ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loathe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loathe*, -loathe-

loathe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loathe (vt.) รังเกียจ See also: เกลียด, เกลียดชัง, ชิงชัง Syn. detest, abominate, hate Ops. like
English-Thai: HOPE Dictionary
loathe(โลธ) vt. รังเกียจ,เกลียดชัง,เกลียด,ไม่ชอบ, Syn. detest
English-Thai: Nontri Dictionary
loathe(vt) เกลียดชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยะแขยง (v.) loathe See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust Syn. สะอิดสะเอียน
ขยะแขยง (v.) loathe See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh Syn. แขยงขน, สะอิดสะเอียน, แสยงขน
สะอิดสะเอียน (v.) loathe See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust Syn. ขยะแขยง
สะอิดสะเอียน (v.) loathe See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh Syn. แขยงขน, ขยะแขยง, แสยงขน
เกลียดชัง (v.) loathe See also: hate, detest, despise, abhor Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง Ops. รัก, ชอบ
แขยง (v.) loathe See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust Syn. ขยะแขยง, สะอิดสะเอียน
แขยงขน (v.) loathe See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh Syn. สะอิดสะเอียน, ขยะแขยง, แสยงขน
แขยงแขงขน (v.) loathe See also: feel a loathing for, have a nauseated feeling at the sight of, cause to goose-flesh Syn. แขยงขน, สะอิดสะเอียน, ขยะแขยง, แสยงขน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Men loathe that sort of thing. Oh, come, don't sulk.ผู้ชายน่ะรังเกียจเรื่องเเบบนี้ แหม อย่าทําหน้างอไป
Well, thank you for your advice, but I absolutely loathe swimming pools.ขอบใจที่แนะนำนะ แต่ฉันเกลียดน่ะสระว่ายน้ำมากเลย
It would be most inconvenient since I've sworn to loathe him for all eternity.ไม่ดีเลย เพราะฉันสาบานว่า จะเกลียดเขาไปชั่วนิรันดร์
I loathe you.เค้ารู้กันทั้งเมืองแล้ว
Truth is, I loathe it.ที่จริง ฉันรังเกียจมันน่ะ
IS THIS A SETUP? BECAUSE I LOATHE BLIND DATES.นี่จะจับคู่ให้ฉันใช่ไหม เพราะฉันเกลียดนัดบอดมาก
You were just some boy who made me laugh at a party once and now I loathe the sight of you.คุณเป็นแค่เด็กบางคนที่ทำให้ฉันหัวเราะในงานปาร์ตี้ครั้ง และตอนนี้ฉันเกลียดสายตาของคุณ
People either love me or loathe me.มีทั้งคนที่รักฉันและคนที่เกลียดฉัน
You loathe yourself so much.นายรังเกียจตัวเองมาก
I loathe musicals.ฉันเกลียดละครเพลงจัง
I loathe murray hill.ฉันเกลียด เมอรี่ ฮิลล์
Look... i may loathe the guy,ฟังนะ ฉันอาจเกลียดคนที่แต่งตัวประหลาด

loathe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鄙弃[bǐ qì, ㄅㄧˇ ㄑㄧˋ, 鄙弃 / 鄙棄] disdain; loathe
[yàn, ㄧㄢˋ, 厌 / 厭] loathe
憎恶[zēng wù, ㄗㄥ ˋ, 憎恶 / 憎惡] loathe

loathe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
別れを惜しむ[わかれをおしむ, wakarewooshimu] (exp,v5m) to loathe to part with
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe
虫唾が走る;虫酸が走る;虫ずが走る[むしずがはしる, mushizugahashiru] (exp,v5r) to be disgusted with (wouldn't touch with a pair of tongs); to loathe
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P)
嫌う[きらう, kirau] (v5u,vt) to hate; to dislike; to loathe; (P)

loathe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
จงเกลียดจงชัง[v.] (jongklīetjo) EN: have it in for (s.o.) ; detest ; loathe ; hate FR: abhorrer
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
เกลียดชัง[v. exp.] (klīet chang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
อสุภกรรมฐาน[n.] (asupphakamm) EN: contemplation on loathesomeness of the body FR: contemplation sur la nature repoussante du corps [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loathe
Back to top