ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

epicurean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *epicurean*, -epicurean-

epicurean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
epicurean (adj.) ซึ่งรู้จักเสพสุขกับชีวิต
epicurean (adj.) ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน
English-Thai: Nontri Dictionary
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง

epicurean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピキュリアン[, epikyurian] (n) epicurean
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy)
快楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean
美味佳肴[びみかこう, bimikakou] (n) delicacies; epicurean dishes
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism

epicurean ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur FR: gastronome [m] ; gourmet [m]

epicurean ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genusssüchtig; epikureisch {adj}epicurean

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า epicurean
Back to top