ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉื่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉื่อย*, -เฉื่อย-

เฉื่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉื่อย (v.) slow See also: decelerate Syn. เชื่องช้า, ช้า, อืดอาด Ops. รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง
เฉื่อย (adv.) slowly See also: sluggishly, inertly Syn. ช้า, เชื่องช้า Ops. รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง
เฉื่อย (adj.) slow See also: inert, gently
เฉื่อย (adj.) passive See also: inactive, leisurely Syn. ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ
เฉื่อย (adv.) slowly See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly Syn. เอื่อยๆ, เรื่อยๆ
เฉื่อย (adv.) slowly See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ
เฉื่อยชา (v.) be inactive See also: be slow, be inert, be sluggish Syn. ชักช้า, อืดอาด Ops. กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง
English-Thai: HOPE Dictionary
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
desensitise(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
desensitize(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
dilatory(ดิล'ละโทรี) adj. ซึ่งทำให้ช้า,ซึ่งถ่วง,ซึ่งเหนี่ยว,ผลัดวันประกันพรุ่ง,เฉื่อย,ช้า., See also: dilatoriness n., Syn. tardy
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
draggyadj. เฉื่อยชา,เชื่องช้า,ไม่มีชีวิตชีวา
hebetuden. ภาวะที่เฉื่อยชา,สภาพที่ทื่อ,สภาพเซื่องซึม, See also: hebetudiness n.
helium(ฮี'เลียม) n. ธาตุแก๊สเฉื่อยชนิดหนึ่ง,
inactivate(อินแอค' ทะเวท) vt. ทำให้เฉื่อยชา, ทำให้ขี้เกียจ, หยุดยั้งการปฏิบัติงานของ., See also: inactivation n.
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
inertia(อินเนอ'เชีย) n. ความเฉื่อย,ความไม่มีชีวิตชีวา,ความอยู่กับ, See also: inertial adj.
krypton(คริพ'ทอน) n. ธาตุแก๊สเฉื่อยชา
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive,drooping
lazy(เล'ซิ) adj. ขี้เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า, See also: lazily adv. ดูlazy laziness n. ดูlazy lazyish adj. ดูlazy, Syn. indolent
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา,เซื่องซึม,ซึม,ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,เมินเฉย,เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy,sluggish
neon(นี'ออน) n. ธาตุแก๊สเฉื่อยชนิดหนึ่ง
noble(โน'เบิล) adj. ชั้นสูง,มีตระกูล,สูงศักดิ์,ชั้นขุนนาง,สง่า,ประเสริฐ, (เคมี) เฉื่อย n. คนชั้นสูง,ผู้มีตระกูลสูง,ขุนนาง, See also: nobleness n., Syn. high,grand
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull,deaden
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา,ซึ่งผ่อนคลาย,ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด,ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด,ยาผ่อนคลาย
unoccupied(อันออค'คิวไพดฺ) adj. ว่าง,ไม่มีคนอยู่,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ขี้เกียจ,เฉื่อยชา,ไม่มีอะไรทำ, Syn. empty
phlegm(เฟลม) n. เสมหธาตุ,เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความชาเย็น,ความอึดอาด, Syn. apathy
phlegmatic(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic
phlegmatical(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic
quiescent(ควิเอส'เซินทฺ) adj. สงบ,เงียบ,นิ่ง,เฉยเมย,เงื่องหงอย,เฉื่อยชา., See also: quiescence n. quiescency n., Syn. quiet,inactive
remiss(รีมิส') adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,เมินเฉย,บกพร่อง,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา, See also: remissness n., Syn. lax ###A. careful
slack(สแลค) adj.,n.,vt.,vi. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) หย่อน,เนือย,ผ่อน,ย้อย,ขี้เกียจ,เหนื่อยหน่าย,สะเพร่า,เฉื่อย,เชื่องช้า,อ่อนแอไม่หนักแน่น, (ฝีเท้า) เบา,ไม่สมบูรณ์
slake(สเลค) vi.,vt. (ทำให้) บรรเทา,เย็นลง,รู้สึกสดชื่น,เฉื่อยชาลง, (หินปูน) แตกตัวด้วยน้ำ., See also: slakable,slakeable adj. slaker n., Syn. allay
sleepy(สลีพ'พี) adj. ง่วงนอน,ง่วง,อยากหลับ,ง่วงหลับ,เฉื่อยชา,ขี้เกียจ,ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้หลับ,ชวนให้หลับ., See also: sleepily adv. sleepiness n., Syn. nodding,drowsy
sloth(สลอธ) n. ความขี้เกียจ,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา,สัตว์เฉื่อยชา มีขนยาวและมีอุ้งเท้ายาวเหมือนตะขอสำหรับจับกิ่งไม้,ฝูงหมี, Syn. indolence,laziness,lethargy
slothful(สลอธ'ฟูล) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา., See also: slothfully adv. slothfulness n., Syn. leisurely,lazy
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.
sluggish(สลัก'กิช) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เงื่องหงอย,ซบเซา,เฉื่อยชา,ผืดเคือง., See also: sluggishness n., Syn. slack
stagnancy(สแทก'เนินซี) n. การหยุดนิ่ง,การอยู่เฉย ๆ ,สภาพซบเซา,ความเฉื่อยชา,การไม่เจริญ., Syn. stagnance
stagnant(สแทก'นันทฺ) adj. หยุดนิ่ง,หยุดไหล,อยู่เฉย ๆ ,ซบเซา,เฉื่อยชา,ไม่เจริญ., Syn. standing,still,idle,quiet
stolid(สทอล'ลิด) adj. ไม่หวั่นไหวง่าย,ไม่ตื่นเต้นง่าย,เยือกเย็น,เฉื่อยชา., See also: stolidity,stolidness n. stolidly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
breeze(n) ลมเฉื่อย
breezy(adj) มีลมเฉื่อย
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
drag(vi) ยืดเยื้อ,เชื่องช้า,ไปช้าๆ,เรื่อยเฉื่อย
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
idler(n) คนเกียจคร้าน,คนเหลวไหล,คนเอื่อยเฉื่อย
inaction(n) ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน,การอยู่เฉย
inactive(adj) อยู่เฉย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
inert(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,ซึมเซา,ชักช้า
inertia(n) ความเชื่องช้า,ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
laziness(n) ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
lazy(adj) เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า
lethargic(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วง,สลบไสล,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
lethargy(n) ความซบเซา,ความเซื่องซึม,ความง่วง,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา
phlegm(n) เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความวางเฉย
phlegmatic(adj) เฉื่อยชา,วางเฉย,เฉยชา,อืดอาด
promenade(n) การเดินทอดน่อง,การเดินเล่น,การเดินเอื่อยเฉื่อย
quiescent(adj) สงบ,นิ่ง,เฉยเมย,เฉื่อยชา
remiss(adj) บกพร่อง,สะเพร่า,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
sleepy(adj) ขี้เซา,ง่วงนอน,เฉื่อยชา
sloth(n) ความเชื่องช้า,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
sluggard(n) คนเฉื่อยชา,คนเกียจคร้าน
sluggish(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,เอื่อยเฉื่อย
stagnant(adj) เฉื่อยชา,หยุดนิ่ง,เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnation(n) ความเฉื่อยชา,ความหยุดนิ่ง,ความเมื่อยล้า,ความซบเซา
stolid(adj) ไม่หวั่นไหว,โง่,เยือกเย็น,เฉื่อยชา
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง
tardiness(n) ความเชื่องช้า,เครื่องถ่วง,ความเฉื่อย,การลังเล
tepid(adj) อุ่น,จืดชืด,เฉื่อยชา,ไม่กระตือรือร้น
torpor(n) ความมึนซึม,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inertเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inert gasแก๊สเฉื่อย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inertiaความเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torpidอ่อนแรง, เชื่องช้า, เฉื่อยชา [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inertเฉื่อย, เฉื่อยชา [การแพทย์]
Chief Cells, Inactiveชีพเซลล์เฉื่อย [การแพทย์]
gyroscopeไจโรสโคป, อุปกรณ์ที่อาศัยความเฉื่อยของล้อหมุน เพื่อช่วยรักษาทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่ง ทำให้เอียงในทิศทางต่าง ๆ ได้โดยอิสระ โดยจะชี้ทิศทางเดิมถ้าไม่มีทอร์กมากระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heliumฮีเลียม(ก๊าซเฉื่อยที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในกลุ่มก๊าซฮีเลี่ยม) เป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ติดไฟ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่มีสี โดยทั่วไปจะถูกบรรจุในท่อก๊าซที่ความดันประมาณ 2,000 psi [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Inactiveระยะพัก, เฉื่อยต่อปฎิกิริยา, ระยะสงบ, ทำงานลดลง, ไม่ว่องไว [การแพทย์]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inertiaความเฉื่อย, อิเนอร์เชีย, สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
kryptonคริปทอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ ใช้สัญลักษณ์ Kr เลขอะตอม 36 เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว  -156.7°C  จุดเดือด -153.3°C  มีอยู่ในบรรยากาศจำนวนน้อยมาก ใช้บรรจุในหลอดไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Momentumแรงเหวี่ยง, แรงเฉื่อย [การแพทย์]
neonนีออน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 10 สัญลักษณ์คือ Ne เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดหลอมเหลว -248.6°C จุดเดือด -246.0°C  พบในบรรยากาศประมาณร้อยละ 0.19 โดยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
octet ruleกฎออกเตต, กฎที่กล่าวถึงการเกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอมซึ่งมีการให้ การรับ หรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน แล้วทำให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมเหล่านั้นเท่ากับจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของแก๊สเฉื่อยที่อยู่ใกล้กับธาตุนั้นในตารางธาตุซึ่งส่วนใหญ่จะมี 8 เวเลนซ์อิเล็กตรอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
xenonซีนอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 54 สัญลักษณ์ Xe จุดหลอมเหลว -111.9 องศาเซลเซียส เป็นแก๊สเฉื่อย มีอยู่ในอากาศน้อยมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
faint (adj.) เฉื่อย See also: ไม่กระตือรือร้น Syn. unenthusiastic
slack (adj.) เฉื่อย See also: เนือย, ไม่ใส่ใจ Syn. sluggish, inattentive, lazy
unenthusiastic (adj.) เฉื่อย See also: ไม่กระตือรือร้น
comatose (adj.) เฉื่อยชา See also: ขาดความว่องไว, ไร้พลัง, เซื่องซึม Syn. torpid, lethargic
dead (adj.) เฉื่อยชา See also: เงื่องหงอย, อยู่นิ่งๆ, เกียจคร้าน Syn. inert, stagnant, stagnating, sluggish, static, inactive, dull
in the doldrums (idm.) เฉื่อยชา See also: เนือย
inert (adj.) เฉื่อยชา See also: อืดอาด, ซึ่งไร้ชีวิตชีวา Syn. still, unresponsive, lifeless Ops. energetic
languid (adj.) เฉื่อยชา See also: เนือย, เงื่องหงอย, เซื่องซึม Syn. inactive, inert, sluggish, torpid Ops. active, energetic
lethargic (adj.) เฉื่อยชา See also: เอื่อย, เนือย, เซื่องซึม, ซึม Syn. sluggish Ops. energetic
logy (adj.) เฉื่อยชา See also: เซื่องซึม, ขาดกำลังวังชา Syn. dull, sluggish
phlegmatic (adj.) เฉื่อยชา See also: ไร้อารมณ์, เนือย, เย็นชา Syn. apathetic, stolid, passionless
phlegmatical (adj.) เฉื่อยชา See also: ไร้อารมณ์, เนือย, ชาเย็น, เมินเฉย Syn. apathetic, stolid, passionless
stagnating (adj.) เฉื่อยชา See also: เงื่องหงอย, อยู่นิ่งๆ, เกียจคร้าน Syn. inert, stagnant, sluggish, static, inactive, dull
supine (adj.) เฉื่อยชา See also: เกียจคร้าน, ขี้เกียจ Syn. inactive, passive, inert, lethargic, lazy
torpid (adj.) เฉื่อยชา Syn. sluggish
unresponsive (adj.) เฉื่อยชา See also: อืดอาด, ซึ่งไร้ชีวิตชีวา Syn. still, lifeless Ops. energetic
dullness (n.) ความเฉื่อยชา Syn. inactivity, latency, stupor, sluggishness
emotionlessness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ Syn. apathy, impassivity
helium (n.) ุก๊าซเฉื่อยชนิดหนึ่งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสัญลักษณ์คือ He See also: ก๊าซฮีเลี่ยม
impassivity (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ Syn. apathy, emotionlessness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, slowpoke, I'll race ya home.มาสิ, คนเฉื่อยชาฉันจะแข่งยาที่ บ้าน
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้
Come on, slowpoke.เร็วเข้า, เจ้าเฉื่อย.
One jump ahead of the slowpokes One skip ahead of my doomกระโดดหนึ่งครั้งหนีคนเฉื่อย อีกหนึ่งครั้งหนีเคราะห์ร้าย
And the inertia of my life... plunging ahead, and me, powerless to stop it.มันเป็นแรงเฉื่อยของชีวิต พุ่งไปข้างหน้า ฉันไม่มีอำนาจหยุดมันไว้
In a few minutes, his violin is going to be sold... and if I don't get there because of your driving or this goddamned traffic...อีกไม่กี่นาที ไวโอลินของเขาจะถูกขาย และถ้าผมไปไม่ทันเพราะคุณขับรถเรื่อยเฉื่อย หรือเพราะการจราจรเฮงซวยนี่ก็ตาม
Come on up, slowpoke.- ใช่ มาขึ้นคนเฉื่อยชา
Don't let my humdrum day fool you now. I also have a very dark side.อย่าให้วันเรื่อยเฉื่อยฉันหลอกเอา ไม่มีด้านมืด
I'm well aware of my tardiness, doctor.ผมระวังเรื่องความเฉื่อยชาของผมเป็นอย่างดีคับหมอ
Give up slowpoke, it's over!ยอมแพ้เถอะเจ้าเฉื่อย มันจบแล้ว
Lightest breeze uncorrected at that distance is enough to ruin the shot.ด้วยระยะนี้ ลมเพียงเฉื่อยๆ ก็พอที่จะทำให้พลาดได้
She's such an absent-minded girl.เด็กคนนั้นยิ่งเอื่อยเฉื่อยอยู่
An advanced inertial guidance system.ะบบนำวิถีด้วยแรงเฉื่อยที่ล้ำสมัยที่สุด
Cancer explains the lethargy,มะเร็งอธิบายถึงความเฉื่อยชา
I hope you're not going to be this slow next week.หวังว่าอาทิตย์หน้า พวกนายจะไม่เฉื่อยอย่างงี้นะ
Her stupid, vapid, insipid...สมองโง่ๆ เฉื่อยๆ จืดชืด...
Molecular density is inert.ความหนาแน่นโมเลกุลเข้าภาวะเฉื่อย
I can't sit idly by.จะเอาแต่นั่งเฉื่อยไม่ได้
I thought he'd be easy. But he's a stickler.หลงคิดว่า เขาเรื่อยๆเฉื่อยๆ ทีไ่หนได้ เขี้ยวชะมัดเลย
"feeling listless again today.วันนี้รู้สึกเฉื่อยชาอีกแล้ว
Your constant tardiness, your singing.นิสัยเฉื่อยชาเป็นประจำ และการร้องเพลงของคุณ
Have you disengaged the external inertial dampener?คุณทำการปิดระบบต้านแรงเฉื่อยแล้วหรือยัง
My mind rebels techniques give me problems, give me work.สมองผมรังเกียจความเฉื่อยชา หางานให้ผมทำ
Thanks, Mr. Magoo.ขอบใจ ตาเฉื่อยเซ่อๆซ่าๆ
First squad, push dead ahead!หมู่แรก! อย่าให้เฉื่อยสิ!
You made that clear in your 11th "I can do it myself" text.ได้ซัก 11 ครั้งแล้วมั้ง ที่จริงเธอทำมากเกินไป จนถึงขั้นก้าวหน้าอย่างเรื่อยเฉื่อยด้วยซ้ำ
I'm going to be cutting you any slack.แล้วจะเฉื่อยชาได้ ฉันจะกระตุ้นนายเอง
So we go in, and what happens? Of course, all the reporters glom on Mr. Obama.ดังนั้นโดยทั่วไปมีแรงเฉื่อยไม่ฉัน สามารถทำให้มันไปที่ประตูนั้น
And old Bob over here, he just makes a beeline right to the exit door.ขณะที่นายโอบามามีจำนวนมาก ของความเฉื่อยมากของมวล
Any number of toxic or inert gases.อาจเป็นก๊าซพิษ หรือก๊าซเฉื่อย
"the river has been flowing gracefully.""น้ำในแม่น้ำไหลเอ่ยเฉื่อย"
Girl's made you lazy in the head.ผู้หญิงทำให้หัวแกเฉื่อยว่ะ
Dying has made me very blunt.พอกำลังจะตายอะไรก็เฉื่อยไปหมด
Laziness is next to slothfulness, Ben.แค่เอาถ้วยมายัดไว้ใต้นั้น ไม่เอาน่า, ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิด ของความเฉื่อยชานะ เบน
I just don't want you to think I'm slacking.ผมไม่อยากให้คุณคิดว่าผมเฉื่อย
Scott, I guarantee you, you're one of the least slacking kids in this town.สก็อต ฉันการันตีได้เลย ว่านายเป็นเด็กที่เฉื่อยน้อยที่สุด ในเมืองนี้แล้ว
Been a little dejected, apathetic perhaps.อาจจะหดหู่ เฉื่อยชาไปบ้าง
How can you sound so unenergetic?ทำไมเสียงของแกดูเฉื่อยชาจัง
Oh, you mean my epic smack down of the glee club over their complete apathy and lack of professionalism?อ๋อ หมายถึงมหากาพย์ของฉันที่กำราบชมรมร้องเพลง เพราะพวกเขา เฉื่อยชาสุดๆและขาดแคลนความเป็นมืออาชีพใช่มั้ย?
You won't outrun yourself in Oregon, Johnse.แกจะเอื่อยเฉื่อย เมื่ออยู่ในโอเรกอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉื่อย
Back to top