wall

แปลว่า


n ผนังห้อง
n กำแพง
ความหมายเหมือนกับ: barricade , barrier , block
คำที่เกี่ยวข้อง: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว
n สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้
vt ตั้งกำแพงล้อมรอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ล้อมรอบด้วยกำแพง , สร้างกำแพงล้อมรอบ
vt แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง
n สิ่งที่เป็นอุปสรรค
ความหมายเหมือนกับ: barrier , bar , block , entanglement , resistance
n ผนังของอวัยวะในร่างกาย (เช่น ผนังมดลูก)

รูปภาพ


wall กำแพงกำแพง

หมวดคำ


คำที่มี "wall" ในคำ


walls have eares idm หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง

walls have eares idm คนอื่นอาจได้ยินสิ่งที่พูด

walls have ears sl มีคนกำลังฟังอยู่

wall-to-wall sl มีอยู่ตลอดเวลาหรือทุกที่

wally sl คนโง่

Wall Street n ถนนวอลสตรีท เป็นถนนในกรุงนิวยอร์ก

Wall Street n ตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินสำคัญของสหรัฐอเมริกา

walla n ผู้รับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: wallah

wallaby n จิงโจ้ขนาดเล็กหรือขนาดกลางในตระกูล Macropodidae

wallah n ผู้รับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: walla

wallah n ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ
ความหมายเหมือนกับ: walla

wallboard n แผ่นผนังที่อยู่ภายในกำแพง
ความหมายเหมือนกับ: drywall , gypsum board , plasterboard

wallcovering n แผ่นกระดาษ สิ่งทอหรือพลาสติกที่ใช้ปิดฝาผนังของห้อง

wallet n กระเป๋าขนาดเล็กที่ทำจากหนังหรือพลาสติก
ความหมายเหมือนกับ: billfold , pocketbook

wallet n โปรแกรมการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (ทางคอมพิวเตอร์)

wallet n ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ

walleye n ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: pikeperch , walleyed pike

walleyed adj ตาถลน

wallflower n พืชสวนประเภท Cheiranthus cheiri

Walloon n ชาวเบลเยียมทางใต้ซึ่งพูดภาษาฝรั่งเศส

wallop vt ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: beat , strike , thresh

wallop vt ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ (คำไม่เป็นทางการ)

wallop n การตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ)

wallop n ความสามารถในการตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ)

walloper n ผู้ตีหรือเฆี่ยนอย่างแรง
ความหมายเหมือนกับ: walloper

walloping n การตีหรือเฆี่ยนเสียงดัง

walloping adj ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: huge , large , enormous

wallow vi เกลือกกลิ้ง

wallow vi หลงมัวเมา
ความหมายเหมือนกับ: indulge , luxuriate , revel

wallow vi มีจำนวนมาก

wallow vi เดินด้วยความยากลำบาก (เหมือนกับอยู่ในโคลนเลน)

wallow n การเกลือกกลิ้ง

wallow n บริเวณที่สัตว์มาเกลือกกลิ้ง (เช่น ปลัก)

wallow n สภาพที่เสื่อมทรามลง

wallower n ผู้กลิ้งตัว

wallpaper n กระดาษบุผนังหรือเพดาน

wallpaper n ภาพกราฟฟิกที่เป็นพื้นบนจอคอมพิวเตอร์

wallpaper vt ปิดผนังด้วยกระดาษบุผนัง
ความหมายเหมือนกับ: redecorate

wallpaper vi ปิดผนังด้วยกระดาษบุผนัง

wall-to-wall adj ซึ่งปกคลุมพื้นทั้งหมดของห้อง

wally n คนโง่ (คำสแลง)

wall for phrv ร้องไห้คร่ำครวญ (เสียงดังโหยหวน)
ความหมายเหมือนกับ: weep for

wall in phrv กั้นรั้ว
ความหมายเหมือนกับ: fence in , hedge in , rail in

wall in phrv ปิดกั้น (จิตใจ) จากโลกภายนอก

wall over phrv ร้องไห้คร่ำครวญกับ

wall round phrv กั้นรั้วรอบ

wall up phrv กั้นด้วยผนัง

wall up phrv ขัง

wallow in phrv กลิ้งอยู่ใน
ความหมายเหมือนกับ: grovel in , welter in

wallow in phrv ดีใจในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: grovel in , welter in

wallow in phrv มีเงินมาก
ความหมายเหมือนกับ: roll in

wall off phrv กั้นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: fence off , rail off , separate off

wall off phrv แยกออกมาด้วยรั้ว
ความหมายเหมือนกับ: divide off , rail off , separate off

wall painting n จิตรกรรมฝาผนัง
ความหมายเหมือนกับ: decoration

wall off phrv แยกจากกัน
ความหมายเหมือนกับ: divide off , fence off , rall off

walleyed pike n ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: pikeperch

drive someone up the wall idm ทำให้รำคาญ
ความหมายเหมือนกับ: go up , send up

go over the wall idm หนีจากคุก (คำไม่เป็นทางการ)

go to the wall idm พ่ายแพ้ (ในการแข่งขัน)

Great Wall of China n กำแพงเมืองจีน (มีความยาว 2,414 กิโลเมตร)
ความหมายเหมือนกับ: Great Wall

off the wall idm แปลก

see the writing on the wall idm เห็นว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้น

hard to swallow sl ไม่อยากเชื่อ

hole-in-the-wall sl ร้านค้าหรือขายอาหารเล็กๆ

codswallop sl ไร้สาระ

hole in the wall sl ตู้เอทีเอ็ม
ความหมายเหมือนกับ: A cashpoint machine , ATM

piss it up the wall sl ใช้เงินแบบโง่ๆ (โดยเฉพาะหมดไปกับการพนัน การดื่มเหล้า และยาเสพย์ติด)
ความหมายเหมือนกับ: spunk it up the wall

spunk it up the wall sl ใช้เงินแบบโง่ๆ (โดยเฉพาะหมดไปกับการพนัน การดื่มเหล้า และยาเสพย์ติด)
ความหมายเหมือนกับ: piss it up the wall

sea wall n เขื่อนกั้นน้ำทะเล
ความหมายเหมือนกับ: breakwater , groin , dam

stonewall n กำแพงหิน
ความหมายเหมือนกับ: barrier

stonewall vi สกัดกั้น
ความหมายเหมือนกับ: obstruct

stonewall vt สกัดกั้น
ความหมายเหมือนกับ: obstruct

swallow vt กลืน
ความหมายเหมือนกับ: consume , eat , devour

swallow vi กล้ำกลืน
ความหมายเหมือนกับ: glip

swallow vt ท่วมท้น
ความหมายเหมือนกับ: absorb , engulf

swallow vt อดกลั้นความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: suppress , refrain , hold back

swallow vt ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: believe , accept without question

swallow vt อดทน
ความหมายเหมือนกับ: endure , bear , tolerate

swallow vt คืนคำพูด
ความหมายเหมือนกับ: retract , withdrawn

swallow n การกลืน
ความหมายเหมือนกับ: taking down throat

swallow n ปริมาณที่กลืน
ความหมายเหมือนกับ: bolus , amount passed down throat

swallow n นกนางแอ่น

swallowtail n ผีเสื้อชนิดหนึ่งมีปีกคล้ายหางนกนางแอ่น
ความหมายเหมือนกับ: butterfly

swallowtail n หางนกนางแอ่น
ความหมายเหมือนกับ: tail of swallow

swallow-tailed coat n เสื้อหางยาวเหมือนส้อม

send someone up the wall idm ทำให้รำคาญมาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: drive up , go up

swallow down phrv กลืนลงไป

swallow up phrv กลืนเข้าไป

swallow up phrv ทำให้หายไป

tariff wall n กำแพงภาษี

Great Wall n กำแพงเมืองจีน (มีความยาว 2,414 กิโลเมตร)

seawall n กำแพงหินที่สร้างในทะเล
ความหมายเหมือนกับ: breakwater , groin , groyne , bulwark , jetty

tail of swallow n หางนกนางแอ่น

drywall n แผ่นผนังที่อยู่ภายในกำแพง
ความหมายเหมือนกับ: gypsum board , plasterboardค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top