ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whirl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whirl*, -whirl-

whirl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whirl (vt.) หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน
whirl (vi.) หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน Syn. reel, spin, swirl
whirl (n.) การหมุนเวียน See also: การวน, การหมุนกลับอย่างฉับพลัน, การหมุนรอบ
whirl away (phrv.) รีบพาไป Syn. whip away, whip off, whisk away
whirl round (phrv.) หมุนรอบอย่างเร็ว See also: รีบหมุน Syn. wheel about, whip round
whirlabout (n.) การหมุนรอบอย่างรวดเร็ว See also: การหมุนเวียน, การวน Syn. revolution, spin
whirlaway (n.) การหมุนรอบอย่างรวดเร็ว See also: การหมุนเวียน, การวกวน, การปั่น
whirlaway (adj.) เกี่ยวกับการหมุนรอบอย่างรวดเร็ว See also: เกี่ยวกับการหมุนเวียน, การวกวน, การปั่น
whirlbird (sl.) เฮลิคอปเตอร์
whirligig (n.) ม้าหมุน See also: ม้าไม้นั่งเล่นที่หมุนไปรอบๆ Syn. carousel, merry-go-round
whirling (adj.) ซึ่งหมุนรอบ Syn. turning, spinning, rolling
whirling (adj.) ซึ่งทำให้หมุนรอบ Syn. rotating, encircling
whirling (n.) การปั่นด้าย Syn. revolving
whirlpool (n.) น้ำวน Syn. eddy, vortex
whirlwind (n.) ลมหมุน See also: ลมกรด, ลมบ้าหมู Syn. gale, twister, windstorm
whirlwind (n.) สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว See also: สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
whirlwind (adj.) ซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
whirly (sl.) รู้สึกตัวเองหมุนๆ เมื่อเมามากๆ
whirlybird (n.) เฮลิคอปเตอร์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. helicopter
English-Thai: HOPE Dictionary
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.
whirlpool(เวิร์ล'พูล) n. น้ำวน (ชตากรรม)
whirlwind(เวิร์ล'วินดฺ) n. ลมวน,ลมบ้าหมู,ลมเพชรหึง,กระแสน้ำวน,ลมกรด,สิ่งหมุนวนที่มีอำนาจทำลายล้าง,reap the whirl wind รับโทษสำหรับความผิดที่ตนได้กระทำ, Syn. cyclone,tornado,typhoon,whirl
whirly(เวิร์ล'ลี) adj.,n. (เกี่ยวกับ) การหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว
English-Thai: Nontri Dictionary
whirl(n) การหมุน,วง,การหมุนเวียน,การปั่น,น้ำวน,ความโกลาหล
whirligig(n) ลูกข่าง,ม้าหมุน,การหมุนเวียน
whirlpool(n) น้ำวน
whirlwind(n) ลมบ้าหมู,ลมกรด,ลมวน,พายุหมุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whirlwindลมบ้าหมู ลมหมุน [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การวน (n.) whirl See also: twirl, circle, hovering, spin, rotation Syn. การวนรอบ, การหมุน, การเวียน
การวนรอบ (n.) whirl See also: twirl, circle, hovering, spin, rotation Syn. การหมุน, การเวียน
การหมุน (n.) whirl See also: twirl, circle, hovering, spin, rotation Syn. การวนรอบ, การเวียน
การเวียน (n.) whirl See also: twirl, circle, hovering, spin, rotation Syn. การวนรอบ, การหมุน
วังวน (n.) whirlpool
บ้าหมู (n.) whirlwind Syn. ลมบ้าหมู
ลมบ้าหมู (n.) whirlwind See also: eddy, circular blowing wind Syn. ลมหมุน, ลมเหียน, ลมหวน
ลมหมุน (n.) whirlwind See also: eddy, circular blowing wind Syn. ลมเหียน, ลมหวน
ลมหวน (n.) whirlwind See also: eddy, circular blowing wind Syn. ลมหมุน, ลมเหียน
ลมเหียน (n.) whirlwind See also: eddy, circular blowing wind Syn. ลมหมุน, ลมหวน
หัวปั่น (v.) be in a whirl See also: be busy, be confused, be disturbed Syn. หัวหมุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was such a whirl wind. Really...โอเค มันแบบว่า ลมพัดผ่านมา จริง ๆ
Reinhard had a hunch that a black hole could be acting as a colossal center of gravity, causing dozens of stars to whirl around it.เสียงแปลก ๆ ที่เป็นศูนย์ กลางของทางช้างเผือก ในความเป็นจริงที่เราพบใน ใจกลางของทางช้างเผือก คอลเลกชันหนาแน่นมากของดาว
Compared with my life, Eleanor Rigby's was a gay, mad whirl.เอเลโน ริกบี คือเกย์วนบ้า
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์
A whirlwind of looting a firestorm of fear.การฉกชิงปล้นฆ่าเกิดขึ้นทุกที่.. ...พายุเพลิงแห่งความกลัว
Let's get in that whirlybird, find us an island someplace, get juiced up... and spend what time we got left soaking' up some sunshine.ให้เรากลับไปขึ้นเครื่อง เพื่อบินหาเกาะซักแห่งไกลจากนี่ แล้วลงไปนอนอาบแดด เติมพลัง
My job is to fly the whirlybird. I've been doin' that job just fine.งานผมคือทำให้เครื่องบินได้ และผมก็ทำแล้ว
Whirlybird can't hold us all.เครื่องขนเราไปไม่หมดหรอก
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา
I GUESS I COULD GIVE CANDY A WHIRL.ชั้นว่าชั้นเป็นแคนดี้ให้คุณก็ได้
Other than cotton candy and Tilt-A-Whirls?นอกจากนั่งรถไฟเหาะ กินสายไหม
Well, this should be fun, then. Let's give it a whirl.ก็น่าสนุกดีนี่ เริ่มเล่นกันเลยดีกว่า

whirl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lūn, ㄌㄨㄣ, 抡 / 掄] whirl (one's arm)
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 洄] eddy; whirlpool
[wō, ㄨㄛ, 涡 / 渦] eddy; whirlpool
旋子[xuàn zi, ㄒㄩㄢˋ ㄗ˙, 旋子] large metal plate for making bean curd; metal pot for warming wine; whirlwind somersault (in gymnastics or martial arts); spinor (math)
旋风脚[xuàn fēng jiǎo, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄠˇ, 旋风脚 / 旋風腳] whirlwind kick (martial arts)
旋涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, 旋涡 / 旋渦] spiral; whirlpool; eddy; vortex
漩涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, 漩涡 / 漩渦] spiral; whirlpool; eddy; vortex; also written 旋渦|旋涡
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 洵] truly; whirlpool
旋舞[xuán wǔ, ㄒㄩㄢˊ ˇ, 旋舞] whirling dance
旋风[xuàn fēng, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ, 旋风 / 旋風] whirlwind; tornado
[biāo, ㄅㄧㄠ, 猋] whirlwind
[biāo, ㄅㄧㄠ, 飑 / 颮] whirlwind
飘风[piāo fēng, ㄆㄧㄠ ㄈㄥ, 飘风 / 飄風] whirlwind; stormy wind
[biāo, ㄅㄧㄠ, 飙 / 飆] whirlwind
飙车[biāo chē, ㄅㄧㄠ ㄔㄜ, 飙车 / 飆車] whirlwind drive
飙风[biāo fēng, ㄅㄧㄠ ㄈㄥ, 飙风 / 飆風] whirlwind

whirl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天手古舞(ateji);天手古舞い(ateji);てんてこ舞い;てんてこ舞[てんてこまい, tentekomai] (n,vs) whirl of busyness; humming with activity; bustling activity
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla
怪雨[かいう, kaiu] (n) rainfall of a strange, dark color (colour); whirlwinds accompanied by rain which also drops strange objects such as fish
政争の渦[せいそうのうず, seisounouzu] (n) whirlpool of political strife
旋転[せんてん, senten] (n,vs) revolution; gyration; whirling; rotation
旋風(P);辻風;つむじ風;つじ風[せんぷう(旋風)(P);つむじかぜ(旋風;つむじ風);つじかぜ(旋風;辻風;つじ風), senpuu ( senpuu )(P); tsumujikaze ( senpuu ; tsumuji kaze ); tsujikaze ( senpuu ; t] (n) (1) whirlwind; (2) (せんぷう only) commotion; sensation; hullabaloo; (P)
水澄まし;水澄し;水澄;水すまし[みずすまし;ミズスマシ, mizusumashi ; mizusumashi] (n) (1) (uk) whirligig beetle (any insect of family Gyrinidae, esp. the Japanese whirligig beetle, Gyrinus japonicus); (2) (See 水馬・あめんぼ) pond skater; water strider
泡風呂[あわぶろ, awaburo] (n) jacuzzi; whirlpool bath; bubble bath
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P)
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P)
渦巻き(P);渦巻[うずまき, uzumaki] (n) whirlpool; eddy; coil; (P)
渦巻き模様[うずまきもよう, uzumakimoyou] (n) whirling or spiral pattern
渦巻く;うず巻く[うずまく, uzumaku] (v5k,vi) to whirl; to eddy; to swirl; to curl (smoke)
渦潮[うずしお, uzushio] (n) whirling tides
渦紋[かもん, kamon] (n) whirlpool design
舞い上がる;舞上がる;舞い上る;舞上る[まいあがる, maiagaru] (v5r,vi) to soar; to fly high; to be whirled up
舞う[まう, mau] (v5u,vi) (1) (See 踊る) to dance (orig. a whirling dance); (2) to flutter about; to revolve; (P)
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind

whirl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
การหมุน[n.] (kān mun) EN: whirl ; turning ; rotation ; spin FR: rotation [f]
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind FR: bobiner ; enrouler
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands FR: circuler ; tourner ; changer de main
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over ; wring FR: tourner ; filer ; essorer
ทอร์นาโดไฟ[n. exp.] (thønādō fai) EN: fire whirl ; fire devil ; fire tornado ; firenado ; fire twister FR: tornade de feu [f] ; tourbillon de feu [m]
เวียน[v.] (wīen) EN: circle ; come round ; rotate ; be in a whirl ; move round ; circle around ; go around ; circulate FR: circuler ; tourner
วิงเวียน[v.] (wingwīen) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl FR:
วน[v.] (won) EN: move round ; circle ; go around ; circulate ; revolve ; whirl ; hover ; eddy FR: tourner en rond ; tourner autour de ; tournoyer ; tourbillonner
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: whirlwind FR:
ดาราจักรน้ำวน[n. prop.] (dārā jak Nā) EN: Whirlpool Galaxy FR:
จักรวาต[n.] (jakkrawāt) EN: whirlwind FR:
ลมบ้าหมู[n.] (lombāmū) EN: whirlwind ; eddy ; circular blowing wind FR: vent tournant [m]
น้ำวน[n.] (nāmwon) EN: whirlpool ; eddy ; vortex FR: tourbillon [m]
วัง[n.] (wang) EN: basin ; reservoir ; deep pool ; deep sea ; whirlpoot FR: tourbillon d'eau [m]
วังวน[n.] (wangwon) EN: whirlpool FR: tourbillon d'eau [m]
วิลลี่วิลลี่ ; วิลลี-วิลลี[n.] (willī-willī) EN: willy-willy ; whirly-whirly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whirl
Back to top