ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

though

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *though*, -though-

though ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
though (conj.) ถึงแม้ว่า See also: แม้ว่า Syn. although, even though
though (adv.) อย่างไรก็ตาม See also: อย่างไรก็ดี, แต่ทว่า, เพียงแต่ว่า, ถึงกระนั้น, แต่กระนั้น Syn. however, nevertheless
thoughful (adj.) ใจดี See also: มีน้ำใจ Syn. kind, generous
thought (n.) ความคิด See also: ความนึกคิด, ความสามารถในการคิด, ปัญญา Syn. philosophy, outlook, speculation, reflection, deliberation
thought (vi.) กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
thought (vt.) กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
thought about (adj.) ที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน Syn. determined, carefully
thought out (adj.) ซึ่งพิจารณามาแล้ว Syn. considered, well-considered
thought-out (adj.) ไตร่ตรองมาก See also: ครุ่นคิดมาก, ละเอียด
thoughtful (adj.) ครุ่นคิด See also: ไตร่ตรอง Syn. thinking, meditative, engrossed
thoughtfully (adv.) อย่างพิจารณาแล้ว Syn. consciously, intentionally
thoughtfulness (n.) ความเอาใจใส่ Syn. consideration
thoughtfulness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความจริงจัง, ความวิตก Syn. earnestness, solemnity Ops. fun, gaiety
thoughtles (adj.) ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ Syn. careless, negligent Ops. careful
thoughtless (adj.) ไม่ระมัดระวัง See also: สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท Syn. irrational, unreasoning
thoughtlessly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, incautiously Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
thoughtlessness (n.) ความหละหลวม See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, incautiousness Ops. carefulness, cautiousness, thoughtfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
though(โธ) conj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,หากว่า,-Phr. (as though ยังกับว่า) . adv. อย่างไรก็ตาม,สำหรับสิ่งนั้นทั้งหมด, Syn. even if,that,however
thought(ธอท) n. ความคิด,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา,การพิจารณา,ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea,notion
thought-outadj. ไตร่ตรองมาก,ครุ่นคิดมาก,คิดมาอย่างละเอียด
thoughtful(ธอท'ฟูล) adj. ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ใช้ความคิด,คิดหนัก,เอาอกเอาใจผู้อื่น,ระมัดระวัง., Syn. meditative,attentive
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
English-Thai: Nontri Dictionary
though(adv) ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ดี,มาตรว่า,หากว่า
thought(n) ความคิด,การนึก,การไตร่ตรอง,การรำพึง,ปัญญา
thoughtful(adj) ช่างคิด,ครุ่นคิด,รอบคอบ,เกรงใจ
thoughtless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่มีความคิด,ประมาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thought blockingอาการความคิดชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thought and thinkingความคิดและการคิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคิด (n.) though See also: idea, notion Syn. ความนึกคิด
ถึงแม้ (conj.) though See also: although Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า
ทั้งๆ (conj.) though See also: although, even though, despite, in spite of Syn. ในขณะที่
ทั้งๆ (conj.) though See also: although, even though, despite, in spite of Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, แม้
แม้ (conj.) though See also: although, even though, if Syn. ถ้าแม้, แม้ว่า, ถึงแม้
ความตรึก (n.) thought See also: thinking Syn. ตรรก, ความคิด
ตรรกะ (n.) thought See also: thinking Syn. ตรรก, ความคิด, ความตรึก
มโนคติ (n.) thought See also: concept, idea, train of thought Syn. ความคิด
กะพรวดกะพราด (adv.) thoughtlessly See also: rushingly Syn. พรวดพราด, ลุกลน, ลนลาน
กระแสความคิด (n.) train of thought Syn. แนวความคิด
กามวิตก (n.) sensual thought See also: thought about sensual matter
คิดมิดีมิร้าย (v.) have evil thoughts See also: think of betraying one, plot against, be unfaithful, have wicked intention Syn. คิดร้าย
คิดไม่ออก (v.) be thoughtless See also: have no idea
ดังว่า (conj.) as though See also: as if, like Syn. เหมือนกับ, ดุจว่า, ประหนึ่งว่า
ดุจว่า (conj.) as though See also: as if, like Syn. เหมือนกับ, ดังว่า, ประหนึ่งว่า
ดุจว่า (conj.) as though See also: as if, like Syn. ประหนึ่งว่า
ถึง (conj.) even though See also: even, though, although Syn. แม้
ถึงอย่างไร (conj.) even though See also: though, however, anyhow Syn. อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม
ถึงอย่างไรก็ตาม (conj.) even though Syn. อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างไร
ถึงแม้ว่า (conj.) even though See also: even if, though, in spite of, despite Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I felt as though I'd lost one of my best friendsฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
Even though it's nothing to be proud of, I've never cried in front of anyone beforeถึงแม้ฉันจะไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจ ฉันก็ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นมาก่อน
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
He tried to gather his thoughtsเขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดของเขา
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
We thought you should knowพวกเราคิดว่าคุณควรจะรู้
He thought I was having an affairเขาคิดว่าฉันมีชู้
I thought I didn't need it anymoreฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
If he thought his friends had forgotten himถ้าเขาคิดว่าเพื่อนๆของเขาลืมเขาแล้ว
I thought it was very boringฉันคิดว่ามันน่าเบื่อมาก
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
I thought that might have taken long timesฉันคิดว่านั่นอาจต้องใช้เวลานาน
It wasn't? Oh, I thought it wasมันไม่ใช่หรือ? โอ ฉันคิดว่ามันใช่?
I thought I give you a ringฉันคิดว่าฉันน่าจะโทรหาคุณ
I never thought of it beforeฉันไม่เคยคิดถึงมันมาก่อน
I thought she died in childbirthฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตจากการให้กำเนิดบุตร
Do you have any thoughts of your own on this matter?คุณมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่?
I thought you were gonna take a few days offฉันคิดว่าคุณจะหยุดงานสักสองสามวัน
I thought you could turn anyone into a professionalฉันคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้เป็นมืออาชีพ
I have thought long and hard about thisฉันคิดหนักและนานเกี่ยวกับเรื่องนี้
I thought it was just a rumor!ฉันคิดว่ามันเป็นเพียงข่าวลือน่ะ
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
You're smarter than I thoughtนายฉลาดกว่าที่ฉันคิด
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
You must have thought it was pretty scary!เธอคงคิดว่ามันค่อนข้างน่ากลัวซินะ
I only try to please others, I never thought about what I wantฉันพยายามแต่จะทำให้คนอื่นๆ พอใจ ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันต้องการเลย
I never thought it would be this badฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะแย่อย่างนี้
You seem to be in deep thoughtดูเหมือนเธอจมอยู่กับความคิดอยู่นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช
I feel as though I'd... I'd collected a whole shelf full of bottles.ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองสะสมขวดไว้เต็มหิ้ง
Looks as though we might have a shower. But you won't mind that, will you?- ฝนตกแล้ว สงสัยจะต้องเปียกโชก คุณไม่ว่าอะไรใช่มั้ย
Well, it looks as though Mrs. De Winter was afraid you were going to put her in prison, doesn't it, Mrs. Danvers?ดูเหมือนคุณผู้หญิงจะกลัวคุณจับเข้าคุกนะ คุณนายแดนเวอร์ส
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก'
Sometimes those who love her say bad things of her... ... but they are always said as though she were a woman.บางครั้งคนที่รักเธอบอกว่าสิ่งที่ ไม่ดี ของเธอ แต่พวกเขามักจะกล่าว ว่า ราวกับว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี
It's almost as though he jumped just to show me how big he was.มันเกือบจะเหมือนกับว่าเขา กระโดด เพียงเพื่อแสดงให้ฉันดูวิธีการ ใหญ่เขาเป็น
Just before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed... ... that heaved and swung as though the ocean were making love... ... with something under a yellow blanket... ... his small line had been taken by a dolphin... ... and he had brก่อนที่มันจะมืดขณะที่พวกเขา ผ่าน เกาะที่ดีของวัชพืชสาหร่าย ที่ยกและยิงในทะเลแสง
The thing that wasn't saved though was the coins.ไอ้ที่ไม่รอด ก็คือเหรียญพวกนั้น
Ours was an infantry role though many of us could swim only loosely, if at all.เราก็จะเปิดออกในบทบาท ทหารราบ แม้ว่าพวกเราหลายคนสามารถ ว่ายน้ำเพียงอย่างหลวม ๆ ถ้าที่ทั้งหมด

though ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不寒而栗[bù hán ér lì, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 不寒而栗 / 不寒而慄] shiver all over though not cold; tremble with fear; shudder
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
[suī, ㄙㄨㄟ, 虽 / 雖] although; even though
虽然[suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ, 虽然 / 雖然] although; even though; even if
心怀[xīn huái, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 心怀 / 心懷] to harbor (thoughts); to cherish; to entertain (illusions)
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
熟虑[shú lǜ, ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, 熟虑 / 熟慮] careful thought
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
有心眼[yǒu xīn yǎn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 有心眼] considerate; thoughtful
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
九流[jiǔ liú, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 九流] Nine Schools of Thought (Confucians 儒家, Daoists 道家, Yin-Yang 陰陽|阴阳, Legalists 法家, Logicians 名家, Mohists 墨家, Political Strategists 縱橫|纵横, Ecletics 雜家|杂家, Agriculturists 農傢|农家)
发呆[fā dāi, ㄈㄚ ㄉㄞ, 发呆 / 發呆] daydream; lost in thought
派别[pài bié, ㄆㄞˋ ㄅㄧㄝˊ, 派别 / 派別] denomination; group; school; faction; school of thought
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, 尽管 / 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating
即使[jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ, 即使] even if; even though
即便[jí biàn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, 即便] even if; even though
纵使[zòng shǐ, ㄗㄨㄥˋ ㄕˇ, 纵使 / 縱使] even if; even though
纵然[zòng rán, ㄗㄨㄥˋ ㄖㄢˊ, 纵然 / 縱然] even if; even though
心驰神往[xīn chí shén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄔˊ ㄕㄣˊ ㄨㄤˇ, 心驰神往 / 心馳神往] one's thoughts fly to a longed-for place or person; to long for; infatuated; fascinated
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
深谋[shēn móu, ㄕㄣ ㄇㄡˊ, 深谋 / 深謀] forethought
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, 前瞻] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook
反顾[fǎn gù, ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 反顾 / 反顧] to glance back; fig. to regret; to have second thoughts about sth
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, 想法] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth)
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, 感想] impressions; reflections; thoughts
心眼大[xīn yǎn dà, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄉㄚˋ, 心眼大] magnanimous; considerate; thoughtful; able to think of everything that needs to be thought of
虽则[suī zé, ㄙㄨㄟ ㄗㄜˊ, 虽则 / 雖則] nevertheless; although
观念[guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 观念 / 觀念] notion; thought
农家[nóng jiā, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄚ, 农家 / 農傢] peasant family; Agriculturalists (pre-Han school of thought)
思想素质[sī xiáng sù zhì, ㄙ ㄒㄧㄤˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, 思想素质 / 思想素質] quality of thought (in ideological education)
杂感[zá gǎn, ㄗㄚˊ ㄍㄢˇ, 杂感 / 雜感] random thoughts (a literary genre)
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought
学派[xué pài, ㄒㄩㄝˊ ㄆㄞˋ, 学派 / 學派] school of thought

though ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way
さしもの[, sashimono] (exp) (See 流石) as though one is
にせよ;せよ[, niseyo ; seyo] (exp) granted that; even if; even though
まいに[, maini] (conj) (See まい) even though it is not; despite not
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood
宝の山に入りながら手を空しくして帰る[たからのやまにいりながらてをむなしくしてかえる, takaranoyamaniirinagaratewomunashikushitekaeru] (exp,v5r) though sitting on a pile of riches, one comes back empty handed; to have a good opportunity only to let it slip from your grasp
思いがする[おもいがする, omoigasuru] (exp,vs-i) to feel as though ...
本木にまさる末木なし[もときにまさるうらきなし, motokinimasaruurakinashi] (exp) (obsc) try though one might, it's impossible to replace one's first love
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match
痩せても枯れても;やせても枯れても[やせてもかれても, yasetemokaretemo] (exp) even though one has fallen on hard times; however down on one's luck one may be
虫も殺さぬ[むしもころさぬ, mushimokorosanu] (exp) innocent-looking; looking as though butter would not melt in the mouth
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe
言わんばかり[いわんばかり, iwanbakari] (adv) as if to say; as much as to say; as though
遣らずの雨[やらずのあめ, yarazunoame] (exp) rain that starts to fall as though trying to prevent a guest from leaving
イデア[, idea] (n) idea (in Platonic thought) (gre
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P)
エネルギースポット[, enerugi-supotto] (n) (See パワースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly
けど(P);けれども(P);けれど(P);けども[, kedo (P); keredomo (P); keredo (P); kedomo] (conj,prt) but; however; although; (P)
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why
シュレーディンガーの猫[シュレーディンガーのねこ, shure-deinga-noneko] (n) Schrodinger's cat (quantum mechanics thought experiment)
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking
そそっかしい[, sosokkashii] (adj-i) careless; thoughtless; (P)
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
つつ[, tsutsu] (prt) (1) (after the -masu stem of a verb) (See つつある) while; (2) (See つつも) even though; despite; (P)
つつも[, tsutsumo] (suf) (after the -masu stem of a verb) (See つつ・2) even though; despite
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
ても[, temo] (prt) (1) (also でも, っても) even if; even though; (int) (2) (abbr) (See さても) wow
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness
[, to] (prt,conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P)
ところを(P);とこを[, tokorowo (P); tokowo] (prt,conj) although (it is a certain time or something is in a certain condition); (P)
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that
とは言え[とはいえ, tohaie] (conj) (uk) though; although; be that as it may; nonetheless

though ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูเหมือนว่า[X] (dūmeūoen wā) EN: as if ; as though ; apparently FR: comme si
แม้[conj.] (maē) EN: even ; even if ; though FR: bien que ; quoique ; même ; même si
แม้กระทั่ง[conj.] (maēkrathang) EN: even if ; though FR: même quand ; même si ; y compris
แม้น[X] (maēn) EN: even though ; even if FR:
แม้วะ[conj.] (maēwa) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
แม้ว่า[conj.] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
เหมือนกับ[conj.] (meūoenkap) EN: be like ; like ; as ; such as ; as if ; as though FR: comme ; tel ; pareil à ; comparable à ; tout comme
เหมือนว่า[X] (meūoen wā) EN: as though ; as if ; like FR: comme si
ประหนึ่ง[conj.] (praneung) EN: as if ; as though ; like ; as FR: comme si
เปรียบประหนึ่ง[adv.] (prīep prane) EN: as if ; as though ; as a metaphor for FR:
ราวกะ[prep.] (rāoka) EN: like ; as ; as if ; as though ; such as ; like ; just like FR:
ราวกับ[prep.] (rāokap) EN: like ; as ; as if ; as though ; such as ; like ; just like FR:
เสมือนหนึ่งว่า[conj.] (sameūoen ne) EN: as if ; as though FR:
ทั้ง ๆ = ทั้งๆ[conj.] (thang-thang) EN: though ; although ; even though ; despite ; in spite FR:
ทั้ง ๆ ที่[conj.] (thang-thang) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré
ถึงแม้[conj.] (theungmaē) EN: though ; although ; even though FR: quoique ; bien que
ยังกะ[conj.] (yang ka) EN: as if ; like ; as ; as though FR:
ยังกับ[conj.] (yangkap) EN: as if ; like ; as ; as though FR: comme
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmk) EN: food for thought FR:
อจินไตย[adj.] (ajintai) EN: unthinkable ; beyond the reach of thought FR: inconcevable
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover FR:
เจโตปริยญาณ[n.] (jētōpariyay) EN: knowledge of others’ thought ; telepathy FR:
จินดา[n.] (jindā) EN: thought ; idea FR:
จินดามัย[X] (jindāmai) EN: success achieved through thought FR:
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection ; vision FR: imagination [f]
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts ; state of consciousness FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
จิตตะ[n.] (jitta) EN: thought ; thoughtfulness ; active thought FR:
จิตตุบาท ; จิตตุปบาท ; จิตตุปปาท[n.] (jittubāt ; ) EN: rise of a thought ; thought ; intention FR:
กามวิตก[n.] (kammawitok) EN: sensual thought FR:
กะพรวดกะพราด[adv.] (kaphrūatkap) EN: thoughtlessly FR:
ขณะจิต[n. exp.] (khana jit) EN: thought moment FR:
เข้าใจกันว่า...[v. exp.] (khaojai kan) EN: it's understood that … ; it's generally understood that ... ; it's thought that … FR: on pense généralement que ...
คิดอีกที[v. exp.] (khit īk thī) EN: have second thoughts FR:
คิดกันว่า ...[v. exp.] (khit kan wā) EN: it was thought that ... FR:
คิดไม่ออก[v. exp.] (khit mai øk) EN: be thoughtless ; have no idea ; be unable to find a solution ; can not think of it ; can't figure it out FR: ne pas avoir d'idée
คิดไม่ถึง[v. exp.] (khit mai th) EN: not expect ; never thought of ; never occurred to ; hadn't thought of it FR:
คิดมิดีมิร้าย[v. exp.] (khit midīmi) EN: have evil intentions ; have immoral thoughts FR:

though ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trotzdem {conj}even though
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking
Denken {n} | logisches Denkenthought | logical thought
nachdenken (über) | nachdenkend | nachgedacht | er/sie denkt nach | ich/er/sie dachte nach | er/sie hat/hatte nachgedacht | laut nachdenkento think {thought; thought} (about) | thinking about | thought about | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | to think aloud; to think out loud
fürsorglich; rücksichtsvoll; aufmerksam {adj} | fürsorglicher | am fürsorglichstenthoughtful | more thoughtful | most thoughtful
gedankenlos; sorglos {adj} | gedankenloser; sorgloser | am gedankenlosesten; am sorglosestenthoughtless | more thoughtless | most thoughtless
Gedankengang {m}train of thought; train of thoughts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า though
Back to top