ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รส*, -รส-

รส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รส (n.) Ministry of Labour and Social Welfare Syn. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
รส (n.) taste See also: tang, smack, flavor, savour, sense of taste
รส (n.) flavor
รสก. (n.) government enterprise Syn. รัฐวิสาหกิจ
รสจืด (n.) flavorless See also: insipid, tasteless
รสชาติ (n.) taste See also: flavour, savour Syn. รส
รสทิพย์ (n.) excellent taste See also: celestial liquid, magical liquid, delicious taste Syn. รสอร่อยเยี่ยม, รสเลิศ
รสนา (n.) tongue Syn. ลิ้น
รสนิยม (n.) taste See also: liking, preference, fondness Syn. ความพอใจ, ความชอบ
รสนิยมต่ำ (v.) have low taste See also: have poor taste, be plebeian Ops. รสนิยมสูง
รสหวาน (n.) sweet taste See also: pleasant taste, deliciousness Syn. รสอร่อย
รสหวาน (n.) sweetness See also: sweet taste Syn. ความหวาน
รสอร่อย (adj.) delicious See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good
รสอร่อย (v.) be delicious See also: be tasty
รสอร่อย (n.) savour See also: taste, relish, flavour Syn. รสโอชะ Ops. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ
รสอร่อย (n.) sweet taste See also: pleasant taste, deliciousness Syn. รสหวาน
รสอร่อยเยี่ยม (n.) excellent taste See also: celestial liquid, magical liquid, delicious taste Syn. รสทิพย์, รสเลิศ
รสเค็ม (n.) salty
รสเด็ด (adj.) delicious See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good Syn. รสอร่อย
รสเด็ด (v.) be delicious See also: be tasty Syn. รสอร่อย
รสเปรี้ยว (n.) sour See also: acid taste
รสเผ็ด (n.) spicy See also: hot, pepper
รสเผ็ดร้อน (n.) spicy See also: hot, pepper Syn. รสเผ็ด
รสเลิศ (n.) excellent taste See also: celestial liquid, magical liquid, delicious taste Syn. รสทิพย์, รสอร่อยเยี่ยม
รสโดยกำเนิด (n.) natural taste See also: natural flavour
รสโอชะ (n.) savour See also: taste, relish, flavour Syn. รสอร่อย Ops. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ
English-Thai: HOPE Dictionary
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสรสยังไม่ขาดจากกัน
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
achromic(อะโคร' มิค) adj. ไร้สี, ไร้สารสี, Syn. achromous
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
ad patres(อาด' พา' เทรส) L ตาย
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
adiabatic(แอดดิอะแบท' ทิค) adj. ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญหรือได้ความร้อน
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
aerospace(แอ' โรสเพส) n. บรรยากาศและอวกาศทั้งหมด
aerosphere(แอ' โรสเฟียร์) n. บริเวณเหนือชั้นบรรยากาศของโลก (lighter-than-air craft)
aerostat(แอ' โรสแทท) n. ฐานที่เบากว่าอากาศ, บอลลูน, เรือบิน (lighter-than-air craft)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
afforest(อะฟอ' เรสทฺ) vt. เปลี่ยนให้เป็นป่า...ทำให้เป็นป่า-afforestation n.
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
afl-cioabbr. American Federation of Labor and congress of Industrial Organization สหภาพแรงงานและองค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
English-Thai: Nontri Dictionary
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
alum(n) สารส้ม
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
assumption(n) การสมมุติ,การสันนิษฐาน,การทึกทัก
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
ban(n) การห้าม,การประกาศห้าม,การสั่งห้าม
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
basketry(n) การสานตะกร้า
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
blackjack(n) กระบอง,ธงโจรสลัด
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
bridal(adj) ของเจ้าสาว,เกี่ยวกับเจ้าสาว,เกี่ยวกับพิธีสมรส
buccaneer(n) โจรสลัด
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
burst(n) การระเบิด,การส่องแสง,การปรากฏ
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน,โจรสลัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tasteรสนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abbreviated dialingการต่อเลขหมายย่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abdicationการสละราชสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
AC (alternating current)เอซี (กระแสสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accumulationการสะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acentric occlusion; eccentric occlusionการสบ(ฟัน)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acousticทางเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acousticsสวนศาสตร์ [อ่านว่า สะวะนะสาด] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adequate diet; diet, balancedอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertainmentโฆษณาบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AF (audio frequency)เอเอฟ (ความถี่เสียง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AFC (automatic frequency control)เอเอฟซี (การควบคุมความถี่อัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affidavitคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affluentธารสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AFT (automatic fine tuning)เอเอฟที (การปรับชัดอัตโนมัติ, การปรับละเอียดอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AI (artificial intelligence)เอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
airbrushแอร์บรัช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
airtimeเวลาสื่อสารทางอากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alexia; amnesia, visual; aphasia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alliterationการสัมผัสอักษร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternating current (AC)กระแสสลับ (เอซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternationการสับเปลี่ยน, การสลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alum๑. สารส้ม๒. อะลัม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
AM (amplitude modulation)เอเอ็ม (การกล้ำแอมพลิจูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
regional metamorphismการแปรสภาพบริเวณไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amplifierเครื่องขยาย, วงจรขยาย, ตัวขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amplitudeแอมพลิจูด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anabolismกระบวนการสร้าง, แอแนบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analog channelช่องสัญญาณแอนะล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomic occlusionการสบ(ฟัน)เชิงกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
androsteroneแอนโดรสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anodeขั้วบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
answered signalสัญญาณตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antennaสายอากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acidic Taste, Sharpรสเปรี้ยวมาก [การแพทย์]
Alchemyรสายนเวท [การแพทย์]
Flavorรสชาด [TU Subject Heading]
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบีเลียน, กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
absolute magnitudeโชติมาตรสัมบูรณ์
Accumulationการสะสม, การรวมตัว [การแพทย์]
Acetylcholinesteraseเอ็มไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส, อะเซทิลโคลิเนสเทอเรส, อาซีติลคอลีนเอสเทอเรส, อะซีติลโคลีนเอสเตอเรส, เอนไซม์, อะซีติย์ลโคลีนเอสเตอเรส, น้ำย่อยเซทีลโคลีนเอสเทอเรส, เอ็นซัยม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส [การแพทย์]
Acetyltransferasesอะซีติลทรานสเฟอเรส, เอนไซม์; อะซีติย์ลทรานสเฟอเรส [การแพทย์]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสรสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสรสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสรสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adaptorตัวปรับต่อแผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Aerophobiaการสะดุ้งเป็นจังหวะ [การแพทย์]
Airline passenger security screeningการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสายการบิน [TU Subject Heading]
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
albedoอัตราส่วนการสะท้อน ของพื้นผิว [อุตุนิยมวิทยา]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
All alongการเย็บกี่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Allergen Extractsสารสกัดภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergenic Extractสารสกัดก่อภูมิแพ้ [การแพทย์]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Aloe Extractsสารสะกัดอะโล [การแพทย์]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Alumสารส้ม [TU Subject Heading]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]
Analog computerแอนะล็อกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันขนาดต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Analytic cardบัตรจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Androsteroneแอนโดรสเตอโรน, ฮอร์โมน; แอนโดรสเตอโรน [การแพทย์]
Animal Kingdomอาณาจักรสัตว์ [การแพทย์]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสรสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flavor (n.) รสจัด See also: รสเข้มข้น Syn. taste, savor
tang (n.) รสจัด See also: รสเข้มข้น Syn. taste, flavor, savor
flavor (n.) รสชาติ See also: รส, กลิ่น Syn. odor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
flavor (n.) รสชาติ See also: รส, กลิ่น Syn. odor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
flavour (n.) รสชาติ See also: กลิ่น, รส Syn. taste, aroma, gusto
savor (n.) รสชาติ See also: รส, กลิ่น Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savour (n.) รสชาติ See also: รส, กลิ่น Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
smack (n.) รสชาติ
taste (n.) รสชาติ See also: รส Syn. flavour, savour
tooth (n.) รสชาติ
aftertaste (n.) รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก
taste (n.) รสนิยม See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ Syn. appreciation, judgment
tacky (sl.) รสนิยมต่ำ
sweet (n.) รสหวาน See also: ความหวาน Syn. sweetness
sweetness (n.) รสหวาน See also: ความหวาน
illegitimate (adj.) นอกสมรส
illegitimate child (n.) ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ)
abdication (n.) การสละราชสมบัติ Syn. stepping down
ability (n.) พรสวรรค์ See also: ที่คงอยู่ตลอดไป Syn. talent Ops. inability
absinth (n.) ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม Syn. absinthe
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll handle thisฉันจะจัดการสิ่งนี้เอง
I'll tell him in personฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
Would you like something to drink?คุณอยากดื่มอะไรสักหน่อยไหม
She gave birth to a baby last weekเธอคลอดบุตรสัปดาห์ที่แล้ว
I'm not saying a wordฉันไม่ได้พูดอะไรสักหน่อย
Can you handle that for me?คุณช่วยจัดการสิ่งนั้นให้ฉันได้ไหม
You are nothing to meคุณไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับฉัน
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
Well, I must say you have such good taste in…เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
No doubt, that why your tea tastes so goodไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
I'd like to say a few wordsฉันอยากจะพูดอะไรสักสองสามคำ
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
It would be nice to be a member of a clubมันคงดีนะที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรสักแห่ง
I guess I shouldn't say that work is a waste of timeฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวว่างานนั่นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่า
What should I dress up at tomorrow night?ฉันควรแต่งชุดอะไรสำหรับคืนพรุ่งนี้?
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนอาสาทำงานนี้
We don't want to lose you againพวกเราไม่ต้องการสูญเสียเธอไปอีก
I have never wanted anything as much in my whole lifeฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
I need to talk to you in privateฉันต้องการพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัว
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
You've never tasted desperateคุณไม่เคยลิ้มรสความสิ้นหวัง
It must be a reasonมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่าง
I don't know what to do for my next holidayฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรสำหรับวันหยุดหน้านี้
They met in privateพวกเขาพบกันเป็นการส่วนตัว
I only wanted what the best for herฉันแค่เพียงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอเท่านั้น
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนรับอาสาทำงานนี้
Anything to drink?ดื่มอะไรสักหน่อยไหม?
I want to see an end to the troublesฉันอยากเห็นการสิ้นสุดของปัญหาต่างๆ
Did you do anything fun?คุณทำอะไรสนุกๆ บ้างหรือเปล่า?
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
What's your plan for the summer vacation?คุณมีแผนอะไรสำหรับการไปพักร้อนนี้?
The examination put a lot of stress on himการสอบทำให้เขากดดันมาก
How much time it will take you to prepare for your exam?เธอต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ?
How much time do you need to prepare for this exam?เธอต้องการเวลามากเท่าไหร่ในการเตรียมการสอบนี้?
He's nothing to me but an empty seatเขาไม่สำคัญอะไรสำหรับฉันเป็นแค่เก้าอี้ว่างเปล่า
He loves to gossip Rose behind her backเขาชอบนินทาโรสลับหลัง
He doesn't allow smoking in the officeเขาไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน
I am truly sorry for your lossฉันเสียใจจริงๆ กับการสูญเสียของคุณ
Only if these are met, I will marry youถ้าเพียงแต่สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนองตอบ ฉันก็จะแต่งงานกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Three flavors, not 31.มีแค่ 3 รส ไม่ใช่ 31
Cherry flavoured. Want to taste?รส เชอรี่ด้วยนะ ลองชิมไม๊
Aluminum, ash, like you can smell the psychosphere.รสของอลูมิเนียม เถ้าถ่าน กลิ่นมันเหมือนเวลาที่นายได้กลิ่นพวกโรคจิต
Your lips tasted like strawberries.รสจูบเจ้าเหมือนสตอเบอรี่เลย
A taste of the Orient in Burbank.รสชาดของตะวันออก ในBurbank
Protein waffles aren't bad.รสชาดข้าวแดงก็ไม่เลว
So that's what death tastes like.รสชาดความตายมันเป็นอย่างนี้เอง
What taste will you get if you cut it with scissors?รสชาดจะเป็นยังไงถ้าคุณตัดมันด้วยกรรไกร?
No appetite?รสชาดมันห่วยแตก งั้นหรอ?
It doesn't taste the same.รสชาดมันไม่เหมือนเดิม
It tastes different every time I make it.รสชาดมันไม่เหมือนเดิมทุกครั้งหรอกค่ะ
That tastes like dirt.รสชาดอย่างกับดินแน่ะ
Ohh. It's like gasoline.รสชาดเหมือนน้ำมันเลย
Tastes like high school!รสชาดเหมือนอยู่มัธยม!
Hmm. A little chewy. Keenly aromatic.รสชาติ และเป็นกลิ่นหอม
Taste, is not only biochemical... it's also psychological.รสชาติ ไม่ใช่แค่ในทางชีวเคมีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทางด้านจิตวิทยา
Wasn't my favorite treat. And he wanted it back.รสชาติก็งั้นๆ แถมจะเอาคืน
It is better than anything you've ever tasted.รสชาติก็ดีกว่าทุกสิ่งที่คุณเคยลิ้มลอง
What? It tastes okay, right?รสชาติก็ไม่ได้แย่ใช่ไหม
That taste of pain is even worse than death.รสชาติของความเจ็บปวดน่ะมันยิ่งกว่าตายซะอีก
Kind of taste like chicken.รสชาติของมันคล้ายไก่
Tastes like goblin piss.รสชาติของมันเหมือนกับฉี่คอฟวิน
You can't beat the taste of alcohol and plastic.รสชาติของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และพลาสติก
She tasted like imported sophistication and domestic cigarettes.รสชาติของเธอยังกะความเสแสร้งนำเข้าจากต่างประเทศ บวกกับบุหรี่ในประเทศยังไงยังงั้น
And it tasted like metal. I think it was blood.รสชาติคล้ายๆเหล็ก ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเลือด
The flavor is ambiguous, like you.รสชาติคลุมเครือเหมือนคนทำเลย
The magnificence of what we're about to do?รสชาติความยิ่งใหญ่ของสิ่งนี้
It's not that great today. It's lost some flavor from his slacking off.รสชาติงั้นๆ นะวันนี้ เจ้าขี้เกียจเอ๊ย
It starts mellow, sweet.รสชาติจะเริ่มจาก... ความนุ่ม หวาน
TASTES AS GOOD AS IT SOUNDS.รสชาติดีกว่าที่ได้ยินเยอะเลย
After we've replenished ourselves, we'll share with you what we can.รสชาติดีกว่าหน้าตาเสมอ
It's certainly preferable to your energy drink.รสชาติดีกว่าเครื่องดื่มชูกำลังของคุณซะอีก
Best I've ever tasted.รสชาติดีที่สุดเลยจ้ะ
It's nice and relaxing...รสชาติดีแถมยังช่วยผ่อนคลาย
Tastes that no one has tried yet! Discoveries to be made!รสชาติที่ไม่มีใครลองมาก่อน การค้นพบที่จะเกิดขึ้น
This is one of my favorite recipes.รสชาตินี้ฉันชอบจริงๆ
This is not gonna taste good.รสชาตินี้ไม่มีใครอยากลิ้มลอง อ้วก
When it tastes this bad, it's hard to tell.รสชาติบาดใจขนาดนี้คงบอกไม่ได้หรอก
The taste is so... sweet.รสชาติมัน... หวานมาก
It kind of tastes just like chicken, right?รสชาติมันค่อนข้างเหมือนไก่น่ะ ว่าไหม?

รส ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support
何事[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
個人[こじん, kojin] Thai: เป็นการส่วนตัว English: individual
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
味わう[あじわう, ajiwau] Thai: ลิ้มรส English: to taste
対話[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
投稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์หรือวารสาร English: submission
教え方[おしえかた, oshiekata] Thai: วิธีการสอน English: method of teaching
整合[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity
栄進[えいしん, eishin] Thai: การส่งเสริมให้เจริญก้าวหน English: promotion
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: การสมัคร English: application
精米[せいめい, seimei] Thai: ข้าวที่ได้รับการสีแล้ว English: polished rice
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การสอบสวน English: inquiry
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รส
Back to top