ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grim*, -grim-

grim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grim (adj.) ร้ายกาจ See also: โหดเหี้ยม, เคร่งขรึม, ดุร้าย Syn. strict, harsh
grimace (n.) หน้าตาบูดบึ้ง Syn. sneer, smirk
grimace (vi.) ทำหน้าบูดบึ้ง Syn. frown, glower
grime (n.) รอยเปื้อน See also: คราบสกปรก, สิ่งสกปรก, เศษผง, ฝุ่น Syn. soot, dirt, coal-dust
grime (vt.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้สกปรก
grimily (adv.) เต็มไปด้วยฝุ่น See also: อย่างสกปรก
griminess (n.) สิ่งสกปรก See also: ความสกปรก, ขี้ฝุ่น
grimy (adj.) เต็มไปด้วยฝุ่น See also: อย่างสกปรก Syn. soiled, stained, smutty
English-Thai: HOPE Dictionary
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
grimalkin(กริแมล'คิน) n. แมว,แมวแก่ตัวเมีย
grime(ไกรม) n. สิ่งสกปรก,ฝุ่นบนผิวหน้า vt. ปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก, Syn. soot,dirt
grimes golden(ไกรมซ) n. แอปเปิ้ลสีเหลือง
grimy(ไกร'มี) adj. ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก., See also: grimily adv. griminess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grimaceหน้าเบะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสยะปาก (v.) grimace See also: grimace with the mouth Syn. แบะปาก
การถือธุดงค์ (n.) pilgrimage keeping See also: observation of pilgrim
จาริก (n.) pilgrim See also: traveler, wayfarer Syn. จารึก
จาริก (v.) make a pilgrimage See also: wander, travel Syn. แสวงบุญ
ธุดงคสมาทาน (n.) pilgrimage keeping See also: observation of pilgrim Syn. การถือธุดงค์
ธุดงค์ (n.) pilgrimage See also: travel, wayfaring, trip
ปลิ้นตา (v.) make grimace See also: make a wry face Syn. แหกตา
พระธุดงค์ (n.) monk on pilgrimage
หน้าเหี้ยม (adj.) looking grim See also: Unrelenting, rigid
แสวงบุญ (v.) pilgrimage See also: pilgrim
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Grim Reaper's visiting with you.ยมทูตมาเยี่ยมเธอแล้ว
I'd like to know what's behind that grim look on your face.ฉันอยากรู้อะไรทำให้คุณหน้ามุ่ย
You don't think that Grim thing's got anything to do with Sirius Black?เธอคงไม่คิดนะว่าเจ้ากริมนั่น จะเป็นลางร้ายที่ ซิเรียส แบลค จะทำอะไรนาย
And whoever possesses that chest possesses the leverage to command Jones to do whatever it is he or she wants, including saving brave William from his grim fate.และใครก็ตาม ที่ได้ครอบครองหีบนั่น ก็จะครอบครองอำนาจบัญชาการ โจนส์ ให้ทำตามคำสั่งของเขาผู้นั้นได้ รวมถึงการได้ช่วยพ่อ วิลล์ คนกล้า หลุดพ้นชะตากรรม
Such grim looks!ขอบคุณมากที่มาส่งพวกเรา
Ok so little red has 3 versions pero ver., grim ver., and now-a-day ver.หนูน้อยหมวกแดงมีอยู่ 3 เวอร์ชัน เวอร์ชันบรรยายยาวๆ, เวอร์ชันเทพนิยายกริม, และเวอร์ชันปัจจุบัน
The most famous is this, grim ver.ที่ดังที่สุดก็คือเวอร์ชันเทพนิยายกริม
Oh, well, that sounds really sweet. No, the professor wants grim and tortured.ไม่อ่ะ อาจารย์ฉันชอบ เรื่องความตาย ความทรมาณ
Which seems quite grim to me, any way you slice it.ซึ่งข้าว่ามันน่าขนลุกไม่ว่าจะมองทางไหน หรือ...
The Underworld is a grim and dangerous place of condemned souls suffering unspeakable...ยมโลกคือสถานที่เงียบสงัด และอันตราย ที่ใช้ลงโทษวิญญาณ ความทุกข์ทรมาน จนไม่อาจจะบรรยายได้...
Nature's Grim Reaper and symbol of lethal purpose.มัจจุราชเดินดิน\ สัญลักษณ์การมุ่งเอาชีวิต
Oh, why that grim face?จนกว่าเราจะได้สัญญานั่นมา

grim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, 死神] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人)
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, 不见棺材不落泪 / 不見棺材不落淚] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
冷酷[lěng kù, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ, 冷酷] grim; unfeeling; callous
冷面[lěng miàn, ㄌㄥˇ ㄇㄧㄢˋ, 冷面] grim; stern; harsh
严峻[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, 严峻 / 嚴峻] grim; severe; rigorous
格里姆斯塔[Gé lǐ mǔ sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄇㄨˇ ㄙ ㄊㄚˇ, 格里姆斯塔] Grimstad (city in Agder, Norway)
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 怪相] grotesque visage; grimace
哈吉[hǎ jí, ㄏㄚˇ ㄐㄧˊ, 哈吉] hadji (one who has made the pilgrimage to Mecca)
[qī, ㄑㄧ, 凄] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful
约翰・本仁[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Ben3 ren2, 约翰・本仁 / 約翰・本仁] John Bunyan (1628-1688), English puritan writer, author of Pilgrim's Progress 天路歷程|天路历程
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西游记 / 西遊記] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪样 / 怪樣] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces
朝圣者[cháo shèng zhě, ㄔㄠˊ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 朝圣者 / 朝聖者] pilgrim
呲牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 呲牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
龇牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 龇牙咧嘴 / 齜牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
正色[zhèng sè, ㄓㄥˋ ㄙㄜˋ, 正色] stern; grim; resolute; firm; unflinching; fundamental colors
鬼脸[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, 鬼脸 / 鬼臉] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask

grim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
険しい目[けわしいめ, kewashiime] (n) grim stare; stern look
イカチー[, ikachi-] (adj-f) (sl) (See 厳い) grim; stern
グリムの法則[グリムのほうそく, gurimu nohousoku] (n) Grimm's law
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells
さんや袋[さんやぶくろ, sanyabukuro] (n) pilgrim's carry-all bag
ピルグリムファーザーズ[, pirugurimufa-za-zu] (n) Pilgrim Fathers
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region)
伊勢参り[いせまいり, isemairi] (n) Ise pilgrimage
参拝者[さんぱいしゃ, sanpaisha] (n) worshiper; pilgrim
参詣[さんけい, sankei] (n,vs) temple or shrine visit; pilgrimage; homage
[く, ku] (n) dirt; filth; grime; (P)
垢すり;垢擦り[あかすり, akasuri] (n,vs) scrubbing; getting grime off
垢染みる[あかじみる, akajimiru] (v1,vi) to become grimy or dirty
垢膩[こうじ;くに, kouji ; kuni] (n) (arch) dirt and grease; filth; grime
巡り;廻り[めぐり, meguri] (n) (1) circumference; girth; (2) tour; pilgrimage; (3) circulation (e.g. of blood)
御蔭参り;お蔭参り[おかげまいり, okagemairi] (n) (See 伊勢参り) pilgrimage to Ise
手杖[しゅじょう;ちゅうじょう, shujou ; chuujou] (n) staff (esp. one used by a monk, i.e. as a walking stick during a pilgrimage)
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
渋い顔をする[しぶいかおをする, shibuikaowosuru] (exp,vs-i) to frown (on); to be grim-faced; to look sullen
渋面[じゅうめん(P);しぶづら;しぶつら, juumen (P); shibudura ; shibutsura] (n,adj-no) grimace; sullen face; (P)
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim
笈;負[おい, oi] (n) wooden box carried on one's back to store items for a pilgrimage
笈摺[おいずり;おいずる, oizuri ; oizuru] (n) thin, sleeveless overgarment worn by pilgrims
行者[ぎょうじゃ, gyouja] (n) ascetic; pilgrim; devotee
行脚[あんぎゃ, angya] (n,vs) pilgrimage; walking tour; tour; (P)
行脚僧[あんぎゃそう, angyasou] (n) {Buddh} itinerant monk; monk on a pilgrimage
西国[さいごく;さいこく, saigoku ; saikoku] (n) (1) (abbr) the western part of Japan (esp. Kyushu, but ranging as far east as Kinki); (2) western nations (esp. India or Europe); (3) (See 西国三十三所) 33 temples in the Kinki area containing a statue of Avalokitesvara; (4) (See 西国巡礼) a pilgrimage of these temples
詠歌[えいか, eika] (n) poem; song; (Buddh.) pilgrim's song
詣で[もうで, moude] (suf) pilgrimage; visit
詣でる[もうでる, mouderu] (v1) to make a pilgrimage
遍歴[へんれき, henreki] (n,vs) travels; pilgrimage; itinerancy; (P)
遍歴者[へんれきしゃ, henrekisha] (n) pilgrim; nomad; iterant
金剛杖[こんごうづえ;こんごうじょう, kongoudue ; kongoujou] (n) pilgrim's staff
金水引[きんみずひき, kinmizuhiki] (n) (1) gold-leaf-coated twisted paper; (2) (uk) Agrimonia pilosa var. japonica (variety of hairy agrimony)
険しい(P);嶮しい[けわしい, kewashii] (adj-i) (1) precipitous; rugged; inaccessible; impregnable; steep; (2) grim; severe; stern; (P)
雲水行脚[うんすいあんぎゃ, unsuiangya] (n) itinerant monk being on pilgrimages to many lands
顔をしかめる;顔を顰める[かおをしかめる, kaowoshikameru] (exp,v1) to grimace; to frown
顰める[しかめる;ひそめる, shikameru ; hisomeru] (v1,vt) (uk) to knit the brows; to raise eyebrows; to scowl; to grimace; to frown
顰め面;顰めっ面;しかめ面;しかめっ面[しかめつら(顰め面;しかめ面);しかめっつら(顰めっ面;しかめっ面), shikametsura ( hisome men ; shikame men ); shikamettsura ( hisome tsu men ; shikame] (n) frown or scowl; grimace

grim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern ; grim FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
หน้าเหี้ยม[adj.] (nā hīem) EN: looking grim FR:
บุญยาตรา[n.] (bunyayātrā) EN: pilgrimage FR:
ดอกถวายพระ[n.] (døkthawāiph) EN: fleur mâle des plantes grimpantes [f] FR:
จารึก[n.] (jāreuk) EN: pilgrim FR: pèlerin [m]
จาริก[n.] (jārik) EN: pilgrim FR: pèlerin [m]
จาริก[v.] (jārik) EN: make a pilgrimage FR: faire un pèlerinage
กำลังทศกัณฐ์[n. exp.] (kamlang tho) EN: Agrimonia pilosa FR: Agrimonia pilosa
การแสวงบุญ[n. exp.] (kān sawaēng) EN: pilgrimage FR: pèlerinage [m]
การถือธุดงค์[n. exp.] (kān theū th) EN: pilgrimage keeping FR:
ก้าวขึ้น[v. exp.] (kāo kheun) EN: rise FR: grimper
กลอกหน้ากลอกตา[v. exp.] (kløk nā klø) EN: look supercilious ; grimace FR:
กระชอมดอก[n.] (krachømdøk) EN: FR: fleur mâle des plantes grimpantes [f]
เลื้อย[v.] (leūay) EN: climb ; clim up FR: grimper
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
ไม้รอเลื้อย[n. exp.] (māi rō leūa) EN: scandent plant ; climbing plant FR: plante grimpante [f]
ไม้เถา[n.] (māi thao) EN: creeper ; vine FR: plante grimpante [f]
มล-[pref.] (monla-) EN: filth ; grime ; impurity FR:
นักแสวงบุญ[n. exp.] (nak sawaēng) EN: pilgrim FR: pèlerin [m]
นกเปลือกไม้[n. exp.] (nok pleūak ) EN: Brown-throated Treecreeper ; Sikkim Treecreeper FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]
ป่าย[v.] (pāi) EN: climb ; clamber FR: grimper ; gravir
พรรณไม้เลื้อย[n. exp.] (phan māi le) EN: vine FR: plante grimpante [f]
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi l) EN: climbing plant ; climber FR: plante grimpante [f]
ผู้แสวงบุญ[n. exp.] (phū sawaēng) EN: pilgrim FR: pèlerin [m]
ปีน[v.] (pīn) EN: climb ; scale ; clamber FR: grimper ; escalader ; gravir
ปีนป่าย[v.] (pīnpāi) EN: climb ; clamber FR: grimper ; escalader
ปีนต้น[v. exp.] (pīn ton) EN: climb up a tree FR: grimper aux arbres
ปีนต้นไม้[v. exp.] (pīn tonmāi) EN: climb up a tree FR: grimper aux arbres
ปลิ้นตา[v. exp.] (plin tā) EN: pull the eyelid down ; pull the eyelid up ; make a grimace FR:
รอยเปื้อน[n. exp.] (røi peūoen) EN: stain ; grime ; blot ; spot FR: tache [f] ; souillure [f]
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices FR: vénérer ; adorer
แสวงบุญ[v. exp.] (sawaēng bun) EN: make a pilgrimage FR: faire un pélérinage
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully FR: forcer un sourire
แสยะปาก[v. exp.] (sayae pāk) EN: grimace ; grimace with the mouth FR: grimacer
สยิ้ว[v.] (sayiu) EN: frown ; grimace FR:
สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ[xp] (sønjørakhēh) EN: FR: Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces
ไต่[v.] (tai) EN: climb ; scale ; clamber FR: grimper ; escalader ; gravir ; ramper
ไต่เขา[v. exp.] (tai khao) EN: hike ; climb ; climb up a mountain FR: grimper ; escalader
ไต่เต้า[v.] (taitao) EN: climp up to a higher position ; make one's way up FR: grimper dans la hiérarchie
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]

grim ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faxe {f}; Grimasse
grimmig; wütend {adj} | grimmiger | am grimmigstenfurious | more furious | most furious
Grimasse {f}grimace
Grimmigkeit {f}grimness
grimmig; ernst; verbissen {adj} | grimmiger | am grimmigstengrim | grimmer | grimmest
grimmig {adv}grimly
Grimwoodpieper {m} [ornith.]Grimwood's Longclaw
Schmutzigkeit {f}griminess
schmutzig {adj} | schmutziger | am schmutzigstengrimy | grimier | grimiest
Wallfahrtskirche {f}pilgrimage church
Wallfahrtsort {m}place of pilgrimage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grim
Back to top