ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flashy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flashy*, -flashy-

flashy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flashy (adj.) ฉูดฉาด See also: บาดตา, หรูหรา, โอ้อวด Syn. showy, gaudy, flamboyant Ops. colourless, dull
English-Thai: HOPE Dictionary
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy
English-Thai: Nontri Dictionary
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บาดตา (adj.) flashy See also: dazzling, garish Syn. ฉูดฉาด, สะดุดตา Ops. เป็นธรรมดา, ง่ายๆ, เรียบ, สุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He sent them flashy gifts.มัีนส่งของขวัญหรูๆหราๆไปให้พวกเค้า
I'm not rich and don't have a flashy future ahead of me, but...ผมไม่รวย ไม่มีอนาคตที่หรูหรา แต่...
Oh, no. It's a bit flashy for my taste.- เอ่อ ฉันว่ามันดูฉูดฉาดเกิน
Government overthrows, flashy high-profile assassinations. The usual.ปกติก็โค่นล้มรัฐบาล และท่านผู้นำระดับสูง
You drive a flashy car, you stink of cologne, and you can't get it up.อาบน้ำหอม และนายก็ไม่ปึ๋งปั๋ง
Buy a sports car and other flashy shit.ฉันซื้อรถสปอร์ท และ ซื้อของที่ฉันอยากได้
Our Mi-Ok looks like the flashy type.มิ อีโกะ ของเราเหมือนแสงสว่าง
The adornment of some sort of flashy affect to sort of try to distract witnesses.เป็นพวกประดับประดาร่างกายด้วยเสื้อผ้าโก้เก๋ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เห็นเหตุการณ์
Bragging rights to a flashy surgery--Bragging rights to a flashy surgery--
Lose your flashy sword?ทำดาบวูบวาบนั่นหายเหรอ
Now, I'm not talking about cash and all that flashy stuff.ตอนนี้ ฉันไม่ได้พูดถึงเงิน หรืออะไรแวววาวทั้งหลายพวกนั้นนะ
More flashy maitre d' than motorcycle fetish.แต่นี่ดูเหมือนไอ้งั่งในเสื้อกั๊กมอเตอร์ไซค์

flashy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 华而不实 / 華而不實] flashy

flashy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピカッと光る[ピカッとひかる, pikatsu tohikaru] (exp,v5r) to flash; to be flashing; to be flashy
伊達姿[だてすがた, datesugata] (n) flashy appearance
徒花;あだ花[あだばな, adabana] (n) (1) non-fruit-bearing flower; (2) something that is flashy with no content
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period)
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P)

flashy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: dazzling ; flashy ; sexy FR:
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
กาววาว[adj.] (kāowāo) EN: flashy ; gaudy FR:
แปร๊ด[adj.] (praēt) EN: vivid ; brilliant ; flashy FR: vif

flashy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffällig; grell {adj} | auffälliger | am auffälligstenflashy | flashier | flashiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flashy
Back to top