ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nighthawk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nighthawk*, -nighthawk-

nighthawk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nighthawk (n.) รถแท็กซี่ See also: รถรับจ้างไม่ประจำทาง Syn. taxi cab, tourist car, hack, automobile

nighthawk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor)
宵っぱり;宵っ張り[よいっぱり, yoippari] (n) (1) night owl; nighthawk; late bird; (vs) (2) to stay up late; to keep late hours

nighthawk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gnomennachtschwalbe {f} [ornith.]Least Nighthawk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nighthawk
Back to top