ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gunman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gunman*, -gunman-

gunman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gunman (n.) มือปืน Syn. sniper, killer, gunner
English-Thai: HOPE Dictionary
gunman(กัน'เมิน) n. มือปืน,ช่างทำปืน.
English-Thai: Nontri Dictionary
gunman(n) มือปืน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือสังหาร (n.) gunman See also: gun-used killer
มือปืน (n.) gunman See also: gun-used killer Syn. มือสังหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe the obligatory last-minute moral debate... until the noise of the room escalates into panic... and background screams as the gunman walks in.ตอนนั้นคงกำลังถกเรื่องศีลธรรมกับกฎหมายกันอยู่... ตอนที่เสียงพูดคุยในห้องเริ่มโหวกเหวกจนโกลาหล... คนในงานกรีดร้องเมื่อเห็นหมอนั่นถือปืนเข้ามา
A citywide manhunt continues today for the gunman who shot and wounded deputy chief of detectives, Leland stottlemeyer on Monday.มาติดตามข่าวที่คนทั้งเมืองให้ความสนใจกันมากครับ เรื่องมือปืน คนร้ายที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้กองลีแลนด์ สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
One day, he was scheduled to perform at a peace rally, a gunman came to his house and shot him down.วันนึง เขาต้องไปแสดงที่การชุมนุมสันติภาพ.. มือปืนก็บุกเข้าไปยิงเขา ถึงที่บ้าน
This is Maureen Mitsubishi, KPFW News, reporting from the Burbank Buy More, where some unlucky employees are spending the day before Christmas with an armed gunman instead of their loved ones.ดิฉันมัวรีน มิตซูบิชิ จากสำนักข่าว NKPFW รายงานจาก ร้านบาย มอร์ สาขาเบอร์แบงค์ ที่ซึ่งพนักงานผู้โชคร้าย ต้องใช้เวลา
...still coming in, but we can report to you that a masked gunman entered Miami-Dade's crime lab this morning, barricading himself and staff inside...ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า แต่ได้รับรายงานว่า มือปืนใส่หน้ากากเข้าไปที่หน่วยอาชญกรรมไมอามี่เมื่อเช้านี้ ปิดขังตัวเอง และเจ้าหน้าที่อยู่ข้างใน... พนักงานต้อนรับ ,เจ้าหน้าที่เทคนิค 2 คน ยังไม่รวม...
The gunman leave a trail?มือปืนทิ้งร่องรอยบ้างไหม?
The lone gunman version is impossible.ใน 1.6 วินาที หลังจากเคนเนดี้ถูกยิงไปแล้ว
The gunman tonight, did you know him?มือปืนคนนี้ คุณรู้จักเขาหรือเปล่า
She says there was a fourth gunman that night.และจนกว่าเราจะรู้ว่าเป็นใคร
According to witnesses, several gunman opened fire, instantly killing the ambassador.จากคำบอกเล่าของพยาน มีมือปืนบางคนยิง สังหารเอกอัคราชทูตในทันที
One suspected gunman died at the scene.มือปืนรายหนึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
The first time, I distracted that mad gunman with the champagne bottle.ครั้งแรก ผมรอดจากมือปืน ขว้างด้วยขวดแชมเปญ

gunman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枪匪[qiāng fěi, ㄑㄧㄤ ㄈㄟˇ, 枪匪 / 槍匪] bandits with guns; an armed criminal; a gunman
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own
火枪手[huǒ qiāng shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 火枪手 / 火槍手] gunman; musketeer

gunman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンマン[, ganman] (n) gunman

gunman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือปืน[n.] (meūpeūn) EN: gunman ; gun-used killer ; hitman FR: tueur à gages [m]

gunman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amokschütze {m}mad gunman
Gangster {m}gunman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gunman
Back to top