ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประหลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประหลาด*, -ประหลาด-

ประหลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหลาด (adj.) strange See also: uncommon, unusual, odd, queer, peculiar, bizarre, extraordinary Syn. แปลก, ผิดธรรมดา, น่าพิศวง, พิกล, พิสดาร
ประหลาดตา (adj.) strange-looking See also: strange, unusual, surprising, extraordinary Syn. แปลกตา, แปลกประหลาด
ประหลาดตา (adj.) strange-looking See also: strange, unusual, surprising, extraordinary Syn. แปลกตา, แปลกประหลาด
ประหลาดใจ (v.) be surprised See also: wonder, be astonished Syn. งงงวย, แปลกใจ, งง, พิศวง, สงสัย, กังขา
English-Thai: HOPE Dictionary
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised
amazing(อะเม' ซีง) adj. ซึ่งทำให้ประหลาดใจ, Syn. surprising, unbelieving-A. ordinary
androsphinx(แอน' โดรสฟิงคซฺ) n., (pl. -sphinxes, sphinges) ตัวสัตว์ประหลาดในนวนิยายกรีก (sphinx) ที่มีหัวเป็นคน
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร,แปลกประหลาด,พิสดาร,ประดับมากไป
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
blimy(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
bug-eyedadj. มีตาถลน,ประหลาดใจ
campy(แคม'พี) adj. บ้านนอก,เปิน,ประหลาด,ลักเพศ
chimera(คิเม'ระ) n. สัตว์ประหลาดน่ากลัว,ความเพ้อผัน,พันธุ์ต่อกิ่งผสม, Syn. chimaera
crank(แครงคฺ) {cranked,cranking,cranks} n. ข้อเหวี่ยง,ที่หมุน,ด้ามหมุน,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย,ความคิดที่ประหลาด,คนระห่ำ vt.,vi. งอเป็นรูปด้านหมุน,หมุนข้อเหวี่ยง,หมุนมือหมุน,บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน,บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย,พลิกง่าย,คว่ำง่าย,ร่าเริง,มีชีวิตชี
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย,ฉุนเฉียว,ไม่มั่นคง,คว่ำ,ง่าย,เอียงง่าย,ประหลาด,บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross,sulky,peevish ###A. calm
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
cross-grained(ครอส'เกรนด) adj. มีลายไขว้,เป็นลายตัดสลับกัน,มีอารมณ์ร้อย,ดื้อรั้น,ประหลาด
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer ###A. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
eerie(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
eery(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
eh(เอ'อี) interj. คำอุทานแสดงความสงสัยประหลาดใจ,เฮ้อ!
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว,แปลกประหลาด,พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich
exotic(อิกซอท'ทิด) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,ผิดธรรมดา,ประหลาด. n. สิ่งที่มาจากต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา., See also: exotically adv., Syn. alien
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.
fairy talen. เทพนิยาย,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
fey(เฟ) adj. เหนือหลักธรรมชาติ,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา,ประหลาด,ซึ่งล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
freakish(ฟรีค'คิช) adj. เป็นลายเป็นเส้นที่ประหลาด,ประหลาด,วิตถาร,เพ้อฝัน,ผิดปกติ,นอกลู่,นอกทาง., See also: freakishly adv. freakishness, Syn. grotesque
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gargoyle(การ์'กอยล์) n. หัวรูปสัตว์ประหลาดที่เป็นปากท่อต่อจากรางน้ำฝน หัวรูปสัตว์ประหลาด, See also: gargoyled adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
antic(adj) แปลก,ประหลาด,น่าขัน,ตลก
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
bizarre(adj) แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
crazy(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,จิตฟั่นเฟือน,อ่อนแอ,ประหลาด
curio(n) ของประหลาด,ของหายาก,โบราณวัตถุ,ของเก่า
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,แปลก,ประหลาด
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
eerie(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
eery(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fantastic(adj) น่าอัศจรรย์,ประหลาด,เกี่ยวกับการนึกฝัน,แปลกประหลาด
freak(n) ของแปลก,ของประหลาด,ความประหลาด,ความวิตถาร
freakish(adj) แปลก,ประหลาด,วิตถาร,พิลึกพิลั่น,นอกลู่นอกทาง
griffin(n) สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย
grotesque(adj) พิลึก,พิกล,วิตถาร,ประหลาด,วิปลาส,ผิดปกติ
ha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
inconceivable(adj) พิลึก,ประหลาด,นึกไม่ถึง,เหลือเชื่อ
marvel(n) ของมหัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
monster(n) สัตว์ประหลาด,อสุรกาย
monstrosity(n) ความใหญ่โต,ความน่ากลัว,ความโหดร้าย,ความประหลาด
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด
mystery(n) ความลึกลับ,ความพิศวง,ความประหลาดมหัศจรรย์
mystification(n) ความงงงวย,ความลึกลับ,ความประหลาดใจ
mystify(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้อัศจรรย์ใจ,ทำให้ประหลาดใจ
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loch Ness monsterสัตว์ประหลาดล็อคเนส [TU Subject Heading]
Monstersสัตว์ประหลาด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
eldritch (adj.) ประหลาด See also: แปลก, พิลึก, น่ากลัว, ซึ่งผิดธรรมชาติ Syn. weird, uncanny, unearthly
freak (adj.) ประหลาด Syn. abnormal, queer, unusual
graceless (adj.) ประหลาด See also: ไม่น่าด, น่าเกลียด
peculiar (adj.) ประหลาด See also: แปลกประหลาด Syn. strange, singular, unique Ops. normal, average
queerish (adj.) ประหลาด See also: แปลก, ผิดปกติ
ungraceful (adj.) ประหลาด See also: ไม่น่าด, น่าเกลียด Syn. graceless
unusual (adj.) ประหลาด See also: แปลกปลอม, Syn. strange Ops. common, usual
wacky (adj.) ประหลาด (คำสแลง) See also: แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก Syn. crazy, eccentric, mad Ops. normal
whacky (adj.) ประหลาด (คำสแลง) See also: แปลก, ไม่เต็มบาท, พิลึก Syn. wacky, crazy, eccentric, mad
marvellous (adj.) ประหลาดมาก See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ Syn. terrific, wonderful
marvelous (adj.) ประหลาดมาก See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ Syn. terrific, wonderful
ironic (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. paradoxical, incongruous
ironical (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. paradoxical, incongruous
paradoxical (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. incongruous
paradoxical (adj.) ประหลาดและน่าขัน Syn. incongruous
ameze (vt.) ประหลาดใจ Syn. surprise
astound (vt.) ประหลาดใจ Syn. surprise, ameze
gobsmacked (sl.) ประหลาดใจ
boggle at (phrv.) ประหลาดใจกับ
marvel at (phrv.) ประหลาดใจกับ See also: แปลกใจกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Weird! You told the boss?ประหลาด คุณบอกหัวหน้าหรือยัง?
Don't you think it's weird?คุณไม่คิดว่ามันแปลกประหลาดหรือ
There is something extremely odd going onมีบางสิ่งที่น่าประหลาดสุดๆ กำลังเกิดขึ้น
It's been a very weird nightมันเป็นคืนที่แปลกประหลาดมากจริงๆ
He is a weird guyเขาเป็นผู้ชายที่ประหลาดมาก
What a surprise!น่าประหลาดอะไรอย่างนี้
It’s a bit strangeมันแปลกประหลาดเล็กน้อย
I'll definitely never do such a weird thing!ฉันจะไม่มีวันทำเรื่องประหลาดอย่างนั้นเป็นเด็ดขาด
He's so weirdเขาช่างประหลาดเหลือเกิน
She stared at me like I am a weird guyเธอจ้องมองที่ฉันอย่างกับฉันเป็นตัวประหลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I may not be the swiftest guy in the world even when I'm not hungover but I do seem to remember a process where you ask me questions and I give answers, and I ask questions and you give answers and that's the way we find out things.ดีฉันไม่อาจจะเป็นคนที่แต่งตัว ประหลาด swiftest ในโลกแม้ในขณะที่ฉันไม่ได้ แขวนมากกว่า แต่ฉันดูเหมือนจะจำ กระบวนการ
I have met and, I think, fallen in love with the most beautiful, incredible, weird woman on the face of the planet.ผมได้พบและตกหลุมรักกับ ผู้หญิงที่สวย ประหลาด มหัศจรรย์ที่สุด บนพื้นผิวดาวเคราะห์ดวงนี้
Weirdo. kook. nut.มันต้องมีความหมายอะไรซักอย่าง ประหลาด บ้า บ๊อง
Well... No visible signs of douchery --เยี่ยม ไม่มีอะไร ประหลาด นะ
Look, I've been doing this "weirdo, quirky, fabulous,ฟังนะ ฉันเรื่องทำนอง แปลก ประหลาด เริ่ด
Curious. I've never seen birds like these.ประหลาด ฉันไม่เคยเห็นนกแบบนี้
That's odd. These land transfers they left behind.ประหลาด รายการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พวกเขาทิ้งไว้
He was asking about Frank. So mysterious.ประหลาด เขาถามฉันเรื่องแฟรงค์
This is weird. Why can I only hear my voice?ประหลาดจริง ทำไมฉันได้ยินแค่เสียงของฉันน๊า
But what a surprise. You can talk!ประหลาดจริง นายพูดได้ด้วย!
That's really, most definitely weird.ประหลาดจริงๆ มันเป็นโชคชะตาจริงๆ
That's weird, right?ประหลาดจริงว่าไหมล่ะ
All right, that's weird. Look at this sprinkler.ประหลาดจัง ดูสปริงเกลอร์นี่สิ
That's weird. Yeah, oh, yeah. That's enough from Dr. Bimbu for now.ประหลาดจัง พอเรื่องด็อกเตอร์บิมบูไว้เท่านี้ก่อนดีกว่า
It's amazing how women can ostracize someone like that.ประหลาดจัง ว่าทำไมพวกผู้หญิงถึงได้คว่ำบาตรใครแบบนั้นได้
It's amazing how things work out. I need to see my son now- - Jake Bohm.ประหลาดดีจังนะที่เรื่องออกมาเป็นแบบนี้ ผมต้องการพบลูกผมเดี๋ยวนี้ เจค บอห์ม
Amazing how you make that sound like an insult. Excuse me.ประหลาดดีที่คำชมของคุณ ฟังแล้วเหมือนดูถูก
Pretty awkward. Look what Pierce won me.ประหลาดดีนะ ดูสิว่าเพียร์ซเอาอะไรให้ฉัน
The weirdest thing is that nobody stopped us.ประหลาดที่สุดคือ ไม่มีใครหยุดเราแฮะ
That's weird. Why would she...ประหลาดมาก ทำไมเธอถึง..
Preposterous, looking for her here!ประหลาดมาก ที่มาหาตัวหล่อนที่นี่
That was amazing. I've never gone to first base before.ประหลาดมากเลย ฉันไม่เคยทำได้เลยนะ
Does it weird you out? We could go someplace else.ประหลาดเกินไปเหรอ งั้นไปกินที่อื่นกัน
Unusual equals exotic,Equals foreign.ประหลาดเท่ากับต่างชาติ
Kook? How so?ประหลาดเหรอครับ ยังไง
Wonder what she's got planned.ประหลาดใจ ที่เธอเสนอแผนอะไรออกมา
A surprise that is, given your past.ประหลาดใจ นั่นจะเป็น พูดถึงเรื่องอดีตของพวกเจ้า
Astonishing, isn't it?ประหลาดใจ ใช่มั้ยหล่ะ?
I'm surprised you remember so little.ประหลาดใจจริง ๆ เจ้าจำอะไรได้น้อยมาก
Really amazing what they've done in here.ประหลาดใจจริงๆ อะไรคือสิ่งที่พวกเขาเคยทำที่นี่
I'm surprised you didn't want the collar.ประหลาดใจจริงๆที่นายทำให้โดยที่ฉันไม่ได้ขอร้อง
I'm surprised you're still in town.ประหลาดใจจัง ที่นายยังอยู่ที่เมืองนี้
That's astounding.ประหลาดใจจัง แต่ก็ยากที่จะเชื่อ คุณจะสวมมันได้
I'm surprised you showed.ประหลาดใจจังที่นายยอมมา
I'm amazed she could stay upright.ประหลาดใจด้วยซ้ำ เธอยังคงสภาพนั้นได้
Surprised to see you getting married.ประหลาดใจที่จะเห็นคุณได้รับการแต่งงาน.
I'm surprised he even remembers mine.ประหลาดใจที่เขา ยังจำชื่อฉันได้
A surprise seeing you today.ประหลาดใจที่เห็นเธอวันนี้
Surprise, motherfucker.ประหลาดใจมาก แม่งเอ๊ย
It was a wonderfully generous present.ประหลาดใจมากเลยนะ ที่ได้เห็นนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประหลาด
Back to top