ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soothing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soothing*, -soothing-

soothing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soothing (adj.) บรรเทาความเจ็บปวด Syn. comforting
soothing (adj.) บรรเทาปวด See also: แก้ปวด Syn. balsamic
soothing (adj.) ซึ่งทำให้เงียบสงบ See also: สงบ, ใจเย็น, สงบประสาท, สงบอารมณ์, กดประสาท Syn. calming, tranquilizing
soothing (n.) สิ่งปลอบใจ See also: การปลอบใจ Syn. consolation, cheer, comfort, support
English-Thai: HOPE Dictionary
soothing(ซูธ'ธิง) adj. มีลักษณะ (ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด), Syn. relieving,alleviative,emollient
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I find it soothing and reassuring...ฉันว่า งานแบบนี้ ทำให้ฉันมั่นใจนะ ...
A stylish trimming of the hair? A soothing skin massage?เล็มผมให้เข้าที หรือนวดผิวให้นุ่มนวล
Look, if you need anything -- cup of sugar, soothing massage on your strong, aching muscles -- don't hesitate.- มันน่าจะสนุกแน่ ๆ - มันไม่น่าจะสนุกหรอก
This soothing coldness, the stillness, I mean, it's really a beautiful thing.ความเย็นนี้ช่วยผ่อนคลาย ความเงียบสงบ ฉันหมายถึง มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเลย
You need to soothe them like a mother soothing her child.นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ
They probably added soothing botanicals to the steam rising from the manhole.พวกเขาอาจจะเพิ่มสมุนไพร ที่ท่อไอน้ำก้ได้นะ
Very soothing before bed.Very soothing before bed.
And listen to the soothing sound of my voice.และฟังเสียงอันปลอบโยนของฉันให้ดี
We offer everything from soothing shiatsu massages to cleansing facials.เราเสนอทุกสิ่งอย่าง การบีบนวออย่างนุ่มนวลเพื่อผ่อนคล้าย มาร์กหน้าใส
Which is why, for the next three days, you'll hear nothing but soothing sounds of nature.นี่จึงเป็นเหตุผลว่าใน 3 วันข้างหน้า พวกคุณจะไม่ได้ยินอะไรนอกจาก เสียงประโลมจากธรรมชาติ
It's valerian root tea, and it'll give your brain a lovely, soothing bath.รากชาvalerian และเป็นการอาบน้ำสมองของคุณด้วย
I don't want a soothing brain bath, Morgan. I want answers.ฉันไม่ต้องอาบน้ำสมอง, มอร์เกน ฉันต้องการคำตอบ

soothing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
慰撫[いぶ, ibu] (n,vs) pacification; soothing
癒し系[いやしけい, iyashikei] (n,adj-no) therapy; healing; rejuvenating; refreshing; soothing
鼻薬[はなぐすり, hanagusuri] (n) (1) nose medicine (e.g. nasal spray); (2) bribe; hush money; (3) soothing sweets (for a child)
癒し;癒やし[いやし, iyashi] (n,adj-no) healing; soothing; therapy; comfort; solace

soothing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR:
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR: gracieux
ขับกล่อม[v. exp.] (khap klom) EN: lull ; sing soothing songs ; sing lullabies FR:
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince ; soothe FR: persuader ; convaincre
เย็นหู[adj.] (yenhū) EN: pleasing to ear ; soothing to the ear FR:
ประเล้าประโลม[v.] (pralaopralō) EN: blandish ; use sweet talk ; wheedle ; speak soothingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soothing
Back to top