ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gibberish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gibberish*, -gibberish-

gibberish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gibberish (n.) คำที่ไม่มีความหมาย See also: คำที่ยากจะเข้าใจ Syn. nonsense
English-Thai: HOPE Dictionary
gibberish(จิบ'เบอริช) n. การพูดหรือเขียนที่ไร้สาระ
English-Thai: Nontri Dictionary
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า
You've seen him in Olivia's photographs, so cut out the gibberish and just tell us where the cylinder is.นายเห็นมันได้ในภาพถ่ายของโอลิเวีย ตัดเรื่องไร้สาระนั่นทิ้งไปเถอะ บอกผมมาได้แล้วว่าเจ้ากระบอกนั่นอยู่ที่ไหน
This conversation would probably be total gibberish to them.ไม่งั้นพวกเขาไม่เข้าใจที่เราพูดกันแน่
Do a gibberish foreign language.พูดภาษาต่างด้าวไม่เป็นคำ
What if I did a gibberish foreign language like Star Wars?แล้วถ้าฉันพูดภาษาต่างดาวไม่เป็นคำแบบ Star Wars ล่ะ?
Because most of what you say is unintelligible gibberish to me.เพราะว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดนั่น มันไร้สาระ งี่เง่ามากๆสำหรับผม
Stop that gibberish.หยุดพูดพร่ำเพ้อบ้าบอซะที
It's gibberish.ผมคิดว่ามีนะ แต่ชุดคำสั่งนี่มัน...
Know anybody who speaks gibberish?เป็นภาษาที่ยากจะเข้าใจ
But now they're just telling me gibberish.หินเฮงซวยทำนายมั่ว ไม่ฟันธงเลย
Did that sound like total gibberish?ฟังดูเหมือน มันยากที่จะเข้าใจใช่มั้ย
I opened it. I mean, the thing's pointless, though. It's just gibberish.ผมว่า มันไม่มีอะไร แค่เขียนเรื่อยเปื่อย

gibberish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
唐人の寝言[とうじんのねごと, toujinnonegoto] (n) gibberish
痴れ言[しれごと, shiregoto] (n) foolish talk; nonsense; gibberish
寝言[ねごと, negoto] (n,adj-no) (1) sleep-talking; (2) nonsense; gibberish; (P)
珍糞漢[ちんぷんかん, chinpunkan] (n) babble; gibberish; gobbledygook; gobbledegook
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P)

gibberish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfsumme {f}gibberish total

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gibberish
Back to top