cop

แปลว่า


vt ขโมย
ความหมายเหมือนกับ: steal , rob
vt คว้า
ความหมายเหมือนกับ: catch
คำที่เกี่ยวข้อง: จับ
n ตำรวจ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: police
n หลอดด้าย
sl จับ
คำที่เกี่ยวข้อง: จับกุม