ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gourmet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gourmet*, -gourmet-

gourmet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gourmet (n.) นักชิมอาหาร See also: นักชิมไวน์ Syn. epicure, gastronome
gourmet dish (n.) อาหารราคาแพง See also: อาหารอร่อย Syn. savory
English-Thai: HOPE Dictionary
gourmet(กัว'เม) n. นักชิมอาหาร,นักกินและดื่ม, Syn. epicurean -pl. gourmets
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนทำอาหาร (n.) gourmet Syn. หัวป่า
หัวป่าก์ (n.) gourmet Syn. หัวป่า, คนทำอาหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he springs this serious gourmet shit on us.และเขาสปริงอึร้านอาหารนี้อย่างจริงจังเกี่ยวกับเรา
I buy the gourmet expensive stuff 'cause when I drink it, I wanna taste it.จะซื้ออาหารราคาแพงสิ่งที่ 'สาเหตุที่เราจะดื่มผมอยากจะลิ้มรสมัน
You making gourmet wieners isn't the reason why you joined the CIA and Casey isn't a natural-born appliance salesman and government-secrets locked-in-my-brain thing uh, that's, I'm sure, not a boon for national security.แล้วเคซี่ย์ก็ไม่ใช่เซลล์แมนจริงๆ แล้วเรื่องความลับรัฐบาลในหัวผมอีก คงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อชาติแน่
And making really tasty gourmet wieners.แถมยังทำอาหารที่ร้านวีนเนอร์ได้อร่อย
A real gourmet kitchen, and I get to watch.ผมได้เข้ามาดูห้องครัวร้านอาหารชั้นสูง
In a refrigerator talking to a rat about cooking in a gourmet restaurant.พูดถึงเรื่องการทำอาหาร ในภัตตาคารชั้นเลิศกับหนูในตู้เย็น
It's a gourmet restaurant!นั่นมันภัตตาคารชั้นเลิศนะ!
Well, I'm making you a gourmet dinner.งั้น ผมจะทำอาหารสุดพิเศษให้คุณ
You california types and your gourmet coffee.พวกแคลิฟอเนียร์ แล้วนี่ก็ต้องเป็นกาแฟสุดหรูของนาย
So our demon gourmet nurse.เธอจะไปที่นั่น สุสาน, คืนพรุ่งนี้
Tonight you will enjoy a delicious gourmet meal without your primary sense of sight.คืนนี้ คุณจะได้ เพลิดเพลิน อิ่มอร่อยไปกับอาหารชั้นยอด ปราศจาก การมองด้วยรูปลักษณ์ภายนอก
Do you know what kind of gourmet meals he has prepared for him?คุณรู้ชนิดอาหาร ที่จะเตรียมสำหรับเขาหรือ

gourmet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グールメ[, gu-rume] (n) gourmet
グルメ[, gurume] (n) gourmet (fre
美食[びしょく, bishoku] (n,vs,adj-no) delicious or gourmet food
美食家[びしょくか, bishokuka] (n) epicure; gourmet
食通[しょくつう, shokutsuu] (n) gourmet

gourmet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักชิม[n. exp.] (nak chim) EN: gourmet FR: gourmet [m]
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
ผงชูรส[n.] (phongchūrot) EN: monosodium glutamate ; MSG ; seasoning powder ; gourmet powder FR: glutamate de sodium [m] ; glutamate monosodique [m] ; GMS [m] ; Vetsin [m] ; E621 [m]
สวรรค์สำหรับนักชิม ; สวรรค์ของนักชิม[n. exp.] (sawan samra) EN: gourmet paradise FR: paradis des gourmets [m]

gourmet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlemmerlokal {n}gourmet restaurant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gourmet
Back to top