ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pepper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pepper*, -pepper-

pepper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pepper (n.) พืชจำพวกพริกไทย See also: พริกไทย, พริกป่น Syn. paprika, habanero
pepper (vt.) โรยพริกไทย See also: ใส่พริกไทย Syn. spatter, sprinkle
pepper (vt.) ระดมยิง See also: ระดมขว้าง, โจมตี
pepper mill (n.) กระปุกพริกไทย See also: ขวดพริกไทย Syn. hand mill, pepper shaker
pepper shaker (n.) กระปุกพริกไทย See also: ขวดพริกไทย Syn. hand mill
pepper with (phrv.) ขว้างใส่ See also: ปาด้วย, โจมตีด้วย
pepper-and-salt (adj.) ผสมกันระหว่างสีขาวและดำ See also: เป็นจุดขาวและดำ Syn. black and white, grizzled, calico
pepperbox (n.) กระปุกพริกไทย See also: ขวดพริกไทย Syn. peppershaker
peppercorn (n.) พริกไทย Syn. pepper
peppercorn (n.) สิ่งเล็กๆ น้อยๆ See also: สิ่งที่ไม่มีค่า
peppermint (n.) พืชจำพวก Mentha piperita มีกลิ่นหอม
peppershaker (n.) กระปุกพริกไทย See also: ขวดพริกไทย
peppery (adj.) เกี่ยวกับพริกไทย
peppery (adj.) เผ็ดร้อน See also: มีกลิ่นหรือรสพริกไทย Syn. hot, pungent, piquant, spicy Ops. insipid
peppery (adj.) ซึ่งโมโหง่าย See also: ซึ่งโกรธง่าย, ซึ่งฉุนเฉียวง่าย Syn. acute, sharp
English-Thai: HOPE Dictionary
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา
pepper milln. กระปุกบดพริกไทย
peppercorn(เพพ'เพอะคอร์น) n. พวกเม็ดพริกไทย,สิ่งเล็กที่ไม่มีค่า,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ค่าเช่าที่มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีนาม. adj. เป็นพวง,เป็นกลุ่ม
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่,น้ำมันสะระแหน่
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered,hot-tempered
English-Thai: Nontri Dictionary
pepper(n) พริกไทย
peppermint(n) สะระแหน่
peppery(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,เจ้าโทสะ,โมโหโทโส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pepper (Spice)พริกไทย (เครื่องเทศ) [TU Subject Heading]
Peppermintเป็บเปอร์มินท์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพริกไทย (n.) pepper
พริกไทย (n.) pepper Syn. ต้นพริกไทย
พริกขี้หนู (n.) guinea-pepper See also: bird-chilli Syn. พริกแกว
พริกชี้ฟ้า (n.) goat pepper
พริกหยวก (n.) sweet pepper See also: green pepper, bell-pepper
พริกเทศ (n.) imported dried spur-pepper
พริกแกว (n.) guinea-pepper See also: bird-chilli
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to playมันคือยี่สิบปีที่ผ่านมาในวันนี้ จีที เปเปอสอนวงดนตรีที่จะเล่น
On Thursday night they serve a wicked pepper steak.เมื่อคืนวันพฤหัสพวกเขาเสิร์ฟเนื้อพริกไทยแย่มาก
We happen to make the state's best pepper steak.พวกเราทำเนื้อสเต็กพริกไทยที่ดีที่สุดในจังหวัด
Hi. One mushroom, green pepper and onion?แบบเพิ่มเห็ดกับหัวหอมนะครับ
Is there any pepper here? Could I have some?ที่นี่มีพริกไทยมั้ยเนี่ย ขอหน่อยได้มั้ย
We'll give Shigeru "The Pepper Punishment," got that?เราจะลงโทษโดยให้กินพริกไทย เข้าใจมั๊ย
It shoots pepper spray.มันคือสเปรย์พริกไทยป้องกันตัว
Well, you've just been standing in that same spot for about ten minutes staring at that Polly Pepper book.ก็ คุณยืนอยู่ที่เดิมนี่ ตั้งสิบนาทีแล้ว ที่บ้านกระดาษเนี่ย
MATT: Payback, seniors. Don't get that pepper spray on your hands.มึงจะถือสเปรย์พริกไทยในมือมึงเฉยๆทำห่าไรวะ
And this toothpaste... this will make up for the pepper spray, asshole.นี่ยาสีฟัน เอาไว้แต่งหน้ามึงแทนสเปร์ยพริกไทย
Little Miss Chili Pepper is a beauty contest for everyone in Albuquerque... but you have to be six or seven and you have to be a girl.โอเค ลิตเติล มิส ชิลลี เปปเปอร์เป็นเวที ประกวดความงามในอัลบูเกอร์ แต่ต้องเป็นเด็กผู้หญิงอายุระหว่าง6-7ขวบ
Pepper. It smells like pepper spray but that doesn't explain the color.พริกไทย กลิ่นมันเหมือนสเปรย์พริกไทย แต่มันไม่อธิบายเรื่องสี

pepper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红辣椒粉[hóng là jiāo fěn, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄣˇ, 红辣椒粉 / 紅辣椒粉] red pepper powder; paprika
辣椒酱[là jiāo jiàng, ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄤˋ, 辣椒酱 / 辣椒醬] red pepper paste; chili sauce
烤胡椒香肠[kǎo hú jiāo xiāng cháng, ㄎㄠˇ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤ ㄔㄤˊ, 烤胡椒香肠 / 烤胡椒香腸] roast pepper sausage; pepperoni
青椒牛柳[qīng jiāo niú liǔ, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, 青椒牛柳] beef with green peppers
青椒[qīng jiāo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠ, 青椒] Capsicum annuum; green pepper
牛角椒[niú jiǎo jiāo, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠ, 牛角椒] Cayenne pepper; red pepper; chili
尖椒[jiān jiāo, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠ, 尖椒] chili pepper
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 调味剂 / 調味劑] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
牙买加胡椒[Yá mǎi jiā hú jiāo, ㄧㄚˊ ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, 牙买加胡椒 / 牙買加胡椒] Jamaican pepper; all-spice (Pimenta dioica)
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 椒] pepper
胡椒[hú jiāo, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, 胡椒] pepper
胡椒薄荷[hú jiāo bò he, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, 胡椒薄荷] peppermint
[hè, ㄏㄜˋ, 荷] peppermint; to carry burden
薄荷油[bò he yóu, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙ ㄧㄡˊ, 薄荷油] peppermint

pepper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カイエンペッパー[, kaienpeppa-] (n) cayenne pepper
タバスコ[, tabasuko] (n) Tabasco; jalapeno sauce; pepper sauce
チリペッパー[, chiripeppa-] (n) chili pepper
トスバッティング[, tosubatteingu] (n) toss batting (baseball); pepper game
ハラペーニョ;ハラペニョ[, harape-nyo ; harapenyo] (n) jalapeno pepper (spa
ペッパーミル[, peppa-miru] (n) pepper mill
一味唐辛子[いちみとうがらし, ichimitougarashi] (n) cayenne pepper powder
南蛮辛子[なんばんがらし, nanbangarashi] (n) (obsc) (See 唐辛子) chili pepper (chile, chilli)
唐辛子(P);唐芥子;蕃椒[とうがらし(P);トウガラシ;とんがらし(唐辛子);ばんしょう(蕃椒), tougarashi (P); tougarashi ; tongarashi ( tougarashi ); banshou ( ban shou )] (n) (1) (See ピーマン) capsicum (Capsicum annuum, esp. the cultivated chili peppers); chili pepper (chile, chilli); cayenne; red pepper; (2) (ばんしょう only) Guinea pepper; (P)
山椒[さんしょう;さんしょ;サンショウ, sanshou ; sansho ; sanshou] (n) (uk) Japanese pepper (species of Sichuan pepper, Zanthoxylum piperitum); Japanese prickly ash
紅葉卸し;紅葉おろし[モミジオロシ;もみじおろし, momijioroshi ; momijioroshi] (n) whole daikon with a chile pepper notched inside and then grated; grated daikon and grated carrot mixed together
紅蓼[べにたで, benitade] (n) water pepper (Polygonum hydropiper forma purpurascens)
胡椒入れ[こしょういれ, koshouire] (n) pepper shaker
胡麻塩頭[ごましおあたま, gomashioatama] (n) salt and pepper hair; dark hair streaked with gray
花椒[かしょう, kashou] (n) Sichuan pepper (tree) (Zanthoxylum bungeanum); Chinese prickly-ash
薑;椒[はじかみ, hajikami] (n) (1) (arch) (esp. 薑) (See 生薑) ginger (Zingiber officinale); (2) (esp. 椒) (See 山椒) Japanese pepper (Zanthoxylum piperitum)
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P)
スポッテッドバタフライフィッシュ;スポッティドバタフライフィッシュ[, supotteddobatafuraifisshu ; supotteidobatafuraifisshu] (n) peppered butterflyfish (Chaetodon guttatissimus); spotted butterflyfish
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish
ナンヨウミドリハゼ[, nanyoumidorihaze] (n) green bubble goby (Eviota prasina); pepperfin pygmy goby
ハバネロ[, habanero] (n) Habanero (pepper)
パプリカ[, papurika] (n) paprika (spice made from sweet peppers) (hun
ペパーミント[, pepa-minto] (n) peppermint
ミント[, minto] (adj-na,n) (abbr) mint; peppermint; (P)
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.)
七色唐辛子[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.)
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
南蛮煮[なんばんに, nanbanni] (n) (1) sauteed vegetables with fish or poultry made into a stew; (2) poultry or fish stew with chili peppers and Welsh onions mixed in
実山椒[みさんしょう, misanshou] (n) (See 山椒) green Japanese peppercorn; unripe Japanese peppercorn
振りかける;振り掛ける[ふりかける, furikakeru] (v1,vt) (uk) to sprinkle over (e.g. salt, pepper, etc. on food)
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) (See 明太) walleye pollack roe (generally served salted and spiced with red pepper)
柚子胡椒;ゆず胡椒[ゆずこしょう;ゆずごしょう, yuzukoshou ; yuzugoshou] (n) condiment paste made from yuzu zest and chile peppers
花茗荷[はなみょうが;ハナミョウガ, hanamyouga ; hanamyouga] (n) (uk) peppermint stick (species of perennial evergreen, Alpinia japonica)
薄荷[はっか;はか(ok);ハッカ, hakka ; haka (ok); hakka] (n) (1) (uk) mint (e.g. peppermint, spearmint, etc.); (2) (uk) Japanese peppermint (Mentha arvensis var. piperascens)
薄荷糖[はっかとう, hakkatou] (n) peppermint
薬味[やくみ, yakumi] (n) condiment (e.g. grated or chopped topping such as daikon, wasabi, ginger, green onion, red pepper); spice; (P)
西洋薄荷[せいようはっか;セイヨウハッカ, seiyouhakka ; seiyouhakka] (n) (uk) (See ペパーミント) peppermint (Mentha x piperita)
鷹の爪[たかのつめ;タカノツメ, takanotsume ; takanotsume] (n) (1) (uk) Gamblea innovans (species of deciduous tree); (2) (See 唐辛子・1) extremely spicy form of chili pepper; (3) variety of high-quality green tea

pepper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะพลู[n.] (chaphlū) EN: Piper sarmentosum ; pepper vine FR:
ช้าพลู[n.] (chāphlū) EN: Piper sarmentosum ; pepper vine FR:
ดีปลี[n.] (dīplī) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper FR:
ข้าวหมูกระเทียมพริกไทย [n. exp.] (khāo mū kra) EN: garlic and pepper pork with rice FR:
ขี้นก[n.] (khīnok) EN: wild bird pepper FR:
ขี้หนู[n.] (khīnū) EN: small capsicum ; tiny fiery chili ; bird pepper ; Capsicum frutescens FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum frutescens
ขวดพริกไทย [n.] (khūat phrik) EN: pepper shaker FR: poivrière [f] ; poivrier [m]
กระปุกพริกไทย[n. exp.] (krapuk phri) EN: pepper pot ; pepper shaker (Am.) FR: poivrier [m] ; poivrière [f]
กระสัง[n.] (krasang) EN: pellucoid-leaved pepper ; Peperomia pellucida FR: Peperomia pellucida
หมูผัดพริกไทยดำ[n. exp.] (mū phat phr) EN: stir-fried pork with black pepper FR:
หมูทอดกระเทียมพริกไทย[n. exp.] (mū thøt kra) EN: fried pork with garlic pepper FR:
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce FR: sauce pimentée [f]
น้ำพริกลงเรือและหมูหวาน[xp] (nāmphrik lo) EN: sweet pork with hot pepper sauce FR:
ผักกระสัง[n. exp.] (phak krasan) EN: pellucoid-leaved pepper FR:
พลู [n.] (phlū) EN: betel leave vine ; betel-vine ; betel pepper FR: feuille de bétel [f]
พริก[n.] (phrik) EN: pepper ; spice ; chilli ; chili (Am.) ; Capsicum FR: piment [m] ; poivre [m]
พริกบุตโจโลเกีย[n. exp.] (phrik but j) EN: bhut jolokia ; ghost pepper ; ghost chili pepper ; red naga chili FR:
พริกชี้ฟ้า[n.] (phrik chīfā) EN: goat pepper ; bird pepper ; chilli ; chilli spur pepper FR: piment [m]
พริกแดง[n. exp.] (phrik daēng) EN: red pepper FR:
พริกฝรั่ง[n. exp.] (phrik Faran) EN: sweet pepper ; pimento FR:
พริกขี้หนู[n. exp.] (phrik khīnū) EN: guinea pepper ; bird pepper ; bird-chilli ; small capsicum ; chilli pepper ; tiny fiery chilli ; hot chilli ; Capsicum annuum FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum annuum
พริกเขียว[n. exp.] (phrik khīo) EN: green pepper ; green chili FR:
พริกพิโรธ[n. exp.] (phrik phirō) EN: bhut jolokia ; ghost pepper ; ghost chili pepper ; red naga chili FR:
พริกป่น[n. exp.] (phrik pon) EN: ground dried chillies ; ground chilli ; ground red peppers ; paprika ; Cayenne pepper FR: piment pilé [m]
พริกไทย[n.] (phrikthai) EN: pepper ; peppercorn ; Piper nigrum FR: poivre [m] ; Piper nigrum
พริกไทยบุบ[n. exp.] (phrikthai b) EN: broken pepper corns FR: poivre concassé [m]
พริกไทยดำ[n. exp.] (phrikthai d) EN: black pepper FR: poivre noir [m]
พริกไทยขาว[n. exp.] (phrikthai k) EN: white pepper FR: poivre blanc [m]
พริกหวาน[n. exp.] (phrik wān) EN: sweet pepper ; bell pepper ; capsicum FR:
พริกยักษ์ [n. exp.] (phrik yak) EN: sweet pepper ; bell pepper FR:
พริกหยวก[n. exp.] (phrik yūak) EN: sweet pepper ; green pepper ; bell-pepper FR: piment vert [m] ; poivron [m]
สเปรย์พริกไทย [n. exp.] (saprē phrik) EN: pepper spray FR:
ซอสพริกไทย[n. exp.] (søt phrikth) EN: pepper sauce FR: sauce au poivre [f]
ซอสพริกไทยดำ[n. exp.] (søt phrikth) EN: black pepper sauce FR:
ต้นพลู [n. exp.] (ton phlū) EN: betel leave vine ; betel-vine ; betel pepper FR: bétel [m]
ไก่ผัดพริกหยวก[n. exp.] (kai phat ph) EN: stir-fried chicken and banana peppers FR:
เหล้าสะระแหน่[n. exp.] (lao saranaē) EN: peppermint oil FR: extrait de menthe [m] ; essence de menthe [f]
เปปเปอร์มินต์[n.] (pēppoēmint) EN: peppermint FR: menthe [f]
เผ็ด[adj.] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery FR: épicé ; pimenté ; piquant ; relevé
พริกกับเกลือ[n. exp.] (phrik kap k) EN: salt and ground red or green peppers (condiment) FR:

pepper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chilischote {f}chile; chile pepper
Salz- und Pfefferstreuer {m}salt cellar and pepper pot
Paprika {f} (Schote)green pepper; sweet pepper; capsicum
Paprikaschoten {pl}paprika peppers; bell peppers
Peperoni {pl}; scharfer Paprika | scharfe Paprikasred peppers; chile pepper; chili; chiles | chilies
Pfeffermühle {f}pepper mill
Pfefferstreuer {m}pepper caster
Wurdemanns Putzergarnele {f} (Lysmata wurdemanni) [zool.]peppermint shrimp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pepper
Back to top