ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shocking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shocking*, -shocking-

shocking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shocking (adj.) ซึ่งตกใจสุดขีด
English-Thai: HOPE Dictionary
shocking(ชอค'คิง) adj. เขย่าขวัญ,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เลวมาก.
English-Thai: Nontri Dictionary
shocking(adj) อกสั่นขวัญหนี,ซึ่งทำให้สะดุ้ง,เขย่าขวัญ,ที่ตกตะลึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดแปลบ (v.) have shocking pain See also: have shooting pain Syn. เจ็บแปลบ
เจ็บแปลบ (v.) have shocking pain See also: have shooting pain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's one of the most shocking things in the war.จะออกมาจากสงครามและ เดกส มา
That is very shocking in the outfield.คนดูด้านขอบสนามยังช็อคกันอยู่ครับ
It is shocking new evidence.เป็นหลักฐานใหม่ตกตะลึง
But it is shocking that poor Lydia should have been sent away from Brighton.แต่น่าตกใจจังที่ลิเดียที่น่าสงสาร จะต้องถูกส่งออกไปจากไบรตัน
And do you know what the shocking diagnosis was, Mandy?แล้วคุณรู้มั้ยว่ามันเป็นการวินิจฉัยโรค ที่ทำให้ตกใจกันมากเลย แมนดี้
These shocking images just in.ภาพที่น่าตกใจพวกนี้เพิ่งจะเข้ามา
What a new shocking experience.นี่มันเป็นประสบการ์ณอันแสนจะน่าตกใจ
"A Shocking Confession Jenny was a fake!""คำสารภาพสะเทือนวงการ เจนนี่โกหก"
From now on,we tell each other every shocking detail of our lives.จากนี้ไป เราจะไม่มีความลับต่อกัน
It's shocking how many kinds of addiction exist.มันน่าตกใจแค่ไหนกับวิธีนี้
A shocking and grusome discovery of the cost of florida yesterday.การค้นพบที่น่าตกใจและสยดสยอง จากนอกชายฝั่งฟลอริด้าเมื่อวานนี้
A shocking discovery has been made here at Lake Springfield.มีการค้นพอถังใส่ขี้หมูในทะเลสาบสปริงฟิลด์

shocking ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人震惊[lìng rén zhèn jīng, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ, 令人震惊 / 令人震驚] shocking; astonishing
动魄[dòng pò, ㄉㄨㄥˋ ㄆㄛˋ, 动魄 / 動魄] shocking; shattering
触目惊心[chù mù jīng xīn, ㄔㄨˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 触目惊心 / 觸目驚心] shocking; dreadful to see
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, 惊世骇俗 / 驚世駭俗] universally shocking; to offend the whole of society
不像话[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, 不像话 / 不像話] unreasonable; shocking; outrageous

shocking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショッキングピンク[, shokkingupinku] (n) shocking pink
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
ショッキング[, shokkingu] (adj-na,n) shocking; (P)
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping
電撃的[でんげきてき, dengekiteki] (adj-na) (See 電撃) electrifying; shocking; sudden and unexpected

shocking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลายมือที่แย่ที่สุด[n. exp.] (lāimeū thī ) EN: shocking handwriting FR:
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
ระทึกขวัญ[adj.] (ratheuk khw) EN: shocking ; thrilling FR:
ทุเรศ[adj.] (thurēt) EN: awful ; pitiable ; abominable ; shocking ; obscene ; shabby FR: choquant

shocking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anstößig {adj} | anstößiger | am anstößigstenshocking | more shocking | most shocking
schockierend {adj} | schockierender | am schockierendstenshocking | more shocking | most shocking
pink {adj}shocking pink

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shocking
Back to top