ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่องรอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่องรอย*, -ร่องรอย-

ร่องรอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่องรอย (n.) trail See also: trace, track, path, spoor
ร่องรอย (n.) trace See also: sign, evidence, vestige Syn. เบาะแส, ปม
ร่องรอย (n.) clue See also: hint, trace Syn. เค้าเงื่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
clue(คลู) n. ร่องรอย,เงื่อนงำ vt. ชี้ทาง -Phr. (clue in บอกความจริง), Syn. hint
gleam(กลีม) n. แสงวาบ,แสงอ่อน ๆ ,ร่องรอย,นิดหน่อย,จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว,ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
marker(มาร์'เคอะ) n. ผู้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย,สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย,เครื่องชี้บ่ง
marking(มาร์ค'คิง) n. รอบ,ร่องรอย,แผลเป็น,แต้ม,เครื่องหมาย,การทำรอย,การทำแต้ม
obliterate(อะบลิท'เทอเรท) vt. ขจัดร่องรอยทิ้ง,ขจัด,กำจัด,ลบออก,ถูออก,ขัดออก,ทำให้สูญหาย., See also: obliterable adj. obliteration n. obliterative adj.
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure
show(โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
signpost(ไซน์'โพสทฺ) n.เสาติดป้ายชื่อถนน,ร่องรอย,เครื่องชี้บอก
sleuth(สลูธ) n. นักสืบ,สุนัขตำรวจ. vt.,vi. ตามร่องรอย,สืบสวน, Syn. private eye
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล
spark(สพาร์ค) n. ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,การลุกเป็นไฟ,ประกายแวววาว,ประกายเพชรพลอย,จำนวนเล็กน้อย,ร่องรอยเล็กน้อย,ร่องรอยแห่งชีวิตหรือพลัง,ความมีชีวิตชีวา,ความเฉียบแหลม,เจ้าชู้,เจ้าหน้าที่ควบคุมวิทยุบนเรือหรือเครื่องบิน.vi. ปล่อยประกายไฟ vt. ทำให้เกิดประกายไฟ,กระตุ้น
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
suspicion(ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย., Syn. doubt,distrust ###A. trust
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
unlive(อันลิฟว') vt. ยกเลิก,เพิกถอน,สละ,ทำให้สูญสิ้น,ขจัดร่องรอย,อยู่ชดเชย, Syn. undo
vestige(เวส'ทิจฺ) n. ร่องรอย,รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้,รอยเท้า,รอยทาง,เศษนิดเดียว,อวัยวะที่เสื่อมหรือไม่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่
English-Thai: Nontri Dictionary
clue(n) ร่องรอย,เงื่อนงำ,เงื่อนไข,เบาะแส,ปม
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
rift(n) ช่องโหว่,รอยแตก,ร่องรอย,ช่อง
scent(n) กลิ่น,กลิ่นหอม,น้ำหอม,ประสาทดมกลิ่น,ร่องรอย
strain(n) ความเครียด,ความเคล็ด,ความหักโหม,วงศ์ตระกูล,ร่องรอย
suggestion(n) ข้อเสนอ,การแนะ,ร่องรอย,ข้อชวนคิด
suspicion(n) ข้อพิรุธ,ความสงสัย,ความระแวง,ร่องรอย
vestige(n) เครื่องหมาย,ร่องรอย,หลักฐาน
wake(n) ร่องรอย,ทางเดิน,ทางผ่าน,การรอคอย,การอยู่ยาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mysterious disappearanceความสูญหายโดยปราศจากร่องรอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clueร่องรอย [การแพทย์]
Lesionsรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clue (n.) ร่องรอย See also: เงื่อนงำ, เบาะแส Syn. hint, suggestion, trace, sign, evidence, mark, intimation, key
sign (n.) ร่องรอย See also: อาการ, สัญญาณ, ตัวบ่งชี้
signpost (n.) ร่องรอย
smack (n.) ร่องรอย See also: รอย, เค้า Syn. touch, trace, suggestion
strain (n.) ร่องรอย Syn. trace, streak
suggestion (n.) ร่องรอย See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย Syn. hint, indication, trace
suspicion (n.) ร่องรอย See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, รอยแต้มเล็กน้อย Syn. hint, trace, tinge
trace (n.) ร่องรอย See also: วี่แวว
vestige (n.) ร่องรอย See also: รอยที่ยังปรากฎ, ซาก Syn. remnant, sign, trace
whiff (n.) ร่องรอย
wake (n.) ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป
wake (n.) ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป
trail (n.) ร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้ตามได้
colored pen (n.) สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย Syn. felt tip pen
felt tip pen (n.) สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย Syn. colored pen
marker (n.) สิ่งที่ใช้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย Syn. felt tip pen, colored pen
obliterate (vt.) ลบออกหรือปิดบังจนไม่เห็นร่องรอย Syn. erase, expunge Ops. restore
pock with (phrv.) มีร่องรอยของ (หลุม / บ่อ) Syn. pit with
trace (vt.) สืบหาร่องรอย See also: สะกดรอย
unmarked (adj.) ซึ่งไม่มีร่องรอย See also: ซึ่งไม่มีรอยข่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Essentially, the initial device turns the whole ferry into a bomb and detonates it.ศพของหญิงสาวที่เราได้จากท่าเรือ ถูกน้ำมันไหม้อย่างแรง, ร่องรอย PETN on her face. PETN, นั่นมันเป็นพื้นฐานของระเบิด นิยมใช้โดย พวกผู้ก่อการร้าย.
Secure the perimeter, dust for prints, check for fibres, scan for DNA.ปิดล้อมบริเวณนี้ ค้นหาลายนิ้วมือ ร่องรอย และดี เอ็น เอ
And when you needed to cover your tracks, you killed him.และคุณจำเป็นต้องปกปิด ร่องรอย คุณเลยฆ่าเขา
There's an unusual energy signature from the device that killed the professor.มันไม่มี ร่องรอย ปกติ ของ พลังงานเลย จากเครื่องมืออะไร ก็ตาม ที่ฆ่า ศ.เอม
And I'm sure you saw the, uh, sticky stuff on the leg of the victim, probably sent it off to the lab.เอ่ ร่องรอย ที่ติดอยู่ที่ขาเหยื่อ ให้ดีควรส่งไปที่แล็บ
A lead, a thread, anything but Jack squat.หัวหน้า ร่องรอย หรืออะไรก็ได้
Pitter-patter of little siblings' feet, witchy-woo, chanting in the air, mom and dad calling me an abomination.ร่องรอย วาดเขียน รองเท้าเล็กๆของพี่ๆน้องๆ เสียงแม่มดร่ายเวทย์ แทรกในอากาศ แม่ พ่อ เรียกฉันว่า ตัวน่ารังเกียจ
Tracks... and a scuffle.ร่องรอย.. ของการต่อสู้
The money trail leads back to the Bratva-- the Russian mob.ร่องรอยการซื้อขายนำไปสู่ บรัทวา กลุ่มมาเฟียชาวรัสเซีย
Signs of a majorly big struggle here, there, everywhere.ร่องรอยการต่อสู้รุนแรง ตรงนี้, ตรงนั้น ทุกที่เลย
The trace of the human genius it makes shores and depths dirty.ร่องรอยการรุกรานของมนุษย์ สร้างความแปดเปื้อน แก่ชายฝั่งและผืนน้ำ
WE SHOULD SEE WHAT VICTIMOLOGY CAN TELL US.ร่องรอยการลุกล้ำ ของเหลว
What's their budget on location?ร่องรอยการใช้เงินในพื้นที่ล่ะ?
The trail on Agent Lee has gone cold, but we have his picture out to all federal and local law enforcement, saying he's wanted in connection with the attacks.ร่องรอยของ เอเจ้นท์ลี ตอนนี้หายไปแล้ว แต่เราได้ส่งรูปออกไป แก่ทุกหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายทุกท้องที่
The grooves on a record are basically just scarsร่องรอยของการจดจำ มันก็เป็นเพียงแผลเป็นทั่วไป
Their tracks end here.ร่องรอยของพวกเขาสิ้นสุดลงตรงนี้
Fry's tracks led here.ร่องรอยของฟลายพาเรามาที่นี่
Marty's trail has gone cold.ร่องรอยของมาร์ตี้หายไปแล้ว
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened?ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ?
Chemical traces of two toxic substances.ร่องรอยของสารมีพิษสองชนิด
It's Osgar. He's close.ร่องรอยของออสการ์ เราเข้าใกล้แล้ว
Given the presence of jet fuel and his injuries, this man could have been at the Pentagon when the plane hit.ร่องรอยของเชื้อเพลิงเครื่องบินและการบาดเจ็บ ชายคนนี้อาจอยู่ที่เพนตากอน ตอนที่เครื่องบินพุ่งชน
Leni's trail ends at a spot just past that dumpster.ร่องรอยของเลนี่จบลงตรงจุด ที่ผ่านที่เก็บขยะตรงนั้น
There are traces of at least three trolls heading north.ร่องรอยของโทรลล์สามตัวนั่นมุ่งหน้าไปทางเหนือ
Traces of hydrogen cyanide, HCN.ร่องรอยของไฮโดรเจนไซยาไนด์ HCN
A trace of damaged tissue.ร่องรอยความเสียหายของเนื้อเยื่อ
All signs point to an explosion.ร่องรอยชี้ไปที่การระเบิด
The striations match the bullet taken from Brother Sam.ร่องรอยตรงกับกระสุน ที่ผ่าออกจากตัวหลวงพี่แซม
The marks on this door here.ร่องรอยตรงประตูตรงนี้
The offensive and defensive wounds all over his body.ร่องรอยตู่สู้ปรากฏเต็มตัวเขาไปหมด
This tracks right here are his.ร่องรอยถูกต้องเขามาที่นี่
Trail ends there.ร่องรอยทั้งหมดจบแค่นั้น
What was the trace you found there?ร่องรอยที่คุณพบตรงนั้นคืออะไร?
She sustained similar injuries.ร่องรอยที่พบบนตัวเธอใกล้เคียงกับ
The tracks that you see here in the area ... are from a Russian bear, which probably migrated here through Finland and Sweden.ร่องรอยที่พวกคุณได้เห็นในบริเวณนี้ เป็นฝีมือของหมีรัสเซีย ซึ่งน่าจะอพยพมาจากทางฟินแลนด์และสวีเดน
Rings on her track marks say it's heroin.ร่องรอยที่เจอในตัวเธอ บอกว่าน่าจะเป็นเฮโรอีน
Maybe the clue is in the clog.ร่องรอยน่าจะอยู่ในหัวที่ตัน
Take a whiff. It smells like your sheep crap oil.ร่องรอยนี้ กลิ่นมันเหมือนกับ น้ำมันอุจจาระแกะของคุณ
Scattered rafter dust, tight rope...ร่องรอยฝุ่นบนขื่อ เชือกที่แน่น...
And these tracks are fresh.ร่องรอยพวกนี้ยังใหม่อยู่เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่องรอย
Back to top