ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

personable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *personable*, -personable-

personable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
personable (adj.) หน้าตาดี See also: น่าดึงดูดใจ, มีเสน่ห์ Syn. attractive, appealing
English-Thai: HOPE Dictionary
personable(เพอ'ซะนะเบิล) adj. หน้าตาดี,สวยงาม,รูปหล่อ,เป็นที่ดึงดูดใจ., See also: personableness n. personably adv., Syn. attractive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was personable enough to get a job wherever he went, but unassuming enough not to stick out.เขาดูดีพอที่จะได้งานทุกอย่างที่เขาสมัคร แต่ถ่อมตัวพอที่จะไม่โดดเด่นออกมา
Very personable man.เป็นคนที่มีเสน่ห์มาก
You sound very nice and very personable.ท่าทางคุณจะเป็นคนน่ารัก และท่าทางดี
Personable. Thank you, baby.ท่าทางดี ขอบคุณเบบี้
You know, I did think those were less than personable, which is why I went with the full bodies in these mailers we have going out.รู้มั้ย ผมก็คิดอยู่แล้วว่ายังดูน่าดึงดูดไม่พอ ผมจึงได้ทำแบบเต็มๆตัวไว้ด้วย ในรูปของซองใส่จดหมายที่เราเอาไว้ใช้กัน
Now... don't take this the wrong way, but being young and personable, and saying bad words on TV just is not going to cut it right now, trust me.ตอนนี้... อย่าเข้าใจฉันผิดนะ แต่การที่เธอยังเด็ก เชื่อมั่นในตัวเอง และชอบพูดคำหยาบออกทีวี
You're fun, you're personable, a little flirtatious.คุณตลก คุณท่าทาง เจ้าชู้นิดหน่อย

personable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า personable
Back to top