ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peak*, -peak-

peak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peak (n.) จุดสูงสุด See also: ยอดสูงสุด, จุดยอด Syn. highest, maximum Ops. lowest, minimum
peak (n.) ยอดเขา See also: ยอดดอย Syn. pinnacle Ops. bottom
peak (n.) ช่วงเวลาที่หนาแน่น (จราจร) See also: ช่วงเวลาที่มีความต้องการมาก Ops. off-peak
peak (n.) ปลายแหลมรูปตัววี (V)
peak (n.) ช่วงรุ่งเรืองที่สุด See also: ช่วงที่ให้ดอกผล, ช่วงที่เจริญเติบโตมากที่สุด Syn. acme, zenith
peak (vt.) ขึ้นจนถึงจุดสุดยอด See also: ขึ้นถึงขีดสุด Syn. move up, rise
peak (adj.) สูงสุด See also: ขีดสุด, จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, สุดยอด Syn. highest, maximum Ops. lowest, minimum
peak (vi.) ผอมลง
peaked (adj.) ซึ่งมียอดแหลม Syn. pointy, aculeous Ops. blunt, dull
peaked (adj.) ผอม
English-Thai: HOPE Dictionary
peak(พีค) n. ยอด,จุดสุดยอด, See also: paeked adj. vi. ผอมลง,ซีดเซียว,อ่อนแอลง,เล็กลง peakish adj. peakly adj.
peaked(พีค'คิด) adj. ซึ่งมียอดแหลม,ผอม,ซีด,อ่อนแอ
English-Thai: Nontri Dictionary
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peakยอด, ส่วนสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
peak floodpeak flood, ยอดน้ำหลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขีดสุด (n.) peak See also: maximum Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด
จุดสุดยอด (n.) peak See also: summit, zenith, top, pinnacle, apex Syn. จุดสูงสุด
จุดสูงสุด (n.) peak See also: highest point, point of greatest success Ops. จุดต่ำสุด
ยอด (n.) peak See also: top, summit, apex, crest, the highest point
ยอดดอย (n.) peak See also: top of a mountain
ยอดเขา (n.) peak See also: top of a mountain Syn. ยอดดอย
ระดับสูงสุด (n.) peak See also: maximum Syn. จุดสูงสุด, จุดสุดยอด
สิขร (n.) peak Syn. ยอดเขา, สิงขร
สิงขร (n.) peak Syn. ยอดเขา
spake (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ speak
spoke (vi.) กริยาช่อง 2 ของ speak
spoke (vi.) กริยาช่อง 2 ของ speak
spoken (vi.) กริยาช่อง 3 ของ speak
กระอิดกระเอื้อน (v.) be reluctant to speak See also: be afraid to make an opinion, refrain from a reply Syn. อิดเอื้อน
กระแทกเสียง (v.) speak sharply See also: snap, say sternly Syn. กระชากเสียง
กะล่อมกะแล่ม (v.) speak evasively See also: speaking without distinctness or proper articulation Syn. กล้อมแกล้ม
กะหน็องกะแหน็ง (adj.) speaking with foreign accent
การกล่าว (n.) speaking See also: talking, saying, speech Syn. การพูด, การบอก
การกล่าวขวัญ (n.) speaking about See also: mentioning to, referring to, talking about Syn. การพูด
การบอก (n.) speaking See also: talking, saying, speech Syn. การพูด, การกล่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll speak to you shortlyฉันจะบอกกับคุณสั้นๆ
He speaks English fluentlyคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
You speak English pretty wellคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
May I speak to him?ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
I can also speak some Frenchฉันยังสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้าง
You speak English so wellคุณพูดภาษาอังกฤษดีเหลือเกิน
Please take me to someone who speaks Englishโปรดพาฉันไปหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
I had no chance to speak to himฉันไม่มีโอกาสได้พูดกับเขา
I will speak openlyฉันจะพูดอย่างตรงไปตรงมา
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
Can I speak to you for a minute?ขอฉันพูดกับคุณสักนาทีได้ไหม?
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
Could you please speak louder?คุณช่วยกรุณาพูดให้ดังขึ้นหน่อยได้ไหม?
It's not difficult for me to speak English,มันไม่ยากสำหรับฉันที่จะพูดภาษาอังกฤษ
It's impossible to speak English like a native speakerมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่เกิด
How many languages can you speak?คุณพูดได้กี่ภาษาหรือ?
How long did it take you to speak English?คุณใช้เวลานานแค่ไหนในการพูดภาษาอังกฤษได้?
It took me about five years to speak Englishฉันใช้เวลาราว 5 ปีในการพูดภาษาอังกฤษ
I could hardly speakฉันแทบพูดอะไรไม่ออก
He was too nervous to speakเขาประหม่าเกินกว่าที่จะพูด
Please listen to what I'm speakingได้โปรดฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูด
I don't ever want to speak to you againฉันไม่เคยอยากจะพูดกับคุณอีกเลย
Don't dare to speak to me like thatอย่าบังอาจมาพูดกับฉันอย่างนั้น
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
Do you make a lot of grammar mistakes when you speak?คุณพูดผิดไวยากรณ์มากไหม?
Do they seem confused when you speak English?พวกเขาดูสับสนเมื่อฟังคุณพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่า?
Is it difficult for you to understand native speakers?เป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะเข้าใจเจ้าของภาษาพูดใช่ไหม?
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
I vow never to speak to anyone about what I've seenฉันสาบานว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็น
They don't even speak anymoreพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brings back a lot of memories. Pike's Peak was a pimple then, wasn't it?เหมือนได้ย้อนวันวาน สมัยสิวพึ่งขึ้นเลย ใช่ไหม
Dante's Peak was just named the best...ดันเต้ยอดเป็นชื่อที่ดีที่สุดเพียงแค่ ...
When we reach India, we will head for the Himalayas... and the ninth highest peak on Earth, Nanga Parbat.พอถึงอินเดีย ก็จะตรงไป ที่เทือกเขาหิมาลัย และต่อไปที่ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก นังการ์ปาบัต
He doesn't wanna peak too early.เขาไม่อยากทิ้งห่างเกินไป
Yes, the mid-50's were the peak of your career...ที่เขาจะได้ดูหนังที่ฉันแสดง.
The Peak District is not Brighton.อำเภอพีค ไม่ใช่ไบรตัน
Come to the Peak District with us, Lizzie, and get some fresh air.ไปอำเภอพีค กับเราเถอะนะลิซซี่ จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์
Your car has reached its peak performance level.รถนายถูกปรับแต่งจนถึงขีดความสามารถสูงสุดของมันแล้ว
He's at the peak of morals.เค้าเป็นคนที่มีคุณธรรม
The peak arrival date for migratory birds 25 years ago was april 25th, and their chicks hatched on June the 3rd.วันที่มีนกอพยพมาถึงสูงสุด 25 ปีก่อนคือวันที่ 25 เมษายน ลูกนกฟักออกจากไข่วันที่ 3 มิถุนายน
My sensors have detected a peak in psionic activity.ฉันตรวจจับคลื่นสัญญาณระดับสูงได้
Just because you've had four Smirnoff Ices and a bottle of Snow Peak Peach flavored Boone's!แค่เพราะเธอ กินสเมอร์นอฟไอซ์ไป และ กับบูนส์รถพีชไปอีกขวด

peak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, 友谊峰 / 友誼峰] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains
旺季[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, 旺季] busy season; peak period
圣母峰[Shèng mǔ fēng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄈㄥ, 圣母峰 / 聖母峰] Goddess peak (Nepalese: Sagarmatha, Sky Goddess); refers to Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Mt Everest
玉皇顶[Yù huáng Dīng, ㄩˋ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧㄥ, 玉皇顶 / 玉皇頂] Jade Emperor peak on Mt Taishan
主峰[zhǔ fēng, ㄓㄨˇ ㄈㄥ, 主峰] main peak (of a mountain range)
[yǎn, ㄧㄢˇ, 巘] peak of mountain
盛季[shèng jì, ㄕㄥˋ ㄐㄧˋ, 盛季] peak season; a flourishing period
兴奋高潮[xīng fèn gāo cháo, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, 兴奋高潮 / 興奮高潮] peak of excitement; orgasm
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
契沙比克湾[Qì shā bǐ kè wān, ㄑㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄨㄢ, 契沙比克湾 / 契沙比克灣] Chesapeake bay
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, 山峦 / 山巒] a mountain range; an unbroken chain of peaks
拙嘴笨舌[zhuō zuǐ bèn shé, ㄓㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 拙嘴笨舌] lit. clumsy mouth and broken tongue (成语 saw); awkard speaker
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 岫] cave; mountain peak
[zhàng, ㄓㄤˋ, 嶂] cliff; range of peaks
笨嘴拙腮[bèn zuǐ zhuō sāi, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄓㄨㄛ ㄙㄞ, 笨嘴拙腮] clumsy in speech; awkward; poor speaker
笨嘴笨舌[bèn zuǐ bèn shé, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 笨嘴笨舌] clumsy in speaking; awkward; inarticulate
比较而言[bǐ jiào ér yán, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄦˊ ㄧㄢˊ, 比较而言 / 比較而言] comparatively speaking
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
无法形容[wú fǎ xíng róng, ˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 无法形容 / 無法形容] unspeakable; indescribable
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 口齿伶俐 / 口齒伶俐] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab
事实胜于雄辩[shì shí shèng yú xióng biàn, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 事实胜于雄辩 / 事實勝於雄辯] Facts speak louder than words. (成语 saw)
全盛[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, 全盛] flourishing; at the peak; in full bloom
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, 鼎盛] flourishing; at its peak; a golden age
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
一般来说[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 一般来说 / 一般來說] generally speaking
一般来讲[yī bān lái jiǎng, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, 一般来讲 / 一般來講] generally speaking
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, 一般而言] generally speaking
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, 一般说来 / 一般說來] generally speaking; in general
总的来说[zǒng de lái shuō, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 总的来说 / 總的來說] generally speaking; to sum up; in summary; in short
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, 顶 / 頂] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats
史观[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, 史观 / 史觀] historical point of view; historically speaking
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 不可同日而语 / 不可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
未可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 未可同日而语 / 未可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 崒] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous
康乾宗迦峰[Kāng qián zōng jiā fēng, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, 康乾宗迦峰] Kachenjunga (Himalayan peak)

peak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock)
ピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー;ピークパフォーマンスボイヤンシー[, pi-ku . pafo-mansu . boiyanshi-; pi-kupafo-mansuboiyanshi-] (n) peak performance buoyancy
ピークセルレート[, pi-kuserure-to] (n) {comp} peak cell rate
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] (n) {comp} peak cell rate; PCR
ピークレベルメータ[, pi-kureberume-ta] (n) {comp} density meter; peak level meter
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] (n) {comp} peak bandwidth
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children)
今を時めく[いまをときめく, imawotokimeku] (exp,v5k) at the height of one's power or influence; at the peak of one's popularity
危峰[きほう, kihou] (n) high, steep peak
女盛り[おんなざかり, onnazakari] (n) peak of womanhood
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle
折り山[おりやま, oriyama] (n) pleat or fold peak
極暑[ごくしょ, gokusho] (n) intense heat; hottest season; peak of summer's heat
究極の浮力コントロール・ダイブ;究極の浮力コントロールダイブ[きゅうきょくのふりょくコントロール・ダイブ(究極の浮力コントロール・ダイブ);きゅうきょくのふりょくコントロールダイブ(究極の浮力コントロールダイブ), kyuukyokunofuryoku kontoro-ru . daibu ( kyuukyoku no furyoku kontoro-ru . daibu ); ] (n) peak performance buoyancy dive
花盛り(P);花ざかり[はなざかり, hanazakari] (n,adj-no) (1) flowers in full bloom; time of year in which flowers are in full bloom; (2) the age at which someone (esp. a woman) is at the peak of their beauty; (3) booming or peaking (in popularity); (P)
芳紀[ほうき, houki] (n) age of a young lady who is at the peak of her (sexual) attractiveness; marriable age (of a young lady); sweet sixteen
鬼も十八番茶も出花[おにもじゅうはちばんちゃもでばな, onimojuuhachibanchamodebana] (exp) (See 番茶も出花) just as even coarse tea tastes good when fresh, even homely girls look beautiful at the peak of their youth
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
アラームスピーカ[, ara-musupi-ka] (n) {comp} audible alarm speaker
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
ウーハー;ウーファー[, u-ha-; u-fa-] (n) woofer (speaker system)
エギーユ[, egi-yu] (n) aiguille (sharp rock peak) (fre
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly
グロッソラリア[, gurossoraria] (n) glossolalia (the phenomenon of speaking in tongues)
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information
コーンスピーカー[, ko-nsupi-ka-] (n) cone speaker
コアキシャルスピーカー[, koakisharusupi-ka-] (n) coaxial loudspeaker
ごにょごにょ[, gonyogonyo] (adv) (speak) mumblingly; unintelligibly
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P)
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
サブウーファー;サブウーハー[, sabuu-fa-; sabuu-ha-] (n) subwoofer (speaker system)
シュプレヒコール(P);シュプレッヒコール[, shupurehiko-ru (P); shupurehhiko-ru] (n) speaking in chorus, unison (ger
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly
スピーキング[, supi-kingu] (n) speaking (generally related to learning English)
スペアキー[, supeaki-] (n) spare key
スペイン語圏[スペインごけん, supein goken] (n) Spanish-speaking world; Spanish-speaking countries
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ピークセルレート[ぴーくせるれーと, pi-kuserure-to] peak cell rate
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] peak cell rate (PCR)
ピークトラヒック[ぴーくとらひっく, pi-kutorahikku] peak traffic
ピークトラフィックコンディション[ぴーくとらふぃっくこんでいしょん, pi-kutorafikkukondeishon] peak traffic condition
ピークレート[ぴーくれーと, pi-kure-to] peak rate
ピークレベルメータ[ぴーくれべるめーた, pi-kureberume-ta] density meter, peak level meter
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] peak bandwidth
ピーク速度[ピークそくど, pi-ku sokudo] peak speed, peak rate
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period
スピーカ[すぴーか, supi-ka] speaker

peak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ; peak ; mount ; mountain FR: mont [m] ; montagne [f]
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest FR: au sommet (de la montagne)
ช่วงเวลาที่พบมากที่สุด[n. exp.] (chūang wēlā) EN: peak FR:
จอม[n.] (jøm) EN: top ; summit ; peak FR: sommet [m]
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
จุดสุดยอด[n. exp.] (jut sutyøt) EN: peak ; climax ; apotheosis ; ultimate point FR: apothéose [f]
กะบัง[n.] (kabang) EN: peak ; visor ; brim ; shade FR: visière [f]
กะบังหมวก[n. exp.] (kabang mūak) EN: peak FR: visière [f]
กำลังการผลิตสูงสุด[n. exp.] (kamlang kān) EN: peak capacity FR:
ขีดสุด[n. exp.] (khīt sut) EN: peak FR:
ขุนเขา[n.] (khunkhao) EN: lofty mountain ; peak ; big mountain FR: pic [m]
กุฎา[n.] (kudā) EN: top ; peak FR:
กุฎาธาร[n.] (kudāthān) EN: top ; peak FR:
กุฎ[n.] (kut) EN: top ; peak FR:
กูฏ[n.] (kūt) EN: top ; peak FR:
กูฏา[n.] (kūtā) EN: top ; peak FR:
มัสดก[n.] (matsadok) EN: summit ; peak FR:
งานสูงสุด[n. exp.] (ngān sūngsu) EN: active peak ; loading peak FR:
สิขร[n.] (sikhøn) EN: top ; peak FR:
สิงค์[n.] (sing) EN: peak FR:
สิงขร[n.] (singkhøn) EN: mountain peak FR:
สิระ[n.] (sira) EN: head ; peak FR: tête [f] ; sommet [m]
สิร-[pref.] (sira-) EN: head ; peak FR: tête [f] ; sommet [m]
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
ยอด[n.] (yøt) EN: top ; summit ; peak ; highest point ; apex ; crest FR: sommet [m] ; cime [f] ; pic [m] ; point culminant [m] ; crête [f] ; faîte [m] ; summum []
ยอดเขา[n.] (yøtkhao) EN: mountaintop ; top of the mountain ; peak ; mountain peak ; crest FR: sommet montagneux [m] ; sommet [m] ; mont [m] ; pic [m] ; aiguille [f] ; point culminant [m] ; cime [f] ; faîte [m]
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja ph) EN: open one's mouth ; begin to speak FR: commencer à parler
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation) FR:
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically FR: tourner en dérision ; ironiser
ดอกลำโพง[n. exp.] (døk lamphōn) EN: loudspeaker ; woofer FR: haut-parleur [m]
เอื้อน[v.] (eūoen) EN: utter ; speak sweetly FR:
ไฮด์ปาร์ก[n.] (hai pāk) EN: speaker haranguing a crowd FR:
จา[v.] (jā) EN: talk ; say ; speak ; utter ; tell ; address FR:
เจ้าของภาษา[n. exp.] (jaokhøng ph) EN: native speaker FR:
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
จีบปาก[v.] (jīppāk) EN: speak cajolingly ; speak enticingly ; speak affectedly ; sweet-talk ; talk prunes and prisms FR:
จีบปากจีบคอ[v.] (jīppākjīpkh) EN: speak cajolingly ; speak enticingly ; speak affectedly ; sweet-talk ; talk prunes and prisms FR:
จีบปากจีบคอพูด[v. exp.] (jīppākjīpkh) EN: speak in an affected way ; sweet-talk FR:

peak ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoßzeit {f} | außerhalb der Stoßzeitenbusy time; rush hour; peak hour | at off-peak hours
Hochwasserscheitel {m}; höchster Wasserstand eines Hochwassersflood peak
Maximalwert {m}maximum value; peak value
Bergspitze {f}mountain peak
Spitzenbelastung {f} | kurzzeitige Spitzenbelastungpeak load | short-time peak load; maximum short-time load
Reaktionszeit {f} | maximale Reaktionszeitreaction time; response time | peak response time
Kraftschluss {m} [techn.] | maximaler Kraftschlusstraction | peak traction
bestellen; reservieren lassen | bestellend | bestellt | er/sie bestellt | ich/er/sie bestellte | er/sie hat/hatte bestelltto bespeak {bespoke; bespoken} [old] | bespeaking | bespoken | he/she bespeaks | I/he/she bespoke | he/she has/had bespoken
verraten; erkennen lassen | verratend; erkennen lassend | verraten; erkennen lassento bespeak {bespoke; bespoken} | bespeaking | bespoken
Abhörlautsprecher {m}control loudspeaker
Vorpiek {f} [naut.]forepeak
Halbwertsbreite {f}peak width at half-height
Lautsprecheranlage {f} | integrierte Lautsprecheranlage | öffentliche Lautsprecheranlageloudspeaker system | integrated loudspeaker | public address system
Muttersprachler {m}native speaker
Nachtstrom {m}off-peak electricity
Basisspitzenspannung {f}peak voltage
Basisspitzenstrom {m}peak current
Hochsaison {f}peak season
Hüllkurvenspitzenleistung {f} [techn.]peak envelope power
Scheitelabfluss {m}peak discharge
Scheitelwasserstand {m}peak water level
Spitzenbelastung {f}peak traffic
Spitzenlohn {m}peak wages
Schirmmütze {f}peaked cap
Pik {m} (Berg)peak
Volksredner {m}popular speaker
billige Kneipe {f} | billige Kneipenspeakeasy | speakeasies
Parlamentspräsident {m}Speaker of the parliament
Sprachrohr {n}speaking tube
Sprechchor {m}speaking choir
Sprechrolle {f}speaking part
streng {adv} | streng genommenstrictly | strictly speaking
unsagbar; unsäglich {adj} | unsäglicher | am unsäglichstenunspeakable | more unspeakable | most unspeakable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peak
Back to top