ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sightseeing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sightseeing*, -sightseeing-

sightseeing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sightseeing (n.) การเที่ยวชม See also: การเยี่ยมชม Syn. tour, excursion
English-Thai: HOPE Dictionary
sightseeing(ไซทฺ'ซีอิง) n. การเยี่ยมชม,การท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์. adj. เยี่ยมชม,ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., Syn. sight-seeing, See also: sightseer,sight seer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยว [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were on a sightseeing expedition.เรากำลังเดินชมวิวกัน
I totally went sightseeing on Mars too!ฉันเห็นทั้งหมดนี้บนดาวอังคารล่ะ!
Looks like a sightseeing helicopter.ดูเหมือนเป็นเฮลิคอปเตอร์สังเกตุการณ์.
So we went off to do some sightseeing outside Taiji.อ่าวลึกลับนี้เป็นเหมือน ป้อมปราการทางธรรมชาติ
We can go sightseeing and skiing and make love in front of a roaring fire in the shadow of the snowcapped Alps.เราไปเที่ยวชมวิว เล่นสกี และดู๋ดี๋กัน ใต้เงาเอลป์ที่มีแต่หิมะ
We have chosen a place that fits the sightseeing and conservation of the natural environment on JeJu Island.อย่างแรกที่เราได้เลือกคือบางสิ่งที่เหมาะกับการเที่ยวชมธรรมชาติของเการเชจู
The option to take a walk and do some sightseeing would be good.และมีการเที่ยวชมในสถานที่นี่ก็ดีมากๆเลยคะ
They do those, uh, those sightseeing boat tours around the island.พวกเขาทำเกี่ยวกับ... อ่า จำพวกบริษัทเรือที่พา ชมรอบเกาะน่ะค่ะ
Oh, I doubt I'll be doing much sightseeing driving an ambulance through the front lines, but... yeah, yeah...โอ้ ฉันสงสัยว่าได้ออกไปเที่ยวเล่นมากเลยละ ขับรถพยาบาลผ่านทางเข้าด้านหน้า แต่...
What, the French girl doing a little sightseeing while she's in New Orleans?สิ่งที่ผู้หญิงฝรั่งเศส ทำเที่ยวชมสถานที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะที่เธออยู่ในนิวออ?
Sightseeing Tours.-เค - โอ ท่องเที่ยว ชมวิว
Good time for sightseeing.เราไปเที่ยวตลาดนัดก่อนยังได้

sightseeing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイトシーイング[, saitoshi-ingu] (n) sightseeing
探勝[たんしょう, tanshou] (n,vs) sightseeing
観光名所[かんこうめいしょ, kankoumeisho] (n) sightseeing spot; tourist attraction
遊覧飛行[ゆうらんひこう, yuuranhikou] (n) sightseeing flight
物見[ものみ, monomi] (n) sightseeing; a scout; keeping watch
見物[みもの, mimono] (n,vs) sightseeing; sightseer; watching; watcher; (P)
観光[かんこう, kankou] (n,vs,adj-no) sightseeing; (P)
観光旅行[かんこうりょこう, kankouryokou] (n) (sightseeing) tour
遊覧[ゆうらん, yuuran] (n,vs) sightseeing; (P)

sightseeing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปิดหูเปิดตา = เปิดหู เปิดตา = เปิดหู-เปิดตา[xp] (poēt hū poē) EN: open one's eyes ; learn something new ; broaden one's view ; go for a change ; go sightseeing FR: ouvrir les yeux et tendre l'oreille ; être très attentif
ทัศนาจร[v.] (thatsanājøn) EN: tour ; go sightseeing FR: voyager ; visiter
ท่องเที่ยว[v.] (thǿngthīo =) EN: travel ; tour ; go sightseeing ; take a trip FR: voyager ; faire du tourisme ; faire un périple

sightseeing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadtrundfahrt {f}sightseeing tour; city tour
Stadtrundgang {m}sightseeing walk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sightseeing
Back to top