bravely
gameness (n.) ความสนุกสนาน See also: การเล่นสนุกสนาน
games (n.) การกีฬา Syn. sports
gamesome (adj.) สนุกสนาน See also: ร่าเริง Syn. frolicsome, playful
gamesomely (adv.) อย่างสนุกสนาน See also: อย่างร่าเริง, อย่างรื่นเริง
gamester (n.) นักเล่นการพนัน See also: นักพนัน, คนเล่นพนัน Syn. gambler, player
gamete (n.) เซลล์สืบพันธุ์ Syn. generative cell, sex cell
gamey (adj.) ซึ่งมีกลิ่นฉุน See also: มีกลิ่นรุนแรง Syn. strong-tasting, tangy
English-Thai: HOPE Dictionary
game(เกม) {gamed,gaming,games} n. กีฬา,เกม,เนื้อสัตว์ที่ล่ามา,สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม,เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า,อย่างนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย,เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน,พนัน,ขันต่อ. vt. พนันหมด,เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
game birdn. นกที่ล่าได้
game control adapterตัวปรับสำหรับเกมเป็นแผ่นวงจร (card) พิเศษใช้เสียบเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก้านควบคุม (joystick) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับการเล่นเกมบางประเภทได้ ดู joystick ประกอบ
game fishn. ปลาที่ตกเบ็ดเพื่อเอามากิน
game fowln. ไก่ชน
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
game of chancen. การพนันที่ขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถ
game plann. แผนที่ละเอียดรอบคอบ
gamecockn. ไก่ชน,ไก่ตี,คนที่ชอบตีรันฟันแทง
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.
gamelan(เกม'มะลัน) n,ระนาด,มโหรี
gamesn. กีฬาโอลิมปิค
games mastern. ครูพละชาย n, See also: games-mistress n. ครูพละหญิง
gamesmanship(เกมซฺ'มันชิพ) n. วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ผิดกติกา
gamesome(เกม'เซิม) adj. สนุกสนาน,ชอบเล่น,ร่าเริง., See also: gamesomely adv. gamesomeness n., Syn. playful
gamester(เกม'สเทอะ) n. ผู้ชอบเล่นการพนัน,นักการพนัน, Syn. gambler
gametangiumn. อวัยวะสร้างgamete (ดู) -pl. gametangia
gamete(แกม'มีท) n. เซลล์สืบพันธุ์,อสุจิหรือไข่., See also: gametic adj.
gametocyten. เซลล์ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์, Syn. gametes
gametogenesisn. การเกิดและเจริญของเซลล์เพศ, See also: gametogenic,gametogenous adj,
English-Thai: Nontri Dictionary
game(adj) เป็นนักเลง,ราวกับนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย
GAME game bird(n) นกที่ล่าเป็นกีฬาหรืออาหาร
gamecock(n) ไก่ชน
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
gamelan(n) ระนาด,พิณพาทย์,มโหรี
gamesome(adj) ชอบเล่น,เต็มใจเล่น,ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน
gamester(n) นักการพนัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gameการล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game lawกฎหมายควบคุมการล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gametangiumอับเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gameteเซลล์สืบพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gametocyteเซลล์แม่ของเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gametogenesisการเกิดเซลล์สืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gameเกม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Game fowlไก่ชน [TU Subject Heading]
Game showsรายการเกมโชว์ [TU Subject Heading]
Gamekeeper Dislocationข้อโคนนิ้วแม่มือหลุดเนื่องจากเอ็นยึดข้อด้านง่าม [การแพทย์]
Gamelanระนาด [TU Subject Heading]
Gamesการละเล่น [TU Subject Heading]
gameteเซลล์สืบพันธุ์, เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 1 ชุดทำหน้าที่สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gametocyte Rateอัตราเชื้อมีเพศ [การแพทย์]
Gametogenesisการสร้างเซลล์สืบพันธุ์, การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ชนิดมีเพศ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำตัด (n.) gambling game without a banker See also: a kind of game
กุลาซ่อนผ้า (n.) kind of game to hide a handkerchief See also: game of hiding a handkerchief
กุลาตีอก (n.) kind of game in royal ceremony Syn. กุลาตีไม้
กุลาตีไม้ (n.) kind of game in royal ceremony Syn. กุลาตีอก
ซักส้าว (n.) kind of Thai game (playing by pulling each other´s arms)
ติดตะกร้อ (v.) play Thai ball game balancing on one´s knee or arm See also: play a Siamese football and control its movement by the knees or the arms
ตี่ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่จับ, ตี่เสียง
ตี่จับ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่เสียง
ตีผึ้ง (v.) kind of game in the northeast of Thailand Syn. เล่นตีผึ้ง
เป่ากบ (n.) a game of blowing rubber bands
เล่นตีผึ้ง (v.) kind of game in the northeast of Thailand
เอาเถิด (n.) a game which one tries to catch other Syn. เอาเถิดเจ้าล่อ
เอาเถิดเจ้าล่อ (n.) a game which one tries to catch other Syn. เอาเถิด
กระดาน (clas.) game See also: match
เกม (n.) game See also: recreation, sport, play
เกม (clas.) game
ไม้หึ่ง (n.) game See also: a kind of children´s game
ชิงช่วง (n.) game played in the water
เครื่องเล่นเกม (n.) game player
เกมส์โชว์ (n.) game show
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's playing some kind of game with her childrenเธอกำลังเล่นเกมบางอย่างกับลูกๆ
This is the way we play the game hereนี่คือวิธีที่เราเล่นเกมที่นี่
You are the best in the gameคุณเป็นคนเก่งที่สุดในเกมนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง
We must get together for a game of golf when it's all over, eh?เมื่อเรื่องมันจบลงเเล้ว ว่างๆ เราไปตีกอล์ฟกันนะ
Love was a game to her. Only a game.ความรักก็เป็นเเค่เกมสําหรับท่าน
We can all get out of here pretty quick. I have tickets to that ball game tonight.เราทุกคนจะได้รับออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วสวย ฉันมีตั๋วไปคืนนี้เกมบอลที่
Let's take an hour. The ball game doesn't start till eight o'clock.ลองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง เกมบอลไม่ได้เริ่มต้นจนถึงสองทุ่ม
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.จากนั้นจะให้ตัวเองความมั่นใจ มากขึ้น เขาจำได้ว่าเวลาในโรงเตี๊ยม ที่คาซาบลังกาเมื่อเขาเล่นเกม มือ
Play your ridiculous game but don't expect us to take any notice of you.เล่นเกมไร้สาระของคุณ แต่ ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแจ้งให้ ทราบของคุณสาว ๆ
Mongo only pawn in game of life.มองโกเป็นแค่เบี้ย ในเกมส์เดิมพันชีวิต
It may be a marlin or a stingray but it's definitely a game fish.สงสัยจะปลามาสินหรือไม่ก็กระเบน... เเต่เป็นพวกปลาตกเล่นๆ เเน่
Joviality is a game of children.สนุกสนานเป็นเกมของเด็ก
You play a good game, boy... but the game is finished.แกทำได้ไม่เลวเลยไอ้หนู แต่หมดเวลาเล่นแล้ว
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.ผมเริ่มด้วยกายกรรมเพื่อสุขภาพง่ายๆ จนถึงทักษะการแข่งขันพื้นฐาน และในที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันขั้นสูง

game ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中盘[zhōng pán, ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊ, 中盘 / 中盤] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess)
博弈论[bó yì lùn, ㄅㄛˊ ㄧˋ ㄌㄨㄣˋ, 博弈论 / 博弈論] game theory
游戏机[yóu xì jī, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧ, 游戏机 / 遊戲機] gameboy; game machine
春灯谜[Chūn dēng mí, ㄔㄨㄣ ㄉㄥ ㄇㄧˊ, 春灯谜 / 春燈謎] Spring lantern riddles (guessing game at Lantern festival 元宵節|元宵节, at the end of Spring festival 春節|春节)
半场[bàn chǎng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, 半场 / 半場] half of a game or contest; half-court
抓子儿[zhuā zǐ r, ㄓㄨㄚ ㄗˇ ㄖ˙, 抓子儿 / 抓子兒] kids' game involving throwing and grabbing
[pái, ㄆㄞˊ, 牌] mahjong tile; playing card; game pieces; signboard; plate; tablet
中局[zhōng jú, ㄓㄨㄥ ㄐㄩˊ, 中局] middle game (in go or chess)
歇菜[xiē cài, ㄒㄧㄝ ㄘㄞˋ, 歇菜] Stop it! (recent Beijing and internet slang); Game over!; You're dead!
上网[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, 上网 / 上網] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish)
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, 把戏 / 把戲] acrobatics; jugglery; cheap trick; game
亚格门农[Yà gé mén nóng, ㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˊ, 亚格门农 / 亞格門農] Agamemnon
亚运会[yà yùn huì, ㄧㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, 亚运会 / 亞運會] Asian games
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 光头 / 光頭] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級杯] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
超级杯[Chāo jí bēi, ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄅㄟ, 超级杯 / 超級盃] Super cup (various sports); Super Bowl (American football championship game)
国际跳棋[guó jì tiào qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄑㄧˊ, 国际跳棋 / 國際跳棋] checkers (western board game)
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 枰] chess-like game
对对碰[duì duì pèng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄥˋ, 对对碰 / 對對碰] concentration (a pair-matching game)
契约桥牌[qì yuē qiáo pái, ㄑㄧˋ ㄩㄝ ㄑㄧㄠˊ ㄆㄞˊ, 契约桥牌 / 契約橋牌] contract bridge (card game)
板球[bǎn qiú, ㄅㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 板球] cricket (ball game)
和局[hé jú, ㄏㄜˊ ㄐㄩˊ, 和局] draw; tied game
热身赛[rè shēn sài, ㄖㄜˋ ㄕㄣ ㄙㄞˋ, 热身赛 / 熱身賽] exhibition game
划拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, 划拳] finger-guessing game
拇战[mǔ zhàn, ㄇㄨˇ ㄓㄢˋ, 拇战 / 拇戰] finger-guessing game
五子棋[wǔ zǐ qí, ˇ ㄗˇ ㄑㄧˊ, 五子棋] five-in-a-row (game similar to tic-tac-toe); Japanese: gomoku; gobang
生殖细胞[shēng zhí xì bāo, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 生殖细胞 / 生殖細胞] gamete
[pú, ㄆㄨˊ, 蒱] gambling-game; sedges
游戏[yóu xì, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, 游戏 / 遊戲] game; play
配子[pèi zǐ, ㄆㄟˋ ㄗˇ, 配子] gamete; sex cell
侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, 侠盗猎车 / 俠盜獵車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, 侠盗猎飞车 / 俠盜獵飛車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
侠盗飞车[xiá dào fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, 侠盗飞车 / 俠盜飛車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
猜拳[cāi quán, ㄘㄞ ㄑㄩㄢˊ, 猜拳] a finger-guessing game; mora
豁拳[huá quán, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄩㄢˊ, 豁拳] finger-guessing game
半条命[bàn tiáo mìng, ㄅㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄇㄧㄥˋ, 半条命 / 半條命] Half-Life (video game)
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
同型配子[tóng xíng pèi zǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄆㄟˋ ㄗˇ, 同型配子] isogamete
韧带[rèn dài, ㄖㄣˋ ㄉㄞˋ, 韧带 / 韌帶] ligament

game ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーケードゲーム[, a-ke-doge-mu] (n) {comp} arcade game
アウトドアゲーム[, autodoage-mu] (n) outdoor game
アジャタ[, ajata] (n) (abbr) (See 玉入れ) sport similar to ball-toss game played in schools (All Japan Tamaire)
アダルトゲーム[, adarutoge-mu] (n) adult game
アドベンチャーゲーム[, adobencha-ge-mu] (n) {comp} adventure game
アブストラクトゲーム[, abusutorakutoge-mu] (n) abstract strategy game (wasei
インサイドワーク[, insaidowa-ku] (n) inside work; catcher's game
インドアゲーム[, indoage-mu] (n) indoor game
ウエーティング[, ue-teingu] (n) (abbr) waiting game
ウォーゲーム[, uo-ge-mu] (n) war game
ウンスンカルタ[, unsunkaruta] (n) (sometimes written 宇牟須牟骨牌) (See 天正カルタ) Edo-period Japanese card game (por
エキサイティングゲーム[, ekisaiteinguge-mu] (n) exciting game
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match
オープニングゲーム[, o-puninguge-mu] (n) opening game
オープン戦[オープンせん, o-pun sen] (n) exhibition game (baseball); open game; (P)
オールスターゲーム[, o-rusuta-ge-mu] (n) all-star game
オンラインゲーム[, onrainge-mu] (n) {comp} online game
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go)
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P)
ガメ;ガメイ[, game ; gamei] (n) Gamay (variety of grape)
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei
ゲームコントロールアダプタ[, ge-mukontoro-ruadaputa] (n) {comp} game control adapter
ゲームメーカー[, ge-mume-ka-] (n) game maker
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine
ごっこ[, gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe
この期;此の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game
コリントゲーム[, korintoge-mu] (n) pinball machine game (lit
サスペンデッドゲーム[, sasupendeddoge-mu] (n) suspended game
サバイバルゲーム[, sabaibaruge-mu] (n) survival game
サバゲ[, sabage] (n) (abbr) survival game
ジビエ[, jibie] (n) wild game (fre
シミュレーションゲーム[, shimyure-shonge-mu] (n) {comp} simulation game
じゃん拳[じゃんけん, janken] (n,vs) (uk) rock, paper, scissors game
じゃん拳ぽん[じゃんけんぽん, jankenpon] (n) (uk) rock, paper, scissors game
シューティングゲーム[, shu-teinguge-mu] (n) {comp} shooting game
スーパーボール掬い[スーパーボールすくい, su-pa-bo-ru sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) SuperBall scooping; festival game in which one scoops up rubber bouncy balls floating in water
ゼロゲーム[, zeroge-mu] (n) zero game
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade
ゲームポート[げーむぽーと, ge-mupo-to] game port
コンピュータゲーム[こんぴゅーたげーむ, konpyu-tage-mu] computer game
ネットゲーム[ねっとげーむ, nettoge-mu] network game
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game
ビデオゲーム[びでおげーむ, bideoge-mu] video game
ファミコン[ふぁみこん, famikon] video game system ("family computer")
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game
マルチプレイヤーゲーム[まるちぷれいやーげーむ, maruchipureiya-ge-mu] multiplayer game
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game
ヘルプ画面[ヘルプがめん, herupu gamen] help screen
メニュー画面[メニューがめん, menyu-gamen] menu screen
初期画面[しょきがめん, shokigamen] opening screen
接触画面[せっしょくがめん, sesshokugamen] touch sensitive screen, touch screen
画面[がめん, gamen] screen, picture, scene
画面サイズ[がめんサイズ, gamen saizu] screen size
画面上[がめんじょう, gamenjou] on-screen (a-no)
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] screen capture
起動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ゲーム[げーむ, ge-mu] Thai: เกม English: game
画面[がめん, gamen] Thai: จอภาพ (ทีวี หรือ ภาพยนตร์) English: terminal screen
眺める[ながめる, nagameru] Thai: เพ่งพินิจ English: to gaze at
眺める[ながめる, nagameru] Thai: มอง

game ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยโบก[n. exp.] (bīabōk) EN: gamble game FR: jeu de pari [m]
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoe) EN: illegal lottery ; umbers game FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
อีดำอีแดง[n.] (īdam-īdaeng) EN: gambling game FR: gambling game
กำตัด[n.] (kamtat) EN: gambling game without a banker FR:
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament ; championship ; bout FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f] ; championnat [m]
การละเล่น[n.] (kānlalen) EN: amusement ; game FR: jeu [m]
การละเล่นของเด็กไทย[n. exp.] (kānlalen kh) EN: Thai traditional children's game FR: jeu traditionnel des enfants thaïs [m]
การละเล่นพื้นบ้านของไทย[n. exp.] (kānlalen ph) EN: Thai traditional game FR: jeu traditionnel thaï [m]
การเล่น[n.] (kān len) EN: game FR: jeu [m]
เกม [= เกมส์][n.] (kēm) EN: game ; recreation ; sport ; play ; match FR: jeu [m]
เกมแบบอาร์เคด[n. exp.] (kēm baēp āk) EN: arcade game FR: jeu vidéo [m]
เกมโชว์[n.] (kēmchō) EN: game show FR:
เกมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kēm khømphi) EN: computer game FR: jeu informatique [m]
เกมแล้ว[v. exp.] (kēm laēo) EN: the game is over FR: la pertie est jouée
เกมหมากรุก[n. exp.] (kēm mākruk) EN: game of chess FR: jeu d'échecs [m]
เกมสุดท้าย[n. exp.] (kēm sutthāi) EN: final game FR:
เกมตื้น ๆ = เกมตื้นๆ[n. exp.] (kēm teūn-te) EN: game easy to fathom ; shallow ploy FR:
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: stand in for a player at a card game FR:
เขตสงวน[n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: preserve ; nature reserve ; game reserve ; reservation FR: réserve naturelle [f]
คอยกิน[v. exp.] (khøi kin) EN: wait for the winner in a card game FR:
คั่ว[v.] (khūa) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand ; be ready to pounce FR:
คุมเกม[v. exp.] (khum kēm) EN: control the game ; exercise control ; have control over FR: contrôler le jeu
กีฬา[n.] (kīlā) EN: sport ; athletic game FR: sport [m] ; jeu sportif [f]
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngj) EN: outdoor sports ; outdoor game FR: sport d'extérieur [m]
กระดาน[n.] (kradān) EN: game board FR:
กุลาซ่อนผ้า[n.] (kulāsønphā) EN: children's circle game ; [kind of game to hide a handkerchief] FR:
กุลาตีไม้[n.] (kulātīmāi) EN: [kind of game in royal ceremony] FR:
กุลาตีอก[n.] (kulātī-ok) EN: [kind of game in royal ceremony] FR:
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: bluff ; cheat in a game FR: profiter ; abuser
เล่นได้เยี่ยม[v. exp.] (len dai yīe) EN: play a great game FR: faire un grand match ; jouer remarquablement
เล่นไพ่[v. exp.] (len phai) EN: play cards ; bet on card game ; gamble on card game FR: jouer aux cartes
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse FR:
แมทช์กระชับมิตร = แมตช์กระชับมิตร[n. exp.] (maēt kracha) EN: friendly game FR: match amical [m]
ไม้ดำไม้แดง[n.] (māidam-māid) EN: gambling game FR:
ไม้หึ่ง[n.] (māiheung) EN: [children's game of knocking sticks about] FR:
หมากเก็บ[n.] (mākkep) EN: Thai version of the game of jacks. ; throwing and catching pebbles ; jackstones ; mark keb FR: osselets [mpl]
ไพ่[n.] (phai) EN: card ; card game FR: carte [f] ; carte à jouer [f] ; jeu de cartes [m]
ไพ่ตอง[X] (phai tøng) EN: phaithong (most popular card game in Thailand) FR:

game ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großwild {n}big game
Kartenspiel {n}card game
Schach {n} (Spiel) | eine Partie Schach | Schach spielen | in Schach haltenchess | a game of chess | to play (at) chess | to keep in check
Schwindel {m}confidence game
Lernspiel {n}educational game
Freiwild {n}fair game
Freundschaftsspiel {n}friendly game
Golfspiel {m}golf; game of golf
Heimspiel {n}home game
Ratespiel {n}panel game
Gesellschaftsspiel {n}parlour game
Gesellschaftsspiel {n}party game
Rollenspiel {n}role play; role playing game (RPG)
Mannschaftspiel {n} [sport]team game
Kriegsspiel {n}war game
Band {n}; Ligament
Bridge {n} (Kartenspiel)bridge (cards game)
Würfelspiel {n}crap game; craps [Am.]
Fullhouse {n} (Kartenspiel)full house (card game)
Gameport {m}gameport
Glücksspiel {n}game of hazard
Jagdaufseher {m}game warden
Jagdgesetz {m}game law
Jagdtasche {f}game bag
Schachspiel {n}game of chess; chess
Spielpunkt {m}game point
Spielshow {f}game show
Spieltheorie {f}game theory
Sportfisch {m}game fish
Mut {m}gameness
Spielothek {f}games library
Sommerolympiade {f} [sport]Summer Olympic Games; Summer Olympics
Bänderriss {m} [med.]torn ligament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า game
Back to top