ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

execration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *execration*, -execration-

execration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
execration (n.) การสาปแช่ง See also: การแช่ง, การด่าว่าอย่างรุนแรง Syn. curse, denunciation, malediction
English-Thai: Nontri Dictionary
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า execration
Back to top