ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seedy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seedy*, -seedy-

seedy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seedy (adj.) ทรุดโทรม See also: เสื่อมสภาพ, โกโรโกโส, โทรม, กะรุ่งกะริ่ง, มอมแมม Syn. shabby, poorly
seedy (adj.) ซึ่งมีเมล็ดมาก See also: ซึ่งให้เมล็ด
seedy (adj.) ไม่สบาย See also: เสื่อม, หดหู่, เหนื่อยอ่อน Syn. sick, poorly, weakly
English-Thai: HOPE Dictionary
seedy(ซี'ดี) adj. มีเมล็ดมาก,มีเมล็ดในมาก,ให้เมล็ด,เก็บไว้ในสภาพที่เลว,ขาดรุ่งริ่ง,มอมแมม,โกโรโกโส,สุขภาพเสื่อม., See also: seedily adv. seediness n., Syn. shabby,ragged
English-Thai: Nontri Dictionary
seedy(adj) ที่ให้เมล็ด,มีเมล็ดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, I took it down to this buddy of mine who deals with-- shall we say-- the seedy underbelly of the collectibles world.ฉันเลยเอาไปให้ เพื่อนฉันที่เป็น.. เอาเป็นว่า... มือมืดที่ฉันรู้จัก
But before I could, we were in this scary neighborhood, and he went into this seedy hotel.แต่ก่อนที่จะได้คุยกัน เราเข้าไปในทมี่ที่น่ากลัวมาก เข้าไปในโรงแรมจิ้งหรีด
Oh, another jaunt into Manhattan's seedy underbelly?เผื่อว่าจะมีเบาะแสฟัลโก้ เราจะไปเที่ยวแหล่งกบดานในแมนฮัตตันอีกแล้วเหรอ
Knows a bit about Fairmont's seedy side.เขารู้เรื่องเกี่ยวกับแหล่งเสื่อมโทรมของแฟร์มอน์ท
Besides, for a mystery novelist, aren't seedy motels kind of a standard?อีกอย่างนะ สำหรับนักประพันธ์เรื่องลึกลับ มันต้องมีโมเต็ลลักษณะนี้ เป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ใช่รึ?
John Doe in a seedy motel with his fingerprints burned off.จอหน์ โด อยู่โรงแรมนั้น นิ้วมือถูกเผาด้วย
Perhaps a seedy motel room, or a street corner.โทษทีนะ แต่นี่เป็นที่ทำงานของ คุณเวสตัน
A well-dressed, attractive woman in a seedy motel and a guy who flees the crime scene...แต่งตัวดี ผู้หญิงสวยๆ ในโมเต็ลถูกๆ กับผู้ชายที่หนีไปจากที่เกิดเหตุ
I know you know fixers, professionals you keep on retainer to cover up your seedy lifestyle.ฉันรู้ว่าคุณรู้จักใครบางคน พวกมืออาชีพที่คุณซุกซ่อนไว้ เพื่อปกปิดวิถีชีวิตของคุณ
As opposed to your seedy motel?ขัดแย้งกับโรงแรมจิ้งหรีดของคุณ
Never underestimate the charm of a seedy motel.อย่าประเมินเสน่ห์โรงแรมจิ้งหรีดต่ำเกินไป
What do you say we look for a seedy motel once I find Prudhomme?คุณจะว่าไงถ้าเราไปหาโรงแรมจิ้งหรีดสักแห่ง หลังผมเจอพรูโดมม์

seedy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
爺むさい;爺穢い[じじむさい, jijimusai] (adj-i) (uk) like an old man; doddering; wizened; frowzy; seedy
よれよれ[, yoreyore] (adj-na,n) worn-out; shabby; seedy; wrinkled-up
見窄らしい(P);見すぼらしい[みすぼらしい, misuborashii] (adj-i) (uk) shabby; seedy; (P)
貧相[ひんそう, hinsou] (adj-na,n) seedy-looking; thin; (P)

seedy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูขะ[adj.] (lūkha) EN: seedy ; downcast FR:
ซอมซ่อ[adj.] (sommasø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down FR: râpé ; miteux

seedy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schäbig {adj} | schäbiger | am schäbigstenseedy | seedier | seediest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seedy
Back to top