ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humor*, -humor-

humor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humor (vt.) ทำให้พอใจ See also: ทำให้อารมณ์ดี
humor (n.) อารมณ์
humor (n.) อารมณ์ขัน See also: อารมณ์, อารมณ์ดี
humorist (n.) ผู้ที่มีลักษณะตลก Syn. humourist, comic
humorous (adj.) น่าขบขัน See also: น่าตลกขบขัน
humorous (adj.) เปียกชื้น See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
humorously (adv.) อย่างติดตลก See also: อย่างขบขัน
humorousness (n.) ความขบขัน See also: ความตลก Syn. amusement, comicality
English-Thai: HOPE Dictionary
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humoral(ฮิว'เมอรัล) adj. เกี่ยวกับของเหลวของร่างกาย
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny
English-Thai: Nontri Dictionary
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
humor; humourสารน้ำ [ศัพท์ที่มีคำ humor ประกอบ ดูที่ humour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humoral๑. -สารน้ำ๒. -ฮอร์โมน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humorอารมณ์ขัน [TU Subject Heading]
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขำขัน (v.) humor See also: joke Syn. ขำ, ขบขัน
ติดตลก (v.) humor See also: be humorous, joke, be funny, be comic Syn. ชวนหัว, ชวนขัน
โปกฮา (adj.) humorous See also: clownishly Syn. ตลก, ตลกโปกฮา
ติดตลก (adv.) humorously See also: talk humorously, jokingly, facetiously, funny, comically Syn. ชวนหัว, ชวนขัน
ชวนขัน (v.) be humorous See also: be funny
พูดหัว (v.) talk cheerfully and humorously
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have a sense of humorคุณมีอารมณ์ขัน
He has a very good sense of humorเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose you don't need a sense of humor with a pretty face.ฉันคิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี อารมณ์ขัน
You're sick. I'll humor you.ก็หลานป่วย ปู่อยากให้หลานอารมณ์ดีนะ
That's his fuckin' wife, man. This ain't a man with a sense of humor about this shit.นั่นคือไอ้ภรรยาของเขามนุษย์ นี้ไม่ได้คนที่มีความรู้สึกของอารมณ์ขันเกี่ยวกับอึนี้
Obviously, your sense of humor is still intact, and that's here.เห็นชัดว่าประสาทหัวเราะของเธอยังใช้ได้อยู่ ซึ่งมันอยู่บริเวณนี้
So, how can you have a sense of humor about that?เธอมีอารมณ์ขันกับเรื่องนี้ได้ไงน่ะ
They have a sense of humor and talk well.พวกเขามีอารมณ์ขัน และช่างพูด
Paradox, humor and change.คำพูดผิดหู อารมณ์และการเปลี่ยนแปลง
Do me a favor. Just describe what you see for me, okay? Just humor me.We don't even know what he Iooks Iike.
Sarcasm back at you, with your humor box.Sarcasm back at you, with your humor box.
It does. Please, just humor me.มันเกี่ยวครับ ได้โปรดเถอะ บอกผมที
Could you please humor me by coming to my office for a more private conversation?คุณจะกรุณา แวะเข้ามาที่ห้องทำงานผม เพื่อคุยกันแบบส่วนตัวได้ไหมครับ
Don Huertero's got no sense of humor about this shitดอน ฮวยเตโร่ไม่มีอารมณ์ขันอย่างที่แกเป็น

humor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼房水[yǎn fáng shuǐ, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 眼房水] aqueous humor
谐谑[xié xuè, ㄒㄧㄝˊ ㄒㄩㄝˋ, 谐谑 / 諧謔] banter; humorous repartee
幽默[yōu mò, ㄧㄡ ㄇㄛˋ, 幽默] humor; humorous
笑林[xiào lín, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, 笑林] Humor; Jokes
诙谐[huī xié, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, 诙谐 / 詼諧] humor; zany
谐称[xié chēng, ㄒㄧㄝˊ ㄔㄥ, 谐称 / 諧稱] humorous nickname
谐趣[xié qù, ㄒㄧㄝˊ ㄑㄩˋ, 谐趣 / 諧趣] humor; amusing
风趣[fēng qù, ㄈㄥ ㄑㄩˋ, 风趣 / 風趣] humor; wit; humorous; witty
幽默感[yōu mò gǎn, ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ, 幽默感] sense of humor
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)
玻璃体[bō lí tǐ, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄊㄧˇ, 玻璃体 / 玻璃體] vitreous humor
[huī, ㄏㄨㄟ, 诙 / 詼] whimsical; humorous

humor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour)
ブラックジョーク[, burakkujo-ku] (n) black joke; black comedy; morbid humor
宥め賺す;宥めすかす[なだめすかす, nadamesukasu] (v5s,vt) to soothe and humor (humour); to coax
戯け[おどけ, odoke] (n) (uk) joke; witticism; pleasantry; attempt at humour; attempt at humor
房水[ぼうすい, bousui] (n) aqueous humor
艶笑[えんしょう, enshou] (n,vs) (1) seductive smile; (2) erotic humor
おかしみ[, okashimi] (n) humor; humour; wit
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
不機嫌[ふきげん, fukigen] (adj-na,n) (See 上機嫌) pout; displeasure; ill humor; ill humour; sullenness; (P)
不興[ふきょう, fukyou] (adj-na,n) displeasure; ill humour; ill humor; pique
俳諧;誹諧[はいかい, haikai] (n) (abbr) (See 俳諧の連歌) haikai (humorous or vulgar renga poetry)
俳諧の連歌(oK)[はいかいのれんが, haikainorenga] (n) haikai (humorous or vulgar renga poetry)
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] (n) human emotions (joy, anger, pathos, and humor) (humour); (P)
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n,adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously)
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P)
機嫌を取る;機嫌をとる[きげんをとる, kigenwotoru] (exp,v5r) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
機嫌気褄を取る[きげんきづまをとる, kigenkidumawotoru] (exp,v5r) (obsc) (See 機嫌を取る) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
気さく[きさく, kisaku] (adj-na,n) frank; sociable; good humored; good humoured; candid; openhearted; ready; willing
気色[けしき, keshiki] (n) (1) mood; humor; humour; (2) looks; countenance
気褄を合わす[きづまをあわす, kidumawoawasu] (exp,v5s) (obsc) (See 機嫌をとる) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P)
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs
賺す[すかす, sukasu] (v5s) to coax; to cajole; to humour (humor); to wheedle
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular

humor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ขัน[n.] (āromkhan) EN: humour ; humor (Am.) ; sense of humour FR: humour [f] ; esprit [m] ; sens de l'humour [m]
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny ; witty FR: plaisant ; humoristique ; amusant ; comique ; hilarant ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขำขัน[adj.] (khamkhan) EN: humorous FR: humoristique
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular ; laughable FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ไม่ขบขัน[adj.] (mai khopkha) EN: humourless = humorless (Am.) FR:
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
น่าขัน[adj.] (nā khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; laughable ; comical ; ridiculous FR: drôle ; amusant ; comique
โปกฮา[X] (pōk hā) EN: humorous ; clownishly FR: enjoué
ติดตลก[v.] (tittalok) EN: be joking ; be humorous FR:
ติดตลก[v.] (tittalok) EN: be joking ; be humorous ; joke FR:

humor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galgenhumor {m}galgenhumor [Am.]
Humoreske {f}homorous sketch; homorous story; humoresque
Humorist {m}humorist
humoristisch; humorvoll {adj}humorous
humoristisch; humorvoll {adv}humorously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humor
Back to top