ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bull

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bull*, -bull-

bull ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bull (n.) วัวกระทิง See also: โค Syn. cow
bull (adj.) ซึ่งมีราคาสูงขึ้น
bull horn (n.) โทรโข่ง See also: เครื่องกระจายเสียง, เครื่องขยายเสียง Syn. amplifier
bull session (sl.) การพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป
bulldog (n.) สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนสั้น รูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยม และมีขาสั้น
bulldog (vt.) จู่โจม
bulldog (vt.) จับวัวเหวี่ยงให้นอนบนพื้น โดยจับเขาแล้วบิดคอ
bulldog (adj.) อย่างมีนิสัยดื้อรั้น (คำที่ไม่เป็นทางการ) Syn. stubborn
bulldoze (vt.) พาล See also: ขู่เข็ญ, คุกคาม Syn. coerce
bulldozer (n.) รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน Syn. tractor
bullet (n.) กระสุนปืน See also: ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน Syn. projectile
bulletin (n.) แถลงการณ์ See also: ประกาศ Syn. announcement
bulletin กระดานข่าว board (adj.) กระดานปิดประกาศ Syn. board
bulletproof (adj.) ป้องกันกระสุน
bullfight (n.) กีฬาสู้วัวในสเปน
bullfighter (n.) นักสู้วัว
bullfighting (n.) การสู้วัว
bullfinch (n.) นกยุโรปขนาดเล็กตระกูล Finch
bullfrog (n.) กบอเมริกันตัวใหญ่
bullheaded (adj.) ดื้อ See also: ดื้อด้าน, ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น Syn. mulish, stubborn
bullhorn (n.) เครื่องกระจายเสียงไฟฟ้า (หรือโทรโข่งไฟฟ้า) Syn. loudhailer
bullion (n.) ทองแท่ง See also: เงินแท่ง
bullion (n.) แท่งเงินหรือทองจำนวนมาก
bullish (adj.) มั่นใจและมีความหวังในอนาคต
bullock (n.) วัวหนุ่ม
bullock-cart (n.) เกวียนที่ลากด้วยวัว Syn. cart
bullseye (n.) จุดกลางเป้า Syn. bull
bullshit (vi.) ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก
bullshit (vt.) ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก
bullshit (sl.) หลอกลวง See also: โกหก
bullshit artist (sl.) คนขี้โม้ See also: คนชอบโกหก
bullshitter (sl.) คนขี้โม้ See also: คนชอบโกหก
bully (n.) อันธพาล Syn. coercer
bully (vt.) ระราน See also: วิวาท, หาเรื่อง, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง Syn. coerce
bully (vi.) พาล See also: วิวาท, หาเรื่อง, ระราน, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง
bully (adj.) ดีมาก See also: ดีเลิศ Syn. smashing, great
bully into (phrv.) ขู่ให้กลัวหรือใช้ความรุนแรงอื่นเพื่อต้องการให้ทำบางสิ่ง See also: ขู่เข็ญ, ทำให้หวาดกลัว
bully off (phrv.) เริ่มเล่นหรือแข่งขัน (กีฬาฮ็อกกี้) Syn. face off
bullying (adj.) ซึ่งเป็นการข่มขู่ Syn. menacing
English-Thai: HOPE Dictionary
bull(บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น
bull of bashann. คนซุ่มซ่าม
bull sessionn. การอภิปรายกลุ่ม
bull tonguen. ไถสำหรับเพาะปลูกต้นฝ้าย
bull whackแส้หนังที่มีด้ามสั้น
bull-mastiffn. สุนัขพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์dulldogกับ mastiff
bull-neckedadj. ซึ่งมีคอใหญ่.
bull's eye(บูล'ซอาย) n. ใจกลางเป้า,ขีปนาวุธที่ยิงถูกกลางเป้า., See also: bull's-eyed adj. ดูbull's eye
bulldog(บูล'ดอก) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหน้าและคอใหญ่/ตัวเตี้ย/ขนสั้น/บึกบึน,หมาแตร adj. มีคอใหญ่และสั้น.
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน
bullet(บูล'ลิท) {bulletted,bulletting,bullets} n. กระสุนปืน,กระสุน,หัวกระสุน,ลูกตะกั่ว,ลูกกลม เล็ก. vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก, Syn. shot เครื่องหมายนำสายตา จุดนำหมายถึงสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ที่นำมาวางหน้าข้อความ หรือหัวข้อเพื่อเน้นให้ดูเด่นหรือเห็นชัดขึ้นเช่น* ตัวอักษร* ตัวเลข* เครื่องหมายต่าง ๆ
bullethead(บูล'ลิทเฮด) n. คนหัวดื้อ,คนรั้น,คนโง่, See also: bulletheaded adj.
bulletin(บูล'ละทิน) n. แถลงการณ์,ประกาศ,รายงานข่าว,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะ
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletproofadj. กันกระสุน,ลูกกระสุนยิงไม่เข้า
bullfightn. กีฬาการต่อสู้กับวัวในสเปน, See also: bullfighter n. ดูbullfight bullfighting n. ดูbullfight
bullfrog(บูล'ฟรอก) n. กบขนาดใหญ่
bullheaded(บูล'เฮดดิด) adj. หัวดื้อ,รั้น
bullion(บูล'เยิน) n. ทองแท่ง,เงินแท่ง,ขอบลายทองหรือลายเงิน
bullish(บูล'ลิช) adj. คล้ายวัว,ดื้อรั้น,โง่
bullockn. วัวตอน,กลาง,วัวหนุ่ม
bullring(บูล'ริง) n. สนามกีฬาชนวัว
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
bullterrier(บูลเทอ'รีเออร์) n. สุนัขพันธุ์ผสมระหว่างbulldog กับ terrier
bullwhack(บูล'แวค) {bullwhacked,bullwhacking,bullwhacks} n. แส้. vt. เฆี่ยนด้วยแส้
bullwhipแส้หนังที่มีด้ามสั้น
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
bullybeefn. เนื้อวัวกระป๋อง
bullyrag(บูล'ลีแรก) {bullyragged,bullyragging,bullyrags} vt. รังแก,กระทำผิดต่อ,ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag
English-Thai: Nontri Dictionary
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
bulldog(n) สุนัขพันธุ์บูลด๊อก
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน
bullet(n) กระสุนปืน,ลูกตะกั่ว,หัวกระสุน
bulletin(n) ประกาศ,แถลงการณ์
bullfight(n) กีฬาสู้วัว
bullfrog(n) อึ่งอ่าง
bullion(n) ทองแท่ง,เงินแท่ง
bullish(adj) คล้ายวัว,โง่,ดื้อ,รั้น
bullock(n) วัวตัวผู้,วัวตอน,วัวหนุ่ม
bullwhack(n) แส้
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bull quartz; bastard quartz; buck quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bulldozeข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bulletจุดนำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bulletin boardกระดานข่าว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bulletin board system (BBS)ระบบกระดานข่าว (บีบีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bull in the Ringกระทิงแหกคอก [การแพทย์]
Bulldogบูลด็อก [TU Subject Heading]
bulldozerbulldozer, รถดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bullet Shapeรูปร่างเป็นรูปลูกปืน [การแพทย์]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Bullfightsการสู้วัวกระทิง [TU Subject Heading]
Bullfrogอึ่ง [TU Subject Heading]
Bullyingการข่มเหงรังแก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอ (n.) bull See also: ox Syn. วัวตัวผู้
ใจดำ (n.) bull´s eye See also: one´s thinking or mind Syn. ความในใจ
กระสุน (n.) bullet See also: slug Syn. ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน
กระสุนปืน (n.) bullet See also: slug, ammunition, cartridge Syn. ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน
ลูกกระสุน (n.) bullet See also: cartridge, shot, ammunition Syn. กระสุน, ลูกปืน, หัวกระสุน
ลูกกระสุนปืน (n.) bullet See also: shot, gunshot, cartridge, projectile Syn. ลูกปืน, กระสุน, กระสุนปืน
ลูกปืน (n.) bullet See also: projectile, shot, cartridge Syn. กระสุนปืน, กระสุน
หัวกระสุน (n.) bullet
หัวกระสุน (n.) bullet Syn. หัวกระสุนปืน
หัวกระสุนปืน (n.) bullet
ดอกพิกุล (n.) bullet wood See also: Mimusops elengi Syn. ต้นพิกุล
ต้นพิกุล (n.) bullet wood See also: Mimusops elengi Syn. ดอกพิกุล
พิกุล (n.) bullet wood See also: Mimusops elengi Syn. ต้นพิกุล, ดอกพิกุล
อึ่ง (n.) bullfrog See also: Rana catesbiana Syn. อึ่งอ่าง
อึ่งยาง (n.) bullfrog See also: Rana catesbeiana Syn. อึ่ง
อึ่งอ่าง (n.) bullfrog See also: Rana catesbeiana Syn. อึ่งยาง, อึ่ง
งัว (n.) bullock See also: ox, cow, bull, calf Syn. วัว, โค
กุมเหง (v.) bully See also: harass, persecute Syn. ข่มเหง, รังแก
ข่มเหง (v.) bully See also: annoy, persecute, hector Syn. กดขี่, กดขี่ข่มเหง
ข่มเหงคะเนงร้าย (v.) bully See also: annoy, persecute, hector Syn. รังแกเบียดเบียน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't you dare bully him!อย่ามาพาลหาเรื่องเขานะ
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
You can come to my room anytime if you get bullied by himถ้าเธอถูกเขาระรานล่ะก็สามารถมาที่ห้องฉันได้ทุกเมื่อเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
I know a couple of big old bull queers that would just love to make your acquaintance.ฉันรู้ว่าคู่ของใหญ่ตุ๊ดวัวเก่า ที่เพิ่งจะรักที่จะทำให้ความใกล้ชิดของคุณ
And, uh- Bull need your help.และ อ่า- ต้องการให้คุณช่วยพี่เบื้ม
He´s aggressive. He grabs the bull by the balls.เขาก้าวร้าวมาก / เขาคว้าเอาความขบขันในงานบอลมา
The maid kept me talking with some... cock and bull story.ฉันกำลังคุยกับคนใช้อยู่น่ะ เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงวัว เลี้ยงไก่นะ
We got long colts, short colts, bull heads, flat nose, hollow points, wide cutters, and a dozen more that'll fit any size hole.เรามีแบบยาว แบบสั้น แบบหัวกระทิง แบบแบน แบบกลวง แบบกว้าง มีอีกเป็นโหลๆ ใช้ได้กับลำกล้องทุกแบบ
Well, my old man, he's a bull rider.อืมม... พ่อของเราน่ะ เป็นนักขี่วัวกระทิงนะ
If I was to let every rodeo hand I pulled a bull off of buy me liquor I'd a been an alcoholic long ago.นี่ถ้าผมติดสินบนด้วยการรับเลี้ยงเบียร์จากพวกเข้าแข่งขันนี่ ผมก็คงเป็นไอ้ขี้เหล้านานแล้วล่ะ
Guardian, bull shit. She's no kid, you know.ผู้ปกครอง โกหกน่า หล่อนไม่ใช่เด็ก คุณก็รู้
And run like a bull towards the goal post. Here.แล้ววิ่งเหมือนพ่อวัวไประหว่างเสาโกล์ เอานี่
Yep,like a maggot turning into a bull fly.ใช่ เหมือนหนอนกลายเป็นแมลงวันไง
Wit Pro bull shit dream.กับความฝันล้มๆแล้งๆที่เหลวไหล

bull ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛市[niú shì, ㄋㄧㄡˊ ㄕˋ, 牛市] bull market
胡编乱造[hú biān luàn zào, ㄏㄨˊ ㄅㄧㄢ ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠˋ, 胡编乱造 / 胡編亂造] reckless invention; a cock and bull story
丑牛[chǒu niú, ㄔㄡˇ ㄋㄧㄡˊ, 丑牛] Year 2, year of the Bull or Ox (e.g. 2009)
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, 不经之谈 / 不經之談] absurd statement; cock-and-bull story
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 公报 / 公報] announcement; bulletin; communique
[mán, ㄇㄢˊ, 蛮 / 蠻] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless
沸腾[fèi téng, ㄈㄟˋ ㄊㄥˊ, 沸腾 / 沸騰] boiling; ebullition
布告栏[bù gào lán, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ ㄌㄢˊ, 布告栏 / 佈告欄] Bulletin board; Notice board
公牛[gōng niú, ㄍㄨㄥ ㄋㄧㄡˊ, 公牛] bull
叭啦狗[bā lā gǒu, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄍㄡˇ, 叭啦狗] bulldog
子弹[zǐ dàn, ㄗˇ ㄉㄢˋ, 子弹 / 子彈] bullet
子弹火车[zǐ dàn huǒ chē, ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, 子弹火车 / 子彈火車] bullet train; Shinkansen 新幹線|新干线, Japanese high-speed train
弹孔[dàn kǒng, ㄉㄢˋ ㄎㄨㄥˇ, 弹孔 / 彈孔] bullet hole
快报[kuài bào, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, 快报 / 快報] bulletin board
推土机[tuī tǔ jī, ㄊㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, 推土机 / 推土機] bulldozer
榆木脑壳[yú mù nǎo ké, ㄩˊ ㄇㄨˋ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, 榆木脑壳 / 榆木腦殼] bullet-headed; stubborn
靶心[bǎ xīn, ㄅㄚˇ ㄒㄧㄣ, 靶心] bull's eye
牛头犬[niú tóu quǎn, ㄋㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄑㄩㄢˇ, 牛头犬 / 牛頭犬] bulldog
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, 通报 / 通報] bulletin; journal; circulate information; bulletin
防弹[fáng dàn, ㄈㄤˊ ㄉㄢˋ, 防弹 / 防彈] bullet-proof
斗牛[dòu niú, ㄉㄡˋ ㄋㄧㄡˊ, 斗牛 / 鬥牛] bullfighting; (astr.) Big Dipper and Altair
牛蛙[niú wā, ㄋㄧㄡˊ ㄨㄚ, 牛蛙] bullfrog
金银块[jīn yín kuài, ㄐㄧㄣ ˊ ㄎㄨㄞˋ, 金银块 / 金銀塊] bullion
[gǔ, ㄍㄨˇ, 牯] bullock; cow
[jiān, ㄐㄧㄢ, 犍] bullock
狗屁[gǒu pì, ㄍㄡˇ ㄆㄧˋ, 狗屁] bullshit; nonsense
欺人太甚[qī rén tài shèn, ㄑㄧ ㄖㄣˊ ㄊㄞˋ ㄕㄣˋ, 欺人太甚] to bully intolerably (成语 saw)
受气包[shòu qì bāo, ㄕㄡˋ ㄑㄧˋ ㄅㄠ, 受气包 / 受氣包] middle child; a person who is bullied
臭子儿[chòu zǐ er, ㄔㄡˋ ㄗˇ ㄦ˙, 臭子儿 / 臭子兒] dead bullet (i.e. not firing)
挖掘机械[wá jué jī xiè, ㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, 挖掘机械 / 挖掘機械] excavator; bulldozer
中弹[zhòng dàn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄢˋ, 中弹 / 中彈] hit by a bullet; shot
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
[pú, ㄆㄨˊ, 蒲] refers to various monocotyledonous flowering plants including Acorus calamus and Typha orientalis; common cattail; bullrush; surname Pu; old place name; phonetic po or pu
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, 看好] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support
[xué, ㄒㄩㄝˊ, 鷽] oriental bullfinch
盛气凌人[shèng qì líng rén, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 盛气凌人 / 盛氣凌人] overbearing; arrogant bully
布告[bù gào, ㄅㄨˋ ㄍㄠˋ, 布告 / 佈告] posting on a bulletin board; notice; bulletin; to announce
仗势欺人[zhàng shì qī rén, ㄓㄤˋ ㄕˋ ㄑㄧ ㄖㄣˊ, 仗势欺人 / 仗勢欺人] relying on force to bully others (成语 saw)
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 来复线 / 來復線] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet)

bull ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョンブル[, jonburu] (n) John Bull
上げ相場[あげそうば, agesouba] (n) bullish market; bull market
強気相場[つよきそうば, tsuyokisouba] (n) (See 強気市場) bull market; bullish market; strong market
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS
いじめられっ子;苛められっ子[いじめられっこ, ijimerarekko] (n) bullied child
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board
ガラパゴスネコザメ[, garapagosunekozame] (n) Galapagos bullhead shark (Heterodontus quoyi)
クレステッドホーンシャーク[, kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia)
ゴム弾[ゴムだん, gomu dan] (n) rubber bullet
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting
シマネコザメ[, shimanekozame] (n) zebra bullhead shark (Heterodontus zebra, found in the Western Pacific)
シロホシネコザメ[, shirohoshinekozame] (n) whitespotted bullhead shark (Heterodontus ramalheira, found in the Western Indian Ocean)
ツボる[, tsubo ru] (v5r) to hit the bullseye (of tastes, humour, etc.)
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
ネコザメ属[ネコザメぞく, nekozame zoku] (n) Heterodontus (sole genus of living bullhead sharks in the family Heterodontidae)
ネコザメ科[ネコザメか, nekozame ka] (n) Heterodontidae (family with one genus, Heterodontus, containing 9 living species of bullhead sharks)
ハゲブダイ[, hagebudai] (n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus); daisy parrotfish
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish
ばば[, baba] (n) shit; bullshit
ふざけんなよ[, fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit
ブル[, buru] (n,adj-no) (1) bull; (2) (abbr) (See ブルドッグ) bulldog; (3) (abbr) (See ブルドーザー) bulldozer; (4) (abbr) (See ブルジョア) bourgeois; bourgeoisie; (P)
ブルズアイ・ピグミー・ゴビー;ブルズアイピグミーゴビー[, buruzuai . pigumi-. gobi-; buruzuaipigumi-gobi-] (n) bullseye pygmy goby (Trimma tauroculum, found in Palau)
ブルドーザー[, burudo-za-] (n) bulldozer
ブルドッグ[, burudoggu] (n) bulldog
ほら話;法螺話[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
リンチ[, rinchi] (n,vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P)
レスアンカー[, resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei
一つ目滑車[ひとつめかっしゃ, hitotsumekassha] (n) bull's-eye
会報[かいほう, kaihou] (n) bulletin; report; (P)
会誌[かいし, kaishi] (n) club bulletin
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado
伝法肌[でんぼうはだ, denbouhada] (n) rough-and-tumble; bullying disposition
公報[こうほう, kouhou] (n) official bulletin; communique; (P)
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P)
十牛[じゅうぎゅう, juugyuu] (n) {Buddh} Ten Bulls (ten stages of the herding of an ox, used as an analogy for training the mind on the path to enlightenment)
去勢牛[きょせいうし, kyoseiushi] (n) bullock
図に当たる[ずにあたる, zuniataru] (exp,v5r) to hit the bull's-eye; to go as expected
Japanese-English: COMDICT Dictionary
会報[かいほう, kaihou] bulletin
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system
電子掲示板[でんしけいじばん, denshikeijiban] electronic bulletin board, bulletin board network

bull ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึ่งอ่างบ้าน[n. exp.] (eung-āng bā) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
อึ่งยาง[n.] (eungyāng) EN: Asian painted frog ; chubby frog ; banded bull frog ; rice frog ; bubble frog FR:
โค[n.] (khō) EN: cow ; ox ; bull FR: vache [f] ; taureau [m] ; boeuf [m]
โคถึก[n.] (khō theuk) EN: prime bull FR:
กระทิง[n.] (krathing) EN: bison ; seladan ; gaur ; bull ; wild ox ; Bos gaurus FR: bison [m] ; Bos gaurus
กระทิงแดง ; เรดบูล = เรด บูล[TM] (Krathing Da) EN: Red Bull FR: Red Bull
งัว[n.] (ngūa) EN: bullock ; ox ; cow ; bull ; calf FR: boeuf [m] ; vache [f]
พลาย[n.] (phlāi) EN: male elephant ; bull elephant FR:
ปลาฉลามหัวบาตร[n. exp.] (plā chalām ) EN: bull shark FR:
เรดบูล = เรด บูล ; กระทิงแดง[TM] (Rēt Būl ; K) EN: Red Bull FR: Red Bull [m]
รถปรับดิน[n. exp.] (rot prap di) EN: bulldozer FR: bulldozer [m] ; bull [m] (abrév. - fam.)
รถปราบดิน[n. exp.] (rot prāp di) EN: bulldozer FR: bulldozer [m] ; bull [m] (abrév. - fam.)
แตกเปลี่ยว[v. exp.] (taēk plīo) EN: become a young bull FR:
ตลาดหุ้นขาขึ้น[n. exp.] (talāt hun k) EN: bull market FR:
ตลาดกระทิง[n. exp.] (talāt krath) EN: bull market FR:
วัว[n.] (wūa) EN: cow ; bull ; bullock ; ox FR: vache [f] ; boeuf [m]
วัวชน[n. exp.] (wūa chon) EN: fighting bull FR:
วัวตัวผู้[n. exp.] (wūa tūaphū) EN: bull ; ox FR: taureau [m]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoe) EN: salary statement ; pay slip FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak s) EN: member application FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m] ; formulaire d'abonnement [m]
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; coupon ; leaf ; pass FR: carte [f] ; ticket [m] ; billet [m] ; bon [m] ; coupon [m] ; bulletin [m]
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūakta) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long kh) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
ดันทุรัง[adj.] (danthurang) EN: mulish ; pigheaded ; bullheaded ; stubborn FR:
อึ่ง[n.] (eung) EN: bullfrog FR:
อึ่งอ่าง[n.] (eung-āng) EN: spadefoot toad ; bullfrog FR: grenouille taureau [f]
ฟอง[n.] (føng) EN: bubble ; foam ; scum FR: bulle [f] ; mousse [f] ; écume [f]
ฟองอากาศ[n. exp.] (føng akāt) EN: air bubble FR: bulle d'air [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
ฟองสบู่แตก[v. exp.] (føng sabū t) EN: the soap bubble has burst FR: la bulle a éclaté
หัวกระสุน[n.] (hūakrasun) EN: bullet FR:
ใจดำ[n.] (jaidam) EN: bull' s eye FR:
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: oppress ; bully FR:
จดหมายข่าว[n.] (jotmāikhāo) EN: newsletter FR: lettre d'information [f] ; bulletin d'information [m] ; newsletter [f] (anglic.)

bull ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lügengeschichte {f}cock and bull story
Rind {n}cow; bull
Azorengimpel {m} [ornith.]Azores Bullfinch
Bulle {m} (unfreundlich für Polizist) | Bullen
Bulle {m} | Bullen
Bully {m} [sport] | das Bully machenbully | to bully off
bullös; blasig [med.] {adj}bullous; blistered
Bulleralbatros {m} [ornith.]Buller's Albatross
Bulldogge {f} [zool.] | Bulldoggen
Stier {m}; Bulle
stiernackig {adj}bull-necked
Butzenscheibe {f}bullseye pane
Planierraupe {f}caterpillar bulldozer; dozer
Ammenmärchen {n}cock-and-bull story
Dozer {m}bulldozer
Edelmetallvorräte {pl}stock of bullion
Gimpel {m} [ornith.]Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula)
Kugelhagel {m}hail of bullets
kugelsicher {adj}impervious to bullets
prima; hervorragend {interj}bully
Leuchtspurgeschoss {n}tracer bullet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bull
Back to top