ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกลียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกลียด*, -เกลียด-

เกลียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกลียด (v.) hate See also: detest, abhor, despise, loathe, dislike Syn. ชัง, เกลียดชัง, ชิงชัง Ops. รัก, ชอบ
เกลียดชัง (v.) loathe See also: hate, detest, despise, abhor Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง Ops. รัก, ชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
crone(โครน) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียดและเหี่ยวย่น
cynicism(ซิน'นิซิสซึม) ลัทธิเกลียดชังสังคมมนุษย์, See also: Cynicism ลัทธิของ Cynic, Syn. pessimism
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
detest(ดิเทสทฺ') vi. เกลียด,ไม่ชอบมาก, See also: detester n., Syn. hate
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
disarmament(ดิสอา'มะเมินทฺ) n. การปลดอาวุธ,การลดอาวุธ,การลดกำลังทหาร,การขจัดอารมณ์ (โกรธ,เกลียด,สงสัย)
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
enmity(เอน'มิที) n. ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียด,ความมีเจตนาเป็นอริ
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
francophobeadj. ซึ่งเกลียดหรือกลัวฝรั่งเศส
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
grungy(กรัน'จี) adj. น่าเกลียด,ชำรุด
hag(แฮก) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียด,แม่มด,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง,ดูhagfish., See also: haggish adj.
hate(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ., Syn. abominate,abhor
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
hatred(เฮ'ทริด) n. ความเกลียด,ความอามาตแค้น
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
ill-favoured(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
loathe(โลธ) vt. รังเกียจ,เกลียดชัง,เกลียด,ไม่ชอบ, Syn. detest
malevolence(มะเลฟ'วะเลินซฺ) n. ความประสงค์ร้าย,ความเกลียด
mis(o) - Pref."เกลียด" เอ็มไอเอส ย่อมาจาก management information system เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
misanthrope(มิส'เซินโธรพ) n. ผู้เกลียดมนุษย์, Syn. misanthropist n., See also: misanthropic adj. misanthropical adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
detest(vt) ชิงชัง,ไม่ชอบ,เกลียด
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
horrid(adj) น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าสยดสยอง
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
loath(adj) ไม่เต็มใจ,รังเกียจ,เกลียด,ลังเล
loathe(vt) เกลียดชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ
loathsome(adj) น่าเกลียด,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
misanthrope(n) คนเกลียดมนุษย์
misogamy(n) ความเกลียดการแต่งงาน
misogyny(n) การเกลียดผู้หญิง
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desensitize; desensitise๑. ขจัดภูมิไว๒. ลดความรู้สึก (กลัว, เกลียด ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misanthropy; misantropiaอาการเกลียดมนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
misogamyอาการเกลียดสมรส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
misogynyอาการเกลียดผู้หญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hate (vt.) เกลียด See also: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง Syn. abhor, detest, loathe Ops. adore, like, love
abhor (vt.) เกลียดชัง See also: เกลียด, ชิงชัง Syn. loathe, abominate, execrate, hate Ops. love, admire
ill (adj.) เกลียดชัง See also: ไม่เป็นมิตร, ไม่ชอบ Syn. hostile, unfriendly, unkind Ops. friendly, kind
misogynous (adj.) เกลียดชังผู้หญิง
detest (vt.) เกลียดมาก See also: ไม่ชอบมาก, รังเกียจ Syn. abhor, dislike, loathe Ops. love, like
abhorrence (n.) ผู้ถูกเกลียดชัง
abomination (n.) สิ่งที่น่าเกลียดชัง See also: สิ่งที่เลวทราม
anathema (n.) บุคคลหรือสิ่งที่ถูกสาปแช่งหรือเกลียด
Anglophobe (n.) ผู้ที่เกลียดหรือกลัวความเป็นอังกฤษ
animosity (n.) ความเกลียดชัง Syn. hostility, dislike, enmity
antipathy (n.) ความเกลียดชังอย่างมาก See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว Syn. aversion, hostility, hatred Ops. attraction, affinity
antipathy (n.) สิ่งที่เกลียดชัง
aversion (n.) การเกลียดชัง See also: การรังเกียจ Syn. dislike, antipathy, repugnance Ops. attraction, affinity
bad blood (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. hatred Ops. affection
bad feeling (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. bad blood
beast (sl.) ผู้หญิงที่น่าเกลียด
coyote-ugly (sl.) น่าเกลียดมาก
crone (n.) หญิงแก่ที่น่าเกลียด Syn. hag, witch
cunt (sl.) คำเรียกคนที่เกลียดมากๆ (คำต้องห้าม)
cynical (adj.) เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน See also: ผู้เกลียดชังคนอื่น Syn. egotistical
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What an ugly picture!ภาพอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
I despised my jobฉันเกลียดงานของฉัน
What an ugly picture!รูปอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
She absolutely hated itเธอเกลียดมันอย่างที่สุด
I hate people that talk too muchฉันเกลียดคนที่พูดมากเกินไป
When I watch her cry like that I couldn't hate her the way I used toเมื่อฉันเห็นเธอร้องไห้อย่างนั้น ฉันก็ไม่สามารถจะเกลียดเธออย่างที่เคยเกลียดได้อีกต่อไป
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah yeah. I hate fishing. It's boring.ใช่ ใช่ ฉัน เกลียด ประมง น่าเบื่อ lt ของ
I hate you! I hate you!ฉัน เกลียด คุณ ฉัน เกลียด คุณ
Yes. No. Love.ใช่ ไม่ รัก เกลียด รัก
I hate, hate, hate this merger because I hate long-distance relationships.ฉัน เกลียด เกลียด เกลียด ไอ้ยุบรวมนี่ เพราะฉันเกลียด ความสัมพันธ์ระยะไกล
Wow, hate's a strong word.วาววว... . เกลียด เปนคำทีแรงมากๆ
I am the one who feels the most anger, hatred, and fury because of him!หนูเป็นคนที่รู้สึกโกรธ เกลียด และโมโหมากที่สุดเพราะเขา
Lucas hated Alison just as much as Jenna did.ลูคัสเกลียด Alison พอๆกับที่ Jenna เกลียด Alison นะ
He hates this. Let him sleep.เกลียด ปล่อยเค้าหลับเถอะ
But a witch with an impenetrable hatred of me.เกลียด? ไม่นะ,ถ้าหล่อนเกลียดคุณจริงๆ คงฆ่าคุณไปแล้วสิ
Still with us.He's a fighter.เกลียดการต้องเป็นมือที่สามจริงๆ
Ah, I hate conversations like this.เกลียดการสนทนาแบบนี้จริงๆ
I hate playing nice.เกลียดการออมมือจริงๆ
White hate. The hell do you want from me?เกลียดคนขาว เเล้วพวกนายต้องการห่าอะไรจากฉัน
Hated the Chinese people look down on Chinese peopleเกลียดคนจีน ที่มองคนจีเหมือนกันต่ำต้อย
I hate you. Can't you go with me instead of my husband?เกลียดคนรู้ใจจริงๆ คุณควงฉันไปแทนสามีได้มั้ย
I hate the fact that you have to put up decorations.เกลียดความจริงที่ว่า คุณต้องตกแต่งประดับประดา
Hate Homicide already?เกลียดฆาตกรรมแล้วหรือ
I hate this. I can't believe...เกลียดงานนี้จริงๆ ไม่อยากจะเชื่อเลย...
It made me think I could do it.เกลียดจนคิดว่าฉันฆ่าเธอได้
Oh, God, I hate it when you're right.เกลียดจริงๆ เวลานายพูดถูก
I do hate it when religion comes between us.เกลียดจริงๆ เวลาเอาศาสนามาอ้างเนี่ย
And I'm not talkin' "dirty looks in the supermarket" hate.เกลียดจริงๆ ไม่ใช่เกลียดแบบ \"มองเหยียดๆ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต\" นะ
I hate it when they make me run.เกลียดจริงๆเลยเวลาพวกมันทำให้ฉันต้องวิ่ง
Look, I hate when people use this expression, so I'm sorry I'm about to, but can we just breathe?เกลียดจริงๆเวลาคนอื่น ระเบิดอารมณ์ใส่กัน ผมขอโทษจริงๆ เราพักหายใจสักเดี๋ยวได้ไหม
Yeah? Hate to interrupt this Hallmark moment.เกลียดจังที่ต้องขัดจังหวะชั่วโมงสุขสันต์นี้
I hate it that you have to work, Schmitty.เกลียดจังเวลาเธอต้องไปทำงาน
You hate me that much?เกลียดฉันถึงเพียงนี้เชียวเหรอ?
Hates me more than anyone in the class.เกลียดฉันมากกว่าทุกคนในห้อง
So you hate me now,too.เกลียดฉันแล้วด้วยใช่ไหม
Hated by everyone you love!เกลียดชังจากทุกคนที่ท่านรัก
Hating life. Hating the life that.เกลียดชีวิต เกลียดชีวิตที่เป็นอยู่
I kinda hate it and it makes me angry.เกลียดชื่อ และมันทำให้ผมโกรธ
We have something in common.เกลียดซึ่งกันและกันเป็นเรื่องปกติของเรา,งั้นเหรอครับ?
I can deal with a little self-loathing.เกลียดตัวเองซักนิดซักหน่อยจะเป็นไรไป
Hating myself for eating a cookie. But I got over it.เกลียดตัวเองที่กินคุ้กกี้ แต่ฉันผ่านมาแล้ว
Self-hatred, guilt, it accomplishes nothing.เกลียดตัวเองมากขึ้น ตราบาป ไม่มีอะไรสำเร็จ
Hate yourself when you got the time.เกลียดตัวเองเมื่อคุณมีเวลา
I hate her 1960s haircut.เกลียดทรงผมยุคปี 1960 ของเธอ
I hate that you're so happy.เกลียดที่คุณมีความสุขจัง
I hate to admit it but I'm gonna miss you when you go back to New York.เกลียดที่จะยอมรับจริงๆ แต่ฉันคงคิดถึงเธอตอนที่เธอกลับไปนิวยอร์คแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกลียด
Back to top