ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bog*, -bog-

bog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bog (n.) ห้วย See also: หนองน้ำ, บึง Syn. marsh
bog down (phrv.) พบกับความยุ่งยาก
bog off (phrv.) ไปให้พ้น (คำสแลง) See also: ออกไปเสีย Syn. push off
bogey (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว Syn. bugbear
bogeyman (n.) ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
boggle (vt.) ทำให้งุนงง See also: ทำให้สับสน Syn. baffle
boggle (vi.) รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
boggle (vt.) ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ See also: ทำให้เสียหาย
boggle at (phrv.) ประหลาดใจกับ
boggy (adj.) นิ่ม เปียกเหมือนกับ
bogie (n.) ตู้รถไฟ See also: โบกี้
bogus (adj.) ไม่แท้ See also: ปลอม, หลอก Syn. fake Ops. bona fide
bogy (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
bogyman (n.) ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
bogyman (n.) ผีในจินตนาการที่ใช้ขู่หลอกเด็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
bogey(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
bogie(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
English-Thai: Nontri Dictionary
bog(n) บึง,หนอง,ห้วย
bogey(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
boggy(adj) เป็นบึง,เป็นที่ลุ่ม,เป็นโคลน
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bog๑. พรุ๒. พืชพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โบกี้ (n.) bogie
กังหันไฟฟ้า (n.) turbogenerator
จมอยู่กับ (v.) be bogged down in See also: be caught up in, stuck
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is your standard bog negotiation trial.นี่คือหลักสูตร การอำพรางตัวในยามคับขัน
I'd be forced to suspend you headfirst in the Bog of Eternal Stench.เราก็ต้องแขวนแกกลับหัว อยู่ในหนองแห่งความเหม็นไม่มีสิ้นสุด
You wouldn't be so brave if you'd ever smelled... the Bog of Eternal Stench.เธอน่ะจะไม่กล้าแน่ๆ ... ถ้าเธอเคยได้กลิ่น... บึงแห่งความเน่าเหม็น
But the worst thing is, if you so much... as put a foot in the Bog of Stench... you'll smell bad for the rest of your life.แต่ที่แย่ที่สุด เธอน่ะ แค่เอาเท้าจุ่มไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น กลิ่นเหม็นมันจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตเลย
The Bog of Eternal Stench!บึงแห่งความเน่าเหม็น
It doesn't matter what it's like. It's a Bog of Eternal Stench.มันไม่เหมือนอะไรหรอก นี่ล่ะ บึงแห่งความเน่าเหม็นล่ะ
You're old, you're a pervert, you're pretentious, you stink the bog out, your clothes make you look like a cunt.แกแก่ ลามก และผิวเผิน แกทำให้ห้องเหม็น เสื้อผ้าแกทำให้ดูเหมือนอีแก่
Luminara Unduli may be a Jedi Master, but she has no idea what that bog witch is capable of, no ideaลูมินารา อันดูลิ อาจจะเป็นอาจารย์เจได, แต่นางไม่รู้หรอกว่านางแม่มดนั่น มีความสามารถมากแค่ไหน ไม่รู้เลย
Don't bog down in detail, Walt.อย่าพูดขัดจังหวะตอนที่ฉันชี้เเจงรายละเอียด วอลท์
This tastes like the bog Arthur found me in.นี่มันรสชาติเหมือนโคลนตอนที่อาร์เธอร์ไปพบข้าจมอยู่ในนั้นเลย
I'll bog them out, you finish your dinner.พ่อจะไล่เอง กินมื้อเย็นให้เสร็จสิ
Bog man. I have to say you're smelling better.มนุษย์โคลนตม บอกได้เลยว่า ตอนนี้กลิ่นตัวเจ้าดีขึ้นบ้างแล้ว

bog ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停滞[tíng zhì, ㄊㄧㄥˊ ㄓˋ, 停滞 / 停滯] be at a standstill; bogged down
假的[jiǎ de, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙, 假的] bogus; ersatz; fake; mock; phoney
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, 伪朝 / 偽朝] bogus dynasty; pretender
博格多[Bó gé duō, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄨㄛ, 博格多] Bogdo, last Khan of Mongolia
博格达山脉[Bó gé dá shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 博格达山脉 / 博格達山脈] Bogda Mountain range in Tianshan mountains
波哥大[bō gē dà, ㄅㄛ ㄍㄜ ㄉㄚˋ, 波哥大] Bogota (capital of Colombia)
茂物[Mào wù, ㄇㄠˋ ˋ, 茂物] Bogor (city in West Java)
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, 假善人] false compassion; bogus charity
[rù, ㄖㄨˋ, 洳] damp, boggy, marshy
妖魔鬼怪[yāo mó guǐ guài, ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, 妖魔鬼怪] demons and ghosts; ghoulies and bogeys; things that go bump in the night
假大空[jiǎ dà kōng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄚˋ ㄎㄨㄥ, 假大空] empty words; bogus speech
伪经[wěi jīng, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, 伪经 / 偽經] forged scriptures; bogus classic; pseudepigrapha; apocrypha
魍魉鬼怪[wǎng liǎng guǐ guài, ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, 魍魉鬼怪 / 魍魎鬼怪] ghoulies and bogeys; things that go bump in the night
鬼怪[guǐ guài, ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, 鬼怪] hobgoblin; bogey; monstrosity; phantom (aircraft type)
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)
博格多汗宫[Bó gé duō hàn gōng, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄥ, 博格多汗宫] the Bogdo Palace in Ulan Bator, Mongolia
真伪[zhēn wěi, ㄓㄣ ㄨㄟˇ, 真伪 / 真偽] true or bogus

bog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水蘚;水苔[みずごけ;ミズゴケ, mizugoke ; mizugoke] (n) (uk) sphagnum; peat moss; bog moss
アボカド;アボガド[, abokado ; abogado] (n) avocado
アボガドロの法則[アボガドロのほうそく, abogadoro nohousoku] (n) Avogadro's law
アボガドロ定数[アボガドロていすう, abogadoro teisuu] (n) Avogadro's constant; Avogadro's number
アボガドロ数[アボガドロすう, abogadoro suu] (n) (obs) (See アボガドロ定数) Avogadro's number; Avogadro's constant
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth
ガセネタ;がせネタ;がせねた[, gaseneta ; gase neta ; gaseneta] (n) faked information; bogus intelligence; disinformation
がぼがぼ[, gabogabo] (adj-f) squelching
ガンボージ[, ganbo-ji] (n) gamboge
ガンボージの木[ガンボージのき, ganbo-ji noki] (n) (obsc) gamboge tree
ごぼごぼ[, gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water
スペイン鯛[スペインだい;スペインダイ, supein dai ; supeindai] (n) (uk) red sea bream (Pagellus bogaraveo)
たこつぼ型心筋症[たこつぼがたしんきんしょう, takotsubogatashinkinshou] (n) (See たこつぼ心筋症) takotsubo cardiomyopathy
ダブルボギー[, daburubogi-] (n) double bogie
ダボ[, dabo] (n) (abbr) (See ダブルボギー) double bogie
トリプルボギー[, toripurubogi-] (n) triple bogey (golf)
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction
ブギーマン[, bugi-man] (n) bogeyman; boogeyman; bogyman; boogieman
ボギー(P);ボキー[, bogi-(P); boki-] (n) bogey (golf); bogie; (P)
ボギー車[ボギーしゃ, bogi-sha] (n) bogie car
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P)
台車[だいしゃ, daisha] (n) push car; flatcar; bogie; (P)
幽霊会社[ゆうれいがいしゃ, yuureigaisha] (n) bogus company; paper company
幽霊株[ゆうれいかぶ, yuureikabu] (n) watered stock; bogus shares
幽霊社員[ゆうれいしゃいん, yuureishain] (n) bogus (phantom) employee
滑り降りる;滑り下りる[すべりおりる, suberioriru] (v1) to slide down (a hill) (e.g. ski, toboggan); to slip down
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious
疣蛙[いぼがえる;イボガエル, ibogaeru ; ibogaeru] (n) (col) toad with wart-covered skin (esp. the Japanese toad or the wrinkled frog)
藤黄[とうおう, touou] (n) gamboge
蛸配当[たこはいとう, takohaitou] (n) bogus dividend
雌黄[しおう;きに, shiou ; kini] (n) (1) (See 石黄) orpiment; (2) (See ガンボージ) gamboge; (3) falsification; alteration
靫草[うつぼぐさ;ウツボグサ, utsubogusa ; utsubogusa] (n) (uk) common self-heal (Prunella vulgaris subsp. asiatica); common selfheal

bog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
หล่ม[n.] (lom) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass FR: bourbier [m] ; fange [f]
หนอง[n.] (nøng) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]
หนองน้ำ[n. exp.] (nøng nām) EN: swamp ; mire ; bog ; fen ; pond FR: marais ; marécage
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down FR: retenir ; arrêter ; empêcher
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
บั๊ก[n.] (bak) EN: bug : software bug FR: bug [m] (anglic.) ; bogue [f, m]
โบกี้[n.] (bōkī) EN: bogie ; train carriage FR: bogie [m] = boggie [m]
โบกี้รถไฟ[n. exp.] (bōkī rotfai) EN: bogie ; train carriage FR: bogie [m] = boggie [m] ; voiture de chemin de fer [f]
โบโกตา[n. prop.] (Bōkōtā) EN: Bogotá FR: Bogota
ดีบั๊ก[v.] (dībak) EN: debug FR: déboguer
จมอยู่กับ[v. exp.] (jom yū kap) EN: be bogged down in ; be caught up in ; stuck FR:
กำมะลอ[adj.] (kammalø) EN: fake ; sham ; phoney ; phony (Am.) ; false ; bogus FR: faux
การดีบั๊ก[n.] (kān dībak) EN: debugging FR: déboguage [m]
กังหันไฟฟ้า [n. exp.] (kanghan fai) EN: turbogenerator FR: turbogénérateur [m]
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged FR: faux ; factice ; contrefait
คะน้า[n.] (khanā) EN: kale ; Chinese kale ; Chinese broccoli ; Brassica alboglabra FR: broccoli chinois [m] ; Brassica alboglabra
กระดานลื่น[n.] (kradānleūn) EN: slide FR: toboggan [m]
ปีศาจร้าย[n. exp.] (pīsāt rāi) EN: evil spirit ; bogey FR:
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ; not genuine ; artificial FR: faux ; contrefait ; de contrefaçon ; frelaté ; artificiel
รง[n.] (rong) EN: gamboge FR: gomme-gutte [f] ; jaune du Cambodge [m]
รง[n.] (rong) EN: gamboge tree ; Garcinia hanburyi FR: Garcinia hanburyi
สไลเดอร์ = สไลเดอร[n.] (salaidoē) EN: slider FR: toboggan [m]
เทียม[adj.] (thīem) EN: artificial ; synthetic ; bogus ; -pseudo (pref.) FR: artificiel ; synthétique
ติดหล่ม[v. exp.] (tit lom) EN: get stuck in mud ; be bogged down FR:
หญ้ากุศลา[n. exp.] (yā kutsalā) EN: Panicum cambogiense FR: Panicum cambogiense

bog ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moorheiligtum {n}sacred bog
Moorleiche {f}bog body; bog mummy
Torfmoor {n}peat bog
Aleuten {pl} (Inselbogen zwischen Beringmeer und Pazifik) [geogr.]Aleutian Islands
Tonnengewölbe {n}; Schildbogen
Bogen {m} | Bögen
sumpfig; versumpft {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenboggy | boggier | boggiest
Drehgestell {n}bogie [Br.]; truck [Am.]
Laufrad {n}bogie wheel; wheel
Etikettenschwindel {m}bogus claim
Scheinhochzeit {f}bogus wedding
Schwindelfirma {f}bogus company
Amor {m} | Amors BogenCupid | Cupid's bow
Bogensprung {m} | Bogensprünge
Ellenbogen {m} | Ellenbogen
Herdwagenofen {m}trolley (hearth) kiln; bogie hearth kiln
Jochbein {n}; Jochbogen
Lage {f}; Bögen Papier (Buchbinden) | ungebunden
Papierbogen {m} | Papierbögen
Radiant {m} [math.]; Winkel im Bogenmaß | Radiant pro Sekunderadian | radian per second
Regenbogen {m} | Regenbögen
Rodelbahn {f}toboggan run; luge run
Rodeln {n}sledging; tobogganing
Blatt {n}; Bogen
Stemmbogen {m} | Stemmbögen
Stempelbogen {m} | Stempelbögen
Torfmoos {n}peat-bog
verbogen {adj} | verbogener | am verbogenstentwisted | more twisted | most twisted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bog
Back to top