ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smash*, -smash-

smash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smash (vi.) แตกเป็นเสี่ยงๆ See also: แตกเป็นชิ้นๆ, ป่นปี้, ยับเยิน Syn. break, shatter
smash (vt.) ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ See also: ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, ทำให้ป่นปี้, ทำให้ยับเยิน Syn. break, shatter
smash (vi.) ชนโครม See also: ชนอย่างจัง Syn. crash, crush
smash (vt.) ชนโครม See also: ชนอย่างจัง Syn. crash, crush
smash (vi.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ทำให้พังพินาศ, ทำลาย
smash (n.) เสียงแตกละเอียด See also: เสียงดังเพล้ง
smash (n.) การชนดังโครม See also: การชนอย่างแรง, การพุ่งเข้าชน Syn. crash
smash (n.) ความพ่ายแพ้ See also: ความล่มจม Syn. destruction, ruin
smash hit (n.) การขายหมดแล้ว See also: การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด Syn. triumphant success
smash in (phrv.) พังเข้าไป See also: กระแทกเข้าไป
smash up (phrv.) ทำลาย See also: ทำให้เสียหาย Syn. bang up, bash up, batter up, mash up, prang up
smashing (adj.) ซึ่งแตกเป็นเสี่ยงๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
smash(สแมช) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้แตกละเอียด,ตีแตกละเอียด,ทำลายสิ้นเชิง,ตีอย่างแรง,ตีแตกพ่าย,ขว้างอย่างแรง,เหวี่ยงอย่างแรง,ชนอย่างแรง,ชนพัง,แตกละเอียด,การล้มละลาย,ความหายนะทางการเงิน,การประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,น้ำผลไม้คั้น. adj. เกี่ยวกับความสำเร็จอย่างมาก
smash-up(สแมช'อัพ) n. การชนกันอย่างรุนแรง,อุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรง,การพังทลาย
smashing(สแมช'ชิง) adj. ดีที่สุด,ยอดเยี่ยม,ใหญ่ยิ่ง,มหัศจรรย์, Syn. great,impressive
English-Thai: Nontri Dictionary
smash(n) การต่อย,การชน,การตี,การล้มละลาย,ความหายนะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลุย (v.) smash See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one´s way into, go through without fear of opposition, bear down on, make a raid upon Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้
ถลาย (v.) smash See also: break into pieces, bring to naught, annihilate, destroy Syn. แตก
ทำลายล้าง (v.) smash See also: break Syn. ทำลาย, ล้าง, ผลาญ Ops. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา
บุกขยี้ (v.) smash See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one´s way into, go through without fear of opposition, bear down on, make a raid upon Syn. บุก, รุกไล่
รุกไล่ (v.) smash See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one´s way into, go through without fear of opposition, bear down on, make a raid upon Syn. บุก, บุกขยี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
All right, here we are. Smash in the door!เอาล่ะ เราจะอยู่ในนี้ พังประตู
"Blackhearted pig, stay away from me... or I'll smash your face in.""ไอ้หมูใจดำ, อย่ามายุ่งกับข้านะ... ไม่งั้นต่อยฟันร่วงแน่."
I'm gonna break them goddamn cats' necks. I smash them cats with a stick.ฉันจะหักคอไอ้แมวบ้านั่น จะเอาไม้ตีมันให้เละเลย
Change the channel, and I'll smash your face.เปลี่ยนช่องสิแล้วฉันจะชกหน้าให้
But if the curse of Shikaka not lifted by tomorrow's sun at top of sky Wachootoo kill all Wachati and smash your head on a rock.เขาบอกว่าคุณนี่จี้มาก ยังกะพวกนังแต๋วเลย
Then smash Asano.เก็บสัญญาของคุณเพื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วชนอะซา
Fugitives who give you bread after you smash their heads in.ใช่ ผู้ลี้ภัยที่ให้ขนมปังคุณ หลังจากที่คุณตีหัวเขา
I'm looking at your face and I just want to smash it.ฉันมองหน้าคุณ และอยากอัดมัน
I just want to fucking smash it with a sledgehammer and squeeze it.ฉันอยากอัดมันด้วยฆ้อน...
If we wanted, we could smash them to bits.เราสามารถทำลายเครื่องจักรพวกนี้ได้
You can't control me! I'm gonna smash you to bits!แกคุมฉันไม่ได้ ฉันฉลาดกว่าแก

smash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碎掉[suì diào, ㄙㄨㄟˋ ㄉㄧㄠˋ, 碎掉] to drop and smash; broken
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, 捣毁 / 搗毀] destroy; sabotage; smash
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 掼 / 摜] fling; smash
支离破碎[zhī lí pò suì, ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, 支离破碎 / 支離破碎] scattered and smashed (成语 saw)
捣碎[dǎo suì, ㄉㄠˇ ㄙㄨㄟˋ, 捣碎 / 搗碎] smash
[zá, ㄗㄚˊ, 砸] smash; smashed; to fail; to get it wrong

smash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラウンドスマッシュ[, guraundosumasshu] (n) ground smash (tennis)
ぶち破る[ぶちやぶる, buchiyaburu] (v5r) (col) (See 破る) to smash down; to beat in
叩き潰す[たたきつぶす, tatakitsubusu] (v5s) to smash up; to defeat crushingly
蹴破る[けやぶる, keyaburu] (v5r,vt) to kick in or open; to smash through
スマッシュ[, sumasshu] (n,vs) smash; (P)
スマッシング[, sumasshingu] (n,vs) smashing
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling
バリン[, barin] (n) (1) valine; (adv) (2) (on-mim) (with a) whoomp; smash; crunch
割る[わる, waru] (v5r,vt) to divide; to cut; to break; to halve; to separate; to split; to rip; to crack; to smash; to dilute; (P)
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
叩き割る[たたきわる, tatakiwaru] (v5r,vt) to smash; to break into pieces
圧し折る;へし折る;圧しおる[へしおる, heshioru] (v5r,vt) to smash; to break
打ち破る;討ち破る;打破る;撃ち破る;うち破る[うちやぶる, uchiyaburu] (v5r,vt) to break; to smash; to defeat; to destroy; to eliminate
打ち込む(P);ぶち込む[うちこむ(打ち込む)(P);ぶちこむ, uchikomu ( uchikomu )(P); buchikomu] (v5m) to drive in (e.g. nail, stake); to devote oneself to; to shoot into; to smash; to throw into; to cast into; (P)
木端微塵;木っ端微塵;木葉微塵;こっぱ微塵;木っ端みじん[こっぱみじん, koppamijin] (n,vs) (uk) broken into small fragments; smashed to atoms; fragments and splinters; smithereens
毀壊[きかい, kikai] (n,vs) (1) breaking; demolishing; smashing; destroying; wrecking; (2) being broken; being ruined; being destroyed; being worn out
潰す[つぶす, tsubusu] (v5s,vt) (1) to smash; to crush; (2) to shut down; (3) to thwart; to block; (4) to kill (time); (5) to waste (e.g. talents); (P)
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P)
砕く(P);摧く[くだく, kudaku] (v5k,vt) to break; to smash; (P)
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
砕け散る[くだけちる, kudakechiru] (v5r) to be smashed up
破く[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy
破る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P)
破摧;破砕[はさい, hasai] (n,vs,adj-no) crushing; smashing; cracking to pieces
粉砕[ふんさい, funsai] (n,vs) pulverization; pulverisation; smashing; demolishing; (P)

smash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze FR:
บดขยี้[v.] (botkhayī) EN: crush : smash FR: écraser ; écrabouiller
ชก[v.] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash FR: frapper ; boxer ; porter un coup ; cogner
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight FR:
ชนอย่างจัง[v. exp.] (chon yāng j) EN: smash FR: heurter de plein fouet
การตบ[n.] (kān top) EN: smash FR: smash [m] (anglic.)
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock against FR: frapper ; percuter
ตะลุย[v.] (talui) EN: smash ; trounce FR:
ถลาย[v.] (thalāi) EN: smash FR:
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ทำให้แตกเป็นชิ้น ๆ[v. exp.] (thamhai taē) EN: smash FR:
ทำให้แตกเป็นเสี่ยง ๆ[v. exp.] (thamhai taē) EN: smash FR:
ทำลายล้าง[v. exp.] (thamlāi lān) EN: smash ; break FR:
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite FR: cogner ; battre ; frapper ; marteler ; asséner
เช้งวับ[adj.] (chēngwap) EN: smashing FR:
เด็ดดวง[adj.] (detdūang) EN: smashing ; fantastic ; really great FR:
โครม[onomat.] (khrōm) EN: smashing sound ; [sound of something heavy falling] FR:
แหลกเหลว[adj.] (laēklēo) EN: demolished ; smashed ; broken up ; in pieces ; mangled FR:
ระเบิดเถิดเทิง[X] (raboēt thoē) EN: explosive ; terrific ; smashing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smash
Back to top