ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hen*, -hen-

hen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hen (n.) แม่ไก่
hen fruit (sl.) ไข่ไก่
henbane (n.) พืชจำพวก Hyoscyamus niger ใบมีหนามขนและมีกลิ่นเหม็น เป็นพืชที่ใช้ทำยาพิษ
hence (adv.) จากนี้ไป (คำทางการ) See also: ต่อแต่นี้ไป Syn. from now on, henceforth
hence (adv.) ดังนั้น (คำทางการ) See also: เพราะฉะนั้น Syn. consequently, therefore, thus
henceforth (adv.) ต่อจากนี้ (คำทางการ) See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป Syn. from now on, hence
henchman (n.) ลูกน้อง See also: คนสนิท Syn. follower, supporter
henchman (n.) สมาชิกกลุ่มอาชญากร
hencoop (n.) เล้าไก่ Syn. chicken coop, henhouse
hendecagon (n.) รูปทรงสิบเอ็ดเหลี่ยม
henhouse (n.) เล้าไก่ Syn. chicken coop, hencoop
henotheism (n.) ลัทธิหลายพระเจ้า See also: การเชื่อในหลายพระเจ้า Syn. paganism, pantheism
henpeck (vt.) ด่าว่า (สามี) See also: ด่า (สามี), ชอบหาเรื่อง (สามี), กระแนะกระแหน (สามี) Syn. criticize, nag
henry (n.) หน่วยทางไฟฟ้าซึ่งค่า 1 เฮนรีคือค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรปิด
hent (vt.) คว้า (คำโบราณ) See also: ฉวย, จับ Syn. seize
English-Thai: HOPE Dictionary
hen(เฮน) n. ไก่ตัวเมีย,นกตัวเมีย,ผู้หญิง
hence(เฮนซฺ) adv. เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ตั้งแต่นี้ต่อไป,ขณะนี้. interj. จากไป
henceforthadv. ตั้งแต่นี้ไป,ต่อไป,ต่อไปภายหน้า
henceforwardadv. ดูhenceforth
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้
henna(เฮน'นะ) สีย้อมสีแดงอมน้ำตาล,ชื่อพืช
henneryn. สถานที่เลี้ยงเป็ดไก่
henotheismn. การบูชาหลายพระเจ้า., See also: henotheist n. henotheistic adj.
henpeck(เฮน'เพค) vt. ด่าว่า,ดุว่า,ชอบหาเรื่อง
henry(เฮน'รี) n. หน่วยนำไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลกรัม-วินาที'
hent(เฮนทฺ) vt. เข้าใจ. n. การเข้าใจ,ความตั้งใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
hen(n) แม่ไก่,ผู้หญิง
hence(adv) จากนี้,ดังนี้,ด้วยเหตุนี้,เพราะฉะนั้น
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม
henpecked(adj) ที่กลัวภรรยา,ที่ถูกด่าว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
henceต่อแต่นี้ไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henceforthสืบแต่นั้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henchmanสมุนนักการเมือง, ลูกน้องนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hendecagon; undecagonรูปสิบเอ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Henna Leavesใบเทียนกิ่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาไก่ (n.) hen´s eye token See also: paragraph mark, indicating the beginning of a paragraph, sign consisting of two concentric circles Syn. ฟองมัน
ต่อแต่นี้ไป (adv.) hence See also: from now on Syn. ต่อนี้ไป, จากนี้ไป
ต่อจากนี้ (conj.) henceforth See also: from now on, from this time on Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้
ต่อนี้ไป (adv.) henceforth See also: from now on, in the days to come, in future Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป
ตั้งแต่นี้ต่อไป (adv.) henceforth See also: from now on, in the days to come, in future Syn. ต่อแต่นี้ไป
ตั้งแต่นี้ไป (adv.) henceforth See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future Syn. นับจากนี้ไป
ถัดจากนี้ (conj.) henceforth See also: from now on, from this time on Syn. หลังจากนี้
นับจากนี้ไป (adv.) henceforth See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future
ลูกกะโล่ (n.) henchman See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge Syn. ลูกน้อง Ops. หัวหน้า
ลูกสมุน (n.) henchman See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge Syn. ลูกน้อง, ลูกกะโล่ Ops. หัวหน้า
สิบเอ็ดเหลี่ยม (n.) hendecagon
feverfew (n.) ไม้พุ่มจำพวก Chrysanthemum parthenium
in creation (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
in the world (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
on earth (idm.) น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
phenomena (n.) ปรากฏการณ์ (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon)
phenomena (n.) สิ่งหรือคนพิสดาร (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon) See also: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์
phenomena (n.) สิ่งที่ประทับใจ (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon)
Re (abbr.) สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium
ก็ต่อเมื่อ (conj.) when See also: as, since, because Syn. ก็เมื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When were you born?คุณเกิดเมื่อไหร่
I came here when I was 20ฉันมาที่นี่ตอนอายุ 20 ปี
When do you get up everyday?คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
When will he come to see you?เขาจะมาพบคุณเมื่อไหร่หรือ
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
When was the last time you had your medicine?คุณทานยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
When do you want it done?คุณต้องการให้มันเสร็จเมื่อไหร่
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
I used to eat more of it when I was youngerฉันเคยทานมันมากเมื่อตอนยังเด็กกว่านี้
I will contact you in Bangkok when you get backฉันจะติดต่อคุณที่กรุงเทพฯเมื่อคุณกลับมา
Then I must do it for your own goodถ้างั้นฉันต้องทำมันเพื่อประโยชน์ต่อคุณ
She burst into kitchen to find himเธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา
I go every now and thenฉันไปเป็นบางครั้งบางคราว
When did you eat lunch today?คุณทานอาหารเที่ยงเมื่อใด?
What to do when you know the worst is coming?จะทำอะไรได้เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งเลวร้ายกำลังเกิดขึ้น?
You believe these photos are authentic?คุณเชื่อว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นของแท้หรือ?
When do you think this could happen?คุณคิดว่านี่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือ?
Call me when you get the resultsโทรหาฉันนะถ้าคุณทราบผลแล้ว
When do I start working?ฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่?
Don't you remember when we were young?คุณจำเมื่อตอนเรายังเด็กไม่ได้หรือ?
We had a bit of a shock when we heard the newsพวกเราช็อคนิดหน่อยเมื่อทราบข่าวนั้น
It looks like one we used to play when we were childrenมันดูเหมือนเกมที่พวกเราเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆ
We moved to Bangkok when I was 12 years oldพวกเราย้ายไปกรุงเทพฯเมื่อฉันอายุได้ 12 ขวบ
Come to see me whenever you like!มาหาฉันเมื่อใดก็ตามที่คุณอยากมา
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
You can come home whenever you wantคุณกลับมาบ้านได้ทุกเมื่อที่คุณอยากมา
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
When did you last see them?คุณพบเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
Give me a call when you arriveโทรหาฉันนะถ้าคุณไปถึงแล้ว
I went to that festival when I was youngerฉันไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นเมื่อตอนเป็นเด็ก
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
Do you make a lot of grammar mistakes when you speak?คุณพูดผิดไวยากรณ์มากไหม?
Do they seem confused when you speak English?พวกเขาดูสับสนเมื่อฟังคุณพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่า?
We get them when they're puppiesเราได้พวกมันมาตอนยังเป็นลูกสุนัขอยู่
We just don't realize it when we hear itพวกเราเพียงแต่ยังไม่ได้คิดตอนที่เราได้ยินมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's like an old mother hen with his bills and rents and taxes.ถ้าเรื่องเงินๆ ทองๆ ล่ะก็ เขาเหมือนจงอางหวงไข่
How many legs on a pig, a hen and a goat?เมื่อเอาม้าเทศไปรวมกับ แม่หมูตั้งท้อง แม่ไก่กับแม่ลา ทั้งหมดกี่ขา
Excuse me, who here has the guinea hen crostone with the liver pancetta?ขอโทษครับ, ใครสั่งไก่โครมันยองกับตับครับ
Woman boss, woman partner¡ª makes my head spin st thinking about what a hen house this department has become.ฉัน มะ มะ มะ ฉันไม่ได้สนใจริคกี้ ก็ได้ นั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันได้ยินมา แต่...
If you don't take responsibility for hen then Hanna has no future at all.ถ้าคุณไม่ช่วยดูแลเธอ ฮันนาคงไม่มีอนาคตใดๆ เหลืออีก
You let the fox into the hen house.นายพลาด ทำหมาป่าเข้าไปในกรงไก่
What's Hen Taylor's status?แล้วคุณเฮนรี่ เทเลอร์ เป็นไงบ้าง
She was meeting friends in the pub to talk about the hen night.เธอไปหาเพื่อนที่ผับ เพื่อนพูดคุยกับเรื่องจัดงานเลี้ยงฉลองสละโสด
Dude, the hen has left the nest.พวก แม่ไก่ออกจากรังแล้ว
I'm too old for hen nights.แก่เกินจะไปปาร์ตี้สาวโสดแล้ว
All right. I'm gonna have to go with, I was a hen at an egg farm.ก็ได้ ฉันเคยแปลงร่างเป็น แม่ไก่ไปออกไข่ในฟาร์ม
There once was a cock and a hen who gave lunch to a goose in a pen.ครั้งหนึ่งเคยมีไก่และแม่ไก่ มีคนให้อาหารห่านในเล้า

hen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套绳[tào shéng, ㄊㄠˋ ㄕㄥˊ, 套绳 / 套繩] a lasso
亚琛[Yà chēn, ㄧㄚˋ ㄔㄣ, 亚琛 / 亞琛] Aachen (city in Germany)
不正常[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, 不正常] abnormal
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 不正常状况 / 不正常狀況] abnormal state
省称[shěng chēng, ㄕㄥˇ ㄔㄥ, 省称 / 省稱] abbreviation
简称[jiǎn chēng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ, 简称 / 簡稱] abbreviation
痛恨[tòng hèn, ㄊㄨㄥˋ ㄏㄣˋ, 痛恨] abhor
[cái, ㄘㄞˊ, 才] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
精神恍惚[jīng shén huǎng hū, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, 精神恍惚] absent-minded; in a trance
走神[zǒu shén, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ, 走神] absent-minded; one's mind is wandering
走神儿[zǒu shén r, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 走神儿 / 走神兒] absent-minded; one's mind is wandering
跑神儿[pǎo shén r, ㄆㄠˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 跑神儿 / 跑神兒] absent-minded; one's mind is wandering
必不可少组成[bì bù kě shǎo zǔ chéng, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, 必不可少组成 / 必不可少組成] absolute necessity; sine qua non
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, 悄然无声 / 悄然無聲] absolutely quiet
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ, 艰深 / 艱深] abstruse; complicated
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 艰深晦涩 / 艱深晦澀] abstruse and unphathomable (成语 saw)
[zhēn, ㄓㄣ, 蓁] abundant, luxuriant vegetation
深渊[shēn yuān, ㄕㄣ ㄩㄢ, 深渊 / 深淵] abyss
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 成就] accomplishment; success; attain a result; achievement
[zhěn, ㄓㄣˇ, 稹] accumulate; fine and close
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, 亚齐省 / 亞齊省] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 成绩 / 成績] achievement; performance records; grades
无成[wú chéng, ˊ ㄔㄥˊ, 无成 / 無成] achieving nothing
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
声学[shēng xué, ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, 声学 / 聲學] acoustics
惧高症[jù gāo zhèng, ㄐㄩˋ ㄍㄠ ㄓㄥˋ, 惧高症 / 懼高症] acrophobia; fear of heights
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, 通盘 / 通盤] across the board; comprehensive; overall; global
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, 实证 / 實證] actual proof; concrete evidence; empirical
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
真人[zhēn rén, ㄓㄣ ㄖㄣˊ, 真人] actual person; in the flesh
针灸[zhēn jiǔ, ㄓㄣ ㄐㄧㄡˇ, 针灸 / 針灸] acupuncture and moxibustion; to give or have acupuncture and moxibustion
针砭[zhēn biān, ㄓㄣ ㄅㄧㄢ, 针砭 / 針砭] acupuncture; criticism
重症[zhòng zhèng, ㄓㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 重症] acute (of medical condition); grave
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, 调整 / 調整] adjustment; revision
施政[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ, 施政] administration

hen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卵(P);玉子[たまご, tamago] (n) (1) (卵 only) eggs; egg; spawn; roe; (2) hen egg; (3) (卵 only) (an expert) in the making; (P)
天辺(P);頂辺[てっぺん(P);てへん(ok);てっぺい(天辺)(ok), teppen (P); tehen (ok); teppei ( ten hen )(ok)] (n) (頂辺 usually refers to the top of a helmet or one's head) top; summit; apex; peak; (P)
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アースン[, a-sun] (adj-no) earthen
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei
アイランドキッチン[, airandokicchin] (n) island kitchen
アウケニプテルス属[アウケニプテルスぞく, aukeniputerusu zoku] (n) Auchenipterus (genus of catfishes in the family Auchenipteridae)
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish
アカザ科;藜科[アカザか(アカザ科);あかざか(藜科), akaza ka ( akaza ka ); akazaka ( akaza ka )] (n) Chenopodiaceae (plant family)
あきまへん[, akimahen] (adj-na) (ksb
アセノスフェア[, asenosufea] (n) asthenosphere
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid
アセンブル編集[アセンブルへんしゅう, asenburu henshuu] (n) {comp} assemble edit
アテナ[, atena] (n) Athena (Greek goddess); Athene
アテネ[, atene] (n) Athens (lat
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] (n) {comp} address translation; address mapping
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] (n) {comp} Translation Look-aside Buffer; TLB
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (n) {comp} (address) translation exception
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] (n) {comp} address translator
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] (n) {comp} analog-digital converter; AD converter; ADC
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] (n) {comp} analog variable
アニメ[, anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P)
アフィン変換[アフィンへんかん, afin henkan] (n) {comp} affine transformation
アヘン中毒;阿片中毒[アヘンちゅうどく(アヘン中毒);あへんちゅうどく(阿片中毒), ahen chuudoku ( ahen chuudoku ); ahenchuudoku ( ahen chuudoku )] (n) opium addiction
アヘン常用者[アヘンじょうようしゃ, ahen jouyousha] (n) opium smoker; opium eater
アヘン戦争[アヘンせんそう, ahen sensou] (n) Opium War (1840-42)
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
アルキルフェノール[, arukirufeno-ru] (n) alkyl phenol
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that
あれっきり[, arekkiri] (exp) since then
あれ以来[あれいらい, areirai] (exp) since then
アンフェノール[, anfeno-ru] (n) {comp} Amphenol
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.)
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] code conversion, code translation
コード変換器[コードへんかんき, ko-do henkanki] code converter
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV)
ソフトハイフン[そふとはいふん, sofutohaifun] soft hyphen
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization
データ変換[データへんかん, de-ta henkan] data conversion
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (data) authentication
データ編集者[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] data preparer
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.)
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token
ハードハイフン[はーどはいふん, ha-dohaifun] hard hyphen
ハイフネーション[はいふねーしょん, haifune-shon] hyphenation
ハイフン[はいふん, haifun] hyphen
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
変更[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: รวบรวม English: compilation
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: การรวบรวมเรียบเรียง

hen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่แรด[v.] (kaēraēt) EN: be an old hen ; be an old bag ; want to look like an adult woman FR:
ไก่[n.] (kai) EN: chicken ; hen ; cock FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]
ไก่ตัวเมีย[n. exp.] (kai tūamīa) EN: hen FR: poule [f]
การเห็นชอบ[n. exp.] (kān hen chø) EN: acceptance ; approval FR: approbation [f]
การเห็นด้วย[n. exp.] (kān hen dūa) EN: approval ; agreement ; acceptance FR: accord [m]
การเห็นคุณค่า[n. exp.] (kān hen khu) EN: appreciation ; esteem FR: estime [f]
การเห็นคุณค่าในตนเอง[n. exp.] (kān hen khu) EN: self-esteem FR:
การเห็นภาพติดตา[n. exp.] (kān hen phā) EN: persistence of vision FR:
การเห็นพ้องต้องกัน[n. exp.] (kān hen phø) EN: consensus FR: consensus [m]
การรู้เห็นเป็นใจ[n. exp.] (kān rū hen ) EN: connivance FR:
เล่นหูเล่นตา[v. exp.] (len hū hen ) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)
แม่ไ่ก่[n.] (maē kai) EN: hen FR: poule [f]
ไม่เห็นชอบ[v. exp.] (mai hen chø) EN: disapprove FR: désapprouver ; être en défaveur de
ไม่เห็นชอบ[adj.] (mai hen chø) EN: FR: défavorable
ไม่เห็นด้วย[v. exp.] (mai hen dūa) EN: disagree ; do not agree ; dissent ; be at odds with ; be against FR: ne pas être d'accord ; être en désaccord ;
ไม่เห็นด้วย[X] (mai hen dūa) EN: negative FR: pas d'accord
ไม่เห็นด้วยกับ[v. exp.] (mai hen dūa) EN: react against FR: réagir contre
ไม่เห็นหัว[v. exp.] (mai hen hūa) EN: be disrespectful ; not respect ; disregard FR: ne pas respecter
ไม่เห็นหัวผู้ใหญ่[v. exp.] (mai hen hūa) EN: disregard the elders FR:
ไม่เห็นแก่ใคร[v. exp.] (mai hen kaē) EN: have no respect FR:
ไม่เห็นค่า[v. exp.] (mai hen khā) EN: depreciate FR:
ไม่เห็นคุณค่า[v. exp.] (mai hen khu) EN: depreciate FR:
ไม่เห็นพ้อง[v. exp.] (mai hen phø) EN: disagree FR:
ไม่เห็นแปลก[v. exp.] (mai hen pla) EN: FR: il n'y a rien de surprenant
มองเห็นได้[adj.] (møng hen dā) EN: visible FR: visible ; perceptible
เพื่อเห็นแก่[X] (pheūa hen k) EN: FR: par égard pour
ผู้เห็นเหตุการณ์[n. exp.] (phū hen hēt) EN: eyewitness FR: témoin oculaire [m]
อย่างเห็นได้ชัด[adv.] (yāng hen dā) EN: apparently FR: de façon évidente
เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ[n. exp.] (yīo thung t) EN: Hen Harrier ; Northern Harrier FR: Busard Saint-Martin [m] ; Jean-le-Blanc [m] ; Milan blanc [m] ; Milan bleuâtre [m] ; Milan des graines [m] ; Grenouillard [m]
อาเคิน = อาเค่น[n. prop.] (Ākhoēn= Ākh) EN: Aachen FR: Aix-la-Chapelle
อัลเคน[n.] (alkhēn) EN: alkane FR: alcane [m]
อ่างกระเบื้อง[n. exp.] (āng krabeūa) EN: China basin ; earthenware basin FR:
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal FR:
อันแท้จริง[adj.] (an thaējing) EN: FR: avéré ; authentique ; vraiment
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; very well ; now then FR: Bon ! ; Parfait !
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเพ็ญบารมี[v. exp.] (bamphen bār) EN: perfect a virtuous action ; practice paramita FR:
บำเพ็ญบุญ[v. exp.] (bamphen bun) EN: make an act of merit ; do good FR:

hen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlhuhn {n} [ornith.]guinea fowl; guinea hen
Isabellkielralle {f} [ornith.]Sulawesi Water Hen
Glucke {f}sitting hen
Abrechnung {f}; Buchen
Acarophobie {f}; Furcht vor Insekten oder -stichenacarophobia
Akut {n}; Akut-Zeichen
Nasenpolyp {m}; Rachenmandelpolyp; Rachenmandelwucherung
Bejahung {f}; bejahender Satz | Bejahungen
Nische {f} | Nischen
Aleuten {pl} (Inselbogen zwischen Beringmeer und Pazifik) [geogr.]Aleutian Islands
Rachenlehre {f} [techn.] | kleine Rachenlehre
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
androgen {adj}; vom männlichen Geschlechtshormon [med.]androgenic; masculine
Anemone {f}; Windröschen
Anthropologie {f}; Menschenkunde
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart
außer; neben {prp; +Dativ}; abgesehen von | außer dirapart from; aside from [Am.] | apart from you; aside from you
Affe {m}; Menschenaffe
Kontaktaufnahme {f} | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts
Anbaufläche {f} | Anbauflächen
Rechenart {f} | höhere Rechenartarithmetic | advanced arithmetic operation
Kernmunition {f}; panzerbrechende Munition
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Artefakt {n}; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [Am.]
Aschenbecher {m} | Aschenbecher
Aschengrube {f}; Aschenkasten
Gräuelmärchen {n}; Greuelmärchen
Authentifizierung {f}authentication
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records
Autograph {m} | Autographen
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure
Tabak {m} (zum Rauchen)tobacco; baccy
Backenknochen {m}; Kinnbackenknochen
Kennzeichen {n} | Kennzeichen
Bagel {n}; kleines, rundes Brötchenbagel
Kuchenplatte {f} | Kuchenplatten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hen
Back to top