dog

แปลว่า


n คนน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: scoundrel
คำที่เกี่ยวข้อง: คนหัวโบราณ , คนเชย , คนน่ารังเกียจ
n ตะแกรงเหล็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: ตะแกรงเหล็กในเตาไฟ
vt ไล่ตาม
ความหมายเหมือนกับ: chase , follow , hunt
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดตาม , ตามหลัง , ไล่กวด
n สุนัข
ความหมายเหมือนกับ: canine , hound , puppy
คำที่เกี่ยวข้อง: หมา , สัตว์ตระกูลสุนัข
sl ผู้หญิงที่น่าเกลียด

รูปภาพ


dog สุนัขสุนัข

ตัวอย่างประโยค


They have people who will walk your dog for you. เขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
I want to walk my own dog. ฉันต้องการพาหมาของฉันไปเดินเล่นเอง
I like to take my dog for walks. ฉันชอบที่จะพาสุนัขของฉันไปเดินเล่น
I prefer dogs to cats because…. ฉันชอบสุนัขมากกว่าแมวเพราะว่า
The ferocious dog attacked the child. สุนัขดุนั่นจู่โจมเข้าใส่เด็ก

หมวดคำ


คำที่มี "dog" ในคำ


dog-eat-dog idm การแข่งขันอย่างรุนแรง

dogfish n ปลาฉลามหนู

dogged adj ดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: stubborn

doggedly adv อย่างดื้อรั้น

doggy adj ที่เหมือนสุนัข
ความหมายเหมือนกับ: doggie

doggy n สุนัข(ภาษาเด็ก)
ความหมายเหมือนกับ: doggie

doghole n ที่อยู่ที่คับแคบและสกปรก
ความหมายเหมือนกับ: doghutch

doghouse n บ้านสุนัข

dogma n หลักศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: doctrine , principles , tenet

dogmatic adj หัวรั้น
ความหมายเหมือนกับ: opinionated , biased stubborn , hardheaded

dogmatically adv อย่างหัวรั้น

dogmatics n การศึกษาหลักคำสอนของศาสนา

dogmatise vt พูดหรือเขียนเป็นหลักเกณฑ์

dogmatism n การคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้อง

dogmatist n ผู้เชื่อในหลักการของตนเอง

dogmeat n เนื้อที่สำหรับให้สุนัขกิน

dogsleep n การนอนหลับไม่สนิท

dogwood n ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า
ความหมายเหมือนกับ: dogberry

dog and pony show sl สาธิต (มาจาก demonstration)

dog meat sl ศพ (มักใช้แสดงคำขู่)

dog-dew sl ขี้หมา

dog-do sl ขี้หมา

dog-doo sl ขี้หมา

dog-eat-dog sl โหดร้าย

dog-eat-dog sl แข่งขันสูง

dog and bone sl โทรศัพท์

dog’s dinner sl แต่งตัวเว่อร์เกินไป

dogs bollocks sl สุดยอด
ความหมายเหมือนกับ: dogs , the Dogs bollocks

dogs sl สนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวนด์
ความหมายเหมือนกับ: the dogs

dogs sl สุดยอด
ความหมายเหมือนกับ: dogs bollocks , the Dogs bollocks

doggie adj ที่เหมือนสุนัข

doggie n สุนัข(ภาษาเด็ก)

doghutch n ที่อยู่ที่คับแคบและสกปรก

dogberry n ต้นไม้พุ่มชนิหนึ่งมีดอกสีขาวและผลเบอรี่สีม่วงพบในป่า

dogsbody n ลูกจ้างที่คอยทำงานให้คนอื่นในสำนักงาน

dogmas n หลักความประพฤติ
ความหมายเหมือนกับ: standards

doggedness n การคงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: perseverence , persistency , tenacity

doggedness n การคงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: perseverence , persistence , tenacity

boondoggle n งานที่สูญเสียเวลาและ/หรือเงิน

bulldog n สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนสั้น รูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยม และมีขาสั้น

bulldog vt จู่โจม

bulldog vt จับวัวเหวี่ยงให้นอนบนพื้น โดยจับเขาแล้วบิดคอ

bulldog adj อย่างมีนิสัยดื้อรั้น (คำที่ไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: stubborn

be in the doghouse idm มีปัญหากับ (คำไม่เป็นทางการ)

cat-and-dog adj ที่เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้ง (คำไม่เป็นทางการ)

endogamy n การแต่งงานของคนที่อยู่ในเผ่าเดียวกัน

endogenous adj ซึ่งเกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิต
คำตรงข้าม: exogenous

endogenous adj ไม่มีสาเหตุภายนอก

Eskimo dog n สุนัขที่มีขนหนาหูตั้งใช้ลากเลื่อนในแถบขั้วโลกเหนือ

go to the dogs idm ล่มสลาย (คำไม่เป็นทางการ)

guard dog n สุนัขเฝ้าอาคาร / ที่พัก

guide dog n สุนัขนำทาง

hangdog n คนที่น่าดูถูก

hangdog adj น่าละอาย
ความหมายเหมือนกับ: ashamed , shamefaced

hot dog n ไส้กรอกแดง

hair of the dog that bit one idm เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์ที่ใช้ดื่มหลังจากเมาค้าง

in the doghouse idm ยุ่งยาก

rain cats and dogs idm (ฝน) ตกหนัก

see a man about a dog idm ออกไปโดยไม่บอกว่าจะไปทำอะไร

shaggy-dog story idm เรื่องตลกยาวที่มีบทจบแบบหักมุม

tail wagging the dog idm ส่วนเล็กๆ ที่ควบคุมทั้งหมดได้

lie doggo phrv นอนซ่อนตัวอย่างเงียบๆ
ความหมายเหมือนกับ: hole up , lie low , lie up

lap dog n สุนัขตัวเล็ก ๆ

Old English sheepdog n สุนัขพันธุ์ใหญ่หางยาวสีเทาและลำตัวมีขนสีขาว

police dog n สุนัขตำรวจ

prairie dog n สัตว์คล้ายหนูจำพวก Cynomys

bird-dog sl ตรวจตรา

Hong Kong dog sl อาการท้องเสีย

hotdog sl ทำอวดรู้

lucky dog sl ผู้โชคดี

top dog sl ผู้มีอำนาจ

face like a bulldog chewing a wasp sl ไม่มีความน่าดึงดูด

the dogs sl สนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวนด์
ความหมายเหมือนกับ: dogs

the dogs bollocks sl สุดยอด
ความหมายเหมือนกับ: dogs , dogs bollocks

sea dog n กะลาสีเรือผู้มากประสบการณ์
ความหมายเหมือนกับ: sailor , shellback

sea dog n แมวน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: seal

sheep dog n สุนัขเลี้ยงแกะ
ความหมายเหมือนกับ: shepherd dog

sheepdog n สุนัขเลี้ยงแกะ
ความหมายเหมือนกับ: shepherd

shepherd dog n สุนัขเลี้ยงแกะ
ความหมายเหมือนกับ: shepherd , sheepherder

top dog n บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจสูงสุด

throw something to the dogs dm เสียเปล่า

underdog n ผู้เสียเปรียบในการแข่งขันหรือในสังคม
ความหมายเหมือนกับ: loser
คำตรงข้าม: winner

watchdog n สุนัขเฝ้าบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: dog , guard

watchdog vt เฝ้าบ้าน

bird dog n สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setterค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top