หมวดคำภาษาอังกฤษ > ฟาร์ม (Farm)

หมวด ฟาร์ม (Farm)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

barn
n
ยุ้งฉาง

beehive
n
รังผึ้ง

bull
n
วัวกระทิง

calf
n
ลูกวัว

cart
n
เกวียน

cock
n
ไก่ตัวผู้

coop
n
กรง

cow
cow
n
วัวตัวเมีย

donkey
n
ลา

duck
n
เป็ด

duckling
n
เป็ด

farmer
n
ชาวนา

fertilizer
n
ปุ๋ย

field
n
ทุ่งนา

firewood
n
ฟืน

furrow
n
ร่องดิน (ทางเกษตรกรรม)

goat
n
แพะ

harvest
n
ผลผลิต

hen
hen
n
แม่ไก่

henhouse
n
เล้าไก่

hoe
hoe
n
จอบ

horse
n
ม้า

n
ยาฆ่าแมลง

n
การชลประทาน

ladder
n
บันได

milker
n
คนรีดนม, เครื่องรีดนม

mud
mud
n
โคลน

pail
n
ถัง

pig
pig
n
หมู

piglet
n
ลูกหมู

pitchfork
n
คราด

plow
n
คันไถ

pond
n
สระน้ำ, บึง

rake
n
คราด (ใช้ในการทำสวน)

rice
n
ต้นข้าว

scarecrow
n
หุ่นไล่กา

sheep
n
แกะ

n
สุนัขเลี้ยงแกะ

n
คนเลี้ยงแกะ

sickle
n
เคียว

spade
n
พลั่ว

turkey
n
ไก่งวง

wheat
n
ข้าวสาลี

wheelbarrow
n
รถเข็นล้อเดียวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top