ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entourage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entourage*, -entourage-

entourage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entourage (n.) คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ See also: ผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ Syn. escourt, follower, retinue
English-Thai: HOPE Dictionary
entourage(อานทูราจฺ') n. คณะผู้ติดตาม,สิ่งแวดล้อม, Syn. companions
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
entourageคณะผู้ติดตามทางการของแขกผู้มาเยือน [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ติดตาม (n.) entourage See also: followers, retinue, attendants, company
ผู้ติดสอยห้อยตาม (n.) entourage See also: followers, retinue, attendants, company Syn. ผู้ติดตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, your entourage must stay behind.ผู้ติดตามนายต้องรออยู่ข้างนอก
I gave you a chance. Ahhhh! The Lich knows what his entourage is thinking.ฉันให้โอกาสนายไปแล้ว ลิครู้ว่าพวกผู้ติดตามเขาคิดอะไร
I don't travel with an entourage.ผมไม่เดินทางกะผู้ติดตาม
Captain's comin' up with that FBI guy. He's got a fuckin' entourage.สารวัตรมากับคนของ FBI มีคณะผู้ติดตามด้วย
I closed in on a member of Lilith's entourage.นายน่าจะเรียกเธอว่า... .
He was one of the...big guy's entourage.เขาเป็นหนึ่งใน ผู้ติดตามของลูซิเฟอร์
Of the guy on entourage.คนชายคนนึงในเรื่อง Entourage
Well, I didn't know you'd be bringing an entourage.อืม, ผมไม่รู้ว่าคุณจะพาผู้ติดตามมาด้วย
Ladies and gentlemen of my entourage!สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
Someone in the prince's entourage.ใครบางคนในคณะติดตามเจ้าชาย
Maybe Abu Nazir really went on that boat to talk to someone in the prince's entourage.บางที อาบู นาเซอร์ อาจมาที่เรือนั่น เพื่อที่จะได้คุยกับใครบางคน ที่อยู่คณะผู้ติดตามของเจ้าชาย
Sorry. That sounded like a guy from Entourage.โทษที ฟังแล้วยังกะ หนังแอ็คชั่นเผากระท่อม

entourage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
随伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party
随員[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P)

entourage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาทมูลิกากร[n.] (bātthamūlik) EN: royal entourage FR:
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ข้าราชบริพาร[n.] (khārātchabø) EN: courtiers ; royal entourage FR:
คนรอบข้าง[n. exp.] (khon røp kh) EN: FR: entourage [m]
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
ผู้ตาม[n.] (phūtām) EN: follower ; supporter FR: entourage [m]
ผู้ตามเสด็จ[n. exp.] (phūtām sade) EN: royal entourage FR:
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitā) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)
เล่นพรรคเล่นพวก[v. exp.] (len phak le) EN: play favoritism; favour one's friends FR: favoriser son entourage
เล่นพวก[v.] (lenphūak) EN: favour one's friend ; give to favoritism ; play favoritism FR: favoriser son entourage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entourage
Back to top