ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งดงาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งดงาม*, -งดงาม-

งดงาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งดงาม (v.) be beautiful See also: be excellent, be wonderful, be artistic, be pleasing Syn. สวย, ดี, งาม, สวยงาม, ประณีต, เรียบร้อย Ops. น่าเกลียด, ขี้เหร่, อัปลักษณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice ###A. gross
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ,ประณีต,งดงาม,ละเอียด
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ,ความประณีต,ความงดงาม,ความละเอียด,ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้,บุปผา,บุษบา,พืชดอกไม้,ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด,ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n.,pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก,เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้,ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
gent(เจนทฺ) n. สุภาพบุรุษ, See also: gents ห้องน้ำผู้ชาย adj. งดงาม,สละสลวย
genteel(เจนทีล') adj. เกี่ยวกับสังคมผู้ดี,งดงาม,สละสลวย,สุภาพ, Syn. refomed,elegant
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid,precious,
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
graceless(เกรส'ลิส) adj. ขาดความงดงาม,ไม่รู้ทำนองคลองธรรม.
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
inelegance(อินเอล'ละเกินซฺ) n. ความไม่งดงาม,ความไม่ประณีต,ความหยาบ,สิ่งที่ไม่งดงาม,สิ่งที่ไม่ประณีต,สิ่งที่หยาบ
liquid(ลิค'ควิด) adj. เป็นของเหลว,ไหลคล้ายน้ำ,รื่น,เก๋,งดงาม,อิสระ,ไม่ถูกบังคับ,เงินสด. n. ของเหลว, See also: liquidness n., Syn. fluid,flowing
magnific(แมกนิฟ'ฟิค) adj. งดงาม,สง่า,เรียกร้อง,กำหนดให้มี.
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand,
mincing(มิน'ซิง) adj. งดงาม,นุ่มนวล,มีมารยาท
picturesque(พิค'เชอะเรสคฺ) adj.สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด, See also: picturesqueness n., Syn. striking
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ,
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
splendor(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur
splendour(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur
spruce(สพรูส) n. ต้นสนสกุลPiceaมีใบรูปเข็มสั้น,ไม้ของต้นดังกล่าว adj. ทำจากไม้ดังกล่าว,มีต้นสนดังกล่าวขึ้นมาก,เรียบร้อย,งดงาม,โก้ vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให้งดงาม,แต่งจนเรียบร้อย,แต่งจนงดงาม,แต่งจนโก้., Syn. trim,neat
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
unbecoming(อันบิคัม'มิง) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ.
ungainly(อันเกน'ลี) adj.,adv. ไม่น่าดู,ไม่งดงาม,เก้งก้าง,อุ้ยอ้าย,เทอะทะ., See also: ungainliness n., Syn. awkward,clumsy
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.
well-favored(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive
well-favoured(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive
well-looking(เวล'ลุค'คิง) adj. มีหน้าตาดี,งดงาม,สวยงาม,ดูด'ภาพ,
English-Thai: Nontri Dictionary
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ
dainty(adj) งดงาม,สวยงาม,สะโอดสะอง,ประณีต,อร่อย
decorous(adj) มีมารยาท,มีกิริยาดี,มีการอบรมดี,มีสมบัติผู้ดี,งดงาม
decorum(n) ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม
elegance(n) ความงดงาม,ความสง่า,ความโก้,ความเก๋,ความสะโอดสะอง
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
enrich(vt) ทำให้รวย,ทำให้บริบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้งดงาม
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
fineness(n) ความงดงาม,ความประณีต,ความดี,ความบาง,ความละเอียด,อากาศปลอดโปร่ง
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
genteel(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
gorgeous(adj) งดงาม,สวยงาม,หรูหรา,โอ่อ่า
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
idyllic(adj) พรรณนาสั้นๆ,งดงาม,ชวนตาชวนใจ
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
picturesque(adj) สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด
princely(adj) อย่างเจ้า,ของเจ้า,โอ่โถง,งดงาม,หรูหรา
rustic(adj) ไม่งดงาม,บ้านนอก,เงอะงะ,ธรรมดา
spruce(adj) กะทัดรัด,เรียบร้อย,งดงาม,โก้เก๋
unbecoming(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ
witchcraft(n) เวทมนตร์,คาถา,เสน่ห์,มารยา,การเลี้ยงผี,ความงดงาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brilliant (adj.) งดงาม See also: สวยงาม Syn. fabulous Ops. ordinary
comely (adj.) งดงาม See also: สวย, น่ารัก, น่ามอง Syn. pretty, handsome, beautiful, good-looking, personable, attractive, dainty, graceful, pleasing Ops. unattractive
dainty (adj.) งดงาม See also: สวยงาม, ประณีต Syn. delicate, exquisite, charming
magnificent (adj.) งดงาม See also: สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า Syn. glorious, splendid
pretty (adj.) งดงาม See also: น่ามอง, น่ารัก, สวย, สะสวย Syn. lovely, good-looking
sweet (adj.) งดงาม See also: มีเสน่ห์, น่ารัก, น่าดึงดูด Syn. charming, cute, engaging
seemly (adj.) งดงาม (ทางวรรณคดี) See also: หมดจด, หล่อ, น่าชม, น่ารัก, งาม, สวยงาม Syn. pleasing, charming, good-looking
idyllic (adj.) งดงามตามธรรมชาติแบบชนบท See also: เรียบง่ายและมีเสน่ห์แบบชนบท Syn. pastoral
awkwardness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม Syn. inconcinnity, gracelessness
comeliness (n.) ความงดงาม See also: ความสวย, ความน่ารัก Syn. fairness, loveliness, beauty, grace
eclat (n.) ความสำเร็จที่งดงาม Syn. success
elegance (n.) ความงดงาม See also: ความสละสลวย
elegantly (adv.) อย่างงดงาม See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสละสลวย, อย่างประณีต, อย่างผึ่งผาย, อย่างภูมิฐาน
grace (vt.) ทำให้งดงาม See also: ทำให้ดีงาม Syn. beautify
grace with (phrv.) ทำให้งดงามมากขึ้นเพื่อให้เกียรติ See also: แต่งให้งดงามเพื่อเป็นเกียรติ Syn. honour with
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม Syn. awkwardness, inconcinnity
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความหยาบ, สิ่งที่ไม่งดงาม Syn. ugliness
graciously (adv.) อย่างงดงาม
graciousness (n.) ความงดงาม See also: ความมีเสน่ห์ Syn. complaisance, refinement
idealized (adj.) สงบสุขและงดงาม See also: สุขสมบูรณ์, เงียบสงบ Syn. charming
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, sometimes I look at these gorgeous-looking chicks,คุณรู้ว่า บางครั้ง ดู ฉัน ที่ เหล่านี้ ลูกไก่ งดงาม ที่มอง
You're very... -Wonderful, magnificent, glorious, punctual!สวย งดงาม มีชื่อเสียง เป็นจุดๆ
I finally found a strong, beautiful, good man who loves me, and you want to keep me from saving him 'cause you're afraid I might get hurt?ฉันเพิ่งจะได้พบผู้ชายที่แข็งแรง งดงาม นิสัยดีที่รักฉัน แล้วเธออยากจะขวางฉันไม่ให้ไปช่วยเขา เพราะกลัวฉันจะเจ็บงั้นเหรอ?
Yeah, paints quite the elegant portrait, you know?ลงสีรูปได้ค่อนข้าง งดงาม ใช่ไหม
♪ Isn't she wonderful? ♪* เธอสวย งดงาม ใช่เปล่า *
Rational. Beautiful. By design.สมเหตุสมผล งดงาม ผ่านการออกแบบ
She's bright, she's beautiful.เธอสดใส งดงาม และจิตใจดี
Glorious... radiant, spectacular... and perfect because I am not limited by my eyesight.งดงาม เปล่งปลั่ง เฉิดโฉม และสมบูรณ์แบบ เพราะสายตาผมไม่มีข้อจำกัด
Sweet. Though I got to tell you, man, if you're thinking about calling it Queens,งดงาม แต่ฉันจะ บอกอะไรให้นะ เพื่อน
Beautiful in a trillion different ways...งดงาม ใน หลายๆแบบนี่...
What a beautyงดงามจริงๆ ใช่มั้ยคะ
And pretty as a rosebud.งดงามดั่งกุหลาบแรกแย้ม
So charming. How could they resist?งดงามที่สุด ใครจะปฏิเสธลง?
Beautiful. What's it called?งดงามมาก มันเรียกว่าอะไร
Pretty good gate tonight.งดงามมาก เปิดสู่คืนนี้
It's gorgeous, but I couldn't... wow!งดงามมาก แต่ฉันไม่ควร... ว้าว!
Where would be nice?งดงามมาก ไม่น่าเชื่อว่าจะสวยขนาดนี้
Magnificent... this city!งดงามมาก... เมืองนี้งดงามจริง ๆ !
Beautiful, buddy. One of your best.งดงามมากบัดดี้ ถือเป็นผลงานชิ้นเอกจริงๆ
What could be more divine than her face?งดงามยิ่งกว่านางใดในกรีก งดงามยิ่งกว่าอะโฟรดิซี่ซะด้วยซ้ำ
More brilliant than dawn.งดงามยิ่งกว่าอาทิตย์อรุณรุ่ง
More glorious than dawn.งดงามยิ่งกว่าอาทิตย์อรุณรุ่ง
Warmer than the sun.งดงามยิ่งกว่าอาทิตย์อรุณรุ่ง นานมาแล้ว มีเด็กหญิงจน ตัวเล็กๆชื่อ กึมจันดี...
It was as fine as spun gold.งดงามเหมือนดั่งเส้น ทะ ทะ ทอง
Handsome as I ever seen you.งดงามเหมือนที่ผมเคยเห็นคุณตลอดมา
Pretty as her mother?งดงามเหมือนแม่ของเธอมั้ย
She was so lovely, so accomplished, so amusing.หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ
Eat, my exquisite brideกิน, เจ้าสาวงดงามของฉัน
It's a distinction that will look splendid on the front page of Pravda.มันเป็นความแตกต่างที่จะมี ลักษณะอันงดงาม ในหน้าแรกของปราฟ
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา
But seeing her now, she is really beautiful... and I wonder why I never raped her.แต่พอมาดูตอนนี้ เธอช่างงดงามจริงๆ น่าสงสัยจริงๆว่า ทำไมกระผมไม่ เคยขื่นใจเธอ
Poor and perfect. With eyes like the sea after a storm.ยากจน แต่มีนัยตาที่งดงามดุจทะเลหลังมรสุม
It intrigued Roberts, as did my description of your beauty.มันเป็นการวางแผนของโรเบิร์ต เพราะข้าบรรยายความงดงามของท่าน
It's magnificent. Absolutely magnificent.มันยังงดงาม งดงามอย่างสมบูรณ์
I couldn't throw away such a magnificent subject!ผมไม่มีทางทิ้งสิ่ง สิ่งที่งดงามอย่างนั้น!
Once... a king gave a feast... for the loveliest princesses in the realm.ครั้งหนึ่ง... กษัตริย์จัดงานเลี้ยง... ให้บรรดาเจ้าหญิงที่งดงามที่สุดใน อาณาจักร.
She was the most beautiful of all... and he instantly fell in love.เธองดงามที่สุดในนั้น... และเขาก็ตกหลุมรักเธอในทันที.
When he was ready, he showed it to his friends, and they said he had created a great statue.เมื่อพร้อมแล้ว เขาโชว์มันต่อหน้าเพื่อนๆ พวกเพื่อนๆ ต่างพูดว่าNเขาสร้างรูปปั้นที่งดงามมากๆ
We have succeed to get her and the jewels out of Hauptmann-Koenig.เราสามารถพาเธอและสร้อยนั่น ออกจากโฮปต์แมนน์โคนิกได้อย่างงดงาม
Who are those two gorgeous women in the kitchen?ใครคือทั้งสองงดงาม ผู้หญิงในห้องครัว?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งดงาม
Back to top