ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พลัง*, -พลัง-

พลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลัง (n.) power See also: strength, force, might Syn. อำนาจ, ประสิทธิภาพ, ศักยภาพ, สมรรถนะ
พลัง (n.) strength See also: power, energy, force Syn. กำลัง, พละกำลัง, พละ
พลังความร้อน (n.) heat energy
พลังงาน (n.) energy
พลังงานนิวเคลียร์ (n.) nuclear energy
พลังงานแสงอาทิตย์ (n.) solar energy
พลังงานไฟฟ้า (n.) electric energy Syn. กำลังไฟฟ้า
พลังจิต (n.) mental power See also: power of mind Syn. อำนาจจิต
พลังน้ำ (n.) water power See also: hydraulic power
พลังอำนาจ (n.) power See also: force Syn. พลัง, ฤทธิ์
พลังเหนือธรรมชาติ (n.) supernatural power See also: supernatural
พลังไฟฟ้า (n.) electric power Syn. พลังงานไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
atpabbr. adenosine triphosphate เป็นแหล่งของพลังงานของร่างกาย (โดยเฉพาะการบีบตัวของกล้ามเนื้อ)
bernouilli boxกล่องเบอร์นิวลีหมายถึง ระบบการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ไว้ในแถบบันทึกคาร์ทริดจ์ (cartridge) แถบบันทึกชนิดนี้ทำไว้ให้ถอดเก็บได้สะดวก นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสที่ ชื่อเบอร์นิวลี (Bernouilli) เป็นผู้คิดทำและ เป็นผู้คิดทฤษฎีเกี่ยวกับพลังการหมุนของแถบบันทึกชนิดนี้
birr(เบอร์) n. กำลัง,แรง,พลังงาน,เสียงลมแรง vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนมีเสียงดังคล้ายลมแรง, Syn. force
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
candle(แคน'เดิล) {candled,candling,candles} n.เทียน,เทียนไข,หน่วยความเข้มของแสงสว่าง vt. ส่องแสงตรวจ -Id. (burn the candle at both ends สิ้นเปลืองพลังมากเกินไป), See also: candler n. ดูcandle
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
dynamic(ไดแนม'มิค) adj. เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับฤทธิ์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,จลนะ,เกี่ยวกับแรง,เกี่ยวกับอำนาจ,เคลื่อนที่ได้,มีพลัง,ปราดเปรียว. n. อำนาจหรือแรงเคลื่อนที่,พลวัต, Syn. motive,kinetic
elan vital(เอลาน'วีทัล) n. พลังสร้างสรรค์ภายในตัวสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการปรับตัวของร่างกาย
emphatic(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic
emphatical(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic
energetic(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous,
energetical(เอนเนอเจท'ทิค,-เคิล) adj. มีพลัง,มีกำลังวังชา,ขะมักเขม้น,ชอบทำงาน., Syn. vigorous,
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
energise(เอน'เนอไจซ) v. กระตุ้นการทำให้,ให้พลังงาน., See also: energiser n. ดูenergize energizer n. ดูenergize, Syn. activate
energize(เอน'เนอไจซ) v. กระตุ้นการทำให้,ให้พลังงาน., See also: energiser n. ดูenergize energizer n. ดูenergize, Syn. activate
energy(เอน'เนอจี) n. พลังงาน,พลัง,กำลังงาน,กำลังความสามารถ,พลังวิชา, Syn. vim
enervated(เอน'เนอเวทิด) adj. ไร้พลังงาน,หมดกำลัง,อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Syn. weak
feedbackn. การไหลกลับของพลังงาน,การป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์ควบคุม
fission(ฟิส'เชิน) n. การแยกออก,การแบ่งเซลล์,การแตกแยกออก,การแบ่งตัว,การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมออกเป็นอะตอมที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และเกิดพลังงานขึ้นอย่างมหาศาล
flow(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวียน,ออกจาก,หลั่ง,มีประจำเดือน,ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน,เต็มไปด้วย,ขึ้น,ปลิว,ปลิวสะบัด,โบกสะบัด vt. ทำให้ไหล,ท่วม,ไหลบ่า. n. การไหล,การไหลเวียน,สิ่งที่ไหล,กระแสน้ำ,การไหลบ่า,การหลั่ง,การมีประจำเดือน,การเคลื่อนตัวของพลังงาน,ลูกศรช
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
go(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น), Syn. pass,move,proceed
green pcพีซีประหยัดไฟหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสร้างให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด เช่น ถ้าไม่ใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ชั่วระยะหนึ่ง จอภาพก็จะมืด (ไม่มีแสงสว่าง)
ground stateภาวะที่มีพลังงานน้อยที่สุด ของอนุภาค
hopped-up(ฮอพทฺ'อัพ) adj. ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,มีพลังงานเพิ่มขึ้น,มอมยา,ใช้ยา
hydro(ไฮ'โดร) adj. เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้ำ. -n. พลังไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้ำ,เครื่องกำเนิดพลังงานดังกล่าว
innerve(อินเนิร์ฟว') vt. หล่อเลี้ยงด้วยพลังงานประสาท,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้แข็งแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
calorie(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
calory(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
drive(n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
energize(vt) ทำให้เกิดกำลัง,ให้พลัง,ทำให้ขะมักเขม้น,กระตุ้น
energy(n) กำลัง,พลังงาน,พลัง,กำลังวังชา
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
horsepower(n) พลังแรงม้า,กำลังแรงม้า
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น,ทำให้ร่าเริง,เสริมกำลัง,เติมพลัง
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด
lusty(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,มีพลัง,มีชีวิตชีวา
potency(n) อำนาจ,กำลัง,พลัง,สมรรถภาพ,ความเข้มแข็ง
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ
steam(n) หมอก,ไอน้ำ,พลังงาน,กำลัง,อำนาจ
stout(adj) อ้วน,แข็งแรง,มีพลัง,มั่นคง,กล้าหาญ
strength(n) ความแข็งแรง,กำลัง,พลัง,ความกล้าหาญ,อำนาจจิต
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ให้พลัง
strenuous(adj) เข้มแข็ง,มีพลัง,แข็งแรง,บากบั่น
vehement(adj) รุนแรง,เร่าร้อน,ดุเดือด,มีพลังสูง
vigour(n) ความแข็งแรง,ความกระฉับกระเฉง,พลัง,กำลัง
vitality(n) พลัง,กำลังวังชา,พละกำลัง
waterpower(n) กำลังน้ำ,พลังน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conatusพลังวิริยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
energyพลังงาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinetic energyพลังงานจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sonorityพลังประจำเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
tour de forceพลังฝีมือ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
additiveสารเติมแต่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
afterburnerอุปกรณ์เผาไหม้เสริม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air chamber๑. ห้องอากาศ๒. ห้องลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air conditionerเครื่องปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air conditioningการปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air mass๑. แอร์แมส๒. มวลอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air pressureความดันอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
airflow meterมาตรอากาศไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
albedoอัตราส่วนสะท้อน, แอลบีโด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
anemometerมาตรความเร็วลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antifreezeสารกันเยือกแข็ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antiknock compoundสารกันน็อก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aspirator; vacuum pumpปั๊มสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
autoignitionการจุดระเบิดเอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ballistic๑. -เหวี่ยงต้นแขนต้นขารุนแรงเหตุสมอง๒. -ขว้างหรือยิงด้วยพลังแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
batteryแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
biosphereชีวภาค [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
calorific valueค่าความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
capable fault; active faultรอยเลื่อนมีพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
capacitorตัวเก็บประจุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carboniseการเกิดคาร์บอน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carburetionการผสมน้ำมันกับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
catalytic converterเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
charcoal canister; carbon canisterกล่องดักไอน้ำมันแบบใช้ถ่าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
chordคอร์ด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
clearness indexดรรชนีความใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
combustionการเผาไหม้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Attraction Energyพลังงานดึงดูด [การแพทย์]
Degeneracyพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
Endothermicพลังงานที่ต้องดูดเข้าไป,ปฏิกิริยาดูดความร้อน [การแพทย์]
Energeticsพลังงานศาสตร์ [การแพทย์]
Energyพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Geothermal energyพลังงานความร้อนใต้พิภพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
hydro energyพลังน้ำ, พลังงานที่สะสมอยู่ในน้ำในรูปของพลังงานศักย์โน้มถ่วง เช่น พลังน้ำในเขื่อนกักเก็บน้ำ เมื่อน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ พลังงานศักย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ ซึ่งจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือมีโทษ เช่น ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือน พืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kinetic energyพลังงานจลน์พลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุอันเนื่องมาจากอัตราเร็วของวัตถุมีขนาดเท่ากับ งานต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุจนอยู่นิ่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear energyพลังงานนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Psychic abilityพลังจิต [TU Subject Heading]
Radiant energyพลังงานจากการแผ่ รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Resilience (Personality trait)พลังเข้มแข็งและสร้างสรรค์ (บุคลิกลักษณะ) [TU Subject Heading]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Batteryแบตเตอรี่อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Bologramโบโลแกรม หรือกราฟวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Bolometerโบลอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Combustible เผาไหม้ได้ สภาพขยะที่เผาไหม้ได้ เช่น กระดาษ ใบไม้หรือวัสดุที่สามารถจุดติด ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ในที่มีอากาศ และให้พลังงานความร้อนออกมา [สิ่งแวดล้อม]
cosmic raysรังสีคอสมิก, รังสีที่มีพลังงานสูงจากนอกโลก ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ส่วนมากเป็นโปรตอน และมีอิเล็กตรอน รังสีแอลฟาและนิวเคลียสของธาตุบางธาตุปนอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
curieคือ หน่วยเดิมที่วัดอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 คูรีหมายถึงการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี3.7x1010 ครั้งต่อวินาที หน่วยคูรีนี้มาจากการสลายตัวโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ปัจจุบันใช้หน่วยเป็นเบ็กเคอเรล โดย 1 คูรี = 3.7x1010เบเคอเรล หน่วยคูรีนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มารีคูรี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมในปี พ.ศ. 2441 [พลังงาน]
Decibelหน่วยของระดับเสียงหน่วยของระดับเสียงโดยแสดงค่าเป็น 10 เท่าของพลังงานเสียงในรูปแบบของการคำนวณ โดยใช้ logarithmic ฐาน 10 เช่น 20 dB จะดังเป็น 100 (10*10) เท่าของ 0 dB [สิ่งแวดล้อม]
Degenerate, Doublyทั้ง2มีพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Economizer ตัวประหยัดน้ำมัน, fertile material and source material วัสดุต้นกำเนิดและวัสดุต้นกำลัง [พลังงาน]
exit gradientexit gradient, ลาดพลังงานที่จุดออก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Fusionฟิวชัน, การหลอมนิวเคลียส, ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาสองนิวเคลียส เป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมา เช่น การหลอมนิวเคลียสของดิวเทอเรียมกับทริเทียมเป็นฮีเลียม
Ground stateสถานะพื้น , สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะมีระดับพลังงานปกติ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด
Heads of ASEAN Power Utilities/Authoritiesการประชุมหัวหน้าองค์การ/หน่วยงานสาธารณูปโภคด้านพลังงานอาเซียน [การทูต]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง, อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใส่สารเคมีเข้าไปทำปฏิกิริยากันแล้วได้กระแสไฟฟ้าออกมา เซลล์เชื้อเพลิงแบบง่ายได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง แก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนโดยมีแผ่นนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี และมีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hot Spot จุดร้อน บริเวณเปลือกโลกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100-200 กิโลเมตร ซึ่งมีภูเขาไฟระเบิดเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหลายสิบล้านปี เชื่อกันว่า เป็นบริเวณที่ความร้อนจากภายในโลกในชั้นแมนเทิลปรากฎขึ้นมาบนผิวโลก แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งมักเกิดในบริเวณจุดร้อนนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Hydroelectric powerไฟฟ้าพลังน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Idleเดินเบา, เดินเครื่องเปล่า [พลังงาน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
moxie (sl.) พลัง See also: ความมีชีวิตชีวา, กำลังวังชา, แรง
oomph (sl.) พลัง See also: ความมีชีวิตชีวา, กำลังวังชา, แรง
power (n.) พลัง See also: กำลัง, แรง Syn. energy, vigor
strength (n.) พลัง See also: กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง Syn. might, power, sturdiness
sturdiness (n.) พลัง See also: กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง Syn. might, power
get-up-and-go (n.) พลัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: พลังงาน, กำลัง Syn. drive, enterprise, hustle
pathos (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
pitiableness (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
poignancy (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
chi (n.) พลังของชีวิต
heat energy (n.) พลังความร้อน
dynamism (n.) พลังงาน See also: พลังงานกล Syn. potential
energy (n.) พลังงาน See also: กำลัง, พลังงาน, พละกำลัง, เรี่ยวแรง Syn. force, power, vigor
power (n.) พลังงาน See also: พลังงานกล Syn. potential, dynamism
vigor (n.) พลังงาน Syn. energy
kinetic energy (n.) พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย
radiant energy (n.) พลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสี
nuclear energy (n.) พลังงานนิวเคลียร์
nuclear power (n.) พลังงานนิวเคลียร์ See also: พลังงานปรมาณู Syn. nuclear energy
mystique (n.) พลังงานลึกลับที่อยู่รอบตัวคน Syn. attitude, complex, charisma, nature
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your mind is an incredible powerจิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pride. Power. Pride.ศักดิ์ศรี พลัง ศักดิ์ศรี
My kingdom and powers will know no boundaries.อาณาจักรของข้า และ พลัง จะไร้ขอบเขตอีกต่อไป
He has a power?เขามี พลัง แล้วลูกพาเขามาที่นี่งั้นหรอ?
There's a moment of calm,- ผมก็ไม่รู้ พลัง อำนาจการควบคุมมั้ง
In order to fight against the force, you must see what cannot be seen.เมื้อเจ้าต้องสู้กับ พลัง เจ้าต้องเห็นในสิ่งที่ มองไม่เห็น
Oh...when you put it like that-- ♪ Oh...ถ้าจะพูดขนาดนี้ล่ะก็... นี่แหล่ะ พลัง ฉลาดนี่
We need the blood, the strength, the power.เราต้องการเลือด พลัง และอำนาจ
'Having mastered the gearbox, it was time to open up 'the single-cylinder 12-horsepower engine.''หลังจากขัดเกียร์เรียบร้อย ก็ได้เวลาลุย' 'เครื่องสูบเดียว พลัง 12 แรงม้า'
'Look, I like sitting 5mm above the road in a 500 horsepower supercar 'as much as anybody else.''ฟังนะผมชอบนั่งในรถ ที่สูง 5 มม. พลัง 500 แรงม้า' 'พอๆกับคนอื่นๆ'
Subtitled by SELVAHEMAพลังวิญญาณชั่วคือสิ่งที่น่าหวาดกลัว พลัง เหล่านี้มีอยู่ชั่วกาลและอยู่มาถึงทุกวันนี้
The power...พลัง .. ความทุกข์ ..
The circle will take care of that without even knowing it.พลัง circle จะคุ้มครอง โดยที่ไม่มีทางรู้
Power over the mind of man.พลัง ที่จะควบคุม จิตใจมนุษย์
Power. Right. So there's some kind of power.พลัง หรือ แสดงว่ มีพลังบางอย่าง พลังอะไร
The power of singing a capella.พลัง แห่งการร้องประสานเสียง
Superficial crane attack.พลังกระเรียนเงาจู่โจม
The vates' power of prophecy is unrivalled, even by a high priestess.พลังการทำนายแห่งเวลเทสไม่มีใครอาจเทียบได้ แม้กระทั่งนักบวชหญิงผู้สูงส่ง
So, the Tenth Angel is the strongest rejection-type. Its destructive power is unbelievable.พลังการทำลายของเทวฑูตตัวทีสิบเกินความคาดหมายไปแล้ว
The destructive power of boxing doesn't come from the fists.พลังการทำลายล้างของการชกมวย\ ไม่ได้อยู่ที่หมัด
Kicking power comes from flexibility!พลังการเตะได้มาจากความยืดหยุ่น!
Power is being channeled into life supportพลังกำลังนำไปสู่แหล่งที่สามารถดำเนินชีวิต
Sauron has regained much of his former strength.พลังของ เซารอน ฟื้นฟูขึ้นมากแล้ว
When Tetsuo's power reaches its peak?พลังของ เท็ตสึโอะ ถึงสุดสูงสุดแล้วเมื่อไหร่?
The kris dagger's much too powerful to be wasted on you.พลังของกริชนั่นมีมากมหาศาล แต่มันไม่มีค่าอะไรสำหรับเจ้า
The energy of this dagger will drain you, too.พลังของกริชนี่ อันตรายกับเธอเหมือนกัน
Your powers of deduction are as ever impeccable.พลังของการคิดนิรนัยของคุณไม่มีที่ติเลย
The power of social invisibility.พลังของการไม่มีตัวตนทางสังคม
My powers mean nothing if I cannot save her.พลังของข้าจะมีความหมายอย่างไร หากข้าไม่อาจช่วยชีวิตนางไว้ได้
Even my powers have limits.พลังของข้าเองก็มีขีดจำกัด
The strength of our family.พลังของครอบครัวของพวกเรา
In the wrong hands, the power of a crystal is far too dangerous.พลังของคริสตัลจะอันตรายเกินไป
The power of the Dragon Scroll is mine!พลังของคัมภีร์มังกรก็อยู่กับข้าแล้ว
Your powers won't work the same on all of us.พลังของคุณจะไม่ได้ผล อย่างเดียวกัีนกันเราทุกคน
Your power is an amazing gift.พลังของคุณมันมหัศจรรย์มาก
Your magic called me there.พลังของคุณเรียกฉันมาที่นี้
Of your abilities in over an hour.พลังของคุณไป ในร่วมชั่วโมงกว่า
The forces of the universe are maybe pushing us towardsพลังของจักรวาลในบางที ก็กำลังผลักให้พวกเรา ก้าวไปข้างหน้า
My power's acting on its own...!พลังของฉันมันทำงานด้วยตัวเอง... !
I could see it. I... I just... lost the power before I could get to it.พลังของฉันหายไป ก่อนที่จะเข้าถึงตัวมัน
My strength is unmatched.พลังของฉันเหนือกว่าใคร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พลัง
Back to top