ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puppy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puppy*, -puppy-

puppy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puppy (n.) ลูกสุนัข See also: ลูกหมา Syn. pup, whelp
puppy (n.) เด็กหนุ่มอ่อนหัด
puppy love (n.) ความรักระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่ยังไม่มั่นคง
English-Thai: HOPE Dictionary
puppy(พัพ'พี) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส, See also: puppyhood n. puppydom n. puppyish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
puppy(n) ลูกสุนัข
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักแรก (n.) puppy love See also: first love Syn. รักแรกพบ
รักแรกพบ (n.) puppy love See also: first love
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or a puppy dog's tailหรือหางของเจ้าลูกสุนัข
This is like a puppy party!นี่ยังกะปาร์ตี้ลูกหมา
It is impossible for a pony to become a dog, and a puppy to become a horse.มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ลูกม้าจะกลายเป็นสุนัข ลูกสุนัขจะกลายเป็นม้า
Your puppy dog eyes and goofy charm turned me on.ผมตกหลุมรักแววตาคู่นั้นของคุณ
Have fun fucking his puppy dog eyes and goofy charm.ผมตกหลุมรักแววตาคู่นั้นของคุณ
Like a sweet puppy laying on his back, waiting for his belly to be scratched.เหมือนลูกหมาตัวน้อย นอนรอให้ใครมาเกาพุง
"Shame, shame, puppy shame!""น่าอาย น่าอาย บับบี้น่าอาย!"
No, no. I was busy watching a puppy sled team.ไม่เห็น ฉันกำลังดู ทีมลูกหมาลากเลื่อนอยู่
It ain't over till the husky puppy howls!มันยังไม่ยุติ จนกว่าลูกหมาฮัสกี้จะหอน!
No, no, I was busy watching a puppy sled team.ไม่เห็น ฉันกำลัง มองดูลูกหมาลากเลื่อน
Anyone knows how to fire that puppy up, it's Morimoto.ใครสักคนที่รู้ว่า จะส่งลูกหมาขึ้นไปยังไง ก็คงเป็นโมริโมโต้
Well, he looked like a puppy dog.ฉันว่าเขาเหมือนลูกหมาตัวน้อย

puppy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
早恋[zǎo liàn, ㄗㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, 早恋 / 早戀] puppy love
[pī, ㄆㄧ, 狉] puppy badger
小狗[xiǎo gǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄡˇ, 小狗] pup; puppy

puppy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
犬ころ[いぬころ, inukoro] (n) pup; puppy; whelp

puppy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกหมา[n. exp.] (lūk mā) EN: puppy ; pup FR: chiot [m]
ลูกสุนัข[n.] (lūk sunak) EN: puppy ; pup FR: chiot [m]
รักของเด็ก ๆ[xp] (rak khøng d) EN: puppy love FR: premier amour [m]
รักแรก[n. exp.] (rak raēk) EN: puppy love ; first love FR: premier amour [m]
สุนัข[n.] (sunak) EN: dog ; bitch ; puppy ; hound ; canine FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)

puppy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hündchen {n}; junger Hundpup; puppy
Jugendliebe {f}puppy love; early love

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puppy
Back to top