ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปะทะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปะทะ*, -ปะทะ-

ปะทะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะทะ (v.) fight See also: batter, collide, conflict, encounter, attack
ปะทะ (v.) crash See also: knock, bump against, collide with Syn. ชน, กระทบ
ปะทะกัน (v.) confront See also: face, brave, meet Syn. ประเชิญ, ชนกัน, ต่อกัน
ปะทะคารม (v.) debate See also: dispute, quarrel, squabble, argue Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง
ปะทะต่อสู้ (v.) confront See also: struggle, fight, face, be confronted with, combat, oppose, encounter Syn. ผจญ, เผชิญ, ต่อสู้
English-Thai: HOPE Dictionary
afoul(อะเฟาลฺ') adv.,adj. ในภาวะที่ปะทะกัน, พัวพัน, ซึ่งปะทะกัน, Syn. entangled with)
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
collide(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
collision(คะลิส'เชิน) n. การปะทะกันโครม,ความขัดแย้ง,, Syn. clash
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
encounter(เอนเคา'เทอะ) vt. เผชิญหน้า,พบ,ประสบ,ปะทะ., See also: encounterer n.
feeze(ฟีซ',เฟซ) n. ความกังวล,การพุ่งออกไปอย่างรุนแรง,การชนอย่างแรง,การปะทะกันอย่างแรง
headwindn. ลมปะทะ,ลมสวน,ลมต้าน
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
impact(อิม'แพคทฺ) n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระทบ,อิทธิพล,ผล. vt. กระทบ,ปะทะ,อัดแน่น. vi. มีผลต่อ,กระทบ,ปะทะ, Syn. shock,collision
impactionn. การกระทบ,การปะทะ,การติดกันแน่น,การถูกอัดแน่น,ภาวะที่ถูกอัดแน่น,ภาวะอุดตัน
impinge(อิมพินจฺ') vt. กระทบ, การแทก, ปะทะ, บุกรุก, รุกราน, มีผลต่อ., See also: impinger n. impingement n., Syn. strike, collide
strife(สไทรฟฺ) n. ความขัดแย้งอย่างรุนแรง,การต่อสู้กัน,การปะทะกัน,การดิ้นรน,การทะเลาะวิวาท,ความสับสนอลหม่าน,ความพยายามเต็มที่,การแข่งขัน, See also: strifeful adj., Syn. discord,conflict-A. peace,concord
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ
swash(สวอช) vi.,vt. (การ,เสียง) สาด,ซัด,ปะทะ,กระทบ,โซเซ,เดินวางท่าวางทาง,พื้นที่ถูกน้ำ ซัดสาด,ทางน้ำไหลพุ่ง,สันดอนน้ำซัดสาด., See also: swashingly adv., Syn. splash
together(ทูเกธ'เธอะ) adv. ด้วยกัน,พร้อมกัน,ร่วมกัน,เข้าด้วยกัน,ปะทะกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน,เวลาเดียวกัน,โดยไม่หยุดยั้ง
wind chilln. ความหนาวเหน็บบนเนื้อหนังมนุษย์ (เนื่องจากความหนาวและแรงปะทะของลม), Syn. chill factor, See also: wind-chill adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน
batter(vt) โจมตี,ทำลาย,ปะทะ
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
buffer(n) กันชน,ตัวกั้นกลาง,แป้นปะทะ
bump(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง
conflict(n) การต่อสู้,การปะทะกัน,สงคราม,การสู้รบ
encounter(n) การเผชิญหน้า,การต่อสู้,การปะทะกัน,การประจัญหน้า
hit(n) การตี,การชน,การขว้างปา,การทำร้าย,การปะทะ
impact(vi) ประกัน,สะเทือน,กระทบ,ปะทะ
percussion(n) การเคาะ,การกระทบกัน,การปะทะกัน,การตอก,การตี
slap(n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหน็บแนม,การสบประมาท
swash(vt) ซัด,สาดน้ำ,ปะทะ,กระทบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boom ทุ่นเป็นแนว ทุ่นที่เรียงเป็นแนวเพื่อป้องกันการปะทะ หรือเพื่อปิดล้อม เช่น ล้อมคราบน้ำมัน [สิ่งแวดล้อม]
Collisionการปะทะ [การแพทย์]
end baffleend baffle, แผงปะทะน้ำด้านท้าย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fog หมอก เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
Post - frontal fogหมอกเกิดตามหลังแนว ปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Pre - frontal fogหมอกเกิดก่อนแนวปะทะ อากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
strike (vt.) ปะทะ See also: กระแทก, ชน Syn. collide with, crash into, run into
collide (vi.) ปะทะกัน See also: ประสานงา, ชนกัน Syn. crash, smash, strike, hit
smack (vi.) ปะทะกันเสียงดัง See also: ชนกันเสียงดัง, กระทบกันเสียงดัง Syn. hit, pelt, slap
against (prep.) ปะทะกับ See also: กระทบกับ
afoul (adj.) ในภาวะที่ปะทะกัน
antiparticle (n.) อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อิเล็กตรอนและโปรตอน
buffer (n.) แป้นปะทะที่หัวท้ายรถพ่วงในขบวนรถไฟ
foul (n.) การปะทะ See also: การชน, การทะเลาะ
headwind (n.) ลมปะทะ See also: ลมสวน, ลมต้าน
scrimmage (n.) การโต้แย้งหรือปะทะคารม
wind-chill factor (n.) ผลกระทบที่เกิดจากความหนาวเย็นและแรงปะทะของลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Superstar Versus Half-a-Star.ดาวล้านดวง ปะทะ ดาวครึ่งดวง
It's godzilla and mothra.นี่มัน ก็อตซิล่า ปะทะ มอทร่า
I Can Take Any Challenge Head-On And That I - Oh. Ooh.ฉันจะฝ่าฟันทุกอุปสรรค ปะทะ และฉัน ฮู้
General, I propose we go forward with your monsters vs aliens idea, thank youท่านนายพล ฉันว่าเราจะลุยด้วยไอเดีย "สัตว์ประหลาด ปะทะ เอเลี่ยน ของคุณ" ขอบคุณ
'It's AC Milan versus Liverpool in the Champions League Final'.'มันคือเกมระหว่าง เอซี มิลาน ปะทะ ลิเวอร์พูล นัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีก'
Man U. versus Liverpool!แมนยู ปะทะ ลิเวอร์พูล!
Rachel Berry versus Kurt Hummel.เรเชล เบอร์รี่ ปะทะ เคิร์ท ฮัมเมล
ONLINE KINGDOM VS VIRUSONLINE KINGDOM ปะทะ VIRUS
ONLINE KINGDOM VS NIRVANA.CNONLINE KINGDOM ปะทะ NIRVANA.CN
ONLINE KINGDOM VS TYLOOONLINE KINGDOM ปะทะ TYLOO
INVICTUS GAMING VS NA'VIINVICTUS GAMING ปะทะ NA'VI
ONLINE KINGDOM VS MUFCONLINE KINGDOM ปะทะ MUFC
Batman versus the Candyman. Point Candyman.แบทแมน ปะทะ แคนดี้แมน แคนดี้แมนชนะไป
The latest fight in Kid Chocolate's return gives him another chance to regain a middleweight championship belt.(แดเนียล เจคอบส์ ปะทะ ปีเตอร์ ควิลลิน) การชกครั้งล่าสุดที่ควิลลินกลับมา เปิดโอกาสให้เขาได้เข็มขัด แชมป์มิดเดิลเวตอีกครั้ง
Kaman was in an accident and his car blew up.ปะทะกันจริง ๆ คาแมนประสบอุบัติเหตุ รถของเขาระเบิด
Concussion. Hand-to-hand got a little out of control.ปะทะกันแรงไปหน่อยน่ะค่ะ
To intercept his security detail.ปะทะกับทีมสกัดกั้นอีกที
Versus Huo YuanJia from Chinaปะทะฮั่วหยวนเจี่ยจากประเทศจีน
You punch too hard, you kill someone. Too soft, it's a love tap.ปะทะแรงไป ฆ่าได้ เบาไป เป็นสะกิดรัก
Keep moving. Come along, hurry up!เตรียมปะทะ ไปพร้อมๆกัน เร็วเข้า
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง...
Haley vs. United States. Haley, seven. United States, nothing.เฮลีย์ปะทะสหรัฐ เฮลีย์ชนะ 7-0
Victor, we're running into heavy...วิคเตอร์ เรากำลังบินปะทะกับ...
What did he mean by that?- ภาระที่ต้องรับ โดยไม่เต็มใจ เริ่มต้นการทดสอบ ผลกระทบจากการปะทะแนวตั้ง เข้ามา
We're too close to the impact point. There's too much electrical interference.เราได้ตำแหน่งใกล้จุดปะทะมาก มีคลื่นไฟฟ้ารบกวนมาก
Two officers in Boston were hacked to death... amid jeering crowds in an attack last night.เจ้าหน้าที่สองนายในบอสตั้นต้องเสียชีวิต จากการเข้าปะทะเมื่อคืน
The chief said if you pass all Wachootoo tests you do not die.สิ่งสุดท้ายที่เราต้องการ... ...คือการปะทะกัน "ข้าต้องการสู้...
...as police clashed with neo-Nazi protesters.ขณะที่ตำรวจปะทะกับ ผู้ประท้วงนีโอนาซี
When the ion drive fires, you'll be taking about 30 G's.เมื่อขับเคลื่อนไอออน คุณจะต้องเจอแรงปะทะ 30 จี
Ngawang Jigme, our newly appointed governor... is preparing to send troops toward the Chinese column... in order to stop their progression."นาวาง จิกมี ผู้ซึ่งเพิ่งได้รับ การแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี จัดเตรียมกองกำลังเพื่อเข้า ปะทะกับกองทัพจีน เพื่อหยุดไม่ให้รุกคืบไปมากกว่านี้"
Move to strike that from the record, Your Honor.จากรายงานว่าตรงเข้าไปปะทะกันครับ ศาลที่เคารพ
It's not like a smooth descent, it's a crash landing.ไม่ได้ตกลงมาแบบราบเรียบ มันคือการปะทะของพื้นดิน
Look how long it took him to get here.จนท. เฟอแนล จาก FBI จนท. ทอดด์ ตำรวจลับ ดัดกี้ ตะกี้มีการปะทะกันอย่างกับหมาฮาวด์ แย่งเนื้อทีโบน
Kilo and Romeo squads, rendezvous at sector 01 and secure against enemy.กิโล และ โรมีโอ, นำกำลังไปที่ เซกเตอร์ 01... ... เตรียมพร้อมสำหรับการปะทะ
The Constitution of the United States, against all enemies, foreign and domestic.ฝ่ายก่อตั้งรัฐธรรมนูญของยูไนเต็ด สเตท ปะทะกับศัตรู /ทั้งชาวต่างชาติ และบุคคลในประเทศ
It should hit Shikoku tomorrow afternoon...จะปะทะ Shikoku ในวันพรุ่งนี้ ตอนบ่าย...
The rain will grow heavier this afternoon and we are predicting as much as 200mm total precitationไต้ฝุ่นลูกนี้กำลังเข้าปะทะชิโกกุ ด้วยความแรงที่ทวีขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ในช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนัก
We've got minutes until it hits, not hours.เราจะปะทะในอีกไม่กี่นาที ไม่ใช่ชั่วโมง.
It can happen to any of us. We're one tackle away from flipping burgers.โดนปะทะแรงๆทีเดียว เราอาจกลายไปเป็นจับกัง
There were many battles.การปะทะกันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปะทะ
Back to top