ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pallid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pallid*, -pallid-

pallid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pallid (adj.) ซีด See also: ถอดสี, เซียว, เผือด Syn. colourless, light, pale, weak Ops. colourful
pallid (adj.) ไม่น่าสนใจ See also: ไม่ดึงดูดใจ Syn. colourless, weak Ops. interesting, vital
English-Thai: HOPE Dictionary
pallid(แพล'ลิค) adj. ซีดจาง,อ่อน,ไม่เพียงพอ
English-Thai: Nontri Dictionary
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pallidสีอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I admire your conviction, Silver, but your pallid complexion concerns me.ฉันชื่นชมปณิธานของนาย ซิลเวอร์ แต่สีหน้าซีดเซียวของนายทำให้ฉันห่วง

pallid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
蒼白[そうはく, souhaku] (adj-na,n,adj-no) pale; pallid
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus)
白腹[しろはら;シロハラ, shirohara ; shirohara] (n) (uk) pale thrush (Turdus pallidus)
青白[あおじろ, aojiro] (n,adj-no) (1) blue and white; (2) type of hawk (blue and white coloured) (colored); (3) paleness; pallidness
青白い(P);蒼白い;青じろい[あおじろい, aojiroi] (adj-i) (1) pale; pallid; (2) bluish-white; (P)

pallid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม่อย[adj.] (mǿi) EN: pale ; pallid ; wan FR: pâle ; blême ; blafard
เผือด[adj.] (pheūat) EN: pale ; gloomy ; pallid ; faded FR: pâle ; blafard ; fade
ผีเสื้อดงปีกใส[n. exp.] (phīseūa don) EN: Pallid Faun FR:
ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าแกมเขียว[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Pallid Five-ring FR:
ผีเสื้อสีตาลจุดตาสีจาง[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Pallid Five-ring FR:
ซีด[adj.] (sīt) EN: pale ; pallid ; wan ; ashen ; faded FR: pâle ; blafard ; blême ; livide
เหยี่ยวทุ่งสีจาง[n. exp.] (yīo thung s) EN: Pallid Harrier FR: Busard pâle [m] ; Busard blafard [m] ; Busard de Swainson [m]
แมลงปอเข็มสีจาง[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Aciagrion pallidum FR: Aciagrion pallidum
หญ้ากระดิ่ง[n. exp.] (yā krading) EN: Campanula pallida FR: Campanula pallida

pallid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blaßspötter {m} [ornith.]Eastern Olivaceous Warbler (Hippolais pallida)
Fahlsegler {m} [ornith.]Pallid Swift (Apus pallidus)
Steppenweihe {f} [ornith.]Pallid Harrier (Circus macrourus)
Fahltaube {f} [ornith.]Pallid Dove
Blaßkuckuck {m} [ornith.]Pallid Cuckoo
Streifenohreule {f} [ornith.]Pallid Scops Owl
Fahlschlüpfer {m} [ornith.]Pallid Spinetail
Blaßkopfnonne {f} [ornith.]Pallid Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pallid
Back to top