ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชัง*, -ชัง-

ชัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชัง (v.) hate See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise Syn. เกลียด, ชิงชัง Ops. รัก, ชอบ
ชังน้ำหน้า (v.) dislike See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด Ops. รัก, ชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
cynicism(ซิน'นิซิสซึม) ลัทธิเกลียดชังสังคมมนุษย์, See also: Cynicism ลัทธิของ Cynic, Syn. pessimism
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
indiscriminating(อินดิสคริม'มะเนททิง) adj. ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง,ซึ่งขาดการพิจารณา., See also: indiscriminatingly adv.
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
discriminativeadj. ซึ่งแยกแยะ,ซึ่งแบ่งออก,เกี่ยวกับการเลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. discriminating
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
execrable(เอค'ซะคระเบิล) adj. เลวทรามที่สุด,น่าชังที่สุด,เลวมาก., See also: execrableness n. ดูexecrable execrably adv. ดูexecrable
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
hate(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ., Syn. abominate,abhor
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
loathe(โลธ) vt. รังเกียจ,เกลียดชัง,เกลียด,ไม่ชอบ, Syn. detest
misanthropy(มิสแอน'ธระพี) n. ความเกลียดชังมนุษย์,ความไม่ชอบหรือไม่ไว้วางใจมนุษย์
misprize(มิสไพรซ') vt. เกลียด,ชัง,ดูหมิ่น
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
nausea(นอ'เซีย) n. อาการคลื่นเหียน,ความสะอิด,สะเอียน,ความเกลียดชัง, Syn. motion
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
coop(n) ถังไม้,กรง,เล้า,สุ่มไก่,กระชัง,คุก
creel(n) กระชุ,กระชัง
deprecate(vt) ต่อต้าน,ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ชิงชัง
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
detest(vt) ชิงชัง,ไม่ชอบ,เกลียด
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
loathe(vt) เกลียดชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
rancor(n) ความเคียดแค้น,ความพยายาม,ความเกลียดชัง,ความเจ็บใจ
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
repugnant(adj) ต่อต้าน,เกลียดชัง,เป็นปฏิปักษ์
venom(n) พิษ,ความเคียดแค้น,ความชิงชัง,ความมุ่งร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antipathyความชัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abhor (vt.) เกลียดชัง See also: เกลียด, ชิงชัง Syn. loathe, abominate, execrate, hate Ops. love, admire
abhorrence (n.) ความชิงชัง See also: ความเกลียดชัง Syn. execration, detestation
abhorrence (n.) ผู้ถูกเกลียดชัง
abominate (vt.) ชิงชัง See also: เกลียด, ชัง Syn. abhor, execrate Ops. like, love
abomination (n.) ความชัง See also: ความชิงชัง Syn. hatred, loathing, aversion
abomination (n.) สิ่งที่น่าเกลียดชัง See also: สิ่งที่เลวทราม
animosity (n.) ความเกลียดชัง Syn. hostility, dislike, enmity
antipathy (n.) ความเกลียดชังอย่างมาก See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว Syn. aversion, hostility, hatred Ops. attraction, affinity
antipathy (n.) สิ่งที่เกลียดชัง
aversion (n.) การเกลียดชัง See also: การรังเกียจ Syn. dislike, antipathy, repugnance Ops. attraction, affinity
bad blood (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. hatred Ops. affection
bad feeling (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. bad blood
detestable (adj.) ที่เกลียดชัง See also: ที่รังเกียจ Syn. dislikeable
discriminate against (phrv.) ปฏิบัติอย่างเลือกที่รักมักที่ชังกับ See also: เลือกปฏิบัติกับ, แบ่งแยกกับ
dislikeable (adj.) ที่เกลียดชัง See also: ที่รังเกียจ
glare at (phrv.) จ้องมองอย่างเกลียดชัง (แต่ไม่กลัวหรือไม่เกรง)
hatemonger (n.) ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชัง See also: ผู้ทำให้เกิดการเกลียดชัง
hatred (n.) ความเกลียดชัง See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์ Syn. abhorrence, detestation, loathing Ops. fondness, liking, love
ill (adj.) เกลียดชัง See also: ไม่เป็นมิตร, ไม่ชอบ Syn. hostile, unfriendly, unkind Ops. friendly, kind
indiscriminating (adj.) ซึ่งไม่เลือกที่รักมักที่ชัง See also: ซึ่งไม่ลำเอียง Syn. uncritical Ops. discriminating
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I got scumbags like albert chung running free.ตอนนี้ยังมาเจอสวะอย่างอัลเบิร์ต ชัง ลอยนวลเข้าอีก
Albert chung needs to turn himself in.อัลเบิร์ต ชัง ต้องมอบตัว
If you want albert chung I suggestถ้าคุณต้องการอัลเบิร์ต ชัง ฉันแนะนำว่า
To make sure albert chung has his day in court.ที่จะทำให้อัลเบิร์ต ชัง มีโอกาสในศาล
Very soft voice. Kim Chang Mo.เสียงนุ่มมาก คิม ชัง โม
Chung is asian, bro.ชังเป็นคนเอเซีย น้อง
A blast of wind to fan my hate!การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน!
We don't want to hate one another.เราไม่ต้องการให้ผู้คนเกลียดชังกัน
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
No. It was rude, hateful.ไม่ มันหยาบคาย เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
You despise me, don't you?คุณรู้สึกชิงชังผมเเล้วใช่มั้ย
As to his power, that's a fact. That's an odious fact.{\cHFFFFFF}ในฐานะที่เป็นอำนาจของเขาว่าเป็นความจริง นั่นคือความจริงที่น่าเกลียดชัง
Not to worry everyone is equal in my eye....ฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
That snake's poisoned you against the Earth.ฟังนะ งูนั่นปั่นหัวเธอให้เกลียดชังโลก
The world is full of people who will despise what's happening here.โลกเต็มไปด้วยผู้ชิงชัง สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่
He bows to all and despises none.เขาจะให้เกียรติคนอื่น และไม่ชิงชังใคร
What a pretty pair of little girls...น่ารักน่าชังอะไรอย่างนี้นะเด็กน้อยคู่นี้...
She, too, was being blackmailed by this odious man who now lies dead before us.เธอเองก็ถูกแบล็กเมล์จากคนที่น่าเกลียดชัง ที่ตอนนี้ชิงตายไปก่อนเรา
What's important is diplomacy and political maneuvering, which you seem to despise.สิ่งสำคัญก็คือความชำนาญในการเจรจาและยุทธศาสตร์ทางการเมือง เหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณชิงชังยิ่งนัก
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง
He will stop at nothing to bring down those he hates.และจะไม่หยุดจนกว่า จะทำลายคนที่เขาเกลียดชังได้
There's no future in it. They don't have a future.นี่ไมใช่ความชังแบบเก่าๆ...
Horribly attractive. I'll be shutting up now.น่าเกลียดน่าชังมาก ฉันไม่พูดล่ะ
Consumed by his hatred for Nicholas and his family,ผลาญทุกอย่างด้วยความเกลียดชัง ต่อนิโคลัสและครอบครัว
Bear us no hate. Be at peace.จำเราไม่มีความเกลียดชัง จะอยู่ที่ความสงบสุข
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน
He must have died full of hate.เขาต้องเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
Will you breed new hatred and evil with those weapons?คุณจะก่อให้เกิดความเกลียดชังใหม่และความชั่วร้ายที่มีอาวุธเหล่านั้นหรือไม่
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน!
No. That will only breed more hatred.ที่ที่จะก่อให้เกิดความเกลียดชังมากขึ้น
We gonna hate some niggers. That's what we'll do today.เราควรที่จะเกลียดชังพวกนิโกร / นั่นแหละสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้
Still you serve him loyally, even though the people... throw rotten eggs at his royal emblem.ท่านยังรับใช้ กษัตริย์ที่ประชาชนชิงชัง
A king that you hate.กษัตริย์ที่พวกท่านชิงชัง
Not everyone hates him.ไม่ใช่ทุกคนที่ชังเขา
Who needs affection when I have blind hatred?ใครอยากได้ความรัก เมื่อที่มีความชังล่ะ
Who in despite of view is pleased to dote.Who in despite of view is pleased to dote. (กลอนเกี่ยวกับความรักที่แฝงมาในรูปความชัง)
We've moved right into the hatred part.เราเคลื่อนตัวเรา เข้าสู่ด้านของความเกลียดชัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชัง
Back to top