ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงียบ*, -เงียบ-

เงียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงียบ (v.) be silent See also: be quiet, be still Syn. หายเงียบ, เงียบหาย Ops. ได้ข่าว
เงียบ (adv.) silently See also: quietly, softly, still Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ Ops. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ
เงียบ (adv.) quietly See also: silently Syn. เฉยๆ Ops. อึกทึก, ครึกโครม
เงียบ (v.) be quiet See also: be silent, be calm Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, เฉยๆ Ops. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก
เงียบกริบ (adv.) quietly See also: silently, still, reticently, soundlessly Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ Ops. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ
เงียบขรึม (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
เงียบงัน (v.) be silent See also: be quiet, be still, be speechless Syn. เงียบ, เงียบกริบ, เงียบเชียบ, นิ่งเงียบ Ops. อื้ออึง, เอิกเกริก, เสียงดัง
เงียบงำ (v.) keep silent See also: stay silent, be speechless
เงียบฉี่ (adj.) absolutely silent See also: very quiet, no voice Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท Ops. ดัง, อึกทึก
เงียบฉี่ (v.) not say anything See also: not send information Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท Ops. ดัง, อึกทึก
เงียบสงบ (adj.) peaceful See also: calm, quiet, silent Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น Ops. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย
เงียบสงัด (adj.) quiet See also: silent, soundless, noiseless, inaudible, hushed Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ
เงียบสงัด (v.) be quiet See also: be silent, be soundless, be noiseless, be inaudible Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ
เงียบสนิท (adv.) quietly See also: silently, still, reticently, soundlessly Syn. เงียบเชียบ Ops. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ
เงียบสนิท (v.) be soundless See also: be noiseless, be silent, be quiet Syn. วังเวง, เงียบสงัด, เงียบสงบ Ops. อื้ออึง, อึกทึก, เสียงดัง
เงียบสนิท (adj.) absolutely silent See also: very quiet, no voice Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด Ops. ดัง, อึกทึก
เงียบสนิท (v.) not say anything See also: not send information Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด Ops. ดัง, อึกทึก
เงียบหาย (v.) be silent See also: be quiet, be still Syn. หายเงียบ Ops. ได้ข่าว
เงียบเฉย (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, ขรึม, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
เงียบเชียบ (v.) be soundless See also: be noiseless, be silent, be quiet Syn. วังเวง, เงียบสนิท, เงียบสงัด, เงียบสงบ Ops. อื้ออึง, อึกทึก, เสียงดัง
เงียบเสียง (v.) be soundless See also: be quiet, be silent, be noiseless Syn. เงียบ, ไม่ส่งเสียง Ops. ส่งเสียงดัง
เงียบเหงา (v.) be lonely See also: be lonesome, be alone, be solitary Syn. เหงาหงอย, ซึมเซา, เดียวดาย Ops. ร่าเริง, คึกคัก
English-Thai: HOPE Dictionary
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
clam(แคลม) n. หอยกาบ,คนเงียบ,คนไม่ค่อยพูด
close-mouthedadj. เงียบ,ปิดปาก,ไม่ชอบพูด
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm,cool
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
douce(ดูส) adj. สงบ,เงียบ,เยือกเย็น,สุภาพเรียบร้อย., See also: douceness n. ดูdouce
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
dumb(ดัมบฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่พูด,เงียบ,โง่,ทึ่ม., See also: dumbly adv. ดูdumb dumbness n. ดูdumb
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
equable(เอค'วะเบิล,อี'วะเบิล) adj. สม่ำเสมอ,เงียบสงบ, เสมอภาค., See also: equability n. ดูequable
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
glassy(กลา'ซี,กลาส'ซี) adj. คล้ายแก้ว,เงียบสงบตา,ตาซึม., See also: glassily adv. glassiness n., Syn. dull
gumshoe(กัม'ชู) n. รองเท้ายาง,ตำรวจ,นักสืบ - (vi.) เดิน,เดินเบา ๆ ,ย่อง,สืบ adj. ปฏิบัติการอย่างเงียบ ๆ gumshoe man ตำรวย,นักสืบ
hist(ฮิสท) interj. คำอุทาน "ฮือ!" (เรียกร้องความสนใจหรือขอร้องให้คนเงียบ)
hush(ฮัช) {hushed,hushing,hushes} interj. คำอุทานขอให้เงียบ. vi.,adj. เงียบ,ปิดบัง,ทำให้สงบ,บรรเทา. -n. ความเงียบ., See also: hushedly adv. hushful adj. hushfully n., Syn. silence,quiet
imperturbable(อิมเพอเทอบ' บะเบิล) adj. ใจเย็น, สุขุม, เงียบ, ไม่ตื่นเต้นง่าย., See also: imperturbability, imperturbableness n. imperturbably adv., Syn. calm)
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness)
ink jet printerเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีฉีดหมึกลงบนแผ่นกระดาษแทนการกระแทกตัวพิมพ์ลงบนผ้าหมึกแบบเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำงานเงียบกว่า ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพดีกว่า (แต่ยังไม่ดีเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์)
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน,ใส,กระจ่าง,เงียบสงบที่สุด,ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent
lonesome(โลน'เซิม) adj. เงียบเหงา,หงอยเหงา,อ้างว้าง,วังเวง,ที่ไกลคน,ไม่มีคนอยู่
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
mousey(เมา'ซี) adj. คล้ายหนู,สีมอ ๆ ,ทึม,เงียบ,เต็มไปด้วยหนู., See also: mousily adv. mousiness n.
mousy(เมา'ซี) adj. คล้ายหนู,สีมอ ๆ ,ทึม,เงียบ,เต็มไปด้วยหนู., See also: mousily adv. mousiness n.
mum(มัม) adj. เงียบ,ไม่พูดสักคำ,ไม่ปริปาก. interj. ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น! เงียบ!, -Phr. (mum's the word ไม่ต้องเปิดเผยสิ่งที่เจ้ารู้)
mute(มิวทฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ริปาก,เงียบ,ไม่ออกเสียง,ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา) n. คนใบ้,คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา,การไม่ออกเสียง,เครื่องหมายหยุด. vt. อุดเสียง,ระงับเสียง,เก็บเสียง,ลดความเข้มข้นของสีลง., See also: muteess n.
pacifical(พะซิฟ'ฟิคัล) adj. สงบ,สงบเงียบ,นิ่มนวล,รักสันติ
placid(แพลส'ซิด) adj. เงียบสงบ,จิตสงบ, See also: placidity n., Syn. tranquil,
quiescent(ควิเอส'เซินทฺ) adj. สงบ,เงียบ,นิ่ง,เฉยเมย,เงื่องหงอย,เฉื่อยชา., See also: quiescence n. quiescency n., Syn. quiet,inactive
quiet(ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้) เงียบ,สงบ,สงัด,ปราศจากสิ่งรบกวน,เรียบ ๆ ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ความเงียบ,ความสงบ,การปราศจากสิ่งรบกวน,ความสงัด,สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity,calm,serene
quieten(ไคว'อิเทิน) vt. ทำให้เงียบ,ทำให้สงบ
quietude(ไคว'อิทูด) n. ภาวะแห่งความสงบเงียบ,ความนิ่งเฉย, Syn. tranquillity
recollected(เรคคะเลค'ทิด) adj. สงบ,เงียบ,สุขุม,เยือกเย็น,ระลึกได้,รำลึกถึง,สำรวมใจ, Syn. calm,recall
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm,quiet
English-Thai: Nontri Dictionary
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ
halcyon(adj) สงบเงียบ,สงบราบคาบ
hush(vi,vt) หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
mum(adj) เงียบกริบ,ไม่ปริปาก,ไม่พูด
mute(adj) เป็นใบ้,ไม่พูด,เงียบ,นิ่ง
pacify(vt) ปลอบ,ทำให้สงบลง,ทำให้เงียบ
peaceable(adj) สงบสุข,เงียบสงบ,รักสงบ,รักสันติ
placid(adj) เงียบสงบ
quiet(adj) สงบ,เงียบ,เรียบๆ,นิ่งเฉย,เงียบสงัด
quietness(n) ความเงียบสงบ,ความเงียบ,ความสงบเงียบ,ความสงบ
quietude(n) ความสงบเงียบ,ความนิ่ง,ความนิ่งเฉย
restful(adj) สงบ,ซึ่งพักผ่อน,เงียบสงบ
reticence(n) เงื่อนงำ,ความขรึม,การสงวนท่าที,การเงียบ
reticent(adj) มีเงื่อนงำ,ขรึม,เงียบ,สงวนท่าที
sedate(adj) ขรึม,ใจเย็น,สุขุม,เงียบ,สงบ
sedative(adj) ใจเย็น,กดประสาท,สงบอารมณ์,เงียบ
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง
silence(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความนิ่ง,การไม่พูด
silent(adj) นิ่งเงียบ,เงียบ,สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
soundless(adj) ลึกจนหยั่งไม่ได้,เงียบ,สงบ,ไม่มีเสียง
speechless(adj) หมดคำพูด,พูดไม่ได้,ตื้นตัน,เงียบ,เป็นใบ้
still(adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย
tacit(adj) เงียบ,โดยปริยาย,อย่างมีนัย,รู้แก่ใจ
taciturn(adj) ขรึม,เงียบ
tranquil(adj) เงียบสงบ,เยือกเย็น,ราบรื่น,สงบสุข
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข
wordless(adj) ไม่พูดเลย,เงียบ,พูดไม่ออก,เป็นใบ้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
silentเงียบ, ไร้อาการ, ซุ่มอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stupor๑. (จิตเวช.) อาการเงียบงัน๒. ภาวะกึ่งโคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latent Periodระยะแฝง, ระยะเวลาที่น้อยที่สุด, ระยะเลเท็นท์, เริ่มมีการเจ็บครรภ์, ระยะเงียบ, ระยะพัก [การแพทย์]
Silenceความเงียบ [TU Subject Heading]
Silent film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์เงียบ [TU Subject Heading]
Wilderness Areas ที่วิเวกห่างไกล พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ มีความวิเวก สงบเงียบ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ห่างไกลผู้คน ไม่มีถนนหนทาง จะไปถึงได้ก็โดยทางเดินเท้า เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clam up (phrv.) เงียบ See also: นิ่งเงียบ, สงบเงียบ Syn. shut up
hush (adj.) เงียบ
hushed (adj.) เงียบ See also: สงบ
muted (adj.) เงียบ
nark it (phrv.) เงียบ See also: อย่าส่งเสียง
peacefu (adj.) เงียบ See also: สงบเงียบ, สงบ Syn. untroubled, tranquil, calm, noiseless, still, mute
quiet (adj.) เงียบ See also: สงบเงียบ, สงบ Syn. peacefu, untroubled, tranquil, calm, noiseless, still, mute
shush (int.) เงียบ See also: คำอุทานบอกให้เงียบ
silent (adj.) เงียบ See also: ไร้เสียง, ไม่ออกเสียง, สงบนิ่ง, นิ่งเงียบ, นิ่งอึ้ง, เงียบกริบ, ไม่ค่อยพูด Syn. hushed, soundless, speechless
soundless (adj.) เงียบ See also: ซึ่งไม่มีเสียง, ไร้เสียง Syn. silent, inaudible
untroubled (adj.) เงียบ See also: สงบเงียบ, สงบ Syn. peacefu, tranquil, calm, noiseless, still, mute
button up (phrv.) เงียบ (คำสแลง)
belt up (phrv.) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่าส่งเสียงดัง, เบาเสียงหน่อย, หุบปาก, เงียบๆหน่อย Syn. shut up
dry up (phrv.) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หุบปาก, หยุดพูด Syn. shut up
muffle up (phrv.) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. shut up
pipe down (phrv.) เงียบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หุบปาก Syn. shut up
staid (adj.) เงียบขรึม See also: ขรึม, สงบ, มั่นคง, สุขุม Syn. sedate, calm, stable, solemn Ops. capricious, unstable
taciturn (adj.) เงียบขรึม See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด Syn. quiet, silent, uncommunicative
uncommunicative (adj.) เงียบขรึม See also: ไม่พูดไม่จา, เงียบ Syn. reticent, withdrawn, retiring, shy, reserved Ops. communicative, communicatory
so quiet you could hear a pin drop (idm.) เงียบมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Looks pretty quietดูเงียบมากเลย
To be silent about what have been happenedที่จะนิ่งเงียบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
It's so quiet at workที่ทำงานเงียบเหงามากเหลือเกิน
Oh it's so quiet tonight!โอ คืนนี้ช่างเงียบเหงาเหลือเกิน
You like to go to more quiet placesคุณชอบไปที่ที่เงียบกว่านี้
Just keep your mouth shut and let him do the talkingแค่ปิดปากเงียบไว้แล้วปล่อยให้เขาเป็นคนพูด
If you want me to keep quiet, then, do me a favorถ้าอยากให้ฉันปิดปากเงียบล่ะก็ ช่วยอะไรให้ฉันสักอย่างสิ
I want something in exchange for keeping quietฉันต้องการบางสิ่งเป็นการแลกเปลี่ยน สำหรับการปิดปากเงียบ
Don't you dare sneak out!อย่าย่องเงียบออกไปเชียวนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God damn it, Matthew, can't you just shit quietly?พระเจ้า ด่า มัน , แมทธิว คุณไม่สามารถ เพียงแค่ อึ อย่าง เงียบ ๆ ?
Shut up! Shut up! Shut up!เงียบ เงียบ เงียบ มองหาใครยะ?
Shut up, I've got something.- ฉันก็ไม่อยากจะไป - เงียบ ๆ ซิฉันจะฟังข่าวก่อน
I only take ones prescribed by my doctor- -Shut up and do as I say!ฉันจะกินเฉพาะยาที่หมอของฉันให้ เงียบ และทำตามที่ฉันบอก!
Tommy, be quiet, please? I got this. You check upstairs.ทอมมี่ เงียบ ๆ นะ ฉันเช็คชั้นนี้ นายไปเช็คชั้นบน
So, I just kind of stood there quietly...ฉันแค่ยืนที่นั่น เงียบ
Be quiet, sweetheart. Be quiet.เงียบๆ ลูกรัก เงียบ
Personally, I think she's our generation's Elizabeth Taylor.- เงียบ เงียบเถอะ เงียบไปเลย - ฉัน..
Afraid of what? Afraid I'm falling in love.บ้าเอ๊ย ชีนี่น่ะ มาเร็ว พวกนาย เงียบ ๆ นะ ตามฉันมา
Where's Ilsa?- โอเค เงียบ - อิลซ่าอยู่ไหน
It's Cheney. Come on, you guys. Keep quiet.บ้าเอ๊ย ชีนี่น่ะ มาเร็ว พวกนาย เงียบ ๆ นะ ตามฉันมา
Has quietly come waltzing byก็มาอย่างง่าย ๆ เงียบ ๆ โดย
You must learn... to cook from the quieter place deep inside of you.เธอคงต้องไปเรียน ในที่ ๆ มัน เงียบ ๆ หน่อย แล้วก็อยู่กับตัวเองให้มาก ๆ
JEFFREY: (WHISPERING) Be quiet;เจฟฟรี่ย์ : เงียบ ๆ ได้ยินมั้ย ?
RIPLEY walks tall and carries a very big stick.ริปลี่ เงียบ และ ตีแรง
MUNTZ: No, no. Quiet!ไม่เอา เงียบ ใจเย็นๆ
Axl, be quiet and please let our pretty, young mother finish telling us about the presents.แอ็กเซล เงียบ และให้แม่สุดสวยของเรา พูดเกี่ยวกับของขวัญให้จบ
I'm serious. You're hot. # Britney Spearsฉันพูดจริงๆนะคุณสวยเป็นบ้า # เงียบ หยุดซะ #
Got it, Coach. Quiet, please, children.รับทราบค่ะ โค้ช เงียบ เด็กๆ
Vince, what are you doing? Quiet. They have been tracking you.วินซ์ ทำอะไรนะ เงียบ พวกนั้นตามเธออยู่
I've seen what you can do, and what you can do is stand in the back, sway, and sing very, very quietly.ฉันรู้ว่าเธอควรจะทำอะไรได้ และสิ่งที่เธอทำได้ก็คือ ยืนอยู่ข้างหลัง,โยกตัว และร้องเพลงให้เงียบ เงียบ เงียบที่สุดเลย
Shh-shh-shh. Just be quiet and do what I tell you.ชู่ๆๆ เงียบ แล้วทำตามฉัน
I usually like the strong, silent, totally-messed-up- under-the-surface types.ปกติฉันชอบแนว แข็งเเรง เงียบ ชอบทำลายล้างแบบนี้
Stop it, quiet down, stop.- หยุดเลย เงียบ หยุด /
Find Darcy, and bring a car around downstairs. Quietly.หาดาร์ซีและนำรถไปรอบ ๆ ชั้นล่าง เงียบ
Jim and I live in accidental happiness.ฉันเขียนอยู่อาเธอร์ เงียบ จิมกับฉันอยู่ในห้วงสุขโดยอุบัติเหตุ
It's Doss. Be quiet. Be quiet.มันดอส เงียบเงียบ ๆ ฉันมีคุณ
Be quiet. - ... but I am a U.S. citizen now.เงียบ ๆ หน่อย แต่เป็นพลเมืองสหรัฐแล้วตอนนี้
Will you be quiet?เงียบ ๆ หน่อยได้มั้ย?
Quietly get out of here.เงียบ ๆ ออกจากที่นี่
Quiet, not very good at talking, really.เงียบ ๆ เป็นคนพูดไม่เก่ง จริง ๆ
Be quiet. Just be quiet.เงียบ ๆ เพียงแค่มีความเงียบสงบ
Just keep quiet and hang on!เงียบ ๆ ไว้เหอะ เกาะแน่น ๆ หล่ะ
Keep her quiet now!เงียบ ของเธอ ในขณะนี้!
Quiet. You've lost the right to ask questions.เงียบ คุณไม่มีสิทธ์มา ถามคำถามอะไรทั้งนั้น
Quiet... smart... inconspicuous.เงียบ ฉลาด ไม่สะดุดตา
Quiet. Eyes on your books.เงียบ ตาดูที่หนังสือ
Silence. What's done is done. Let's hope it works.เงียบ ทำอะไรจะทำ Let's หวังว่าการทำงาน
Quiet. You only need two legs to run.เงียบ นายต้องการเพียงแค่ 2 ขาที่จะใช้ในสนาม
A silent, invisible, and completely untraceable partner who supports you from far, far away.เงียบ มองไม่เห็น และเป็นหุ้นส่วนที่ใครๆแกะรอยตามไม่ได้ คนที่สนับสนุนลูกจากที่ไกลๆ

เงียบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
黙る[だまる, damaru] Thai: นิ่งเงียบไม่พูดจา English: to be silent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงียบ
Back to top