ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เก่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เก่า*, -เก่า-

เก๋า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก๋า (n.) Cromileptes altivelis See also: kind of sea fish Syn. ปลาเก๋า
เก่า (adj.) old See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete Syn. ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย Ops. ใหม่, ทันสมัย
เก่า (adj.) old See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete Ops. ใหม่
เก้า (n.) nine Syn. เดือนเก้า
เก้า (n.) nine
เก๋า (adj.) smart See also: cool (slang), great, fine, excellent Syn. เจ๋ง
เก่าๆ (adj.) old See also: outdated, aged, ancient, antique Ops. ใหม่ๆ, ทันสมัย
เก่าก่อน (adj.) ancient See also: old, legendary Syn. สืบๆ กันมา
เก่าก่อน (adj.) traditional See also: customary, original, primary, former Syn. แต่เดิม, เก่าแก่, เดิมที, เดิม, เริ่มแรก
เก่าก่อน (adj.) old-fashioned See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, ancient, antiquated, antique, archaic, primeval Syn. เก่า, เก่าแก่
เก่าก่อน (n.) ancient See also: antiquity, antiqueness, artifact Syn. เก่า, เก่าแก่
เก๋ากึ๊ก (adj.) very old See also: antiquated, out of date, outdate, outmoded Syn. เก่า Ops. ใหม่เอี่ยม
เก่าคร่ำคร่า (adj.) antique See also: antiquated, very old Syn. เก่าแก่, คร่ำ
เก่าซอมซ่อ (v.) be shabby See also: be worn Syn. ทรุดโทรม
เก่ามาก (adj.) older See also: aged Syn. เก่าแก่, คร่ำคร่า Ops. ทันสมัย, นำสมัย
เก้าอี้ (n.) chair See also: stool, seat, armchair
เก้าอี้ดนตรี (n.) musical chairs
เก้าอี้นวม (n.) sofa See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว
เก้าอี้นวมยาว (n.) sofa See also: couch Syn. ตั่ง, ม้านั่งยาว, เก้าอี้ยาว
เก้าอี้นอน (n.) couch See also: chaise loungue, lounge, sofa, chesterfield
เก้าอี้นั่ง (n.) chair See also: bench, stool, armchair, seat Syn. เก้าอี้
เก้าอี้พนัก (n.) chair
เก้าอี้พับ (n.) folding chair
เก้าอี้ม้ายาว (n.) bench Syn. ม้ายาว, ม้านั่งยาว
เก้าอี้ยาว (n.) sofa See also: divan, couch, chesterfield
เก้าอี้รับแขก (n.) visitor´s chair
เก้าอี้ล้อ (n.) wheel-chair
เก้าอี้ล้อเลื่อน (n.) swivel chair
เก้าอี้สนาม (n.) field chair
เก้าอี้หวาย (n.) rattan chair See also: wicker chair, cane chair
เก้าอี้เข็น (n.) wheel-chair Syn. เก้าอี้ล้อ
เก้าอี้โยก (n.) rocking chair
เก้าอี้ไฟฟ้า (n.) electric chair
เก๋าเจ้ง (n.) son-of-a bitch Syn. ชาติหมา
เก่าเป็นพิเศษ (เหล้า) (n.) very superior old See also: V.S.O.
เก้าเหลี่ยม (n.) nonagon See also: enneagon Syn. ทรงเก้าเหลี่ยม, รูปเก้าเหลี่ยม
เก่าแก่ (adj.) ancient See also: old, former, passed Syn. โบราณ, ดั้งเดิม, คร่ำคร่า, เก่า Ops. ใหม่, ทันสมัย
English-Thai: HOPE Dictionary
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
ageold(เอจฺ' โอลดฺ) adj. เก่าแก่
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี
alumnus(อะลัม' เนิส) n., (pl. -ni) ศิษย์เก่าชายของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
ancien regime(อานุเซียน' เรจึม) fr. ระบบการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติปี ค.ศ.1789 ระบอบเก่า
ancient(เอน' เชินทฺ) adj. โบราณ, เก่าแก่. -n. คนสมัยโบราณ,คนชรามาก,ผู้ถือธง, ธง,แบบ
antiquarian(แอนทีแคว' เรียน) adj. เกี่ยวกับการศึกษาโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับหนังสือเก่า ๆ หรือที่หายาก. -antiquarianism n.
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old)
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
archaic(อาร์เค'อิค) adj. โบราณ,เก่าแก่,แบบโบราณ, Syn. antiquated --A. modern)
armchair(อาร์ม'แชร์) n. เก้าอี้มีที่วางแขน
astride(แอสไทรดฺ') adv.,prep. คร่อม (ม้า,เก้าอี้) บนสองข้างของ, เท้าทั้งสองเหยียดห่างออกจากกัน
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat,trite
beat-up(บีท'อัพ) adj. เก่า (จากการใช้มาก)
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
big ironท่อนเหล็ก เป็นคำสะแลงที่ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) รุ่นเก่า ที่มีราคาเป็นเรือนล้าน ขนาดใหญ่คับห้อง แต่ทำงานได้เท่ากับไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาท
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
bric-a ###SW. brac (บริค'คะแบรค) n. สิ่งของที่สะสม,ของเก่า,ของโบราณ -S.bric-a brac
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
chair(แชร์) n. เก้าอี้,ตำแหน่งการงาน, Syn. seat
chesterbedn. เก้าอี้นวมสำหรับนั่งหลายคนที่เป็นเตียงนอนได้
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
citternn. กีตาร์แบบเก่าชนิดหนึ่ง,กล่องเสียงเป็นรูปแพร.
cliche(คลิเ?') n. สำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อ,ความคิดที่เก่าคร่ำครึ adj. คร่ำครึ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่า, Syn. platitude
clunkern. รถยนตร์เก่าที่มียี่ห้อดังมาก
compadre(คัม'พะดรี) n. เพื่อนสนิท,เพื่อนเก่า
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
couch(เคาชฺ) {couched,couching,couches} n. ที่นอน,เก้าอี้นอน,เก้าอี้ยาว,ถ้ำสัตว์. vt. ทำให้นอนลง,เอนลง,ขจัดออก,แสดงด้วยถ้อยคำ,เขียนด้วยคำพูด vi. นอนลง,ก้มลง,หมอบ,กอง, Syn. express
crate(เครท) {crated,crating,crates} n. ลังไม้ที่ตีกระดานห่าง ๆ ,กระชุรถยนต์หรือเครื่องบินที่เก่ามาก. vt. บรรจุในลังไม้, Syn. framework,pack
cravat(คระแวท') n. ผ้าผูกคอ,เน็คไทแบบเก่าชนิดหนึ่ง
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดทรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
curio(คิว'ริโอ) n. ของแปลก,ของที่น่าสนใจ,โบราณวัตถุ,ของเก่า, Syn. curiosity
dateless(เดท'ลิส) adj. ไม่มีวันที่ (หรือวันเดือนปี) ,เก่ามากจนไม่รู้วันเดือนปี,ยุคโบราณกาล,ไร้เพื่อน,
davenport(แดฟ'เวินพอร์ท) n. เก้าอี้นวมยาว (มักเป็นแบบที่พับเป็นเตียงได้) ,โต๊ะเขียนหนังสือขนาดเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
ancient(adj) เก่าแก่,โบราณ
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม
chair(n) เก้าอี้,ตำแหน่ง
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
couch(n) ที่นอน,เตียง,เก้าอี้นอน,โซฟา,เก้าอี้ยาว,เบาะรอง
curio(n) ของประหลาด,ของหายาก,โบราณวัตถุ,ของเก่า
davenport(n) เก้าอี้นวม,โต๊ะหนังสือ
divan(n) ราชสำนัก,ห้องรับแขกใหญ่,ห้องประชุม,เก้าอี้นวม
elder(adj) มีอาวุโสกว่า,แก่กว่า,อายุมากกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า
electrocute(vt) ฆ่าด้วยไฟฟ้า,ฆ่าด้วยเก้าอี้ไฟฟ้า
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
gouty(n) เป็นโรคปวดตามข้อ,เป็นโรคไขข้อ,เป็นโรคเก๊าท์
hoary(adj) เก่าแก่
hulk(n) คนอุ้ยอ้าย,คนงุ่มง่าม,ซากเรือเก่าๆ
immemorial(adj) นมนาน,ครั้งกระโน้น,โบราณ,เก่าแก่
inveterate(adj) มั่นคง,ติดแน่น,เข้ากระดูกดำ,เก่าแก่
lore(n) ความรู้,เรื่องเก่า,นิทาน,นิยาย,เรื่องเล่า,ตำนาน,บทเรียน
matchlock(n) ปืนแบบเก่าใช้จุดสายชนวนยิง
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
musty(adj) ขึ้นรา,เหม็นอับ,เก่า,คร่ำครึ,จืดชืด,เซื่องซึม
nine(adj) เก้า
ninefold(adj) เก้าเท่า
nineteen(adj) สิบเก้า
nineteenth(adj) ที่สิบเก้า
ninetieth(adj) ที่เก้าสิบ
ninety(adj) เก้าสิบ
ninth(adj) ที่เก้า
old(adj) เก่า,ชรา,แก่,โบราณ,คร่ำครึ,อาวุโส
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญ,มือเก่า
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย,หัวโบราณ,หัวเก่า,คร่ำครึ
outworn(adj) สึกหรอ,ขาดวิ่น,พ้นสมัย,ล้าสมัย,เก่าแก่
primitive(adj) เก่าแก่,โบราณ,ดั้งเดิม,หยาบ,ป่าเถื่อน,ดึกดำบรรพ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
armchairเก้าอี้เท้าแขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chairเก้าอี้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
setteeเก้าอี้ยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sofaเก้าอี้นวมยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chaseเขตล่าสัตว์ป่า (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demesneสิทธิในที่ดิน (ก. เก่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domeคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู doom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doomคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู dome] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nine testการทดสอบด้วยเก้า [มีความหมายเหมือนกับ casting out nines] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
old handsมือเก่า, ผู้ชำนาญการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
overage๑. เบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากเรือเก่า๒. น้ำหนักเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
refinanceการก่อหนี้ใหม่ชดใช้หนี้เก่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relegationการขับออกจากประเทศชั่วคราว (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wheelchairsเก้าอี้คนพิการแบบล้อหมุน [TU Subject Heading]
Assistants, Chairsideผู้ช่วยข้างเก้าอี้ [การแพทย์]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Back issueฉบับล่วงเวลาคำว่าฉบับล่วงเวลา (Back issue) หมายถึง วารสารฉบับพิมพ์ในรูปแบบตัวเล่มที่เป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ตีพิมพ์หรือผลิตออกมา
Chair Formรูปเก้าอี้ [การแพทย์]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
FORTRANภาษาฟอร์แทรนภาษาเีขียนโปรแกรมที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งพัฒนาโดย จิม แบคคัส แห่งบริษัทไอบีเอ็ม ในช่วงปี 2497 - 2501 [คอมพิวเตอร์]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
International Business Machineบริษัทคอมพิวเตอร์เก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งของสหรัฐอเมริกา [คอมพิวเตอร์]
Junk ของเลิกใช้, จังค์ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
undoเลิกคำสั่งเก่ายกเลิกคำสั่งเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสุ่สภาพเดิมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเก่านั้น [คอมพิวเตอร์]
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ancient (adj.) เก่า See also: เก่าแก่ Syn. old, antique, aged
ex- (adj.) เก่า See also: แต่ก่อน, สมัยก่อน, ยุคก่อน Syn. former
go sour (vi.) เก่า See also: กลายเป็นของเก่า Syn. lose its taste
has-been (sl.) เก่า See also: ก่อนหน้า
have seen better days (idm.) เก่า See also: ทรุดโทรม, ชำรุด
lose its taste (vi.) เก่า See also: กลายเป็นของเก่า Syn. go sour
nine (adj.) เก้า See also: เกี่ยวกับเก้า
onetime (adj.) เก่า See also: แต่ก่อน, สมัยก่อน, ยุคก่อน Syn. ex-, former
stale (vi.) เก่า See also: กลายเป็นของเก่า Syn. lose its taste, go sour
threadbare (adj.) เก่าจนหมดขน (เสื้อผ้า) See also: เก่ามาก Syn. shabby, seedy, ragged
ninety (pron.) เก้าสิบ
ninety (adj.) เก้าสิบ
chair (n.) เก้าอี้ See also: ม้านั่ง, ที่นั่ง Syn. seat
highchair (n.) เก้าอี้ขายาวสำหรับกินอาหารของเด็กเล็ก
dental chair (n.) เก้าอี้ทันตกรรม
armchair (n.) เก้าอี้ที่มีที่วางแขน Syn. easy chair, wing chair
easy chair (n.) เก้าอี้ที่มีที่วางแขน Syn. wing chair
ladder-back chair (n.) เก้าอี้ที่มีพนักพิงเป็นเสาสองเสาในแนวตั้งและมีไม้ขวางในแนวนอน See also: เก้าอี้ที่มีพนักพิงที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันได
wing chair (n.) เก้าอี้นวมขนาดใหญ่และสูง พนักพิงหลังมีปีกออกมา2ข้าง
ottoman (n.) เก้าอี้นวมแบบไม่มีพนักพิงหรือที่เท้าแขน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So many of their alumni get into the top Universityศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
He's nothing to me but an empty seatเขาไม่สำคัญอะไรสำหรับฉันเป็นแค่เก้าอี้ว่างเปล่า
Can I take this chair?ฉันเอาเก้าอี้นี่ไปได้ไหม? / ฉันนั่งเก้าอี้นี่ได้ไหม?
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's see, the girl is 10, and the boy, he's nine already.ลองมาดู สาวคือ 10 , และ เด็ก เขา เก้า แล้ว
Children, today we're going to talk about the old Slavs who once used to live in faraway forests, near big rivers, where it was very cold.เด็กวันนี้เราจะพูดถึง Slavs เก่า ที่เคยอาศัยอยู่ในป่าไกล, ใกล้แม่น้ำใหญ่ที่หนาวมาก
We're gonna do it, goddamnit. We can fix up that little old place and live there.เราจะทำมัน ให้ตายสิ เราจะปรับปรุ่งที่เล็ก ๆ เก่า ๆ นั่น แล้วเราจะไปอยู่ที่นั่น
We're talking horizontal lines...สอง... เก้า ตอนนี้เราได้แนวนอนแล้ว
Skouris, ex-CDC, right?สโกรีส ซีดีซี เก่า ใช่มั้ย
We're looking for a white male in his 20's... who owns an american-made truck in disrepair.เรากำลังตามหา ชายผิวขาวอายุช่วงยี่สิบ เป็นเจ้าของรถสัญชาติอเมริกัน เก่า ๆ โทรม ๆ
Same old ex-Marine crap when he wants to let us know where he's going.เหมือนกับ ex-Marine Crap เก่า เมื่อเขาอยากให้รู้ว่าเขาไปที่ไหน
Ten, nine, eight, seven, six five, four, three, two, one.สิบ เก้า แปด เจ็ด หก... ...ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง
This is some old house. I haven't been outside.นี่มันบ้าน เก่า ๆ ฉันไม่ออกไปข้างนอก
License plate: king, Peter, nine, one, nine, ocean.ป้ายทะเบียนคือ king ปีเตอร์ เก้า หนึ่ง เก้า โอเชี่ยน
First one's seven, nine, three, six, three, nine, nine, five, one, seven.ผู้โชคดีคนแรกหมายเลข เจ็ด เก้า สาม หก สาม เก้า เก้า
Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven.สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด
This bucket is really freakin' old,ความจริงแล้ว บังเกอร์นี้ เก่า แปลกประหลาด
So, uh it's a classic transformation story.เรื่อง เก่า เล่าใหม่ เป็นหนังก็
I remember when you and my old man chased that buck out from the hollows on Stickler Farm before bagging it.ฉัน จำได้ว่าเมื่อ คุณ และ คน เก่า ของฉัน ไล่ ที่ เจ้าชู้ ออกมาจาก โพรงใน เคร่ง ฟาร์ม ก่อนที่จะ ห่อ มัน
Franklin fairchild?- แฟรงคลิน แฟร์ไชด์? - หัวหน้า CIA เก่า เป็นพ่อของคุณนั้นรึ?
One, two, three, four, five, six, seven, eight, night, ten, eleven, twelve, thirteen.หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด
Oh, my God, it's 1988.โอ้โห เก่า ปี 1988 ชัดๆ
Ten, nine eight, seven, six five, four, three two, one!สิบ, เก้า แปด, เจ็ด, หก ห้า, สี่, สาม
Nine... two... six, nine, two, two.สอง.. หก เก้า สอง สอง
... seven, eight, nine, ten....เจ็ด แปด เก้า สิบ
Why is it always spooky, old, dirty places with him?ทำไมมันต้องเป็นที่น่ากลัว เก่า และสกปรกตลอดเลย
Six... three, two, eight, seven... nine, five, two, two.หก สาม สอง แปด เจ็ด เก้า ห้า สอง สอง
I laid low your warriors... of old.ฉันวางต่ำนักรบของคุณ ... เก่า ...
Not so much the "old", if you don't mind.ไม่มาก เก่า ถ้าคุณไม่ทราบ.
He's better than most dealers twice his age.เก่งกว่าพ่อค้ายาแก่ ๆ เก๋า ๆ อีกนะเนี่ย
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12...หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง
T-minus ten. Nine. Eight.นับถอยหลัง สิบ เก้า แปด
Old MacDonald had a farm E-I-E-I-Oเก่า MacDonald มีฟาร์ม E-I-E-I-O
Old Sloppy Balls McCarthy here slept with her and then slept with her sister.เก่า Sloppy ลูกแมคคาร์ที่นี่ นอนกับเธอแล้ว นอนกับน้องสาวของเธอ
Nine, one, two, six, one.เก้า หนึ่ง สอง หก หนึ่ง
I referred to nine as a prime number!เก้า หารได้แค่ 1 และตัวมันเอง?
Old Geppetto has his little Woodenhead.เก่า เจเปโท มี ไม้หัว เล็ก ๆ ของ เขา
You have one word left.เก้า แกเหลืออีกคำเดียว
Niner, eight, seven, six, fiver, four, three, two, one, zero.เก้า, แปด, เจ็ด, หก, ห้า, สี่, สาม, สอง, หนึ่ง, ศูนย์
9... 0... 15... er, 15 and 36.เก้า... ศูนย์... สิบห้า...
"Nine", "mill", "for"...เก้า... สำหรับ... โอ้...
Nine... eight... seven... six... five... four...เก้า... แปด... เจ็ด...
It's an old motorcycle suit.เก่าๆ สำหรับซิ่งมอเตอร์ไซค์
Nine miles there. Nine miles back.เก้ากิโลเมตรมี เก้ากิโลเมตรกลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เก่า
Back to top