ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่ากลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่ากลัว*, -น่ากลัว-

น่ากลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่ากลัว (adv.) perhaps See also: doubtfully, suspiciously, conceivably, possibly, reasonably Syn. สงสัย, บางที, เห็นที
น่ากลัว (adj.) frightful See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous
English-Thai: HOPE Dictionary
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
bogey(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
bogie(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
chimera(คิเม'ระ) n. สัตว์ประหลาดน่ากลัว,ความเพ้อผัน,พันธุ์ต่อกิ่งผสม, Syn. chimaera
consternation(คอนสเทอเน'เชิน) n. ความตกตะลึง,ความอกสั่นขวัญหนี,ความน่ากลัว, Syn. alarm
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
dire(ได'เออะ) adj. น่ากลัว,ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,อย่างยิ่ง, See also: direly adv. direness n.
direful(ได'เออฟูล) adj. น่ากลัว,หายนะ,ร้าย, See also: direfulness n. ดูdireful, Syn. terrible
dirge(เดิร์จฺ) n. เพลงสวดในพิธีฝังศพ,สำนักงานการจัดพิธีฝังศพ,การฝังศพและอื่น ๆ ,เพลงไว้อาลัยที่เศร้าหรือน่ากลัว
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว,แปลกประหลาด,พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich
facinorous(ฟะชิน' เนอรัส) adj. ร้ายกาจอย่างน่ากลัว
fearsome(เฟีย'เซิม) adj. น่ากลัว,น่าหวาดหวั่น,กลัว., See also: fearsomeness n., Syn. formidable
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
funest(ฟิวเนสท') adj. ซึ่งทำให้ความตาย,ซึ่งทำให้เกิดความชั่วร้าย,น่ากลัว,ร้าย,อุบาทว์,อันตราย
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
ghastly(กาสทฺ'ลี) adj.,adv. น่ากลัว,คล้ายภูตผี,น่ากลัวมาก ., See also: ghastiliness n.
god-awful(กอด'ออ'ฟูล) adj. น่ากลัวที่สุด,น่าสยดสยอง
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพึงกลัว
fright(n) ความตกใจ,ความน่ากลัว
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ
ghostly(adj) เหมือนผี,เหมือนปีศาจ,น่ากลัว,เกี่ยวกับวิญญาณ
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
grisly(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
gruesome(adj) น่าสยดสยอง,น่ากลัว,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง
horrid(adj) น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าสยดสยอง
innocuous(adj) ไม่มีอันตราย,ไม่มีโทษ,ไม่มีพิษ,ไม่น่ากลัว
monstrosity(n) ความใหญ่โต,ความน่ากลัว,ความโหดร้าย,ความประหลาด
monstrous(adj) ใหญ่โต,น่ากลัว,โหดร้าย,มหึมา,ผิดปกติ
morbid(adj) ไม่สบาย,เป็นโรค,ร้าย,ผิดปกติ,น่ากลัว
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
perilous(adj) เต็มไปด้วยอันตราย,น่ากลัว,เสี่ยงภัย
phantom(n) ผี,ปีศาจ,ภาพหลอน,เงามืด,ความน่ากลัว
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
sinister(adj) อัปรีย์,มุ่งร้าย,น่าขนลุก,น่ากลัว,ร้ายกาจ
spectre(n) ปีศาจ,ผี,เปรต,ลาง,เงา,ภาพที่น่ากลัว
terrible(adj) น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์,ร้ายแรง
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
terror(n) ความตกใจกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ
tremendous(adj) ใหญ่โต,น่าเกรงขาม,น่ากลัว,มหึมา
ugliness(n) ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์,ความน่ากลัว
ugly(adj) น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่ากลัว
unearthly(adj) พิสดาร,ประหลาด,น่ากลัว,เหมือนผี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
awful (adj.) น่ากลัว See also: น่าสะพรึงกลัว Syn. terrible, dreadful, appalling
dredful (adj.) น่ากลัว See also: น่าขยะแขยง, น่าสยดสยอง, น่าสะอิดสะเอียน, น่ารังเกียจ Syn. grisly, ghastly, horrid Ops. pleasant
eerie (adj.) น่ากลัว See also: น่าขนลุก Syn. ghostly, spooky, uncanny, weird
fearsome (adj.) น่ากลัว See also: น่าหวาดหวั่น, น่าหวาดกลัว Syn. alarming, dreadful
formidable (adj.) น่ากลัว See also: น่าตกใจ
frightening (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. terrifying, fearful Ops. happy, joyful
gruesome (adj.) น่ากลัว See also: น่าขยะแขยง, น่าสยดสยอง, น่าสะอิดสะเอียน, น่ารังเกียจ Syn. dredful, grisly, ghastly, horrid Ops. pleasant
hideous (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ Syn. dreadful, ghastly, horrendous Ops. appealing, attractive, pleasant
horrendous (adj.) น่ากลัว See also: น่าสยดสยอง Syn. dreadful, horror, scary Ops. lovely, pleasant
horrid (adj.) น่ากลัว See also: น่าสยดสยอง Syn. dreadful, ghastly, horrible Ops. pleasant
horrific (adj.) น่ากลัว See also: น่าขนลุก Syn. frightful, hideous, lurid Ops. pleasant
spooky (adj.) น่ากลัว Syn. ominous, weird, scary
terrible (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. terrifying, frightening, fearful Ops. happy, joyful
terrifying (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. frightening, fearful Ops. happy, joyful
ugly (adj.) น่ากลัว See also: น่าอันตราย
frightening (adj.) น่ากลัวมาก See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ Syn. terrible
ghastly (adj.) น่ากลัวมาก See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ Syn. frightening, terrible
scared shitless (sl.) น่ากลัวมาก See also: กลัวมาก
terrific (adj.) น่ากลัวมาก See also: สยองขวัญ Syn. dreadful, frightful, terrifying Ops. common, conventional
terrifying (adj.) น่ากลัวมาก See also: สยองขวัญ Syn. dreadful, frightful Ops. common, conventional
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
Who's this scary dude?ชายหน้าตาน่ากลัวนี่เป็นใครหรือ?
You must have thought it was pretty scary!เธอคงคิดว่ามันค่อนข้างน่ากลัวซินะ
This story isn't scary at allเรื่องนี้ไม่เห็นจะน่ากลัวแต่อย่างใด
Whoever tells the scariest story is the winnerใครก็ตามเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดได้เป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man.คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว
Yeah,i know. scary,right?ใช่ นั่นสิ น่ากลัว ว่ามั้ย
Great big scary contra boogeymanผู้ยิ่งใหญ่ น่ากลัว จากหน่วยคอนทร้า
I know it can look a little scary from the outside, but you'll get used to it.ผมรู้ดีว่ามัน ออกจะแปลกๆ น่ากลัว ๆ อยู่สักหน่อย ถ้ามองจากด้านนอก แต่เธอจะคุ้นชินไปเอง
That is one weird, scary dude.เป็นอีกคนแล้ว แปลก น่ากลัว เพื่อนใหม่
Uh, frightened. What do you mean by "Enhanced"?อืม น่ากลัว "สูตรพิเศษ" คืออะไร?
It's fine.- น่ากลัว ฉันอิจฉาชีวิตรักของเอมิลี่จริงๆ
It's like the movie. It looks scary, but it's fake.มันเหมือนในหนังเลย น่ากลัว แต่เป็นของปลอม
It's scary how much stuff is out there, how much I don't know.มีเรื่องมากมาย น่ากลัว ที่ฉันไม่รู้
Nothing big, scary or disembodied coming after you?ไม่มีอะไร ใหญ่โต น่ากลัว หรือเป็นวิญญาณมาหลอกหลอนคุณเหรอ?
Terrified, the Doctor and his wife waited for the ransom demands.น่ากลัว คุณหมอ และภรรยาเค้าก็รอคำสั่งเรียกค่าไถ่
That's awful. Which contractor?น่ากลัว คู่สัญญารายไหน
Awesome. I'm gonna take baldness off my list of things to worry about.น่ากลัว ฉัน gonna ใช้ศีรษะล้านออกรายการของสิ่งที่ต้องกังวลเกี่ยวกับ
It's awful. I will be scolded by the directorน่ากลัว ฉันจะโดนผู้อำนวยการว่าเอานะเนี่ย
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )น่ากลัว มีเสียงแหลม ระดับสูงกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้)
Awesome. Great band. We left before the party.น่ากลัว วงดนตรีที่ดี พวกเราออกก่อนงานปาร์ตี้
That's gruesome, but why would he do that?น่ากลัว แต่เขาทำทำไม
Scary. Did you ever have Mrs. Mullin?น่ากลัว, คุณเคยมี นางมัลลิน มั้ย?
Scarier than you've been in years.น่ากลัวกว่าที่นายเคยเป็น ทั้งปี
That was a lot scarier a second ago.น่ากลัวกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
It's scary. So I'm only a product.น่ากลัวจริงๆ ฉันมันก็แค่สินค้า ใช่มั้ยคะ
That's terrifying. I can't believe that.น่ากลัวจริงๆ ผมไม่อยากเชื่อเลยครับ
Look, I promise, when things calm down, I will tell them.น่ากลัวจริงๆเลย ว่ามั้ย? มันช่างน่าอายจริงๆ
I just don't like lying.น่ากลัวจริงๆเลย ว่ามั้ย? โอ้ว คนที่ได้อันดับสุดท้ายสองคน ว้าว น่าอายจริงๆเลย
It's really frighteningน่ากลัวจริงจริง แม่และพี่สาวทั้งสองคนก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกัน
It was horrible, and I don't wanna talk about it anymore.น่ากลัวจะตาย ผมไม่อยากพูดถึงอีก
Scary. You know what?น่ากลัวจัง คุณรู้อะไรไหม?
So scary! Why are you making that face?น่ากลัวจัง ทำไมเธอทำไมหน้ายังงั้นล่ะ
Terrific. Then where?น่ากลัวจัง ทีนี้ทางไหน?
I feel terrible about the cork.น่ากลัวจัง เรื่องเศษไม้ก๊อก
Holey-moley, that's very frightening... I mean that's a high-voltage item, Buffy.น่ากลัวจัง ไฟแรงนะจะบอกให้
That's a scary mask, bro.น่ากลัวชะมัดเลย เพื่อน
That was scary.น่ากลัวชิบหายเลยว่ามะ
Spooky shit, couldn't sleep a wink.น่ากลัวชิบเป๋ง นอนไม่หลับเลยว่ะ
Awesome, so it's a date. I mean, it is, right?น่ากลัวดังนั้นจึงเป็นวันที่ ฉันหมายความว่ามันเป็นใช่มั้ย?
That's terrifying!"] The entries have been deleted from the message board.น่ากลัวที่สุด! ] ข้อมูลพวกนี้ถูกลบหมดแล้วล่ะ
Spooky how the time flies when one is having fun.น่ากลัวนะ เวลามักโบยบินตอนเราสนุก
That was horrible. But now our generation is also not getting married.น่ากลัวนะ แต่ปัจจุบันคนรุ่นเราไม่นิยมแต่งงาน
Scary, Denisovich? You feeling anything? Any change?น่ากลัวมั้ย เดนิโซวิช รู้สึกแปลกๆ มั้ย เกิดอะไรมั้ย
It was horrible. Why can't I stay home alone?น่ากลัวมาก ทำไมไม่ให้ ผมอยู่บ้านคนเดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่ากลัว
Back to top