ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รสนิยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รสนิยม*, -รสนิยม-

รสนิยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รสนิยม (n.) taste See also: liking, preference, fondness Syn. ความพอใจ, ความชอบ
รสนิยมต่ำ (v.) have low taste See also: have poor taste, be plebeian Ops. รสนิยมสูง
English-Thai: HOPE Dictionary
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
coarse(คอร์ส) adj. หยาบ,หยาบคาย,มีคุณภาพที่เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนิยม., See also: coarseness n., Syn. rough ###A. smooth
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
flavor(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
flavour(เฟล'เวอะ) n. รส,กลิ่น,รสชาติ,รสนิยม,สารที่ให้กลิ่นหรือรสดังกล่าว,ลักษณะเฉพาะของบางอย่าง. vt. ให้กลิ่น,แต่งกลิ่น,ปรุงรส., Syn. taste
highbrow(ไฮ'เบรา) n. ผู้ (ถือดีว่า) มีการศึกษาสูง รสนิยมสูง, See also: highbrowism n.
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
tailor-made(เท'เลอะเมด) adj.,n. (เสี้อผ้า) ตัดตามสั่ง,ตัดตามขนาดวัด,ตามรสนิยม,ตามสมัย
taste(เทสทฺ) n. รส,รสนิยม,รสชาติ,การชิมรส,ประสาทรส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลือกเฟ้น,ความสามารถในการพิจาณา,จำนวนเล็กน้อย. vt. ชิมรส,ลิ้มรส, Syn. relish,savour,feel
tasteful(เทสทฺ'ฟูล) adj. มีรสนิยมดี,รสอร่อย,รู้จักเลือกเฟ้น., Syn. delectable,delicious
tasty(เทส'ที) adj. มีรสดี,มีรสนิยมดี,รสอร่อย, See also: tastily adv. tastiness n.
well-rounded(เวลเรา'ดิด) adj. มีรสนิยมหลายด้าน,มีความสามารถหลายอย่าง,เจริญเติบโตอย่างดี,ได้สมดุล, Syn. well planned,shapely
English-Thai: Nontri Dictionary
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
flavour(n) รสชาติ,กลิ่น,รสนิยม
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tasteรสนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
taste (n.) รสนิยม See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ Syn. appreciation, judgment
tacky (sl.) รสนิยมต่ำ
artistic (adj.) มีรสนิยม Syn. inventive, artful
coarse (adj.) ขาดรสนิยม See also: ธรรมดาๆ Syn. base, common, tasteless
coarseness (n.) การขาดรสนิยม See also: ความธรรมดา Syn. commonness, grossness, vulgarity
commonness (n.) การขาดรสนิยม See also: ความธรรมดา Syn. grossness, vulgarity
epicure (n.) ผู้มีรสนิยมสูงในการกิน See also: นักกิน Syn. epicurean, gourmet
fashion to (phrv.) ทำให้สอดคล้องกับ (เช่น รูปร่าง, รสนิยม) See also: ทำให้เข้ากับ
gaudy (adj.) ฉูดฉาด (แต่ไร้รสนิยม) See also: หรูหรา Syn. garish, flashy Ops. tasteful, muted
grossness (n.) การขาดรสนิยม See also: ความธรรมดา Syn. commonness, vulgarity
high-toned (adj.) ซึ่งมีรสนิยมสูง See also: ซึ่งสง่างาม Syn. grand, noble, sublime
highbrow (sl.) คนรสนิยมสูง
inventive (adj.) มีรสนิยม Syn. artful
longhair (adj.) เกี่ยวกับความรู้หรือรสนิยม Syn. longhaired
longhaired (adj.) เกี่ยวกับความรู้หรือรสนิยม Syn. longhair
naff (adj.) ซึ่งขาดรสนิยมหรือคุณภาพ
raunchie (sl.) ไร้รสนิยม See also: ไม่มีระเบียบ, ไม่สะอาด, รก Syn. ronchie
raunchy (sl.) ไร้รสนิยม See also: ไม่มีระเบียบ, ไม่สะอาด, รก Syn. raunchie, ronchie
ronchie (sl.) ไร้รสนิยม See also: ไม่มีระเบียบ, ไม่สะอาด, รก Syn. raunchie
tasteful (adj.) ซึ่งมีรสนิยม Syn. delicate, fine, cultivated, nice Ops. tasteless
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well, I must say you have such good taste in…เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
I know you don't like a change of tasteฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบเปลี่ยนรสนิยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His collection, his taste... It is exquisite.ของสะสม รสนิยม สุดอลังการ!
You have everything, style, hairstyle, race, face... and extreme talent.นายมีครบทุกอย่าง รสนิยม ทรงผม เชื้อสาย หน้า และ เต็มไปด้วย พรสวรรค์
With fellow tastes. In women, at least.รสนิยมก็ตรงกันด้วย ในเรื่องผู้หญิง อย่างน้อยๆ
We couldn't?รสนิยมการฟังเพลงของผมก็อยู่ในจุค 90's ใช่มั้ย
You have bad taste in partners.รสนิยมการหาพาร์ทเนอร์เธอนี่แย่นะ
Your taste is a little... unique.รสนิยมของนายนี่ค่อนข้างจะ.. เป็นเอกลักษณ์ดีนะ
I can't be trusted. I have poor taste in ribbons.รสนิยมของผมเรื่องริบบิ้นนี่ ใช้ไม่ได้เลย
The girl's taste in men is hardly refined, but I doubt it runs to rough trade.รสนิยมของผู้หญิงเรื่องผู้ชายเดาได้ยาก แต่ฉันว่ามันคงจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่สะดวกสบายนัก
What fantastic taste.รสนิยมของเขานี่สุดยอดไปเลย
His proclivities were the worst kept secret at court.รสนิยมของเขาเป็นความลับ ที่รู้โดยทั่วกันที่ราชสำนัก
You've developed taste!รสนิยมของเธอพัฒนาขึ้น! ใช่.
Dash's tastes have changed.รสนิยมของแดชเปลี่ยนไปนะเนี่ย
Rollins' taste in antiques is exotic.รสนิยมของโบราณของเขานี่ ดูน่าตื่นเต้นดีจัง
Taste is everything here.รสนิยมคือทุกอย่างของที่นี่
Your taste is as impeccable as always.รสนิยมคุณไร้ที่ติเสมอ
We must share a common language in respect to music, fashion and art.รสนิยมด้านดนตรี แฟชั่นและศิลปะของเราต้องเข้ากันได้
High-end tastes. My bread and butter really.รสนิยมดี เป็นแหล่งรายได้หลักของผมเลย
Guy had good taste for a jarhead.รสนิยมดี.. สำหรับทหารเรือนะ
You have very good taste, uh...รสนิยมดีนี่ เอ่อ ... ..
You've got very good taste, Mr. One Two.รสนิยมดีมาก คุณ วันทู
Good taste in women, bad taste in food.รสนิยมดีเรื่องหญิง แต่ห่วยเรื่องอาหาร
It's tacky, but it makes my aunt happy.รสนิยมต่ำ แต่นั่นทำให้น้าฉันชอบใจ
My tastes lie elsewhere.รสนิยมผมคืออย่างอื่น
Well her taste is too good to be a stunt double.รสนิยมเธอดีกว่าคนเป็นสตันท์อีกนะ
She just has a bad taste in clothes.รสนิยมเรื่องการแต่งตัวเธอห่วยน่ะ
Her taste in men is still being established.รสนิยมเรื่องผู้ชายก็ยังไม่เท่าไหร่
[Wood creaking] [Metal clanging] Up or down?รสนิยมเรื่องผู้ชายของเธอ มันยอดเยี่ยมสินะ เอาขึ้นหรือลงดี
Your mom always did have lousy taste in men.รสนิยมเรื่องผู้ชายของแม่เธอ แย่มาตั้งแต่ไหนแต่ไร
Hi. You okay?รสนิยมเรื่องผู้หญิงของเขา แย่แค่ไหน หวัดดี คุณโอเคมั้ย?
Is it really that tacky?รสนิยมแย่จริงๆ เหรอครับ
It's Dr. Hilyard, isn't it?รสนิยมในการเลือกผู้ชายของเธอ ไม่เข้าท่าเท่าไหร่เลยนะ
I forgot what good gasoline tastes like.ฉันลืมสิ่งที่ รสนิยมที่ดีเช่นน้ำมันเบนซิน
All in the sweet name of peace.มีอํานาจทําลายล้างอย่างมีรสนิยม
I see your taste in friends hasn't changed.ดูเหมือนว่า รสนิยมการหาเพื่อนของคุณ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
The Count really has good taste.ท่านเคานท์ช่าง มีรสนิยมดีจริงๆ
I've never known a cockroach with good taste, but I've known plenty that taste... good.ฉันไม่เคยเจอแมลงสาบ ที่มีรสนิยมดีสักตัว ฉันเจอแต่ ตัวที่รสชาติ... อร่อย
I have high standards!ฉันน่ะมีรสนิยมสูงนะจะบอกให้
Whoever sold you those suits had a sense of humor.ใครก็ตามที่ขายสูทนี่ให้นาย รสนิยมห่วยชะมัด
She had taste. Give her that.เธอมีรสนิยม ยกให้เธอเลย
Somebody's got good taste in interior decoration.บ้านนี้ตกแต่งได้มีรสนิยมดีนะ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รสนิยม
Back to top