ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การโจมตี*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การโจมตี, -การโจมตี-

*การโจมตี* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การโจมตี (n.) attack See also: assault, assailing, bomb Syn. การทิ้งระเบิด, การบอมบ์
การโจมตีทางอากาศ (n.) air strike
English-Thai: HOPE Dictionary
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
biff(บิฟ) n. การชก,การต่อย,การโจมตี-vi ชก,ต่อย,ตี, Syn. blow
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
bricolen. การโจมตีทางอ้อม,ศรหินโบราณ
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด,ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ,การโจมตีอย่างรุนแรง
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก
feint(เฟนทฺ) n. การโจมตีแบบกลลวง,การเสแสร้ง. vt. โจมตีแบบกลลวง,เสแสร้ง
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
onset(ออน'เซท) n. การเริ่ม,การโจมตี, Syn. attack,beginning
onslaught(ออน'สลอท) n. การโจมตี,การจู่โจม, Syn. incursion
storm(สทอร์ม) n. พายุ,มรสุม,ลมมรสุม,การระดมยิง,การโหม กระหน่ำ,ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง,ความโกลาหล,ความเกรียวกราว,การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง,vi.,vt. (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,พายุ) โหมกระหน่ำ,ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ถลันออกไปด้วยความโกรธ,พูดอย่างรุนแรง
striking distancen. ช่วงระยะการโจมตี
thrust(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้าใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่างแรง,เหน็บแนม,กล่าวหา n. การกระทำดังกล่าว,การโจมตี,การรุก,แรงผลักดัน,กำลังดัน,การร้าวแตกของผิวพื้นดิน,แรงอัดขาดของชั้นพื้นดิน., See also: thruster n.
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
English-Thai: Nontri Dictionary
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
biff(n) การต่อย,การชก,การโจมตี
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
blow(n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
paroxysm(n) การกำเริบ,การปะทุ,การโจมตีกะทันหัน
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
strike(n) การนัดหยุดงาน,การตี,การลดลง,การโจมตี,การกระตุก
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
thrust(n) การดัน,การแทง,การผลัก,การโจมตี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearl Harbor (Hawaii), Attack on, 1941การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (ฮาวาย), ค.ศ. 1941 [TU Subject Heading]
September 11 Terrorist Attacks, 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fortify against (phrv.) ทำให้แข็งแรงเพื่อ (ป้องกันการโจมตี เช่น ขุดสนามเพลาะ, ป้อม, กำแพง)
air raid (n.) การโจมตีทางอากาศ See also: การโจมตีโดยเครื่องบิน
attack (n.) การโจมตี Syn. assault, charge, strike
attacking (adj.) ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี Syn. invading Ops. defensive
barrage (n.) การโจมตี See also: การระดมยิงปืน Syn. bombardment
blitz (n.) การโจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง Syn. bombardment, attack
blitzkrieg (n.) การโจมตีทางทหารทันทีเพื่อเอาชนะอย่างรวดเร็ว
bombardment (n.) การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง Syn. attack
brunt (n.) การโจมตีอย่างรุนแรง Syn. attack
feint (n.) การโจมตีแบบกลลวง See also: การแกล้งทำเป็นโจมตี Syn. pretense
invading (adj.) ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี Syn. attacking Ops. defensive
kamikaze (n.) การโจมตีแบบพลีชีพ See also: การโจมตีข้าศึกแบบพลีชีพของทหารญี่ปุ่น
offense (n.) การโจมตี See also: การจู่โจม Syn. attack, assault Ops. defence
offensive (adj.) ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี Syn. attacking, invading Ops. defensive
offensive (n.) การโจมตี Syn. attack, aggression
onset (n.) การโจมตี See also: การรุกไล่ Syn. attack, assault
onslaught (n.) การโจมตี Syn. attack, assault
penetration (n.) การโจมตีเข้าไปในเขตแดนของศัตรู Syn. invasion Ops. departure, evacuation
sally (n.) การโจมตี See also: การตีฝ่าวงล้อม, การแหวกวงล้อม Syn. attack Ops. retreat
sortie (n.) การโจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนที่น้อยกว่า) Syn. aggression, assault, invasion Ops. retreat, withdrawal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"dash 8-8-3... dash 5, dash 3."- 3" SAC-Com เตือนการโจมตี จากเอเชียกลาง ของสหภาพโซเวียต แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด เป็นเวลา 10 นาที
The president must know that this attack was not initiated by the Soviet union.ประธานาธิบดีต้องรับทราบ ว่าการโจมตีครั้งนี้ สหภาพโซเวียตไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่ม
Ooh. We're talking major pizza attack here, dudes.ooh เรากำลังพูดถึงการโจมตีพิซซ่าที่สำคัญที่นี่ dudes
I mean, who would´ve thought that my foray into hair plugs... would´ve resulted in last month´s cover story?ฉันหมายถึง คนที่คิดว่า / นั่นคือการโจมตีของฉันกับเครื่องทำผม... จะต้องเป็นผล / ภายในเรื่องนิตยสารฉบับเดือนล่าสุดใช่มั้ย?
My primary cell was damaged by a plasma attack.แหล่งพลังงานหลัก เสียหายจากการโจมตี ด้วยพลาสม่า
Its body chassis is heavily armored and hardened to withstand external attack.ร่างกายถูกเคลือบด้วยเกราะ ทนทานต่อการโจมตี ขั้นรุนแรง
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value.มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น
'... the attackers can be stopped by removing the head or destroying the brain.'... เราสามารถหยุดการโจมตีได้ด้วยการ โจมตีที่หัวหรือสมอง'
What if the worst the most horrifying biological attack in this country's history was not the work of religious extremists?ถ้าหากว่าเรื่องเลวร้าย... ...ที่สุดของการโจมตีจากอาวุธชีวภาพ ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้... ...ไม่ได้เป็นเพราะ พวกคลั่งศาสนาหล่ะ?
I know the last attack on Jametz was a hard initiation for many of you.ฉันรู้.. ..การโจมตีจาเม็ตซคราวก่อน เป็นการเริ่มต้นเลวร้ายสำหรับพวกคุณ
We still have some battleships left... but we have very little striking power from the air or sea.แม้เรายังมีเรือรบเหลืออยู่... แต่กำลังพลเรายังน้อยมากที่จะต้าน การโจมตีทั้งทางอากาศ และทางทะเล
Although the peace conference... was temporarily disrupted by an organized attack... discussions ended successfully with regard to its primary topic... allowing world leaders to....แม้ว่าการประชุมสันติภาพ... ...จะถูกก่อกวน โดยการโจมตีระยะหนึ่ง... ...การประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเอาใจใส่หัวข้อหลัก...
It's similar to the specialized terrorize, attack and assassinate activities of the rebels group.นี่มันเหมือนกับการก่อการร้าย การโจมตีและการลอบสังหาร ของฝ่ายต่อต้านที่มีความเชี่ยวชาญพอดู
Analysts say a broader strategy is at work one that began with the offensive in the Sunni Triangle city of Samarra earlier this month.ผลวิจัยบอกว่า กลยุทธแผ่ขยายกำลังถูกใช้ ...ซึ่งเริ่มไปด้วยการโจมตีที่ Sunni Triangle city of Samarra... ...ตอนต้นเดือน
There are still no named suspects in the attack on the Blair Tunnel and the attacks in the Capitol Building.ยังคงไม่ปรากฏ ชื่อผู้ต้องสงสัย ในการโจมตีอุโมงค์แบล์ และการโจมตีใน อาคารรัฐสภา
And with 8 suspicious incidences in as little as 3 weeks, we have no room but to speculate whether or not there will be more attacks.และจากเหตุน่าสงสัย 8 ครั้ง ที่เกิดขึ้นใน 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เราคงไม่สามารถคาดเดาได้ ว่าจะมีการโจมตีอีกหรือไม่ เรายังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บ
Good, we will maximize our casualties with this attack.ดีมาก ด้วยการโจมตีครั้งนี้ พวกมันจะต้องไม่เหลือ
I asked how many men were killed during this bloody Narnian attack?ข้าถามอีกครั้ง... ทหารกี่คนที่ถูกฆ่าระหว่างการโจมตี นองเลือดของพวกนาเนีย?
The President and Vice President have been taken to separate, secure locations.ที่มนุษย์ต่างดาว ใช้ในการโจมตีโลก ประธานาธิบดี และ รองประธานาธิบดี ถูกแยกออก และ นำตัวไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย
...in a matter of seconds by a strike by a missile...... ในไม่กี่วินาที โดยการโจมตีจาก มิสไซล์
I have confirmation the white house is a target of a terrorist attack.ผมได้รับการยืนยันแล้วว่า ทำเีนียบขาว เป็นเป้าหมายการโจมตี ของผู้ก่อการร้าย
Now, what we do know is that the president was in the building when the attack took place, and she may have been taken hostage along with numerous other White House personnel.ขณะนี้ เราทราบมาว่า ท่าน ปธน. อยู่ในทำเนียบ ขณะเกิดการโจมตี และท่านอาจถูกจับเป็นตัวประกัน
Make no mistake, today's attacks were intended to crush our resolve.เพื่อให้เราเข้าใจตรงกัน การโจมตีในวันนี้ พยายามที่จะล้มลางการแก้ปัญหา
Everyone responsible for the terrorist attacks... responsible for Roger.คนเหล่านี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตี และเกี่ยวข้องกับการตายของ โรเจอร์ ลูกเรา ด้วย
Chaos and fear mount as the separatist army rages an epic battle against heavily outnumbered Republic ships.ความสับสนและหวาดกลัวยิ่งทวีมากขึ้น เมื่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ ต่อยานของฝ่ายสาธารณรัฐที่เสียเปรียบอย่างหนัก
Now Jedi General Mace Windu leads the attack on enemy lines in the final offensive to liberate the capital city of Lessu.ในตอนนี้ นายพลเจไดเมซ วินดู ได้นำทัพเข้าโจมตีแนวข้าศึก ในการโจมตีครั้งสุดท้าย เพื่อปลดปล่อยเมืองหลวงเลซซูให้เป็นอิสระ
Corporal Gorman succumbed to injuries sustained in an encounter with an alien entity.สิบโทกอร์แมนเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ จากการต่อต้านการโจมตี ของเอเลี่ยนต่างดาว
Since every aspect of everyday life, from shopping to taking care of business will be affected by this attack, it seems certain that punishment will be unavoidable even if it was only a pleasure crime.ตอนนี้บริการทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การชอปปิ้งตลอดไปจนถึงการบริหารธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ สงสัยว่า คงจะหลีกเลี่ยงความผิดไม่ได้แล้วนะครับ ถึงจะเพราะแค่คึกคะนองก็เถอะ
William Bell may be involved with several biological attacks.วิลเลี่ยม เบลล์น่าจะมีส่วน เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ด้วยการโจมตีทางชีวภาพ ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง
Tell me what you used and I can save her.-บอกมาเจ้าใช้ยาอะไร ข้าจะได้ช่วยหล่อน -ก่อนอื่น หยุดการโจมตีซะ 328 00: 35:
We are not, you are not. We must abort the attack. The game has changed.เราไม่พร้อม คุณไม่พร้อม เราต้องยกเลิกการโจมตีครั้งนี้ สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว
You know, when they call me, and they all call me, it is so important to them that I know that what they ask is the Lord's will.การลงโทษพวกเขาโทร. พวกเขาคิดว่ามันเป็นธรรม, เนื่องจากการโจมตีในคริสตจักร นักวิทยาศาสตร์ในอดีตลบ.
To respond to an imminent radiological attack.เตรียมพร้อมในการรับมือ การโจมตีด้วยนิวเึคลียร์ ที่จวนเจียนจะเกิดนี้
Eight months into his assignment, there was an attack on a planet that we had a large team working on,แปดเดือนในการปฎิบัติหน้าที่ เคยมีการโจมตีบนดวงดาว ที่พวกเรากลุ่มใหญ่กำลังทำงานอยู่
Now, we later found out that Telford knew about the attack, and decided to do nothing.หลังจากนั้นไม่นานเราได้รู้ว่า เขารู้เรื่องการโจมตีนั้นล่วงหน้า และเขาตัดสินใจไม่ทำอะไรเลย
We lost two 302 pilots sent to stop the attack.เราเสียนักบิน 302 ที่ส่งไป หยุดยั้งการโจมตีไป 2 คน
If Kellan proves to the council at the attacker was you, I don't know how we're going to spin it.ถ้าหลวงพ่อเคลแลนพิสูจน์ การโจมตีต่อสภาได้ ว่านายเป็นคนทำ ฉันไม่รู้ว่า เราจะแก้ตัวยังไง
In August of 1942, almost 9 months after the attack on Pearl Harbor,-ในเดือนสิงหาคม 1942 เป็นเวลา 9 เดือน.. นับจากการโจมตีเพิร์ล ฮาร์เบอร์
We need-- we need an air strike To subdue jap artilleryเราต้อง-- เราต้องใช้การโจมตีทางอากาศ.. เพื่อปรามกองกำลังปืนใหญ่..
Say "back the attack" a couple hundred times,พูดว่า "หนุนการโจมตี" สองสามร้อยที..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การโจมตี*
Back to top