ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*nod*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nod, -nod-

*nod* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anode (n.) ขั้วบวก See also: ขั้วบวกในแบตเตอรี่
anodyne (adj.) บรรเทาความเจ็บปวด Syn. soothing, comforting
anodyne (n.) สิ่งที่บรรเทาปวด
dynode (n.) ไดโนด
echinoderm (n.) สัตว์ทะเลในไฟลัม Echinodermata เช่น ปลาดาว
get the nod (sl.) ได้รับการยินยอม Syn. got the nod
got the nod (sl.) ได้รับการยินยอม Syn. get the nod
human immunodeficiency virus (n.) เฮชไอวี See also: เชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เชื้อไวรัสเอดส์
immunodeficiency (n.) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
internode (n.) ปล้อง
land of Nod (idm.) หลับ (ในแง่อารมณ์ขัน)
lymph node (n.) ต่อมน้ำเหลือง
nod (vi.) พยักหน้ารับ See also: ผงกศรีษะรับ, แสดงอาการรับรู้ Syn. agree, greet, salaam Ops. dissent, deny
nod (vt.) พยักหน้ารับ See also: ผงกศรีษะรับ, แสดงอาการรับรู้ Syn. agree, greet, salaam Ops. dissent, deny
nod (n.) การพยักหน้า See also: การผงกศรีษะ Syn. acceptance
nod off (phrv.) หลับ (คอตก) Syn. doze off
nodal (adj.) เป็นปุ่ม See also: เป็นปม, เป็นตุ่ม
nodding (n.) อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น See also: อาการสัปหงก, สภาวะเกือบจะหลับ Syn. somnolence
noddle (n.) หัว (คำสแลง) See also: หัวสมอง, ศีรษะ
noddy (n.) คนโง่
node (n.) ต่อม See also: ปม, ปุ่ม, ตุ่ม Syn. joint
node (n.) ส่วนที่บวม
nodular (adj.) ซึ่งเป็นปุ่ม See also: ซึ่งเป็นตุ่มเล็กๆ Syn. nodulated, noduled
nodulated (adj.) ซึ่งเป็นปุ่ม See also: ซึ่งเป็นตุ่มเล็กๆ Syn. noduled
nodule (n.) ตุ่มเล็กๆ See also: ปุ่มเล็กๆ, ส่วนที่บวม Syn. tubercle
noduled (adj.) ซึ่งเป็นปุ่ม See also: ซึ่งเป็นตุ่มเล็กๆ Syn. nodulated
synod (n.) สภาสงฆ์ See also: เถรสมาคม Syn. church council
synod (n.) การประชุมทางศาสนา (คำทางการ) See also: การประชุมของผู้แทนโบสถ์ Syn. assembly, convention
threnody (n.) กลอน คำพูดหรือเพลงคร่ำครวญถึงคนตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
anode(แอน' โนด) n. ขั้วบวก -anodic adj.
anodic(แอนนอด' ดิค) adj. เกี่ยวกับขั้วบวก
anodise(แอน' นะไดซ) vt. ทำให้เป็นขั้วบวกต่อ
anodyne(แอน' นะไดนฺ) n. ยาบรรเทาอาการปวด สิ่งที่บรรเทาความทุกข์ (analgesic)
antinode(แอน' ทิโนด) n. บริเวณที่มีช่วงกว้างของคลื่นมากที่สุด -antinodal adj.
echinodermn. สัตว์ทะเล เช่น ปลาดาว,sea urchin
melanodermaผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
monody(มอน'นะดี) n. การคร่ำครวญ,เพลงทำนองเดียว
nod(นอด) {nodded,nodding,nods} v.,n. (การ) ผงกศีรษะ,ก้มศีรษะ,พยักหน้าให้มา,สัปหงก,สะเพร่า,เอนลง,ห้อย,ยาน., See also: noddingly adv.
nodal(โนด'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ปุ่ม,ปม,รอยโปน,ส่วนที่บวมหรือโน,ตาตุ่ม, See also: nodality n.
noddle(นอด'เดิล) n. ศีรษะ. vi. ก้มศีรษะเล็กน้อย
noddy(นอด'ดี) n. ต้นสนลำต้นสีดำจำพวกหนึ่ง,คนโง่,คนเซ่อ
node(โนด) n. ปุ่ม,ปม,รอยโปน,ตา,ตุ่ม,จุด,จุดที่ลำบาก,สถานการณ์ที่ลำบาก., See also: nodical adj., Syn. knob
nodular(นอด'ดิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของnode (ดู)
nodule(นอด'ดิว) n. ปุ่มเล็ก,ปมเล็ก,ตุ่มเล็ก
pallinode(แพล'ละโนด) n. การยกเลิกคำพูดก่อน ๆ
periarteritis nodosaเยื่อหุ้มหลอดเลือดชั้นนอกอักเสบ
synod(ซิน'นอด) n. การประชุมทางศาสนา,การชุมนุมของผู้แทนโบสถ์หรือพระ,สภาสงฆ์,สภา,เถรสมาคม., See also: synodal adj., Syn. conclave
English-Thai: Nontri Dictionary
anode(n) ขั้วไฟฟ้าบวก
nod(n) การผงกศีรษะ,การสัปหงก
node(n) ปุ่ม,ตาไม้,ปม,รอยโน,ตุ่ม
nodule(n) ปมเล็ก,ตุ่มเล็กๆ,ปุ่มเล็กๆ
synod(n) สภาสงฆ์,สังฆสภา,เถรสมาคม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
AIDS; syndrome, acquired immune deficiency; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anodeขั้วบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anodyne๑. ยาแก้ปวด๒. แก้ปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antinodeปฏิบัพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
echinodermสัตว์พวกผิวหนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
HIV (human immunodeficiency virus)เอชไอวี (ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human immunodeficiency virus (HIV)ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน (เอชไอวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunodeficiencyภูมิคุ้มกันบกพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internodeปล้อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isolated point; acnodeจุดเอกเทศ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lymph nodeปุ่มน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manganese noduleก้อนแมงกานีสทรงมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
monodyเพลงร้องเดี่ยวไว้อาลัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nodal diaphragmผนังกั้นที่ข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nodeข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nodular๑. คล้ายปุ่ม๒. -เป็นปุ่ม, -เป็นปม, ปุ่มป่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noduleเป็นปม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhinodynia; rhinalgiaอาการปวดจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salaam spasm; spasm, noddingอาการกระตุกพยักหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdminal Nodeต่อมน้ำเหลืองในท้อง [การแพทย์]
Anodeอะโนด, ขั้วบวก, แอโนด [การแพทย์]
Anodic Currentกระแสแอโนดิก [การแพทย์]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dynodeไดโนด [การแพทย์]
echinodermเอไคโนเดิร์ม, สัตว์ในไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immunodeficiencyความบกพร่องทางอิมมูน, ภาวะพร่องทางภูมิคุ้มกัน, การขาดภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Lymph nodeต่อมน้ำเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Macronodularชนิดตุ่มขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Node๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ ๒. สถานีเชื่อมโยง, ๑. บัพ, จุดต่อ, ปม, ข้อ
nodulesปมรากถั่ว, ปมขนาดเล็กที่รากถั่ว เป็นที่อาศัยของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pangasianodon gigasปลาบึก [TU Subject Heading]
Phonodiscแผ่นเสียง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Sentinel lymph node biopsyการตัดเนื้อตรวจจากต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
echinoderm (n.) สัตว์ทะเลในไฟลัม Echinodermata เช่น ปลาดาว
เฮชไอวี (n.) human immunodeficiency virus
ก้มศีรษะ (v.) nod See also: nod in assent Syn. ผงกศีรษะ Ops. สั่นหน้า
กะพอง (n.) nodes on the two sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตะพอง
ขั้วบวก (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน Ops. ขั้วลบ
ขั้วปฏิฐาน (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน Ops. ขั้วลบ
ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วปฏิฐาน Ops. ขั้วลบ
งุด (v.) nod See also: doze Syn. งุดๆ, งุบๆ, ก้ม
งุด (v.) nod See also: doze Syn. งุดๆ, งุบ, ก้ม
งุดๆ (v.) nod See also: doze Syn. งุด, งุบๆ, ก้ม
งุดๆ (v.) nod See also: doze Syn. งุด, งุบ, ก้ม
งุบ (v.) nod See also: doze Syn. งุด, งุดๆ, งุบๆ, ก้ม
งุบๆ (v.) nod See also: doze Syn. งุด, งุดๆ, งุบ, ก้ม
ตระพอง (n.) nodes on the two sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตะพอง, กะพอง
ต่อมน้ำเหลือง (n.) lymph node See also: lymph glands, lymphatic gland
บึก (n.) Pangasianodon gigas See also: scaleless fresh-water Syn. ปลาบึก
ปม (n.) node See also: blotch, knob Syn. ปุ่มปม, ตุ่ม, ปุ่มป่ำ
ปลาบึก (n.) Pangasianodon gigas See also: scaleless fresh-water
ปุ่มปม (n.) node See also: blotch, knob Syn. ตุ่ม, ปุ่มป่ำ
ผงก (v.) nod See also: raise, rear Syn. เงยขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
War nods off to sleep, but keeps one eye always open.สงครามได้สงบลงแล้ว แต่มนุษยชาติ เพิ่งจะตื่นตัว
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์
You answer my questions by nodding yes or shaking your head no.เธอตอบคำถามฉัน พยักหน้าถ้าใช่ หรือส่ายหน้าถ้าไม่ใช่
It's okay, you know. You just nodded off again.ไม่เป็นไร เพียงแต่เธองีบไปอีกแล้วล่ะ
All you have to do is get through tonight. Smile and nod a lot.ขอแค่เจ้าผ่านคืนนี้เท่านั้น ยิ้มนิดๆ พยักหน้า
My friend Onoda Natsuko said it was famous.เพื่อนของฉัน อะโนดะ นัทซึโกะ บอกว่าที่นั่นมีชื่อเสียง
They're nodding in approval, I hope.ชั้นหวังว่าพวกมันพยักหน้าอนุญาติเรานะ
Faster, you nodding it like a monkey.เร็วกว่านี้อีก, นายต้องขยับให้ได้เหมือนลิง
I just wonder how he will cope if he does get the nod at some point today.ถ้าวันนี้ได้ลงเตะ ดูสิเขาจะวาดลวดลายออกมั้ย
I see some of you nodding your heads in agreement right now.ฉันเห็นบางคนกำลังพยักหน้า เห็นด้วยในตอนนี้
Maybe you could nod yes or no for me.แค่เธอ.. แค่เธอพยักหน้าหรือส่ายหน้า ก็ได้นะ
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B.

*nod* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阳极[yáng jí, ㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, 阳极 / 陽極] anode; positive electrode; positive pole
阳电极[yáng diàn jí, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, 阳电极 / 陽電極] anode; positive electrode (i.e. attracting electrons)
棘皮动物[jí pí dòng wù, ㄐㄧˊ ㄆㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 棘皮动物 / 棘皮動物] echinoderm, the phylum containing sea urchins, sea cucumbers etc
人类免疫缺陷病毒[rén lèi miǎn yì quē xiàn bìng dú, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 人类免疫缺陷病毒 / 人類免疫缺陷病毒] human immunodeficiency virus (HIV)
淋巴结[lín bā jié, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄐㄧㄝˊ, 淋巴结 / 淋巴結] lymphatic node; lymph gland
淋巴腺[lín bā xiàn, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ, 淋巴腺] lymph node; lymphatic gland
[yóu, ㄧㄡˊ, 疣] nodule; wart
结节[jié jié, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄝˊ, 结节 / 結節] nodule; tubercle
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, 网点 / 網點] node in a network; branch; website
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor
锰结核[měng jié hé, ㄇㄥˇ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 锰结核 / 錳結核] manganese nodule
节点[jié diǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ, 节点 / 節點] node
结点[jié diǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ, 结点 / 結點] node
点头[diǎn tóu, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ, 点头 / 點頭] nod
结核[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 结核 / 結核] tuberculosis; consumption; nodule
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, 网站 / 網站] website; network station; node

*nod* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix)
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
アカマタ;あかまた[, akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum)
アノード[, ano-do] (n) anode
アノードスライム[, ano-dosuraimu] (n) anode slime
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
イグアノドン[, iguanodon] (n) iguanodon (lat
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service
うつらうつら[, utsurautsura] (adv) drowsily; nodding off
エンペラーペンギン[, enpera-pengin] (n) (See 皇帝ペンギン) emperor penguin (Aptenodytes forster)
オペロン説[オペロンせつ, operon setsu] (n) operon theory (Jacob & Monod, 1961)
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences
カイヤン[, kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish
キングペンギン[, kingupengin] (n) (See 王様ペンギン) king penguin (Aptenodytes patagonicus)
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply
こっくり;こくり[, kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent
ことので[, kotonode] (exp) from the fact that ...
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P)
シノドンティス[, shinodonteisu] (n) squeaker (upside-down catfish of family Mochokidae, esp. members of genus Synodontis) (lat
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that
ツノダシ属[ツノダシぞく, tsunodashi zoku] (n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species)
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts)
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] (n) {comp} data processing node
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[, doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong?
どこのどいつ[, dokonodoitsu] (exp) Who on earth?
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ...
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is...
ニューファウンドランドヒラガシラ[, nyu-faundorandohiragashira] (n) Atlantic sharpnose shark (Rhizoprionodon terraenovae, species of requiem shark found in the northwestern Atlantic)
ので(P);んで[, node (P); nde] (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P)
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P)
ノドジロオオトカゲ[, nodojiroootokage] (n) rock monitor (Varanus albigularis, species of carnivorous monitor lizard found in southern Africa); legavaan; white-throated monitor
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something
のど袋;喉袋[のどぶくろ, nodobukuro] (n) dewlap; gular pouch
のど飴;喉飴[のどあめ, nodoame] (n) throat lozenge; cough drop
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix)
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] data processing node
ノード[のーど, no-do] node
ノードネーム[のーどねーむ, no-done-mu] nodename
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation
フロアノード[ふろあのーど, furoano-do] floor node
ホストノード[ほすとのーど, hosutono-do] host node
中間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior
周辺ノード[しゅうへんノード, shuuhen no-do] endpoint node, peripheral node
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence
文字の大小順序[もじのだいしょうじゅんじょ, mojinodaishoujunjo] collating sequence
未定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node
節点[せってん, setten] node
観点表示[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: เรื่องที่น่าสมเพช English: a pity

*nod* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัพ[n.] (bap) EN: node FR:
บัพใบ[n. exp.] (bap bai) EN: leaf node FR:
บัพไขว้[n. exp.] (bap khwai) EN: crunode FR:
บัพแหลม[n. exp.] (bap laēm) EN: cusp ; spinode FR:
บัพล่าง[n. exp.] (bap lāng) EN: descendant node FR:
บัพลูก[n. exp.] (bap lūk) EN: child node FR:
บัพปลาย[n. exp.] (bap plāi) EN: terminal node FR:
ชะมดแปลงลายจุด[n. exp.] (chamot plaē) EN: Prionodon pardicolor FR: Prionodon pardicolor
เอชไอวี[abv.] (Ētch-Ai -Wī) EN: HIV (Human immunodeficiency virus) FR:
จุดเอกเทศ[n. exp.] (jut ēkkathē) EN: acnode ; isolated point FR:
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link ; node FR: point de contact [m]
ข่าทราย[n. exp.] (khā sāi) EN: Alpinia macrostaminodia FR: Alpinia macrostaminodia
ข้อ[n.] (khø) EN: articulation ; joint ; knuckle ; node ; coupling FR: articulation [f] ; joint [m]
โคก[n.] (khōk) EN: Anodontostoma ; Nematalosa FR:
โค้งให้[v. exp.] (khōng hai) EN: bow to ; nod to/at (s.o.) FR:
ขั้วบวก[n.] (khūabūak) EN: anode ; positive pole FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ขั้วปฏิฐาน[n. exp.] (khūa patith) EN: anode ; positive electrode FR:
ควั่น[n.] (khwan) EN: joint ; point of connection ; node FR:
ก้มศีรษะให้[v. exp.] (kom sīsa ha) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o. FR:
กุลาดำ[n.] (kulādam) EN: Penaeus monodon FR: Penaeus monodon
มะดูก[n.] (madūk) EN: Siphonodon celastrineus FR: Siphonodon celastrineus
มอธเหยี่ยวปีกใส[n. exp.] (møt yīo pīk) EN: Cephonodes picus FR:
งึก ๆ = งึกๆ[adj.] (ngeuk-ngeuk) EN: nodding ; bobbing FR:
หงึก ๆ = หงึกๆ[adj.] (ngeuk-ngeuk) EN: nodding ; bobbing FR:
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep FR: somnoler
โงก[adj.] (ngōk) EN: nodding FR:
งุบ[X] (ngup) EN: nod FR:
งุบ ๆ = งุบๆ[X] (ngup-ngup) EN: nod FR:
งุด ; งุด ๆ = งุดๆ[v.] (ngut ; ngut) EN: nod FR: incliner la tête
นิทรารมณ์[X] (nithrārom) EN: Land of Nod FR:
นกน็อดดี้[n. exp.] (nok notdī) EN: Brown Noddy ; Common Noddy FR: Noddi brun [m] ; Noddi niais [m] ; Macoua [m]
นกปีกลายตาขาว[n. exp.] (nok pīk lāi) EN: Spectacled Barwing FR: Actinodure de Ramsay ; Sibia à lunettes
นกเสือแมลงหัวขาว[n. exp.] (nok seūa ma) EN: White-hooded Babbler FR: Actinodure à tête blanche ; Timalie à tête blanche
นกซ่อมทะเลอกแดง[n. exp.] (nok sǿm tha) EN: Asian Dowitcher FR: Bécassin d’Asie [m] ; Limnodrome semipalmé [m] ; Bécassin de l’Ob [m] ; Limnodrome de Taczanowski [m]
นกซ่อมทะเลปากยาว [n. exp.] (nok sǿm tha) EN: Long-billed Dowitcher FR: Bécassin à long bec [m] ; Limnodrome à long bec [m] ; Bécasseau à long bec [m] ; Bécassin yakoute [m]
ปฏิบัพ[n.] (patibap) EN: antinode FR:
ผงก[v.] (pha-ngok) EN: nod ; raise ; rear ; lift FR: lever ; relever ; hocher
ผงกหัว[v. exp.] (pha-ngok hū) EN: nod one's head ; give a nod ; make a nod FR: hocher la tête
ผงกศีรษะ[v. exp.] (pha-ngok sī) EN: nod one's head ; give a nod ; make a nod FR: incliner la tête

*nod* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
Knotenamt {n} (Telefon)gateway exchange; nodal switching center
Knoten {m} [math.]knot; node
Kalknadeln {pl}lime nodules
Lymphknoten {m} [anat.]lymph node; lymphatic gland
Lymphadenopathie {f}; Erkrankung der Lymphknoten [med.]lymphadenopathy; lymph node disease
Noddi; Noddiseeschwalbe {f}; Noddy-Seeschwalbe
Netzknoten {m}nodal points; network node
Synode {f} | Synoden
Schwingungsknoten {m}vibration node
Anode {f}anode
Anodengitter {f}anode gate
Anodenkennung {f}anode characteristics
Anodensperrstrom {m}anode cutoff current
Anodenzündstrom {m}anode trigger current
Hymnengesang {m}hymnody
Knotenpunkt {m}nodal point
nodös; knotig {adj}nodose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *nod*
Back to top