ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัด*, -รัด-

รัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัด (v.) bind See also: fasten, tighten, tie, squeeze Syn. มัด Ops. คลาย
รัด (v.) be tight See also: be a snug Syn. คับ, ตึง Ops. หลวม
รัด (v.) belt See also: gird, girdle, strap, buckle Syn. พัน, กอดรัด Ops. คลาย
รัดกุม (adv.) concisely See also: briefly, succinctly, carefully
รัดกุม (v.) be circumspect See also: be cautious Syn. รอบคอบ, ละเอียด
รัดตัว (v.) tied up Ops. คลายตัว
รัดตัว (v.) be busy See also: be tied up (with things to do), be occupied (with work) Syn. ยุ่ง
รัดประคด (n.) a priest ´s waistband See also: breast-girdle or cloth, strip of cloth worn round the waist of Buddhist monks Syn. ประคด
รัดรึง (v.) caress tightly See also: fasten tightly, clasp tightly
รัดรูป (adj.) close-fitting See also: skin-tight Ops. หลวม
รัดเกล้า (n.) tiara See also: band of precious materials worn as a woman´s head-dress
รัดเข็มขัด (v.) economize See also: save Syn. ประหยัด Ops. ฟุ่มเฟือย
รัดเข็มขัด (v.) tighten one´s belt
English-Thai: HOPE Dictionary
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
basaque(บาสคฺ) n. เครื่องรัดเอวและตะโพกของสตรี, See also: Basque n. ชื่อชนชาติและภาษา
begrudge(บิกรัดจฺ') {begrudged,begrudging,begrudges} vt. อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์,บ่นว่า,ต่อว่า, See also: begrudging adj. ดูbegrudge
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
brake bandn. แผ่นเหล็กโค้งที่รัดกับจานเบรก
brevity(เบรฟ'วิที) n. ระยะเวลาที่สั้น,ความสั้นกะทัดรัด -S.briefness,conciseness
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
chastity(แชส'ทิที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะอาดหมดจด,พรหมจารี,ความกะทัดรัดและเรียบ ๆ, Syn. purity
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
chin strapn. สายคาดคางของหมวก,สายรัดคาง
chock-a-blockadv. อัดแน่นเบียดกันแน่น,รัดจนติ้ว
churchism(เชิร์ช'อิสซึม) n. ความเคร่งครัดในพิธีศาสนา
cincture(ซิง'เซอะ) n. สายเข็มขัด,สายรัด,สายรัดเอว,การโอบ
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
compendious(คัมเพน'เดียส) adj. รัดกุม,สั้นกะทัดรัดและชัดเจน., See also: compendiousness n., Syn. laconic
concise(คันไซสฺ') adj. สั้นกะทัดรัด,รัดกุม,รวบรัด, Syn. short,compact,crisp
conciseness(คันไซสฺ'เนส) n. ความสั้นกะทัดรัด,ความรัดกุม, Syn. terseness
concision(คันซิส'เชิน) n. ความสั้นกะทัดรัด
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
constrictorn. งูที่สามารถรัดเหยื่อให้ตาย,กล้ามเนื้อที่บีบตัว,ผู้บีบ,สิ่งหรือเครื่องบีบ
coronet(คอ'ระนิท) n. มงกุฎเล็ก,รัดเกล้าของสตรี
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง,เสื้อยกทรง,ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue
corset(คอร์'ซิท) n. เสื้อรัดลำตัวสตรี,เสื้อยกทรงรัดรูปของสตรี vt. สวมเสื้อยกทรงรัดรูป
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
cuddle(คัด'เดิล) {cuddled,cuddling,cuddles} vt. รัด,กอด,โอบกอด vi. นอนกอด n. การกอด,การโอบกอด., See also: cuddlesome adj. ดูcuddle cuddly adj. ดูcuddle
diadem(ได'อะเดม) n.,vt. (ใส่) มงกุฎ,รัดเกล้า,พระราชอำนาจ,พระฐานันดรศักดิ์., Syn. crown
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
drudge(ดรัดจฺ) vi.,n. (คนที่) ทำงานหนักหรืองานที่จืดชืดน่าเบื่อ., See also: drudgingly adv. ดูdrudge drudgery n. ดูdrudge, Syn. slave,grind
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
epigramn. คำพูดที่เฉียบแหลม,บทกวีสั้นกะทัดรัดและเฉียบแหลม
fasten(ฟาส'เซิน) vt. ผูก,แน่น,รัดแน่น,มัดแน่น,ยึด,ตรึง,ติด,รวมที่,ให้ความสนใจ,เพ่ง., See also: fastener n., Syn. affix
ferrule(เฟอ'เริล) n.,v. (ใส่) หัวหุ้ม,แถบโลหะยึดรากฟัน,ที่รัดโลหะหุ้มโลหะ,สายครอบ,สายยึด., Syn. ferule
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
strangulate(vt) รัดคอ,บีบรัด,รัดเส้นเลือด
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
bodice(n) เสื้อรัดรูป
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
cinch(vt) รัดแน่น
cincture(n) เข็มขัด,สายรัด,สายคาด
circlet(n) วงแหวน,รัดเกล้า
clench(vt) กำแน่น,บีบแน่น,ย้ำ,กอดรัด
clinch(n) การรัดแน่น,การตอกติด,การยึดติด
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
constrict(vt) บีบรัด,ทำให้หด,ทำให้ตีบ,ทำให้คอด
constriction(n) การบีบรัด,การหด,การอัด
constrictive(adj) ซึ่งบีบรัด,ซึ่งหดตัว,ซึ่งเล็กลง
coronet(n) มงกุฎเล็ก,ยศ,บรรดาศักดิ์,รัดเกล้า
corset(n) เสื้อรัดทรงสตรี
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด
diadem(n) มงกุฎ,มาลัยสวมหัว,รัดเกล้า,กะบังหน้า,พระราชอำนาจ
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
garter(n) หนังรัดถุงเท้า
gird(vt) คาดเข็มขัด,เคียนพุง,ล้อมรอบ,พัน,ถก(เขมร),ผูก,มัด,รัด
girth(n) ช่วงกว้าง,สายรัด,เข็มขัด,เส้นรอบวง
hug(n) การกอด,การรัด,การยึดมั่น,การปลอบ
hustle(n) ความรีบ,ความเร่งรีบ,การเร่งรัด
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
laconic(adj) พูดน้อย,ห้วน,กะทัดรัด
ligate(vt) ผูก,มัด,รัด
ligature(n) การผูก,เครื่องผูกรัด,การมัด,การรัด
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย
natty(adj) กะทัดรัด,สะอาดสะอ้าน,เรียบร้อย
precipitate(vt) เร่งรัด,ผลัก,หนุน,ยุ,โยน,ทุ่ม
precipitation(n) การเร่งรัด,การถลำ,การผลัก,การหนุน,การยุ
SAFETY safety belt(n) สายรัดนิรภัย,เข็มขัดนิรภัย
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
belt๑. สายพาน๒. เข็มขัดรัดหน้ายาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
belted-bias tire; bais-balted tyre; belted-bias tyre; bias-belted tire; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
catching bargainข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบ, ข้อตกลงที่ขูดรีด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cincture sensation; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clampข้อรัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
constrictive pericarditisเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบรัดตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerated๑. -ถูกขัง๒. -ถูกรัด๓. -ติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jubilee clipตัวรัดจูบิลี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
kangaroo closureการปิดอภิปรายอย่างรวบรัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lap belt; lap strapเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rigorous proofการพิสูจน์อย่างเคร่งครัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strangle๑. บีบคอ, รัดคอ๒. บีบรัด๓. หายใจไม่ออก [มีความหมายเหมือนกับ choke] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangulated-เลือดคั่งเหตุบีบรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strap๑. สายรัด, แถบ๒. ผูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strappingการรัดด้วยผ้ายางหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tourniquetสายรัด (ห้ามเลือด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accelerationการเพิ่มขึ้น; การเพิ่มขึ้นของอัตรา; การเร่ง; การเร่งรัด; หัวใจเด็กเร่งเร็วขึ้น; การเร่ง, อัตรา [การแพทย์]
Acmeมดลูกหดรัดตัวสูงสุด, ระยะหดรัดตัวเต็มที่, ระยะที่เจ็บมากที่สุด [การแพทย์]
Atonyไม่มีแรงบีบรัดตัว [การแพทย์]
Bronchospasmหลอดลมบีบเกร็ง,หลอดลมเกร็งตัว,หลอดลมหดตัว,การรัดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลม,การหดตัวของหลอดลม,หลอดลมตีบ,หลอดลมหดเกร็ง,หลอดลมหดเกร็งการเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม [การแพทย์]
Constrictionส่วนคอด,การบีบรัด,รอยคอด,การหด,อารมณ์ถูกบีบรัด,แคบ,บีบบังคับตนเอง,การคอด [การแพทย์]
Contractionการหดตัว,การบีบตัว,การหดรัดตัว,หดตัว [การแพทย์]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Decelerationการหดรัดตัวของมดลูก,การลดลงของอัตรา,ทำให้หยุดนิ่งทันที [การแพทย์]
Fฟารัด, สัญลักษณ์ของหน่วยความจุไฟฟ้า ดู farad [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
faradฟารัด, หน่วยของความจุไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ F โดยกำหนดว่าความจุไฟฟ้า 1 ฟารัด คือค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ซึ่งถ้ามีการถ่ายโอนประจุระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองในตัวเก็บประจุปริมาณ 1 คูลอมบ์ จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incrementระยะเริ่มหดรัดตัว, การเพิ่ม [การแพทย์]
Milkingรีด, การบีบรูดสายยาง, การบีบรัดสายยาง, การชะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bind (vt.) รัด See also: คาด Syn. fasten Ops. loosen
brace (vt.) รัด See also: มัด, ยึด, ค้ำ
strap on (phrv.) รัด (บางสิ่ง) ด้วยสายหนังหรือแถบผ้า
watertight (adj.) รัดกุม See also: ไม่มีช่องว่างหรือช่องโหว่, ไม่มีข้อผิดพลาด, กระชับรัดกุม
taut (adj.) รัดกุม (ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษา) See also: รวบรัด
tape (vi.) รัดด้วยสายผูก See also: ผูกด้วยเชือก
strap (vt.) รัดด้วยสายหนัง Syn. bind, fasten, tie
tight-fitting (adj.) รัดรูป See also: พอดีตัว Syn. close-fitting, tight
belt up (phrv.) รัดเข็มขัด See also: คาดเข็มขัด Syn. buckle up, strap in
buckle (vi.) รัดเข็มขัด
buckle up (phrv.) รัดเข็มขัด
strap in (phrv.) รัดเข็มขัด See also: คาดเข็มขัด Syn. belt up, buckle up
lace in (phrv.) รัดเอวให้เล็ก (คำเก่า โดยเฉพาะใช้กับผู้หญิง)
pinch (vi.) รัดแน่นเกินไป See also: บีบแน่นเกิน
pinch (vt.) รัดแน่นเกินไป See also: บีบแน่นเกิน Syn. compression, hurt, torment
strangulate (vi.) รัดไม่ให้เลือดออก
strangulate (vt.) รัดไม่ให้เลือดออก
ascetic (adj.) เกี่ยวกับการบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด Syn. self-denying
austere (adj.) เคร่งครัด See also: เคร่งครัด, เคร่ง, เข้มงวด Syn. severe
austerity (n.) ความเคร่งครัด Syn. strictness, sternness, severity
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to tighten your beltคุณจำเป็นต้องรัดเข็มขัดตัวเองแล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd hug 'em, squeeze 'em hold 'em tightฉันจะกอด รัด ยึดให้แน่น
Safe is good when it comes to the judges.รัดกุมนั่นแหละดี ยิ่งนึงถึงกรรมการด้วยแล้ว
Belts and suspenders, Stuart, belts and suspenders.รัดกุมไว้ก่อน, สจ๊วต รัดกุมไว้ก่อน
Choke me with that dead cat!รัดคอฉันด้วยแมวที่ตายแล้ว!
Strangled our colleague Lou and left him to turn.รัดคอลูเพื่อนของเรา และปล่อยให้เขากลายร่าง
Yeah, that's pretty much what I...รัดคอแม่เพศยาตรงนี้ ใช่ นั่นเป็นสิ่งที่ผม...
Radjan vandenkemp was an oil consultant.รัดจาน แวนเดนแคม เป็นที่ปรึกษาด้านน้ำมัน
Ruddiger's our best connection, not only to Zanetakos, but your husband.รัดดิเกอร์ เป็นกุญแจสำคัญของเรา ไม่ใช่แค่กับซาเนเทกอส แต่สำหรับสามีของคุณด้วย
Ruddiger can get you to Zanetakos, and she'll get you to Tom.รัดดิเกอร์จะทำให้คุณหาซาเนเทกอสพบ และเธอจะเป็นคำตอบเกี่ยวกับทอม
Tighten your harnesses and think happy thoughts.รัดบังเหียนซะ แล้วคิดเรื่องที่มีความสุขเข้าไว้
Tie it above my hands. Carlisle!รัดมันไว้เหนือมือของฉัน
Knock down the stretcher, Rosemary.รัดสายรัดด้วย โรสแมรี่
Tourniquet is as tight as possible?รัดสายห้ามเลือดให้แน่นแล้วรึยัง?
That "baby tiara" she gave me at the shower?รัดเกล้าของเด็ก ที่เธอให้เป็นของขวัญต้อนรับคุณแม่คนใหม่
Lost diadem of Ravenclaw?รัดเกล้าของเรเวนคลอไง
A white-gold tiara for a newborn baby.รัดเกล้าทองคำขาว สำหรับเด็กทารกแรกเกิด
Well, there's Rowena Ravenclaw's lost diadem.รัดเกล้าที่สาบสูญของโรเวนนา เรเวนคลอไง
Feed that belt-- yep, right through those seatbelt holdersรัดเข็มขัด... . ใช่ ยึดเกับข็มขัดนิรภัย
Buckle up. Jefferson sure did live it up.รัดเข็มขัดซะ เจฟเฟอร์สันใช้ชีวิตซะคุ้มเชียว
Buckle up. We're leaving.รัดเข็มขัดซะ เราจะไปแล้ว
Buckle up, buy more-ians, it's gonna be a bumpy ride.รัดเข็มขัดซะสมาชิกบายมอร์ นี่อาจจะขรุขระนิดหน่อย
All right, buckle tight. This one's gonna be rough.รัดเข็มขัดด้วย รอบนี้กระเทือนหนักแน่
Well, buckle up. Don't speed.รัดเข็มขัดด้วย อย่าขับเร็วล่ะ
Put your seat back, sweetheart. 10 more minutes and we're there.รัดเข็มขัดด้วยที่รัก อีกสิบกว่านาทีก็ถึงแล้ว
Buckle your belts and check your cells, soldiers.รัดเข็มขัดให้แน่น เช็คเซลล์ให้พร้อม ทหาร
Fasten your seat belts, people. It's going to be a funky ride. {"Good Vibrations" by Marky Mark and the Funky Bunch playing}รัดเข็มขัดให้แน่น เราจะตะลุยแดนฟังก์
Squeeze him, Jafar--Squeeze him like a--!รัดเขาไว้ จาฟา รัดให้เหมือนกับ
Rutledge said the bug wachecked out in youname.รัดเลดจ์บอกว่า ถูกเบิกออกมาด้วยชื่อของคุณ
LEIGH: Make it tight. I like it tight.รัดให้แน่นเลย ฉันชอบแน่นๆ
"We must tighten our belts.""เราจะต้องรัดเข็มขัดของเราให้แน่น"
When that rope starts to pull tight you can feel the devil bite your ass!อีตอนที่เชือกเริ่มรัดแน่น นายรู้สึกได้เลยว่าปิศาจมันขย้ำตูดอยู่
I'll hang you up by your tongue.จะควักลิ้นแกมารัดคอแก
By Neptune's knickerbockers, she's puttered out.โดยรัดเข่าของดาว เนปจูน, เธอ พัตเตอร์ ออก
It's not personal, Sonny. It's strictly business.มันไม่ใช่ส่วนบุคคลของซันนี่ เป็นธุรกิจอย่างเคร่งครัด
All right, Commissioner, fasten your safety belt!เอาล่ะ ท่านผู้มีเกียรติ รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย!
Squeeze it harder and stroke beneath with the other handบีบรัดมันยากกว่า... ...และการตีใต้มี มืออื่นๆ
Hi. We'll be taking off real soon, so I better fasten you in tight.สวัสดีจ้ะ เราใกล้จะบินขึ้นกันแล้ว ฉันจะรัดเธอไว้ให้แน่นๆ นะจ๊ะ
On his belt line there's a hollow tube.บนสายรัด จะมีท่อเล็กๆ อยู่
I say we give the Blues Brothers just one more chance.ผมคิดว่าพวกเราจะให้โอกาส เตอะบลูสบรัดเออส อีกแค่ครั้งเดียว
Our Lady of Blessed Acceleration, don't fail me now!สตรีของเราศักดิ์สิทธิ์ของความเร่งรัด อย่าทำให้ผมล้มเหลวตอนนี้!

รัด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัด
Back to top