คำที่ขึ้นต้นด้วย "ฮ" จำนวน 85 คำ


ฮ. n helicopter
ฮกเกี้ยน n Hokkien
ฮวงจุ้ย n Chinese belief of how to locate a building
ฮวงจุ้ย n fortune
ฮวงซุ้ย n cemetery
ฮวน n alien
ฮ้วนหมู n Dregea volubilis
ฮวบ adv drastically
ฮวบฮาบ adv drastically
ฮ้อ adj good
ฮอกกี้ n hockey
ฮ่องกง n Hong Kong
ฮ่องเต้ n emperor
ฮอร์โมน n hormone
ฮอร์โมนเพศชาย n testosterone
ฮอลล์แลนด์ n Netherlands
ฮะ int huh!
ฮ่ะ end yes
ฮะ end yes
ฮัก adv repeatedly
ฮัก v love
ฮักๆ adv repeatedly
ฮังเล n Hunglei curry
ฮันนีมูน n honeymoon
ฮันนีมูน v honeymoon
ฮัลโหล int hello
ฮั้ว v come to terms
ฮา v laugh
ฮ่า int ha ha
ฮ้า int ha!
ฮ่างหลวง n Ficus altissima Bl.
ฮานอย n Hanoi
ฮาป่า v hoot
ฮาม n daybreak
ฮาราคีรี v hara-kiri
ฮาร์ดดิสก์ n hard disk
ฮาร์ดแวร์ n hardware
ฮาวาย n Hawaii
ฮาห์เนียม n hahnium
ฮาเร็ม n harem
ฮ้าไฮ้ n choral sound
ฮิจเราะห์ n Hegira
ฮิต adj popular
ฮิต v be a hit
ฮินดู n Hindu
ฮินดู n Hinduism
ฮิปปี้ n hippie
ฮิปโป n hippopotamus
ฮิปโปโปเตมัส n hippopotamus
ฮิสทีเรีย n hysteria
ฮี้ int humph
ฮี้ n neigh
ฮีโมโกลบิน n hemoglobin
ฮีโร่ n hero
ฮึ int hah
ฮึ int humph
ฮึก v be energetic
ฮึก adj energetic
ฮึกหาญ adj brave
ฮึกห้าว adj bellicose
ฮึกฮัก v be dissatisfied
ฮึกฮัก adj dissatisfied
ฮึกเหิม v be arrogant
ฮึกเฮิม adv impetuously
ฮึกเฮิม v be in high mettle
ฮึกโหม v exert all the strength
ฮึด v resolve
ฮึดฮัด v be resentful
ฮึดฮัด adj resentful
ฮึ่ม v be dissatisfied
ฮึ่ม int sound which express dissatisfaction
ฮึ่ม int intimidation
ฮึย int go!
ฮื่อ int yes
ฮื้อ int sound made to show disapproval
ฮือฮา v be popular
ฮือฮา v panic
ฮือฮา v make a sensation
ฮือฮา v make a sensation
ฮุด v blow to set on fire
ฮุบ v gobble up
ฮุบ v bite
ฮุยเลฮุย adv the sound of utterance of beating time
ฮู n World Health Organization
ฮูก n owl


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top