ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสุข*, -ความสุข-

ความสุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสุข (n.) happiness See also: pleasure Syn. ความสบาย, ความสำราญ Ops. ความทุกข์
ความสุขสบาย (n.) happiness See also: well-being, contentment Syn. ความสบาย Ops. ความทุกข์
ความสุขุม (n.) intelligence See also: intellect, wisdom Syn. ความเฉียบแหลม
ความสุขุม (n.) prudence See also: judiciousness Syn. ความละเอียดอ่อน, ความนิ่มนวล, ความประณีต
ความสุขใจ (n.) happiness See also: contentment Syn. ความสบายใจ, ความเบิกบานใจ Ops. ความทุกข์ใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
blase(บลาเซ') adj. เบื่อหน่ายต่อชีวิต,เบื่อหน่ายในการเสพย์ความสุข
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น,ความสุขบนสวรรค์,สวรรค์, Syn. rapture
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ,-อิจ) n.,Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
bucked(บัคท) adj. เหนื่อย,อ่อนเพลีย,มีความสุข
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
elate(อิเลท') {elated,elating,elates} vt. ทำให้มีความสุขมาก,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก,ภูมิใจมาก,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
elysium(อีลิซ'เซียม) n. สวรรค์,ความสุข
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.
felicity(ฟิลิส'ซิที) n. ความสุข,แหล่งของความสุข,ความสามารถ,ความเชี่ยวชาญ,โชคดี
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
happily(แฮพ'พะลี) adj. อย่างมีความสุข, Syn. luckily
happiness(แฮพ'พีนิส) n. ความสุข, Syn. beatitude,bliss
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
hedonic(ฮีดอน'นิค) adj. เกี่ยวกับความสุขสบาย,เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน., See also: hedonically adv.
hedonism(เฮด'ดะนิสซึม) n. ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด.
jollify(จอล'ละไฟ) {jollified,jollifying,jollifies} vt.,vi. รื่นเริง,สนุกสนาน,หาความสุข, Syn. frolic
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
joy(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีติยินดี,สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ,ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี,ดีใจ,เบิกบานใจ, Syn. ecstasy
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,เบิกบานใจ,รื่นเริง,ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง
kick(คิค) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถีบ,ตีกลับ,เตะฟุตบอล ได้คะแนน,เลิก,ต่อต้าน,ตีกลับ,มีกำลังวังชา n. การเตะ,การเตะลูกออกนอกเส้น,การไล่ออกจากงาน,การถีบกลับ (ของปืน) ,ข้อขัดแย้ง,การบ่น,พลังงาน,กำลัง,ความตื่นเต้น (อย่างมีความสุข) ,ความสนใจที่รุนแรงแต่ชั่วคราว,ล
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
blessed(adj) ได้รับพร,มีความสุข
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
hilarity(n) ความเฮฮา,ความร่าเริง,ความสุขสันต์,ความสนุกสนาน
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
prudence(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
welfare(n) สวัสดิภาพ,สวัสดิการ,ความสุขสบาย
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
happinessความสุข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prudenceความรอบคอบ, ความสุขุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Happinessความสุข [TU Subject Heading]
Libidoความรู้สึกทางเพศ, สัญชาตญาณการสร้างความสุขให้ตัวเองและเพื่อสืบพัน, ความต้องการทางเพศ, แรงดันทางเพศ, ความใคร่ทางเพศ [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blissfulness (n.) ความสุข See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี Syn. happiness, joy Ops. grief, sorrow
eudemonism (n.) ความสุข See also: หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข Syn. eudaemonism
gladness (n.) ความสุข See also: ความดีใจ, ความปิติยินดี, ความยินดี Syn. cheer, delight
happiness (n.) ความสุข See also: ความสงบสุข, ความสบายใจ, ความรื่นรมย์, ความสุขใจ Syn. delight, felicity, merriment Ops. sadness, unhappiness
welfare (n.) ความสุข See also: ความสะดวกสบาย, ความมีสุขภาพดี, สวัสดิภาพ Syn. prosperity, well-being Ops. destitution
weal (n.) ความสุขสบาย (ทางวรรณคดี) See also: ความผาสุก, ความมั่นคง Syn. prosperity, well-being
joy (n.) ความสุขสันต์ See also: ความสุขสำราญ, ความผาสุก, ความเบิกบาน, ความสุขใจ Syn. delight, pleasure, bliss Ops. sadness, sorrow
bliss (n.) ความสุขสำราญอันสุดยอด See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์ Syn. happiness, joy Ops. grief, sorrow
beatitude (n.) ความสุขอย่างยิ่ง See also: ความปิติอย่างยิ่ง Syn. blessedness, happiness
blessedness (n.) ความสุขอย่างยิ่ง See also: ความปิติอย่างยิ่ง Syn. happiness
aplomb (n.) ความสุขุม Syn. poise, coolness, self-possession Ops. panic, discomposure
coolness (n.) ความสุขุม Syn. poise, self-possession Ops. panic, discomposure
coolness (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. imperturbability, imperturbableness
imperturbability (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. coolness, imperturbableness
imperturbableness (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. coolness, imperturbability
phlegm (n.) ความสุขุม See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น Syn. coolness, imperturbability, imperturbableness
presence of mind (n.) ความสุขุม See also: ความมีใจหนักแน่น, การครองสติในสถานการณ์ที่ร้ายแรง Syn. sensibility, alertness
contentedly (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างร่าเริง Syn. joyously, joyfully
anquished (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anxious, worried, troubled
anquished (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anxious, worried, troubled
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Have a good timeขอให้มีความสุข ขอให้สนุกนะ
But don't let them get you downแต่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
I was one of the unhappiest lads in New Yorkฉันเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก
I just wanted her to be happyฉันแค่ต้องการให้เธอมีความสุข
Does he make you happy?เขาทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่า?
I'm kind of happy that school has finishedฉันค่อนข้างมีความสุขที่โรงเรียนปิดเทอมแล้ว
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
He is always envious of our happinessเขาอิจฉาความสุขของเราเสมอ
No matter how hard I try, there's no happy endingไม่สำคัญว่าฉันจะพยายามหนักขนาดไหน ก็ไม่มีทางจบอย่างมีความสุขได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I give you... happily n'ever after!ชั้นให้เธอ... ความสุข ชั่วนิจนิรันดร
A personality that, in our sessions, came to call itself the Phoenix.ส่วนอีกด้านหนึ่งจะกระทำโดยสัญชาตญาณ ทั้งความกระหาย ความสุข และความรุนแรง
I promote happiness, can you see the happiness emanating from me?ฉันเสนอ ความสุข คุณเห็นความสุขไหม ที่เปล่งประกายไปจากฉัน นายเป็นอะไรไปแล้ว
It recalls hope, and springtime, and my favorite dead Bee Gee.มันแสดงถึงความหวัง ความสุข และวงบีจีที่ฉันโปรด
Edie. Bye!byee ความสุข murica b'day
Or maybe he just likes how it tastes... and also gives him pleasure...หรือ บางทีเขาอาจจะ เพียงแค่ต้องการ ที่จะลิ้มรส ... และมัน ทำให้เขามี ความสุข มันเป็นสิ่งที่ดี สำหรับร่างกาย
Let's try it. 3... 2... Whoa, stop!ความสุข ความประหลาดใจ ความโกรธ...
Happiness, love, laughter, friendship, purpose... and a dance.ความสุข ความรัก เสียงหัวเราะ มิตรภาพ สมประสงค์... .
Joy, pain, hate.ความสุข ความเจ็บปวด ความเกลียด
Happiness is being proud with the sun shining on your face.ความสุข คือ การภูมิใจ ด้วยแสงอาทิตย์ที่ส่องสู่ใบหน้า
The people will need a place to spend their earnings.ความสุข ระดับ 5 ดาว พร้อมพรั่งสิ่งอำนวยความสะดวก และโรงแรม ท้ายที่สุด ก็ ชอปปิ้ง
Happiness... it's something we all want, and so we search for it.ความสุข เป็นอะไรที่เราทุกคนต้องการ และเราพยายามจะไขว่คว้ามันมา
And over here is Elvis Grant.ความสุข. ดีใจที่ได้ทำงาน ปัญญาคุณ และมากกว่าที่นี่เป็นเอลวิสแก รนท์
Happiness... it's something everyone searches for.ความสุข... คือสิ่งที่ทุกคนเฝ้าค้นหา
Oh, the joys of being a parent.ความสุขของการเป็นพ่อแม่
One man's pleasure is another man's pain.ความสุขของคนคนหนึ่ง อยู่บนความทุกข์ของคนอีกคนหนึ่ง
What a pleasure it is to have you.ความสุขของคุณคืออะไร
Mostly how happy I thought I'd be Once I made it in this world.ความสุขของฉันส่วนใหญ่ ก็คือ ฉันได้สร้างมันให้กับโลกใบนี้
My pleasure, boss.ความสุขของฉันเจ้านาย.
The girl's happiness is not my concern,ความสุขของนางมิใช่กงการของข้า
But I've got...ความสุขของผู้หญิงเราน่ะ มาจากการได้ดูแลบ้านเรือน !
My happiness depends on the other person's every whimความสุขของพี่ขึ้นกับ ความเพ้อฝันของแต่ละคน
Pennsylvania's nice too.ความสุขของรัฐเพนซิลวาเนียเกินไป
Snow White and Prince Charming's happiness.ความสุขของสโนว์ ไวท์ กับเจ้าชายชาร์มิ่งไป
Your happiness is all I want in this world.ความสุขของเจ้า คือสิ่งเดียวที่ข้าปรารถนา
Is your pleasure not an end to itself?ความสุขของเจ้าไม่สิ้นสุดกับตัวเอง?
Our happiness isn't going anywhere.ความสุขของเราไม่จากไปไหนหรอก
Does your mom's happiness matter that much to you?ความสุขของแม่เธอมีความหมายกับเธอมากไหม?
Bloodsucker.ความสุขครับชีวิตมีความสุขในชีวิต
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Happiness finds you.ความสุขจะตามหาคุณเอง
"These violent delights have violent ends."ความสุขจากความรุนแรง มีจุดจบเปนความรุนแรง
Happiness fades. Idea for album cover...ความสุขจางหายไป ไอเดียสำหรับการทำปกอัลบั้ม ...
My happiness is not dependent on my best friend being miserable and alone.ความสุขชองฉันไม่ใช่การเห็นเพื่อนซี้ เป็นทุกข์และเปล่าเปลี่ยว
The triumph of transitory pleasures.ความสุขชั่วครั้ี่งชั่วคราว
Ever-afteringsso happyความสุขชั่วนิจนิรันดร์
Aren't you a little bundle of joy.ความสุขตัวน้อยๆของพวกเรา
My happily ever after.ความสุขทั้งหมดของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสุข
Back to top